GENEALOGIE SPITS


     
I Reinder Pietersz Spits trouwt (1) Trijntje Jacobs, trouwt (2) Neeltje Siebes

kinderen uit 1e huwelijk (volgorde onzeker):
 

  a. Pieter   volgt II.A
  b. Jacob   volgt II.B
  c. Cornelis   volgt II.C
     
II.A Pieter Reijndersz Spits, Oostzeevaarder, Passages langs de Sont, overleden Amsterdam ca. 1750, trouwt (1) Buiksloot 24-03-1705 Dieuwertje Tjebbes, begraven Amterdam 04-11-1732, trouwt (2) Sloterdijk 31-05-1734 Marritje Binkes, overleden Amsterdam 12-06-1773 
     
II.B Jacob Reijndersz Spits, Oostzeevaarder, Passages langs de Sont, wonend in Amsterdam, overleden na 1752, trouwt (1) N.N., overleden ca. 1726, trouwt (2) Sloterdijk 27-02-1730 Jantje Foppes

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Reijnder   volgt III
     
II.C Cornelis Reijndersz Spits, Oostzeevaarder, Passages langs de Sont, geboren Amsterdam, overleden West Terschelling ca. 1728, trouwt Neeltjen Pieters Koop, gedoopt West Terschelling 11-09-1689, dochter van Pytter Japiks Coop en Reijnerke Cornelis

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Reinder, overleden 1717
  b. Neeltje Cornelis Spits, geboren Terschelling 08-04-1721, begraven Amsterdam 29-09-1782, ondertrouw Amsterdam 03-07-1750 en trouwt Hans Lourens Colberg, afkomstig uit Oosterreesen, begraven Amsterdam 02-05-1782
     
III. Reijnder Jacobsz Spits, geboren rond 1722, overleden Terschelling 22-02-1780, trouwt Neeke Jans Oepkes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje Reinderts Spits, overleden West Terschelling 12-04-1793, trouwt West Terschelling 05-01-1783 Jochem Douwesz Geus, gedoopt West Terschelling 31-08-1755, overleden aldaar 29-05-1801, zoon van Douwe Alberts de Geus en Lijsbet Jochems
  b. Jacob, geboren West Terschelling 21-06-1759   volgt IV
     
IV.

Jacob Reinderts Spits, geboren West-Terschelling 21-06-1759, overleden Terschelling 15-12-1839, trouwt West Terschelling 28-01-1787 Aatje Jelles Smit, gedoopt Midsland 05-01-1766, overleden Terschelling 05-12-1836, dochter van Jelle Jans Smit en Martien Jans

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente West Terschelling 1765-1799 - Inventarisnr.: DTB 698a
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 28 januari 1787
Man          : Jacob Reynders Spits
Vrouw       : Aaltie Jelles afkomstig van Midsland
Opmerking  : ondertrouwd te West Terschelling op 14 januari 1787

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan, gedoopt West-Terschelling 18-11-1787 (getuige: Jelle Smid, grootvader)   volgt V.A
  b. Neeltje, gedoopt West-Terschelling 19-07-1789  (getuige: beide grootouders) 
  c. Aaltje, gedoopt West-Terschelling 20-02-1791 (getuige: Jelle Smid, grootvader), overleden aldaar 15-09-1792
  d. Aaltje, geboren West-Terschelling 17-05-1793 en gedoopt aldaar 19-05-1793 (getuige: Martje Jans, grootmoeder), overleden West-Terschelling 05-03-1801
  e. Martjen, geboren West-Terschelling 15-09-1795 en gedoopt aldaar 20-09-1795 (getuige: Jelle Smid, grootvader), overleden West Terschelling 14-09-1795
  f. Reynder, geboren West-Terschelling 09-12-1796 en gedoopt aldaar 11-12-1796 (getuige: Martje Jans, grootmoeder - tweede getuige: Jelle Jans Smidt, grootvader)   volgt V.B
  g. Martjen, geboren West-Terschelling 15-12-1799 en gedoopt aldaar 22-12-1799 (getuige: Gerritje Meijnderts), overleden West-Terschelling 18-03-1801
  h. Cornelis, geboren West-Terschelling 18-03-1803 en gedoopt aldaar 20-03-1803 (getuige: Jelle Smid, grootvader)   volgt V.C
  i. Steeven, geboren West-Terschelling 15-07-1805 en gedoopt aldaar 21-07-1805 (getuige: Steeven Jelles Smid, oom)
  j. Jelle, geboren West-Terschelling 14-05-1809 en gedoopt aldaar 21-05-1809 ((getuige: Jelle Jans Smid, grootvader - 2e getuige: Gerritje Meinderts, meu   volgt V.D
     
V.A

Jan Jacobs Spits, zeeman, gedoopt West-Terschelling 18-11-1787, overleden aldaar 08-02-1842, trouwt Terschelling 04-08-1816 Aafje Roelofs Kuyper geboren West-Terschelling 07-02-1792 en gedoopt aldaar 08-02-1792, overleden West-Terschelling 16-08-1851, dochter van Roelof Eeltjes Kuyper en Anne de Boer   

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jacob Jans Spits, geboren West-Terschelling 22-12-1816   volgt VI.A
  b. Antje Jans Spits, geboren West-Terschelling 20-09-1818, overleden aldaar 02-10-1818
  c. Roelof Jans Spits, geboren West-Terschelling 28-03-1820   volgt VI.B
  d. Aatje Jans Spits, geboren West-Terschelling 23-07-1823, overleden aldaar 28-07-1823
  e. Jan Jans Spits, geboren West-Terschelling 17-09-1824, overleden aldaar 28-04-1835
  f. Hendrik Jans Spits, geboren West-Terschelling 16-08-1827   volgt VI.C
  g. Reynder Jans Spits, geboren West-Terschelling 13-04-1831   volgt VI.D
  h Douwe Jans Spits, matroos, geboren West-Terschelling 26-02-1835, overleden 25-05-1871 [overboord gevallen en verdronken in de Atlantische Oceaan]
     
V.B

Reynder Jacobs Spits, loodsman, geboren West-Terschelling 09-12-1796 en gedoopt aldaar 11-12-1796, overleden West-Terschelling 25-02-1879, trouwt Terschelling 11-09-1825 Aaltje IJsbrands Rijkeboer, geboren West-Terschelling 21-03-1802, overleden aldaar 08-07-1843, dochter van IJsbrand Douwes Rijkeboer en Trijntje Jans de Graaf, trouwt (2) Terschelling 11-07-1844 Dingena Zeegers van Druuten, geboren Kesteren 1812, overleden West Terschelling 13-03-1895, dochter van Zeger van Druten en Pieternella Vermeer

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Trijntje Reynders Spits, geboren West-Terschelling 09-11-1825, overleden aldaar 22-07-1895, gehuwd, trouwt Terschelling 20-06-1849 Karel Groeneveld, schoenmaker en zeeman, geboren West-Terschelling 07-02-1825, overleden aldaar 26-12-1904, zoon van Barend Groeneveld en Catrina Zimmerman
  b. Jacob Rijnders Spits, geboren West-Terschelling 13-12-1827   volgt VI.E
  c. Jan Reinders Spits, geboren West-Terschelling 04-01-1830   volgt VI.F
  d. Cornelis Rijnderts Spits, matroos, geboren Terschelling 23-01-1833, overleden Havanna 02-08-1857 [als opvarende van het schip "Activo"]
  e. Aafje Rijnders Spits, geboren West-Terschelling 18-03-1835, overleden aldaar 30-10-1837
  f. Lieuwe Rijnders Spits, geboren West-Terschelling 09-10-1837, overleden aldaar 26-11-1843
  g. IJsbrand Spits, geboren West-Terschelling 06-11-1839   volgt VI.G
  h. Douwe Rijnderts Spits, geboren West-Terschelling 07-06-1843, overleden aldaar 11-08-1843
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  i. Petrus Spits, geboren West-Terschelling  04-05-1845
  j. Casper Spits, geboren West-Terschelling 04-05-1845, overleden aldaar 13-02-1847
  k. Aafje Spits, geboren West-Terschelling 23-05-1846, overleden aldaar 30-11-1921, trouwt Terschelling 26-11-1886 Hendrik Jans Meyer, arbeider, geboren Midsland 06-06-1829, overleden West Terschelling 20-03-1895, zoon van Jan Coenraad Meijer en Magdalena Willems Dijksma
  l. Casper Spits, geboren West-Terschelling 09-05-1848   volgt VI.H
  m Albertje Spits, geboren West-Terschelling 01-12-1853, overleden aldaar 14-05-1919, trouwt Terschelling 27-10-1889 Albert Roos, arbeider, landbouwer, geboren West-Terschelling 21-05-1864, overleden aldaar 15-12-1936, zoon van Iemke Alberts Roos en Jantje Mijnderts Eys
     
V.C Cornelis Jacobs Spits, schipper, geboren West-Terschelling 18-03-1803 en gedoopt aldaar 20-03-1803, overleden West-Terschelling 14-01-1878, trouwt (1) Terschelling 01-08-1833 Aafje Lieuwes de Graaf, geboren 08-12-1804 en gedoopt Midsland 09-12-1804, overleden West-Terschelling 07-09-1842, dochter van Lieuwe Jans de Graaf en Rinkje Douwes Rijkeboer, trouwt (2) Terschelling 16-02-1843 Teuntje alias Trientje Dirks Pals, weduwe van Gerrit Pietersz Bos, geboren Striep 22-01-1811 en gedoopt Midsland 27-01-1811, overleden West-Terschelling 09-02-1880, dochter van Dirk Tijs Pals en Tayke Cornelis Kooijman

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Jacob Corneliz Spits, geboren West-Terschelling 17-11-1833, overleden aldaar 30-11-1833
  b. Aaltje Cornelis Spits, geboren West-Terschelling 07-06-1837, overleden aldaar 19-08-1837
  c. Lieuwe Corneliz Spits, geboren West-Terschelling 24-08-1838  volgt VI.I 
  d. Aatje Spits, geboren West-Terschelling 22-11-1840   volgt VI.J
     
V.D Jelle Jacobs Spits, zeeman en lichtwachter, geboren West-Terschelling 14-05-1809 en gedoopt aldaar 21-05-1809, overleden West-Terschelling 22-02-1888, trouwt Terschelling 18-01-1835 Eegje Klasen Tot, geboren West-Terschelling 17-03-1815, overleden aldaar 26-03-1874, dochter van Claas Feykes Tot en Trijntje Hendriks

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jacob Jelles Spits, geboren West-Terschelling 08-10-1835, overleden Terschelling 11-01-1836
  b. Jacob Jelles Spits, geboren West-Terschelling 23-12-1836   volgt VI.K
  c. Trijntje Jelles Spits, geboren West-Terschelling 15-08-1839, overleden aldaar 04-12-1906, trouwt (1) Terschelling 02-03-1870 Teunis Klein, zeeman, geboren West-Terschelling 17-05-1840, overleden aldaar 01-09-1880, zoon van Teunis Teunisz Klein en Wietske Tijsze Wulp, trouwt (2) Terschelling 22-12-1881 Cornelis Tot, weduwnaar van Jacomijntje Jelles Groendijk, geboren West-Terschelling 22-08-1850, overleden 1923 (stoffelijk overschot gevonden Vlieland 28-06-1923), zoon van Teunis Cornelis Tot en Tietje Hessels Puyt
  d. Jan Jelles Spits, geboren West-Terschelling 10-08-1842   volgt VI.L
  e. Aaltje Spits, geboren West-Terschelling 05-11-1844   volgt VI.M
  f. Neeltje Spits, geboren West-Terschelling 07-04-1847, overleden aldaar 21-10-1930, trouwt Terschelling 06-08-1874 Hendrik de Breed, zeeman, geboren West-Terschelling 18-06-1843, overleden aldaar 24-03-1895, zoon van Hendrik Pietersz de Breed en Antje Jans van der Meulen 
  g. Teuntje Spits, geboren West-Terschelling 27-02-1851, overleden aldaar 04-02-1940, trouwt Terschelling 22-12-1881 Pieter Kuyper, zeeman, geboren West-Terschelling 15-10-1853, overleden aldaar 01-08-1924, zoon van Pieter IJsbrands Kuyper en Grietje Christiaans Westers
  h. Klaas Spits, geboren West-Terschelling 19-06-1854   volgt VI.N
     
VI.A

Jacob Jans Spits, zeeman, geboren West-Terschelling 22-12-1816, overleden aldaar 04-09-1"640", trouwt Terschelling 29-12-1848 Gerritje Jelles Smit, geboren West-Terschelling 17-07-1821, overleden aldaar 21-04-1893, dochter van Jelle Janszen Smit en Trijntje Ieges Lettinga

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Spits, geboren West-Terschelling 14-05-1852   volgt VII.A
  b. Jelle Spits, geboren West-Terschelling 19-08-1854, overleden aldaar 07-04-1865
  c. Aafke Spits, geboren West-Terschelling 31-01-1858, overleden aldaar 02-06-1943
     
VI.B

Roelof Jans Spits, zeeman, geboren West-Terschelling 28-03-1820, overleden 18-11-1853 [overleden aan boord "Fop Smit" op de rede van Propolinga], trouwt Terschelling 23-08-1849 Tettje Heertjes Bloem, geboren West-Terschelling 04-02-1825, overleden aldaar 14-03-1883, dochter van Heertje Hendriks Bloem en Stijntje Welger

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Aafke Roelofs Spits, geboren West-Terschelling 29-11-1849, overleden aldaar 01-06-1853
     
VI.C Hendrik Jans Spits, geboren West-Terschelling 16-08-1827, overleden aldaar 20-12-1904, trouwt Terschelling 07-06-1860 Grietje Jans Rus, geboren West-Terschelling 03-11-1830, overleden aldaar 04-05-1892, dochter van Jan Hesselsz Rus en Henderina Catharina Persoons

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hendrina Spits, geboren West-Terschelling 19-03-1861, overleden aldaar 25-07-1882
  b. Aafke Spits, geboren West-Terschelling 15-11-1862, overleden aldaar 24-05-1881
  c. Jan Hendriks Spits, geboren West-Terschelling 26-03-1865   volgt VII.B
  d. Teunis Spits, geboren West-Terschelling 26-11-1867, overleden aldaar 27-02-1868
  e. Trijntje Spits, geboren West-Terschelling 29-06-1869, overleden Amsterdam 08-08-1946, trouwt Terschelling 22-06-1898 Jacob Leenstra, zeeman, geboren West-Terschelling 01-12-1862, overleden Amsterdam 08-12-1942, zoon van Jan Sakes Leenstra en Dientje van der Meulen
  f. Wietske Spits, geboren West-Terschelling 03-10-1872, overleden aldaar 03-04-1955, trouwt Terschelling 02-05-1897 Cornelis van Rees, visser, geboren West-Terschelling 23-12-1871, overleden aldaar 28-09-1958, zoon van Cornelis van Rees en Neeltje Visser
     
VI.D Reynder Jans Spits, werkman, geboren West-Terschelling 13-04-1831, overleden Den Helder 08-05-1907, trouwt Den Helder 04-04-1861 Grietje Bakker, geboren Den Helder 19-10-1837, overleden aldaar 14-12-1912, dochter van Cornelis Bakker en Jantje Klaas de Jong

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Reijnders Spits, geboren Den Helder 29-05-1864, overleden aldaar 18-07-1864
  b. Jansje Reijnders Spits, geboren Den Helder 04-02-1866, overleden aldaar 28-02-1932
  c. Jan Reijnders Spits, geboren Den Helder 06-01-1869   volgt VII.C
  d. Cornelis Reijnders Spits, geboren Den Helder 25-02-1872   volgt VII.D
  e. Jacob Reijnders Spits, geboren Den Helder 03-07-1874
  f. Aafje Reijnders Spits, geboren Den Helder 20-06-1877, overleden aldaar 30-01-1957, trouwt Den Helder 28-04-1898 Frederik Bethlehem, geboren Den Helder 22-08-1874, overleden aldaar 14-01-1935, zoon van Dirk Bethlehem en Aaltje Smit
  g. Antje Reijnders Spits, geboren Den Helder 22-01-1880, overleden aldaar 14-02-1888
     
VI.E Jacob Rijnders Spits, geboren West-Terschelling 13-12-1827, trouwt Harlingen 27-09-1855 Elizabeth Jurriaan Zwaal, geboren West-Terschelling 29-01-1834, dochter van Jurriaan Zwaal en Janke van Marle

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Reinder Spits, geboren Amsterdam 19-05-1856, overleden Harlingen 09-09-1857
  b. Jurriaan Spits, geboren Harlingen 07-12-1857, overleden Rotterdam 03-03-1941
  c. Rijn Spits, geboren Amsterdam 16-06-1859, overleden aldaar 12-09-1859
  d. Volkert Spits, geboren Amsterdam 12-02-1861   volgt VII.E
  e.

Alida Jacoba Spits, geboren Amsterdam 27-06-1863, overleden aldaar 21-08-1864

  f. Reindert Spits, geboren Amsterdam 21-10-1864, overleden aldaar 02-10-1875
  g. Johanna Jacoba Spits, geboren Amsterdam 02-01-1867   volgt VII.F
  h. Pieter Spits, geboren Amsterdam 14-06-1868, overleden aldaar 06-05-1869
  i. Pieter Spits, geboren Amsterdam 15-08-1870   volgt VII.G
  j. Jacob Spits, geboren Amsterdam 04-02-1873, overleden aldaar 20-01-1874
  k. Anna Elisabeth Spits, geboren Amsterdam 17-04-1875, trouwt Rotterdam 26-07-1905 Guilielmus Frenzen, ketelmakersknecht, geboren Rotterdam 22-05-1882, zoon van Wilhelmus Johannes Frenzen en Johanna van Heest
     
VI.F Jan Reinderts Spits, scheepskok, geboren West-Terschelling 04-01-1830, overleden Terschelling 19-01- 1892, trouwt Terschelling 10-03-1859 Antje Jans Winter, geboren West-Terschelling 18-05-1832, overleden Amsterdam 23-10-1909, dochter van Jan Cornelis Winter en Neeltje Stevens Krul 

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Neeltje Spits, geboren West-Terschelling 23-12-1859, overleden Rotterdam 27-03-1941, trouwt Charlois 13-01-1887 Daniel van den Berg, zeeman, geboren Katendrecht 05-08-1860, overleden Rotterdam 20-09-1910, zoon van Adrianus van den Berg en Helena Breukhoven
  b. Aaltje Spits, geboren West-Terschelling 11-03-1861, overleden Haarlem 18-11-1944, trouwt Terschelling 01-06-1887 Jan van Keulen, tommerman, geboren Terschelling 01-10-1862, overleden aldaar 12-05-1919, zoon van Hendrik Alberts van Keulen en Elisabeth Jans de Vries
  c. Trijntje Spits, geboren West-Terschelling 21-05-1862, overleden aldaar 26-12-1862
  d. Trijntje Spits, geboren West-Terschelling 19-10-1864, overleden aldaar 21-04-1941, trouwt Terschelling 22-12-1895 Sijbrand Stobbe, koopman, geboren West-Terschelling 17-06-1867, overleden Amsterdam 28-07-1952, zoon van Daniel Stobbe en Christina Dijkstra
  e. Rijnder Spits, matroos, geboren West-Terschelling 27-12-1868, overleden 24-06-1886 [aan boord van "Concordia" op de Atlantische Oceaan]
  f. Jan Spits, geboren West-Terschelling 07-06-1873   volgt VII.H
     
VI.G IJsbrand Spits, zeeman, geboren West-Terschelling 06-11-1839, overleden aldaar 17-01-1890, trouwt Terschelling 13-12-1866 Tettje Bloem, geboren West-Terschelling 18-05-1840, overleden aldaar 08-02-1904, dochter van Heertje Janszen Bloem en Trijntje Ariens de Vries

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Cornelis Spits, geboren West-Terschelling 24-11-1867, overleden aldaar 19-06-1868
  b Trijntje Spits, geboren West-Terschelling 03-10-1869   volgt VII.I
     
VI.H

Casper Spits, zeeman, geboren West-Terschelling 09-05-1848, overleden aldaar 06-09-1937, trouwt Terschelling 29-07-1875 Elisabeth Groenewoud, geboren West-Terschelling 21-01-1851, overleden aldaar 02-06-1925, dochter van Rinse Groenewoud en Jetske Pieters Pie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Rijnder Spits, arbeider, geboren West-Terschelling 09-11-1875, overleden Zuidlaren 02-02-1941
  b. Pieter Spits, arbeider, geboren West-Terschelling 26-08-1877, overleden aldaar 16-12-1926
  c. Dientje Spits, geboren West-Terschelling 11-04-1879, overleden aldaar 03-04-1964, trouwt Terschelling 04-06-1903 Christiaan Kuyper, zeeman, geboren West-Terschelling 03-01-1881, overleden aldaar 17-10-1958, zoon van Christiaan Kuyper en Aagje Geus
  d. Jetske Spits, geboren West-Terschelling 16-10-1881, overleden aldaar 30-06-1961, trouwt Terschelling 05-12-1907 Gerrit Wever, zeeman, geboren West-Terschelling 22-05-1885, overleden Leeuwarden 12-11-1936, zoon van Pieter Wever en Cornelia Groendijk
  e. Albertje Spits, geboren West-Terschelling 15-05-1"640", overleden aldaar 09-05-1967, trouwt Terschelling 26-11-1908 Eelke Lettinga, visser, geboren West-Terschelling 01-01-1886, overleden aldaar 03-10-1944, zoon van Arien Lettinga en Neeltje de Beer
  f. Rinse Spits, geboren West-Terschelling 08-01-1886   volgt VII.J
  g. Fedde Spits, geboren West-Terschelling 16-02-1888   volgt VII.K  
  h. Hendricus Spits, geboren West-Terschelling 24-03-1889   volgt VII.L
  i. Trijntje Spits, geboren West-Terschelling 12-01-1891, overleden aldaar 05-10-1984, trouwt Terschelling 19-10-1911 Petrus Nicolaas de Klerk, visser, geboren Bennebroek 14-01-1888, overleden West-Terschelling 10-06-1975
  j. Jan Spits, geboren West-Terschelling 27-10-1892   volgt VII.M
     
VI.I Lieuwe Cornelis Spits, geboren West-Terschelling 24-08-1838, overleden aldaar 03-01-1880 (verdronken voor de kust van Terschelling door omslaan reddingsboot), trouwt Vlieland 20-03-1862 Aaltje Jans Pronker, geboren Oost-Vlieland 28-05-1836, dochter van Jan Feyes Pronker en Treyntje Lieuwes de Geest 

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Aafje Spits, geboren West-Terschelling 03-10-1862, overleden Bloemendaal 24-01-1947, trouwt Den Helder 14-07-1892 Dirk van Leeuwen, gescheiden van echtgenote van Maartje Dekker, loods, geboren Den Helder 01-01-1862, overleden Haarlem 14-05-1949, zoon van Cornelis van Leeuwen en Neeltje Jonker
  b. Trijntje Spits, geboren West-Terschelling 13-01-1865, overleden aldaar 19-06-1958, trouwt Terschelling 30-05-1889 Klaas Kaspers, geboren West-Terschelling 26-07-1866, zoon van Jurrien Kaspers en Willemke Klaas Knop
  c. Cornelis Spits, geboren West-Terschelling 01-06-1867   volgt VII.N
  d. Philippina Spits, geboren West-Terschelling 14-08-1870, overleden Velsen 18-12-1933 trouwt Maassluis 27-10-1892 Jan van Drimmelen, zeeman geboren Maassluis 23-06-1867, overleden Bloemendaal 06-10-1945, zoon van Willem Johannes van Drimmelen en Wilhelmina van Beekum
  e. Teuntje Spits, geboren West-Terschelling 16-05-1873, overleden Rotterdam 01-01-1966, trouwt Den Helder 23-02-1905 Willem van Dragt, matroos, geboren Vaassen 23-04-1877, overleden Rotterdam 06-06-1961, zoon van Wessel van Dragt en Egberta van Mossel
  f. Feye Spits, geboren West-Terschelling 28-11-1875   volgt VII.O
  g. Joukje Spits, geboren West-Terschelling 29-10-1878, overleden 's-Gravenhage 17-09-1969, trouwt Den Helder 22-07-1909 Willem van Zijl, kwartiermeester, geboren Kralingen 24-06-1878, overleden 's-Gravenhage 20-03-1961, zoon van Jacob van Zijl en Niesje de Vries
   - levenloos kind; West-Terschelling 28-05-1880
     
VI.J Aa(l)tje Spits, geboren West-Terschelling 22-11-1840, overleden aldaar 12-10-1935, trouwt Terschelling 31-01-1867 - echtscheiding Terschelling 22-03-1870 [ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Hoorn d.d. 3 november 1869] Christiaan Kuyper, geboren Terschelling 11-04-1840, overleden aldaar 01-04-1916, zoon van Antje IJsbrands Kuyper

kinderen uit onbekende relatie:
 

  a. Catharina Spits, geboren West-Terschelling 17-12-1871 overleden aldaar 22-10-1875
  b.. Pieter Spits, geboren West-Terschelling 30-07-1873 en erkend door Aa(l)tje Spits d.d. 06-12-1902]   volgt VII.P
  c. Aafje Spits, geboren West-Terschelling 03-10-1874 en rkend door Aa(l)tje Spits d.d. 24-09-1902], overleden aldaar 11-07-1954, trouwt Terschelling 02-10-1902 Heert Schroor, geboren Terschelling 27-08-1871, overleden aldaar 10-03-1953, zoon van Willem Schroor en Neeltje Wulp
  d. Hein Spits, geboren West-Terschelling 21-10-1876 en erkend door Aa(l)tje Spits d.d. 17-06-1903]   volgt VII.Q
  e. Gerrit Spits, geboren West-Terschelling 07-12-1878, overleden aldaar 12-12-1879
  f. Catharina Spits, geboren West-Terschelling 10-09-1881 en erkend door Aa(l)tje Spits d.d. 04-03-1904], overleden Beverwijk 23-02-1938, trouwt Terschelling 07-04-1904 Adrianus Krijger, stuurman, geboren Middelharnis 15-06-1871, overleden Velsen 29-06-1962
     
VI.K Jacob Jelles Spits, loods, geboren West-Terschelling 23-12-1836, overleden aldaar 08-01-1914, trouwt Terschelling 20-11-1862 Elisabeth Pieters Schroor, geboren West-Terschelling 12-07-1835, overleden aldaar 08-05-1913, dochter van Pieter Pietersz Schroor en Trijntje Lieuwes Krab

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Eegje Spits, geboren West-Terschelling 04-11-1863, overleden aldaar 20-08-1865
  b. Jelle Spits, geboren West-Terschelling 22-06-1866   volgt VII.R
  c Trijntje Spits, geboren West-Terschelling 15-11-1868, overleden aldaar 27-06-1932, trouwt Terschelling 14-04-1891 Willem de Beer, geboren West-Terschelling 01-10-1862, overleden aldaar 27-11-1938, zoon van Jetze IJsbrands de Beer en Aaltje Kesten
  d. Eegje Spits, geboren West-Terschelling 28-05-1872, overleden aldaar 17-11-1948, trouwt Terschelling 25-05-1895 Heertje Pieters Schroor, geboren West-Terschelling 22-04-1871, overleden aldaar 27-04-1936, zoon van Pieter Heertjes Schroor en Pietje Jacobs Brouwer
     
VI.L Jan Jelles Spits, geboren West-Terschelling 10-08-1842, overleden aldaar 14-02-1925, trouwt Terschelling 13-11-1879 Trijntje Jans Smit, geboren West-Terschelling 03-04-1857, overleden aldaar 20-01-1924, dochter van Jan Jelles Smit en Neeltje Hendriks de Breed

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jacob Jans Spits, geboren Terschelling 17-03-1880   volgt VII.S
     
VI.M Aaltje Spits, geboren West-Terschelling 05-11-1844, overleden aldaar  07-12-1891, trouwt Terschelling 22-04-1875 Hendrik Berends de Haan, weduwnaar van Johanna Catharina Rus, geboren West-Terschelling 19-11-1824, overleden aldaar 16-12-1913, zoon van Berend Tjerksz de Haan en Grietje Marcus Schol

kind uit onbekende relatie:
 

  a. Geertje Spits, geboren West-Terschelling 05-03-1875, overleden aldaar 13-03-1875
     
VI.N Klaas Spits, geboren West-Terschelling 19-06-1854, overleden aldaar 25-11-1946, trouwt Terschelling 22-04-1875 Johanna Frederica Krul, geboren West-Terschelling 12-05-1851, overleden aldaar 25-02-1924, dochter van Pieter Stevens Krul en Hester Lieuwes Bos

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Eegje Spits, geboren West-Terschelling 01-11-1875, overleden aldaar 20-04-1948, trouwt Terschelling 25-03-1897 Heertje Meinderts Schroor, geboren West-Terschelling 09-11-1874, overleden aldaar 19-12-1961, zoon van Meindert Schroor en Trijntje Roos
  b. Hester Spits, geboren West-Terschelling 18-01-1877, overleden aldaar 17-10-1886
  c. Jelle Spits, geboren West-Terschelling 01-08-1879   volgt VII.T
  d. Pietje Spits, geboren West-Terschelling 06-04-1882, overleden aldaar 24-07-1882
  e. Pietje Spits, geboren West-Terschelling 13-03-1"640", overleden aldaar 24-08-1905, trouwt Terschelling 13-04-1905 Jan Haringa, geboren West-Terschelling 18-11-1880, begraven adaar 21-08-1950, zoon van Cornelis Haringa en Neeltje Kuyper
  f. Klaas Spits, geboren  West-Terschelling 09-08-1886   volgt VII.U
  g. Hester Spits, geboren  West-Terschelling 17-08-1889, overleden Harlingen 21-06-1975, trouwt Terschelling 28-12-1911 Oepke de Breed, geboren  West-Terschelling 10-01-1883, overleden aldaar 10-01-1915, zoon van Hendrik de Breed en Neeltje Spits
     
VII.A Jan Jacobs Spits, geboren  West-Terschelling 14-05-1852, overleden aldaar 11-11-1911, trouwt Terschelling 25-12-1879 Trijntje de Jong, geboren  West-Terschelling 16-05-1857, overleden aldaar 24-12-1891, dochter van Jan Sipkes de Jong en Neeltje Kuyper

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jacob Spits, geboren West-Terschelling 23-09-1881    volgt VIII.A
  b. Neeltje Spits, geboren West-Terschelling 10-03-1885, overleden aldaar 30-06-1890
  c. Baukje Spits, geboren West-Terschelling 23-08-1888, overleden Leeuwarden 25-02-1940 en begraven te Groningen, trouwt Stedum 02-03-1912 Eliza Vegter, geboren Garsthuizen 18-03-1886, overleden Wolvega 06-05-1969 en begraven te Groningen, zoon van Bartels Vegter en Emke Zaggies
  d. Neeltje Spits, geboren Terschelling 12-05-1891, overleden aldaar 03-01-1892
     
VII.B Jan Hendriks Spits, geboren West-Terschelling 26-03-1865, overleden 02-05-1915 [overleden op zee, aan boord stoomschip Rijnland], trouwt Terschelling 28-10-1892 Grietje Marcus Knop, geboren West-Terschelling 14-07-1870, overleden aldaar 03-01-1944, dochter van Marcus Knop en Anne Roos

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Margaretha Spits, geboren West-Terschelling 07-01-1893, overleden aldaar 28-11-1905
  b. Dina Spits, geboren West-Terschelling 08-11-1895, overleden Noordbergum 10-02-1984, trouwt Terschelling 08-06-1916 Adrianus Vis, geboren West-Terschelling 09-05-1891, overleden aldaar 10-01-1984, zoon van Pieter Vis en Neeltje de Jong
  c. Steven Spits, geboren West-Terschelling 13-11-1896    volgt VIII.B
  d. Grietje Jans Spits, geboren West-Terschelling 24-08-1900, overleden Vlissingen 03-02-1949, trouwt 05-03-1924 Johan Frederik Christiaan Brandt, geboren Amsterdam 1897, zoon van Johan Frederik Christiaan Brandt en Alijda Catharina Koopman
  e Annie Spits, geboren West-Terschelling 02-06-1905, overleden Vlissingen 23-06-1933
  f.

Iemke Spits, geboren West-Terschelling op 17-08-1908, overleden aldaar 10-09- 1908

     
VII.C Jan Reijnders Spits, geboren Den Helder 06-01-1869, overleden Harlingen 25-06-1915 Aukje Schoonhoven, geboren Harlingen 24-04-1873, overleden Zwolle 21-04-1926

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Reinder Janszen Spits, geboren Harlingen 04-05-1908    volgt VIII.C
     
VII.D Cornelis Reijnders Spits, besteller, geboren Den Helder 25-02-1872, overleden Alkmaar 02-11-1944, trouwt Den Helder 25-02-1897 Maria de Wit, geboren Den Helder 25-10-1872, overleden aldaar 15-12-1932, dochter van Volkert de Wit en Antje Ruijter 

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Reindert Volkert Spits, geboren Den Helder 02-02-1898    volgt VIII.D
  b. Antje Spits, geboren Den Helder 26-01-1906, trouwt Cornelis Bijl, geboren Den Helder 25-07-1903, overleden Melbourne (Aus) 04-1964
  c. Grietje Spits, geboren Den Helder 31-12-1908, trouwt Den Helder 04-10-1928 Arie Taal, geboren Den Helder 19-08-1907
     
VII.E Volkert Spits, geboren Amsterdam 12-02-1861, overleden aldaar 23-12-1946, trouwt met erkenning 1 kind Amsterdam 26-11-1"640" Maria Sijbrandi, geboren 's-Gravenhage 28-04-1853, overleden Amsterdam 06-05-1926. dochter van Jan Sijbrandi  en Arendina Hageman

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Marinus Spits, geboren Amsterdam 30-08-1880
  b. Jacob Reindert Spits, geboren Amsterdam 06-09-1885, overleden aldaar 11-02-1945
  c. Arendina Hendrica Spits, geboren Amsterdam 21-06-1887, overleden aldaar 11-01-1890
  d. Hendricus Spits, geboren Amsterdam 23-09-1889    volgt VIII.E
  e. Volkert Spits, geboren Amsterdam 25-11-1891    volgt VIII.F
  f. Otto Spits, geboren Amsterdam 19-11-1894    volgt VIII.G
     
VII.F Johanna Jacoba Spits, geboren Amsterdam 02-01-1867

kind uit onbekende relatie:
 

    Elisabeth Spits, geboren Amsterdam ca. 1886, trouwt Amsterdam 05-06-1913 Lucas Jan Koedijk, metaaldraaier, geboren Amsterdam ca. 1886, zoon van Hendrik Koedijk en Cornelia Berk
     
VII.G Pieter Spits, geboren Amsterdam 15-08-1870, overleden aldaar 09-02-1945, trouwt (1) Amsterdam 09-03-1894 Anna Manshanden, geboren Mijdrecht 21-02-1875, overleden Amsterdam 15-06-1909, trouwt (2) Amsterdam 14-06-1911 Johanna Maria Bosgra, geboren Kampen 29-10-1886, overleden Amsterdam 09-02-1982

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Elisabeth Johanna Spits, geboren Amsterdam 31-12-1895, overleden Huizen 24-07-1985, trouwt (1) Amsterdam 24-12-1918 - echtscheiding Amsterdam 17-08-1923 Jan Harm Keizer, geboren Amsterdam 21-10-1899, trouwt (2) Amsterdam 12-01-1927 Hendrik Cornelis Macoit, geboren Groningen 28-12-1872, overleden Amsterdam 24-09-1958, trouwt (3) Huizen 02-03-1961 Gerhardus Hermannus Leurink, geboren Hengelo 06-03-1894, overleden Laren 18-03-1966 trouwt (4) Huizen 29-06-1966 Anton Eibe de Jong, geboren Amsterdam  24-07-1898, overleden Huizen 20-10-1971
  b. Martha Spits, geboren Amsterdam 25-12-1897, overleden Leidschendam 21-05-1980, trouwt Amsterdam 07-04-1920 Marinus Johannes Groskamp, geboren Amsterdam 27-09-1897, overleden aldaar 13-11-1972
  c. Jurriaan Spits, geboren Amsterdam 25-06-1900, overleden aldaar 15-04-1904
  d. Pieter Jacob Spits, geboren Amsterdam 31-12-1901, overleden aldaar 23-02-1978
  e. Anna Catharina Spits, geboren Amsterdam 11-04-1904, overleden aldaar 29-06-1909
  f. Catharina Spits, geboren Amsterdam 02-03-1907
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  g. Theodorus Jurriaan Spits, geboren Amsterdam 29-10-1911, overleden aldaar 12-09-1939
  h. Hendrika Johanna Spits, geboren Amsterdam 03-07-1913
  i. Jurriaan Spits, geboren Amsterdam 13-10-1914, overleden aldaar 24-12-1915
  j. Jurriana Spits, geboren Amsterdam 14-08-1916
  k. Johanna Maria Spits, geboren Amsterdam 17-07-1917
  l. Jacob Reindert Spits, geboren Amsterdam 09-03-1920, overleden aldaar 09-06-1920  
  m. Dorothea Sophia Spits, geboren Amsterdam 24-03-1921, overleden aldaar 18-10-1921
  n. Hendrik Spits, geboren Amsterdam 11-09-1922    volgt VIII.H
  o. Dirk Jan Spits, geboren Amsterdam 16-01-1925    volgt VIII.I
  p. Marinus Gerardus Spits, geboren Amsterdam 09-02-1927
  q. Pieter Jacob Spits, geboren Amsterdam 19-04-1928, overleden aldaar 04-01-1929
  r. Folkert Spits, geboren Amsterdam 31-01-1931   volgt VIII.J
     
VII.H Jan Spits, zeeman, geboren West-Terschelling 07-06-1873, verdonken Atlantische Oceaan 07-03-1907, trouwt Rotterdam 09-01-1901 Pietronella Johanna Alida van Holst, geboren Rotterdam 13-05-1873, dochter van Pieter van Holst en Pietronella van der Windt

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Nicolaas Spits, geboren Rotterdam 13-01-1899, trouwt Velsen 31-10-1929 Maria van der Zwet Slotenmaker, geboren Velsen 19-10-1904
  b.

Anna Spits, geboren Rotterdam 11-07-1901, trouwt Haarlem 09-08-1922 Gerard Meijer, geboren Putten 26-03-1899

  c.

Adriana Cornelia Pietronella Spits, geboren Rotterdam op 27-10-1902, trouwt Velsen 30-06-1927 Hendrik Reinier Brouwer, geboren Den Helder 03-01-1902

  d.

Jan Rijnders Spits, geboren Rotterdam 10-10-1904, trouwt Petronella Johanna Molenaar, geboren Amsterdam 02-11-1905

     
VII.I Trijntje Spits, geboren West-Terschelling 03-10-1869, overleden aldaar 11-03-1954

kind uit onbekende relatie:
 

  a. Barend Spits, Hoofdwerktuigkundige K.P.M., geboren West-Terschelling 15-07-1894, overleden Batavia 14-04-1931, trouwt Terschelling 09-09-1926 Maria Arnolda Hendrica Leeman, geboren Culemborg 05-09-1893, overleden de Bilt 25-08-1960
     
VII.J Rinse Spits, arbeider, geboren West-Terschelling 08-01-1886, overleden Harlingen 09-05-1958 rn begraven te Terschelling, trouwt Terschelling 18-10-1917 Pietje Schroor, geboren Terschelling 17-09-1896, overleden aldaar 07-05-1973, dochter van Heertje Meinderts Schroor en Eegje Klaas Spits

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Heertje Spits, geboren West-Terschelling 22-03-1921
  b. Pieter Spits, geboren West-Terschelling op 26-01- 1927
     
VII.K Fedde Spits, zeeman, geboren West-Terschelling 16-02-1888, overleden Amsterdam 13-06-1970, trouwt Terschelling 14-02-1924 Martha Anna Franz, geboren Köningstein 24-10-1881, overleden Amsterdam 21-06-1957

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Dora Martha Spits, geboren Hamburg 16-05-1910, trouwt Amsterdam 10-09-1931 Jacobus Bakker, geboren West-Terschelling 18-05-1905, overleden Durban (South-Africa) 30-10-1944, zoon van Jacobus Bakker en Grietje Jans Wever
     
VII.L Hendricus Spits, zeeman, geboren West-Terschelling 24-03-1889, trouwt 04-10-1917 Trijntje Wiegman, geboren West-Terschelling 19-10-1898

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Paulina Spits, geboren West-Terschelling 09-05-1917, overleden Bennebroek 04-01-1990
  b. Elisabeth Spits, geboren West-Terschelling 05-10-1918, overleden aldaar 25-08-1945
  c. Jansje Spits, geboren West-Terschelling 18-06-1922
     
VII.M Jan Spits, arbeider, geboren West-Terschelling 27-10-1892, overleden aldaar 19-03-1991, trouwt Terschelling 1938 Jantje Westra, geboren Doezum 31-07-1903, overleden Terschelling 09-08-1963

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Casper Spits, geboren West-Terschelling 20-12-1943
  b. Wiebe Spits, geboren West-Terschelling 30-10-1947
     
VII.N Cornelis Spits, zeeman, geboren West-Terschelling 01-06-1867, overleden West-Terschelling 12-02-1952 , trouwt met erkenning van een kind Den Helder 10-10-1895 Geertje de Haan, geboren West-Terschelling 02-09-1863, overleden 's-Gravenhage 08-06-1929, dochter van Tjerk Berends de Haan en Rijnsje Willems Hutjes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a.

Reinsina Spits, geboren West-Terschelling 07-08-1892, trouwt Amsterdam 05-04-1928 Godefridus Henricus Hubertus Loeber, geboren te Venlo 18-02-1894

     
VII.O Feye Spits, geboren West-Terschelling 28-11-1875, overleden Groningen 19-09-1951, trouwt ´t Zandt 23-11-1907 Kornelie Schenkel, geboren Zeerijp 23-08-1882 overleden Groningen 13-02-1981, dochter van Frederik Schenkel en Geertje Ousema

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Aaltje Spits, geboren Groningen 09-11-1908
  b. Feije Cornelis Spits, geboren Rotterdam 10-02-1913, trouwt Jeanna J.H. Baudet
  c. Frederik Gerard  Spits, geboren Rotterdam 17-07-1915, trouwt G. de Rook
  d. Geertje Kornelia Spits, geboren Groningen 16-12-1917
     
VII.P Pieter Spits, geboren West-Terschelling 30-07-1873 en erkend door de moeder d.d. 06-12-1902, overleden aldaar 09-10-1960, trouwt Terschelling 21-12-1902 Anna Gorter, geboren Terschelling 18-11-1880, overleden aldaar 04-04-1961 dochter van Gerrit Gorter en Trijntje Geus

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Cornelis Spits, geboren West-Terschelling 07-02-1904   volgt VIII.K
  b. Catharina Spits, geboren West-Terschelling 23-02-1907, trouwt Terschelling 11-04-1929 Dirk de Boer, geboren West-Terschelling 02-06-1900, overleden aldaar 25-12-1970, zoon van Pieter de Boer en Baukje Pals
  c. Hendrik Spits, geboren West-Terschelling 21-12-1909   volgt VIII.L
  d. Gerrit Spits, geboren West-Terschelling 20-11-1912   volgt VIII.M
  e. Pieter Spits, geboren West-Terschelling 22-12-1916   volgt VIII.N
  f. Anna Spits, geboren West-Terschelling 20-11-1920, trouwt (1) Hilden 04-08-1945 Teodor Johann Pauli, geboren Hilden 24-04-1921, trouwt (2) Den Helder 26-04-1051 Cornelis Frans Johannes Pels, geboren Utrecht 23-02-1929
  g. Adriaan Spits, geboren West-Terschelling 26-09-1924   volgt VIII.O
     
VII.Q Hein Spits, geboren West-Terschelling 21-10-1876 en erkend door de moeder d.d. 17-06-1903], overleden Harlingen 20-07-1953, trouwt Amsterdam 16-07-1903 Sjoeke de Boer, geboren Ballum 01-12-1880, overleden Amsterdam 04-06-1947, dochter van Dirk Willems de Boer en Trijntje van der Mey

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Alida Catharina Spits, geboren Amsterdam 24-01-1905, overleden 's-Gravenhage 19-05-1942, trouwt Amsterdam 20-03-1930 Jan van Sluiters, geboren Amsterdam 04-01-1903
  b. Dirk Spits, geboren Amsterdam 24-02-1907   volgt VIII.P
  c. Cornelis Spits, geboren Amsterdam 19-01-1911   volgt VIII.Q
     
VII.R Jelle Spits, bootsman, geboren Terschelling 22-06-1866, overleden Vlissingen 14-02-1941, trouwt Terschelling 16-01-1889 Eegje Zeijlemaker, geboren Terschelling 23-10-1867, overleden Vlissingen 25-07-1940, dochter van Willem Douwes Zeijlemaker en Tettje Dirks de Boer

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jacob Spits, geboren West-Terschelling 25-08-1889, overleden aldaar 22-12-1909
  b. Tettje Spits, geboren West-Terschelling 20-10-1890, overleden aldaar 22-05-1896
  c. Willem Spits, geboren West-Terschelling 26-09-1892, overleden aldaar 03-12-1920
  d. Elisabeth Spits, geboren West-Terschelling 24-01-1894, overleden Vlissingen 23-06-1967
  e. Eegje Spits, geboren Amsterdam 06-10-1896, overleden Velsen 02-04-1964, trouwt Velsen 17-06-1920 Willem van Keulen, dokknecht, geboren West-Terschelling 05-07-1891, zoon van Hendrik van Keulen en Antje Wulp
  f. Trijntje Spits, geboren Amsterdam 19-02-1902, overleden aldaar 06-10-1905
  g. Douwe Spits, geboren Amsterdam 17-12-1906   volgt VIII.R
  h. Trijntje Spits, geboren Amsterdam 27-08-1909, overleden Villeneuve sur Lot 23-10-1982
  i. Jacob Jelle Spits, geboren Amsterdam 16-08-1911, overleden aldaar 11-03-1912
     
VII.S Jacob Jans Spits, geboren Terschelling 17-03-1880, overleden Terschelling 12-02-1949 en begraven aldaar 16-02-1949, trouwt Terschelling 08-03-1906 Willemke de Breed, geboren Terschelling 15-05-1885, overleden Terschelling 03-07-1943 en begraven aldaar 06-07-1943, dochter van Hendrik de Breed en Neeltje Spits

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Spits, geboren West-Terschelling 08-02-1907, overleden Leeuwarden 18-05-1966
  b. Hendrik Spits, geboren West-Terschelling 30-01-1912   volgt VIII.S
  c. Teunis Spits, geboren West-Terschelling 27-02-1920   volgt VIII.T
  d Jacob Spits, geboren West-Terschelling 09-03-1923   volgt VIII.U
     
VII.T Jelle Spits, geboren West-Terschelling 01-08-1879, trouwt Terschelling 02-02-1906 Maria Louisa Gorter, geboren West-Terschelling 20-05-1886, dochter van Gerrit Gorter en Trijntje Geus

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Johanna Frederica Spits, geboren West-Terschelling 04-07-1906, overleden aldaar 13-09-1983
  b. Gerrit Spits, geboren West-Terschelling 21-07-1913   volgt VIII.V
     
VII.U Klaas Spits, geboren West-Terschelling 09-08-1886, overleden aldaar 24-11-1971, trouwt (1) Terschelling 21-12-1911 Maria Kaale, geboren West-Terschelling 01-10-1889, overleden aldaar 20-03-1950, dochter van Willem Kaale en Alida Schroo, trouwt Terschelling (2) 22-09-1950 Wiemkje Kaale, geboren West-Terschelling 16-01-1900, overleden aldaar 16-09-1970, dochter van Willem Kaale en Alida Schroo

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Johanna Frederica Spits, geboren West-Terschelling 05-10-1913, trouwt Terschelling 10-09-1938 Pieter Johannes Drijver, geboren West-Terschelling 10-01-1912, zoon van Willem Drijver en Grietje Lieuwen
  b. Alida Spits, geboren West-Terschelling 05-05-1917, trouwt Terschelling 06-06-1940 Dirk Nutte de Boer, geboren West-Terschelling 20-05-1913, zoon van Gerrit de Boer en Tietje Bakker
  c. Klasina Spits, geboren West-Terschelling 23-08-1921, overleden aldaar 04-10-1995 trouwt Terschelling 07-11-1946 Willem Bloem, oliehandelaar, geboren Terschelling 20-05-1922, zoon van Heere Bloem en Christina de Jong
  d. Klaas Spits, geboren West-Terschelling 29-05-1925   volgt VIII.W
     
VIII.A Jacob Spits, geboren West-Terschelling 23-09-1881, trouwt Terschelling 20-12-1906 Vokeltje Starrenburg, geboren West-Terschelling 20-05-1885, dochter van Jan Starrenburg en Jansje Pieters Nadort

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje Spits, geboren West-Terschelling 03-10-1907, trouwt Terschelling 27-08-1931 Dirk Stada, geboren Terschelling 16-02-1905, zoon van Andries Stada en Elisabeth Stobbe
  b. Jansje Spits, geboren West-Terschelling 23-09-1911, trouwt Terschelling 29-03-1934 Klaas Bierman, geboren West-Terschelling 19-01-1911, zoon van Klaas Bierman en Antje Karels Groeneveld
     
VIII.B Steven Spits, geboren West-Terschelling 13-11-1896, overleden Amsterdam 06-02-1942, trouwt Amsterdam 04-08-1927 Antje Maria Antonia Gleijsteen, geboren Amsterdam 14-08-1896, overleden aldaar 04-03-1981

kinderen uit dit huwelijk:
 

   - levenloos kind; Amsterdam 01-10-1928
  a. Nicolina Antje Spits, geboren Amsterdam 16-12-1930
     
VIII.C Reinder Janszen Spits, geboren Harlingen 04-05-1908, overleden Leeuwarden 16-06-1996, trouwt Terschelling 03-05-1934 Grietje Drijver, geboren West-Terschelling 06-09-1909, overleden Leeuwarden 07-07-2001, dochter van Willem Jacobs Drijver en Trijntje Hendriks Schol

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Hendrik Spits, geboren Zwolle, trouwt Tjits Leijsma, geboren Leeuwarden
  b. Cornelis Reijnder Spits, geboren Vroomshoop, trouwt Jeltje Verhaar
  c. Trijntje Aukje Spits, geboren Vroomshoop, trouwt Herman Broekhuis
     
VIII.D Reindert Volkert Spits, geboren Den Helder 02-02-1898, overleden Melbourne (AUS) 03-09-1971, trouwt Frankfurt am Main (Dld) 12-06-1920 Anna Maria Elisabeth Dammert, geboren Frankfurt am Main (Dld) 15-09-1898, overleden Melbourne (AUS) 24-10-1970

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Maria Elisabeth Spits, geborene Den Helder 01-10- 1920, overleden aldaar 10-10-1920
  b. Cornelia Maria Spits, geboren Den Helder rond 1921.
  c. Maria Anna Spits, geboren Den Helder 13-12-1923.
  d.

Janna Spits, geboren Den Helder 05-1926, overleden aldaar 01-03-1927

  e. Reindert Cornelis Spits, geboren Moercapelle 19-01-1928
     
VIII.E Hendricus Spits, matroos ter koopvaardij, geboren Amsterdam 23-09-1889, overleden aldaar 16-01-1965, trouwt (1) Amsterdam 13-09-1917 Houkje Punt, geboren Amsterdam 30-11-1891, overleden aldaar 28-12-1918, dochter van Everdina Punt, trouwt (2) Amsterdam 16-11-1922 Maria Johanna van Driel, geboren Amsterdam 04-11-1889, overleden Hilversum 24-01-1967, dochter van Hendrik van Driel en Elisabeth Oeges

kinderen uit 1e huwelijk:
 

   - levenloos kind; Amsterdam 28-01-1918
   - levenloos kind; Amsterdam 28-12-1918
     
VIII.F Volkert Spits, geboren Amsterdam 25-11-1891, overleden aldaar 01-11-1966, trouwt Amsterdam 10-10-1912 Cornelia Catharina Antonia Jelles, geboren Amsterdam 28-04-1889, overleden aldaar 05-05-1962, dochter van Jan Jelles en Cornelia Catharina Antonia Peeters

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hendrikus Spits, geboren Amsterdam 03-03-1913, overleden aldaar 28-09-1972, trouwt Jacoba Maria Frederiks, geboren Amsterdam 07-01-1912
  b. Volkert Spits, geboren Amsterdam 15-01-1917, overleden aldaar 07-02-1988
  c. Cornelis Spits, geboren Amsterdam 27-04-1920, trouwt Sapke Boers
     
VIII.G Otto Spits, koopman, geboren Amsterdam 19-11-1894, overleden aldaar 17-03-1976, trouwt Amsterdam 06-11-1929 Roelfje Teunisz, geboren Amsterdam 14-09-1900, dochter van Gijsbertus Franciscus Theunisz en Anna Wolters
     
VIII.H Hendrik Spits, geboren Amsterdam 11-09-1922, trouwt Amsterdam 19-05-1943 Saartje Mittemeijer, geboren Amsterdam 03-02-1946

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Johanna Maria Spits, geboren Amsterdam, trouwt Amsterdam Peter de Jong
  b. Hendrik Spits, geboren Amsterdam, trouwt Corrij Looijenga
     
VIII.I Dirk Jan Spits, geboren Amsterdam 16-01-1925, trouwt Amsterdam 12-10-1948 Cathatina Steijn, geboren Amsterdam, geboren Amsterdam 30-12-1928

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Bernardus Spits, geboren Amsterdam, trouwt Amsterdam Henny Spuink, geboren Amsterdam
     
VIII.J Folkert Spits, geboren Amsterdam, trouwt Amsterdam Elisabeth Catharina Jacobs, geboren Zaandam

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gerrit Spits, geboren Zaandam
b. Dannij Spits, geboren Zaandam
     
VIII.K

 

Cornelis Spits, geboren West-Terschelling 07-02-1904, overleden aldaar 29-05-1973, trouwt Terschelling 29-09-1932 Neeltje de Beer, geboren West-Terschelling 16-02-1908, overleden aldaar 21-08-1987, dochter van Gerrit de Beer en Sieke Roos

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Anna Spits, geboren West-Terschelling, trouwt Gilles de Willigen, geboren Amsterdam
     
VIII.L
 
Hendrik Spits, geboren West-Terschelling 21-12-1909, overleden aldaar 12-11-1983, trouwt Terschelling 20-12-1934 Neeltje Dijker, geboren West-Terschelling 17-05-1917, overleden aldaar 20-05-1990, dochter van Douwe Dijker en Martje Iemkes Stobbe

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Annie Spits, geboren West-Terschelling 10-06-1935, overleden aldaar 14-07-2000, trouwt Terschelling Herbertus Lettinga, geboren West-Terschelling, zoon van Jacob Lettinga en Bouwkje Spoelstra
  b. Martha Spits, geboren West-Terschelling, trouwt Terschelling Christiaan Wilhelmus Cornelus de Koning, geboren Woerden
  c. Catharina Spits, geboren West-Terschelling, trouwt Terschelling Louis Eduard Potharst, geboren Amsterdam
  d. Ineke Spits, geboren West-Terschelling, trouwt Terschelling Joannes Wencelius Antonius Rosbergen, geboren Leiden
     
VIII.M

 

Gerrit Spits, geboren West-Terschelling 20-11-1912, trouwt Terschelling 27-01-1938 Geertje Zeeders, geboren West-Terschelling 17-12-1911, dochter van Johannes Jacobus Zeeders en Wilhelmina van der Meulen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Anna Wilhelmina Spits, geboren West-Terschelling, trouwt Terschelling Reinierus Johannes van Leeuwen, geboren Amsterdam
  b. Johannes Jacobus Spits, geboren West-Terschelling 07-12-1944, overleden aldaar 28-02-1945
  c. Johannes Jacobus Spits, geboren Den Helder
     
VIII.N

 

Pieter Spits, geboren West-Terschelling 22-12-1916, overleden Beverwijk 20-10-1991, trouwt Marum 03-11-1942 Trientje Rozema, geboren Tolbert 24-07-1919

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Anna Catharina Spits, geboren West-Terschelling, trouwt A. de Rooy
  b. Pieter Spits, geboren West-Terschelling
  c. Dirk Pieter Spits, geboren West-Terschelling, trouwt Joke Veldhoen
  d. Cornelia Hendrika Spits, geboren Beverwijk
     
VIII.O Adriaan Spits, geboren West-Terschelling 26-09-1924, overleden Harlingen 03-06-1991, trouwt Harlingen 21-11-1949 Eeke Bergsma, geboren Harlingen 07-01-1922

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pieter Spits, geboren Harlingen, trouwt Harlingen Marja Hoving, geboren Harlingen
  b. Wytse Spits, geboren Harlingen
  c. Anna Spits, geboren Harlingen, trouwt Jan M. Slabbekoorn
  d. Bouke Spits, geboren Harlingen, trouwt Anna Maria Lemkes
     
VIII.P Dirk Spits, geboren Amsterdam 24-02-1907, overleden Diemen 10-08-1971, trouwt Amsterdam 23-02-1950 Anna Maria Knuppelder, geboren Amsterdam 13-09-1922

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Dirk Piet Hein Spits, geboren Amsterdam
  b. Geertruida Cornelia Sjoeke Spits, geboren Amsterdam, trouwt ten Kroode
  c. Hendrika Hermina Spits, geboren Amsterdam, trouwt John van Gulik
     
VIII.Q Cornelis Spits, geboren Amsterdam 19-01-1911, overleden aldaar 12-04-1991, trouwt Amsterdam 03-10-1934 Anna Suzanna Maria van Beeren, geboren Amsterdam 12-03-1916, overleden aldaar 21-06-1984

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sonja Spits, geboren Amsterdam, trouwt Amsterdam IJsbrand Rienstra, geboren Bussum
  b. Cornelis Spits, geboren Amsterdam, trouwt Amsterdam Bastiaantje van Leeuwen, geboren Amsterdam
  c. Annie Spits, geboren Amsterdam, trouwt Palma de Mallorca Bartlome Perona
     
VIII.R Douwe Spits, geboren Amsterdam 17-12-1906, overleden Beverwijk 03-02-1977, trouwt Amsterdam 19-11-1931 Anna Sophia Voorbach, geboren Schiedam 22-08-1922

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jelle Spits, geboren IJmuiden 17-04-1933, overleden Haarlem 19-10-1943
  b. Adrianus Spits, geboren Velsen, trouwt Louisa Martha Beker, geboren Utrecht
  c. Elisabeth Spits, geboren Beverwijk, trouwt Johan de Groot
     
VIII.S Hendrik Spits, geboren West-Terschelling 30-01-1912, overleden aldaar 07-03-1995, trouwt Terschelling 20-08-1953 Lolkje Douma, geboren Berlikum 17-08-1930, dochter van E. Douma en Evertje van der Ley
     
VIII.T Teunis Spits, elektricien, geboren West-Terschelling 27-02-1920, overleden Harlingen 06-02-1966 en begraven aldaar, trouwt Terschelling 13-03-1946 Jeltje Stobbe, geboren Leeuwarden 20-01-1920, overleden Sneek 28-08-2001, dochter van Tiemen Stobbe en Klaaske van der Ley

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. J. Spits, geboren West-Terschelling   volgt IX.A
  b. T. Spits, geboren West-Terschelling
  c. W.Spits, geboren West-Terschelling
     
VIII.U Jacob Spits, geboren West-Terschelling 09-03-1923, trouwt Terschelling 10-06-1952 Trijntje de Beer, geboren West-Terschelling 16-05-1926

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Willy Jacoba Spits, geboren West-Terschelling, trouwt Harlingen Jansen
  b. Gerda Carla Spits, geboren Harlingen, trouwt Harlingen Leonard H. Steenbergen
     
VIII.V Gerrit Spits, geboren West-Terschelling 21-07-1913, overleden aldaar 10-08-1989, trouwt Gent (B) Clementine Claeijssens, geboren Gent (B) 23-11-1910, overleden Harlingen 10-08-1989

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jelle Francois Louis Spits, geboren Gent (B)
     
VIII.W Klaas Spits, geboren West-Terschelling 29-05-1925, trouwt Harderwijk 03-03-1954 Reinie van der Sluis, geboren Harderwijk 05-06-1930
     
IX.A J. Spits trouwt Maartje Schiphof, geboren 25-04-1946, overleden Terschelling 16-06-2003, dochter van Mindert Schiphof en Grietje Kuiken

uit dit huwelijk o.a:
 

  a. Teunis Spits   volgt X.A
     
X.A Teunis Spits trouwt Las Vegas (USA) 29-06-2000 Agnes Warrink

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Roan Spits
     
Bronnen:
- Genlias
- Tresoar
- database Pieter W. Jansen

contact

naar boven

disclaimer