GENEALOGIE JACOB SJOERDS


     
I. Jacob Sjoerds, bij huwelijk afkomstig van Ternaard, trouwt Ternaard 07-02-1686 Antie Lieuwes, bij huwelijk afkomstig van Ternaard

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Ternaard 1612-1811, Hiaat 1619-1635 - Inventarisnr.: 762
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 7 februari 1686 in Ternaard
Man          : Jacob Sjoerds afkomstig van Ternaard
Vrouw       : Antie Lieuwes afkomstig van Ternaard

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaaske Jacobs, bij huwelijk afkomstig van Holwerd, geboren Ternaard, geboren Haima-Sathe, 1711 lidmaat doopsgez. gem Holwerd, Blija en Vischbuurt, overleden vr 01-1744, trouwt Ternaard 13-01-1709 Ids Hessels, geboren Holwerd  na 12-1683, bij huwelijk afkomstig van Holwerd, boer te Ternaard, 1711 lidmaat doopsgez. gem. Ternaard, vermaner 1731-1743, overleden Ternaard vr 01-1744, dochter van Hessel Idzes en Maycke Claese
     

contact

naar boven

disclaimer