GENEALOGIE SPANJER


     
I. Gauwe Cornelis trouwt Trijntje Jans

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Fokel, gedoopt West-Terschelling 29-03-1682
  b. Neeltjen Gauwes, gedoopt West-Terschelling 20-02-1684, trouwt rondom 1712 Cornelis Cornelis (Tot), West-Terschelling
  c. Martje Gauwes, gedoopt West-Terschelling 10-02-1686, trouwt Jan Jacobs Sluijk, gedoopt West-Terschelling 06-1685, overleden 1745, zoon van Jacob Reijnders Sluijk en Martje Hessels
  d. Antje, gedoopt West-Terschelling 22-08-1688, jong overleden
  e. Antje Gauwes, gedoopt West-Terschelling 11-01-1690, overleden aldaar 24-05-1745 West-Terschelling, trouwt Rommert Aaltjes de Boer, gedoopt West-Terschelling 02-10-1687 West-Terschelling, overleden aldaar 19-10-1770, zoon van Aaltje Rommerts en Antje Douwes
  f. Cornelis, gedoopt West-Terschelling 02-11-1692   volgt II
  g. Jantje, gedoopt West-Terschelling
     
II. Cornelis Gauwes, gedoopt West-Terschelling 02-11-1692, trouwt (1) ca. 1720 Jantjen Hendriks, trouwt (2) Midsland 02-12-1731 Aagje Frieses

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Midsland Seerijp 1729-1795 - Inventarisnr.: DTB 692
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 2 december 1731
Man:          Cornelis Gauwesz
Vrouw:       Aagt Friesjes

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Gaauwe, gedoopt Hoorn 13-09-1722   volgt III
  b. Hendrik, gedoopt Hoorn 30-06-1726
     
III. Gaauwe Cornelisz, gedoopt Hoorn 13-09-1722, trouwt Midsland en Seerijp 20-02-1752 Rigst Jans

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Midsland Seerijp 1729-1795 - Inventarisnr.: DTB 692
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 20 februari 1752
Man:             Gauwe Cornelisz
Vrouw:          Rigst Jans

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jantjen, gedoopt Hoorn 13-12-1753, overleden Terschelling 02-10-1809
  b. Klaas, gedoopt Hoorn 28-07-1754   volgt IV.A
  c. Oene, gedoopt Hoorn 28-07-1754   volgt IV.B
  d. Cornelis, gedoopt Hoorn 05-09-1756
  e. Jantje, gedoopt Midsland 07-09-1759
  f. Tietje Gaauwes Spanjer, gedoopt Hoorn 15-06-1760, overleden Terschelling 09-07-1834, trouwt West-Terschelling 25-06-1780 Pieter Ysbrand de Beer, timmerman, geboren West-Terschelling en gedoopt aldaar 19-11-1752, overleden Midsland 19-04-1812. zoon van Ysbrand Pieters en Aafke Sjoukes
  g. Dieuke, gedoopt Hoorn 14-07-1765
     
IV.A Klaas Gaauwes, gedoopt Hoorn 28-07-1754, trouwt Hoorn 16-02-1777 Jiltje Reltjes Groendijk, bij huwelijk afkomstig van Lies, dochter van Reltje Cornelis Groendijk en Trijntje Douwes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Hoorn Oosterend 1776-1811 -Inventarisnr.: DTB 691
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 16 februari 1777
Man          : Klaas Gaauwesz afkomstig van Hoorn (Terschelling)
Vrouw       : Jiltje Reltjes afkomstig van Lies

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Bartje Klaas Spanjer, gedoopt Midsland 22-06-1777, overleden Treschelling 18-12-1862, ongehuwd
  b. Reltje, gedoopt Hoorn 13-09-1778
  c. Trijntje, gedoopt Hoorn 22-09-1782
     
IV.B Oene Gaauwes, gedoopt Hoorn 28-07-1754, overleden Oost-Terschelling 06-11-1808, trouwt Hoorn en Oosterend 04-07-1784 Trijntje Volkerts Boterboer, gedoopt West-Terschelling 31-03-1765, overleden Terschelling 18-08-1829, dochter van Volkerd Feyesz en Tettje Douwes Swerver

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Hoorn Oosterend 1776-1811 - Inventarisnr.: DTB 691
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 4 juli 1784
Man          : Oene Gaauwes afkomstig van Hoorn (Terschelling)
Vrouw       : Trijntie Volkerts afkomstig van Hoorn (Terschelling)

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Cornelis, gedoopt Hoorn 24-07-1785   volgt V.A
  b. Volkert, gedoopt Hoorn 24-08-1788   volgt V.B
  c. Gaauwe, geboren 15-12-1792 en gedoopt Hoorn 16-12-1792   volgt V.C
  d. Klaas Oenesz, geboren 02-12-1802 en gedoopt Hoorn 05-12-1802, overleden Terschelling 22-06-1823
     
V.A Cornelis Oenes Spanjaard ook genaamd Spanjer(d), gedoopt Hoorn 24-07-1785, overleden aldaar 09-05-1827, trouwt Terschelling 19-10-1814 Maria Gerritz Wagenaar, gedoopt Hoorn 06-11-1791, overleden Terschelling 09-09-1829, dochter van Gerrit Douwes Wagenaar en Aaltjen Gaauwes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gerrit Cornelisz Spanjaard, geboren Terschelling 11-12-1814   volgt VI.A
  b. Oene Cornelis Spanjaard ook genaamd Spanjer, geboren Terschelling 30-11-1817, overleden daar 21-12-1833
  c. Aaltje  Spanjerd, geboren Terschelling 11-05-1820, overleden aldaar 01-05-1884, ongehuwd
  d. Volkert Cornelis Spanjer, geboren Terschelling 17-09-1826, overleden aldaar 11-04-1905, ongehuwd
     
V.B Folkert Oenes Spanjer, gedoopt Hoorn 24-08-1788, overleden Terschelling 07-03-1871, gehuwd, trouwt (1) Hoorn 12-06-1811 Lijsbet (Elisabet) Laasze Roos, gedoopt Hoorn 03-12-1788, overleden Terschelling 02-09-1830, dochter van Laas Leenderts en Japke Philippus, trouwt (2) Terschelling 24-01-1850 Tjidske Meints de Jong, geboren Workum 09-04-1813, overleden Midsland 20-12-1891, dochter van Meinze Reins de Jong en Harmke ten Oever

Trouwregister Hervormde gemeente Hoorn-Oosterend, 1811 - DTB nr:    691, 1776 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 12 mei 1811, Hoorn - Oosterend
Man:       Folkert Oenesz
Vrouw:    Liesbet Laas, Hoorn (Terschelling)

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Oene Folkerts Spanjer, geboren Terschelling 17-09-1812   volgt VI.B
  b. Japke Volkerts Spanjaard alias Spanjer, geboren Terschelling 13-02-1816, overleden aldaar 08-04-1857, trouwt Terschelling 03-07-1840 Hessel Hesselsz Bakker, geboren Terschelling 12-08-1813, overleden aldaar 09-09-1847, zoon van Hessel Klaaszen Bakker en Barber Jacobs Wagenaar
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  c. Trijntje Spanjer, geboren Terschelling 19-02-1850
  d. Meinze Spanjer, geboren Terschelling 15-02-1852   volgt VI.C
  e, Jantje Spanjer, geboren Terschelling 19-01-1855, overleden aldaar 04-09-1878
     
V.C Gaauwe Oenesz Spanjert, geboren 15-12-1792 en gedoopt Hoorn 16-12-1792, overleden Terschelling 10-09-1866, trouwt (1) Terschelling 27-02-1820 Jetske alias Ytske Hendriks Hek, geboren ca. 1794, overleden Terschelling 24-04-1829, trouwt (2) Terschelling 06-07-1834 Grietje Klasen Pals, geboren Terschelling 27-02-1812, overleden aldaar 02-03-1835, dochter van Klaas Jansz Pals en Trijntje Jans, trouwt (3) Terschelling 21-10-1836 Antje Pieters Rotgans, geboren Terschelling 13-11-1814, overleden aldaar 02-12-1848, gehuwd, dochter van Pieter Gerrits Rotgans en Ietske Cornelis Cupido

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Oene Gaauwes Spanjerd, geboren Terschelling 18-07-1820
  b. Jantje Gaauwes Spanjer, geboren Terschelling 22-05-1822, trouwt Graft 09-08-1857 Cornelis Renooij, boerenknecht, geboren Graft ca. 1831, zoon van Jan Renooij en Jannetje Schermer
  c. Klaas Gauwesz Spanjer, geboren Terschelling 25-02-1824  volgt VI.D
  d. Aaltje Gaauwes Spanjerd, geboren Terschelling 14-04-1827, overleden aldaar 30-10-1899, trouwt Paul Johanssen alias Paul Jobben, zeeman, geboren ca. 1827, overleden Den Helder 13-03-1880
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  e. Cornelis Gaauwesz Spanjer, geboren Terschelling 07-02-1835   volgt VI.E 
 
kinderen uit 3e huwelijk:
 
  f. Grietje Gaauwes Spanjer, geboren Terschelling 12-02-1837, overleden aldaar 10-04-1922, weduwe, trouwt Terschelling 12-02-1868 Cornelis Cornelis Kooyman, geboren Terschelling 22-03-1832 [erkend bij huwelijk ouders d.d. 01-07-1832], overleden aldaar 17-04-1886, zoon van Cornelis Jortsz Kooyman en Neeke Cornelis de Boer
  g. Gaauwe Gaauwes Spanjer, geboren Terschelling 06-07-1839   volgt VI.F
  h. Trijntje Gaauwes Spanjer, geboren Terschelling 15-02-1842, overleden aldaar 22-12-1926, trouwt Terschelling 07-11-1867 Pieter Annes Bakker, geboren Terschelling 04-02-1840, overleden aldaar 15-05-1890, zoon van Anne Pieters Bakker en Reinsje Daniels Bos
  i. Gerrit Gaauwes Spanjer, geboren Terschelling 30-06-1844   volgt VI.G
  j. Jetske alias Ietske Gaauwes Spanjer, geboren Terschelling 03-11-1846, overleden aldaar 08-01-1906, trouwt Terschelling 22-04-1869 Cornelis Willems Doeksen, geboren Terschelling 16-07-1847, overleden aldaar 10-10-1924, zoon van Willem Cornelis Doeksen en Rijnsje Cornelis Schaap
  k. Antje Gaauwes Spanjer, geboren Terschelling 25-11-1848, overleden aldaar 26-11-1848
     
VI.A Gerrit Cornelis Spanjaard, landbouwer, geboren Terschelling 11-12-1814, overleden aldaar 20-07-1871, gehuwd, trouwt Terschelling 13-05-1836 Hittje Jorts Roos, geboren Lies 18-04-1810, overleden Terschelling 03-01-1887, dochter van Jort Cornelis Roos en Pietje Cornelis Kooyman

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Marij Gerrits Spanjer, geboren Terschelling 09-09-1836, overleden aldaar 19-03-1878, trouwt Terschelling 10-11-1859 Cornelis Klaas Dekker, landbouwer, geboren Terschelling 25-01-1836, overleden aldaar 28-08-1910, zoon van Klaas Cornelisz Dekker en Antje Douwes Kupido
   - levenloos kind (dochter); Terschelling 20-02-1838
  b. Emke Gerrits Spanjer, geboren Terschelling 14-10-1839, overleden aldaar 04-01-1880, trouwt Terschelling 25-10-1866 Volkert Hessels Bakker, landbouwer, geboren Terschelling 17-10-1842, overleden aldaar 07-01-1917, zoon van Hessel Hessels Bakker en Japke Folkerts Spanjer
  c. Neeke Gerrits Spanjer, geboren Terschelling 17-08-1841, overleden aldaar 30-07-1911, trouwt Terschelling 06-03-1868 Jacob Schaap, zeeman, geborenTerschelling 14-05-1841, overleden aldaar 13-05-1935, zoon van Cornelis Jongeboer Schaap en Antje Cornelis Wortel
  d. Cornelis Gerrits Spanjer, geboren Terschelling 11-06-1845, overleden aldaar 10-02-1858
  e. Jord Gerrits Spanjer, geboren Terschelling 12-01-1847   volgt VII.A
  f. Pietje Gerrits Spanjer, geboren Terschelling 03-05-1849, overleden Monnickendam 02-04-1903, trouwt Terschelling 23-04-1871 Pieter Willems Kooijman, geboren Bovenkarspel 09-08-1845, zoon van Willem Jans Kooijman en Lijsbeth Ellerbroek
  g. Oene Gerrits Spanjer, geboren Terschelling 17-07-1852, overleden aldaar 12-06-1916
     
VI.B Oene Folkerts Spanjer, landbouwer, geboren Terschelling 17-09-1812, overleden Lies 03-02-1890, trouwt (1) Terschelling 12-01-1838 Grietje Cornelis Bonne, geboren Terschelling 24-02-1809, overleden aldaar 11-09-1846, dochter van Cornelis Insesz Bonne en Neeke Cornelis, trouwt (2) Terschelling 23-04-1850 Lobberig (Lobke) de Vries, geboren Ballum 25-03-1828, overleden Terschelling 04-02-1900, dochter van Douwe Dirks de Vries en Seeske Pieters Roskam

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Elisabeth Spanjer, geboren Terschelling 11-10-1838, overleden aldaar 20-09-1864, trouwt Terschelling 29-10-1863 Klaas de Groot, geboren Terschelling 02-03-1839, zoon van Cornelis Frans de Groot en Grietje Wietzes Boon
  b. Neeltje Spanjer, geboren Terschelling 30-01-1840.
  c. Jaakje Spanjer, geboren Terschelling 27-10-1841, overleden aldaar 06-07-1874, trouwt Terschelling 11-04-1867 Evert Roos, geboren Terschelling 03-01-1841, zoon van Laas Everts Roos en Japke Tjalfs Ruyg
  d. Volkert Spanjer, geboren Terschelling 08-06-1843   volgt VII.B
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  e. Seeske Spanjer, geboren Terschelling 08-10-1850, trouwt Terschelling 05-12-1878 Hessel Smit, geboren Terschelling 31-05-1851, zoon van Cornelis Janszoon Smit en Trijntje Jans Groendijk
  f. Cornelis Spanjer, geboren Terschelling 14-03-1854   volgt VII.C
  g. Japke Spanjer, geboren Terschelling 30-10-1857, overleden aldaar 23-09-1859
  h. Douwe Spanjer, geboren Terschelling 22-05-1861, overleden aldaar 04-07-1876
  i. Oene Spanjer, geboren Terschelling 22-11-1867   volgt VII.D
     
VI.C Meinze Spanjer, geboren Terschelling 15-02-1852, trouwt Terschelling 18-05-1876 Maamke Siltjes Smit, geboren Terschelling 08-04-1849, dochter van Siltje IJsbrands Smit en Japke Pieters Bos

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Volkert Spanjer, geboren Lies 27-01-1877, overleden aldaar 08-07-1890  
  b. Japke Spanjer, geboren Lies 29-09-1878, trouwt Oudkarspel 12-06-1902 Jan Gerrit Dresselhuizen, landbouwer, geboren Westzaan ca. 1876, zoon van Jan Dresselhuizen en Duifje Bakker 
  c. Tjitske Spanjer, geboren Lies 20-10-1880, overleden aldaar 01-02-1889
  d. Trijntje Spanjer, geboren Hoorn 02-03-1883, trouwt Zuid-Scharwoude 23-05-1906 Cornelis de Ruiter, landbouwer, geboren Zuid-Scharwoude ca. 1879, zoon van Cornelis de Ruiter en Guurtje de Geus
  e. Jantje Spanjer, geboren Hoorn 17-11-1886, overleden aldaar 15-07-1890
  f. Tjitske Spanjer, geboren Hoorn 03-02-1890, trouwt Zuid-Scharwoude 20-05-1914 Jan Roos, veldarbeider, geboren Barsingerhorn ca. 1888, zoon van Jan Roos en Trijntje Hopman
     
VI.D Klaas Gauwesz Spanjer, geboren Terschelling 25-02-1824, overleden aldaar 16-02-1899, trouwt (1) Terschelling 25-01-1855 Trijntje Cornelis Wortel,  geboren Terschelling 13-09-1828, overleden aldaar 20-11-185, dochter van Cornelis Tjaardsz Wortel en Trijntje Jacobs Stada, trouwt (2) Terschelling 07-05-1863 Trijntje Jorts Kooyman, geboren Terschelling 09-05-1823, overleden aldaar 26-08-1886, dochter van Jort Cornelis Kooyman en Neke Pieters Zorgdrager

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Jetske Spanjer, geboren Terschelling 19-10-1855, overleden aldaar 23-09-1863
  b. Cornelis Spanjer, geboren Terschelling 11-11-1857, overleden aldaar 13-11-1857
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
   - levenloos kind; Terschelling 24-03-1866
  c. Ietske Spanjer, geboren Terschelling 10-10-1867, overleden aldaar 17-09-1898, trouwt Terschelling 06-03-1890 Tjalf Mier, zeeman, geboren 15-02-1865, overleden aldaar 08-05-1939, zoon van Tjalf Rijnders Mier en Jacomijntje Alberts Mier
     
VI.E Cornelis Gaauwesz Spanjer, landbouwer, geboren Terschelling 07-02-1835, overleden aldaar 03-97-1899, trouwt Terschelling 07-07-1859 Marij Willems Smit, geboren Terschelling 24-05-1833, overleden aldaar 19-09-1913, weduwe, dochter van Willem Jacobsz Smit  en Neeke Jilles Stada

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Willem Spanjer, geboren Terschelling 10-11-1859, overleden aldaar 29-04-1864
  b. Grietje Spanjer, geboren Terschelling 27-11-1861, overleden aldaar 19-08-1923, trouwt Terschelling 19-10-1899 Cornelis Bos, arbeider, geboren Terschelling 22-02-1855, overleden aldaar 15-12-1921, zoon van Iemke Cornelis Bos en Aaltje Jacobs Haan
  c. Gaauwe Spanjer, geboren Terschelling 29-10-1863   volgt VII.E
  d. Willem Spanjer, geboren Terschelling 28-02-1866   volgt VII.F
  e. Cornelis Spanjer, geboren Terschelling 10-03-1869   volgt VII.G
  f. Klaas Spanjer, geboren Terschelling 13-09-1871, overleden aldaar 19-01-1887
  g. Neeke Spanjer, geboren Terschelling 29-08-1874, overleden aldaar 31-08-1950, trouwt Terschelling 14-02-1901 Willem Wijbrand Doeksen, geboren Terschelling 15-04-1876, overleden aldaar 03-09-1942, zoon van Wybrand Doeksen en Duurke Cupido
     
VI.F Gaauwe Spanjer, schipper reddingboot, geboren Terschelling 06-07-1839, overleden aldaar 28-12-1896, trouwt Terschelling 03-12-1863 Grietje Anes Bakker, geboren Terschelling 25-04-1838, overleden aldaar 10-03-1896, dochter van Ane Cornelisz Bakker en Aaltje Willems Huttjes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ane Spanjer, geboren Terschelling 31-08-1864   volgt VII.H
  b. Gaauwe Spanjer, geboren Terschelling 27-10-1867   volgt VII.I
  c. Cornelis Spanjer, geboren Terschelling 04-11-1869   volgt VII.J
  d. Oene Spanjer, geboren Terschelling 03-10-1872   volgt VII.K
  e. Willem Spanjer, geboren Terschelling 29-06-1875   volgt VII.L
  f. Klaas Spanjer, geboren Terschelling 13-10-1877   volgt VII.M
  g. Pieter Spanjer, geboren Terschelling 10-10-1880, overleden aldaar 20-04-1881
  h. Anna Spanjer, geboren Lies 18-11-1884, trouwt Menaldumadeel 18-04-1907 Lammert Julius, geboren Winschoterzijl ca. 1882, zoon van Siefke Julius en Trijntje Theils
     
VI.G Gerrit Gaauwes Spanjer, zeeman, geboren Terschelling 30-06-1844, trouwt Terschelling 16-02-1870 Tayke Jans Pals, geboren Terschelling 20-08-1847, dochter van Jan Dirks Pals en Baukje IJsbrands de Groot

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje Spanjer, geboren West-Terschelling 20-11-1870, trouwt Terschelling 15-05-1892 - Huwelijk ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam d.d. 03-11-1924 Tjebbe Stobbe, geboren Terschelling 07-02-1869, zoon van Jacob Hendriks Stobbe en Grietje Tjebbes Ree
  b. Jan Spanjer, geboren West-Terschelling 15-08-1873
  c. Cornelis Spanjer, geboren West-Terschelling 27-09-1875   volgt VII.N
  d. Baukje Spanjer, geboren West-Terschelling 19-05-1880, overleden aldaar 28-02-1886
  e. Gerard Spanjer, geboren West-Terschelling 22-10-1882   volgt VII.O
     
VII.A Jord Gerrits Spanjer, geboren Terschelling 12-01-1847, overleden aldaar 11-10-1890, trouwt Terschelling 23-04-1871  Ariaantje Willems Kooijman, geboren Bovenkarspel 28-10-1848, overleden Terschelling 16-12-1884, dochter van Willem Jans Kooijman en Lijsbeth Ellerbroek

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Cornelis Spanjer, geboren Terschelling 10-06-1871, overleden aldaar 25-12-1885
  b. Maria Spanjer, geboren Terschelling 24-11-1876, overleden aldaar 06-09-1946, trouwt Terschelling 18-12-1902 Cornelis Wietzes Zorgdrager, geboren Formerum 06-11-1876, overleden aldaar op 08-04-1937, zoon van Wietse Oenes Zorgdrager en Neeltje Cornelis Groendijk
  c. Hitje Spanjer, geboren Terschelling 19-07-1877, overleden aldaar 19-07-1877
  d. Gerrit Spanjer, geboren Terschelling 21-07-1878 , overleden aldaar 20-02-1906
  e. Willem Spanjer, geboren Terschelling 03-04-1880   volgt VIII.A
  f. Hitje Spanjer, geboren Terschelling 27-08-1882, overleden aldaar 05-09-1902
  g. Aaltje Spanjer, geboren Terschelling 15-06-1884, overleden aldaar 18-01-1885
     
VII.B Volkert Spanjer, geboren Terschelling 08-06-1843, overleden aldaar 23-03-1928, trouwt Terschelling 24-12-1873 Japke Bakker, oud 28 jaar, geboren Terschelling, dochter van Ane Cornelis Bakker en Aaltje Willems Huttjes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Oene Spanjer, geboren Hoorn 22-11-1875   volgt VIII.B
  b. Aaltje Spanjer, geboren Hoorn 08-09-1878   volgt VIII.C
  c. Ane Spanjer, geboren Hoorn 08-10-1881   volgt VIII.D
  d. Grietje Spanjer, geboren Hoorn 24-10-1884, overleden Terschelling 20-09-1944
  e. Willem Spanjer, geboren Hoorn 06-05-1888   volgt VIII.E
     
VII.C Cornelis Spanjer, geboren Terschelling 14-03-1854, trouwt Terschelling 12-09-1878 Maria Schaap, geboren Terschelling 15-10-1855, dochter van Cornelis Jongeboer Schaap en Antje Cornelis Wortel

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Lobbrig Spanjer, geboren Hoorn 27-10-1878, overleden Terschelling 17-09-1945
  b. Douwe Spanjer, geboren Hoorn 18-10-1880, trouwt Ooststellingwerf 17-05-1912 Grietje van den Bos, geboren Donkerbroek 20-05-1888, dochter van Lieuwe van den Bos en Jantje Willems van der Meer
  c. Cornelis Spanjer, geboren Lies 05-06-1884, trouwt Terschelling 22-10-1914 Trijntje Boer, geboren Terschelling 05-08-1887, dochter van Tjaard Boer en Emke Cupido
  d. Oene Spanjer, geboren Terschelling 14-09-1895, trouwt Terschelling 26-06-1924 Aafje de Haan, geboren Terschelling 24-02-1901. dochter van Tjalf de Haan en Jetske Mier
  e. Anna Spanjer, geboren Terschelling 31-07-1901, trouwt Terschelling 02-05-1929 met Reijn Haan, timmerman, geboren 09-08-1900, zoon van Jacob Haan en Barber Swart
     
VII.D Oene Spanjer, geboren Terschelling 22-11-1867, trouwt Terschelling 03-05-1900 Reynsje Doeksen, geboren Terschelling 06-01-1870, dochter van Cornelis Doeksen en Ietske Spanjer
     
VII.E Gaauwe Spanjer, geboren Terschelling 29-10-1863, overleden aldaar 21-08-1927, trouwt Terschelling 11-03-1892 Jacomijntje Kooyman, geboren Terschelling 01-01-1867, overleden Leeuwarden 03-08-1927 , dochter van Jord Pieters Kooyman en Neeke Douwes Smit
     
VII.F Willem Spanjer, geboren Terschelling 28-02-1866, overleden Leeuwarden 19-04-1932, trouwt Terschelling 26-07-1888 Maamke Iemkes Bakker, geboren Terschelling 29-03-1864, dochter van Iemke Iemkes Bakker en Maamke Alberts Roos
     
VII.G Cornelis Spanjer, geboren Terschelling 10-03-1869, overleden Den Helder 1951, trouwt Terschelling 07-02-1895 Anne Doeksen, geboren Terschelling 10-05-1871, dochter van Cornelis Doeksen en Ietske Spanjer
     
VII.H Ane Spanjer, geboren Terschelling 31-08-1864, trouwt Terschelling 26-12-1889 Grietje Swart, 30 jaar, geboren Terschelling, dochter van Jan Kunnes Swart en Barber Cornelis Jollema
     
VII.I Gaauwe Spanjer, geboren Terschelling 27-10-1867, trouwt Terschelling 26-12-1889 Jantje Roos, oud 21 jaar, geboren Terschelling, dochter van Jan Iemkes Roos en Anne Pieters Cupido
     
VII.J Cornelis Spanjer, geboren Terschelling 04-11-1869, trouwt Terschelling 28-12-1893 Reinsje Kooyman, oud 25 jaar, geboren Terschelling, dochter van Jort Kooyman en Maamke Roos
     
VII.K Oene Spanjer, geboren Terschelling 03-10-1872, trouwt Terschelling 27-12-1894 Jacomijntje Kooyman, oud 34 jaar, geboren Terschelling, dochter van Andries Jords Kooyman en Jacomijntje Cornelis Jollema
     
VII.L Willem Spanjer, geboren Terschelling 29-06-1875, trouwt Terschelling 04-02-1897 Neeltje Zorgdrager, oud 22 jaar, geboren Terschelling, dochter van Wietse Oenes Zorgdrager en Neeltje Cornelis Groendijk
     
VII.M Klaas Spanjer, geboren Terschelling 13-10-1877, trouwt Terschelling 03-05-1900 Niltje Haan, oud 23 jaar, geboren Terschelling, dochter van Tjeerd Tjalfs Haan en Aafje Rijnderts Mier
     
VII.N Cornelis Spanjer, geboren West-Terschelling 27-09-1875, trouwt Hellevoetsluis 11-06-1908  Maria  Lindhout, geboren Nieuwenhoorn 11-08-1877, dochter van Teunis Lindhout en Cornelia van den Blink
     
VII.O Gerard Spanjer, geboren West-Terschelling 22-10-1882, overleden 09-01-1965 en begraven te Rotterdam Hofwijk, trouwt Antonia Helena Lindhout, geboren 05-12-1885, overleden 25-09-1968 en begraven te Rotterdam Hofwijk
     
VIII.A Willem Spanjer, bakker, geboren Terschelling 03-04-1880, overleden Utrecht 1960, trouwt Terschelling 12-05-1904 Martje de Grand, geboren Terschelling 19-07-1881, overleden Heemskerk 1970, dochter van Bernardus de Grand en Vrouwtje Klaas Roos
     
VIII.B Oene Spanjer, geboren Hoorn 22-11-1875, trouwt Terschelling 10-12-1903 Reinsje Smit, geboren Midsland 28-07-1877, dochter van Pieter Simons Smit en Maria Kooyman
     
VIII.C Aaltje Spanjer, geboren Hoorn 08-09-1878, overleden Terschelling 16-06-1948

kind uit onbekende relatie:
 

  a. Willem Cupido, geboren Terschelling 13-12-1902 als Willem Spanjer (erkend door de moeder d.d. 07-10-1907; akte gerectificeerd bij K.B. d.d. 17-03-1909, waarbij familienaam kind wordt veranderd in "Cupido"
     
VIII.D Ane Spanjer, geboren Hoorn 08-10-1881, trouwt Terschelling 03-07-1907 Tietje Cupido, geboren Seerijp 11-01-1883, dochter van Sipke Cupido en Maamke Cupido
     
VIII.E Willem Spanjer, geboren Hoorn 06-05-1888, trouwt Terschelling 27-04-1911 Catharina Barbera Swart, geboren Midsland 27-11-1888, dochter van Andries Cornelis Swart en Rimkje Jans Schaap
     

contact

naar boven

disclaimer