GENEALOGIE STOBBE


     
I. Roelof Stobbe trouwt Asseltje Jans, overleden Verlaat (Steenwijk) 31-07-1768

Volkstelling 1748 - Schoutambt Steenwijk, Steenwijkerwold - Oosterkluft
huisgezin : Roelof Stobbe en Asseltje Jans
kinderen boven 10 jaar: Lubbert, Hendrik, Gerrit
kinderen beneden 10 jaar: ---
knechten en meiden: ---

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Lubbert, geboren voor 1738  volgt II.A 
  b. Hendrik, geboren voor 1738   volgt II.B
  c. Gerrit, geboren voor 1738   volgt II.C
     
II.A Lubbert Roelofs, geboren voor 1738, gedoopt op belijdenis Steenwijk 20-04-1753 [Lubbert te Verlaat. Op gedane belijdenis, van Mennoniten ouders, getrout man], trouwt (1) Maria Tijmens, trouwt (2) Steenwijk 02-11-1754 Grietje Hendriks, bij huwelijk afkomstig van Zuidveen

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Roelof, geboren Verlaat en gedoopt Steenwijk 16-06-1754
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b Roelof, geboren Verlaat en gedoopt Steenwijk 16-01-1757
  c. Hendrik, geboren Verlaat en gedoopt Steenwijk 23-12-1759
  d. Jantjen, geboren Verlaat en gedoopt Steenwijk 23-12-1759
  e. Pieter, geboren Verlaat en gedoopt Steenwijk 22-08-1762
  f. Roelof Lubbers, geboren Verlaat en gedoopt Steenwijk 13-01-1765   volgt III.A
  g. Jantien, geboren Verlaat en gedoopt Steenwijk 02-04-1769
     
II.B Hendrik Roelofs, afkomstig van Verlaat, trouwt Steenwijk 10-10-1756 Jantien Timmens, afkomstig van Donkerbroek

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Roelof, geboren Verlaat ca. 1753 en gedoopt Steenwijk 08-03-1758   volgt III.B 
 [Het Kind was ruim vijf .. jaars out en is door de moeder ten doop gehouden omdat de vader mennoniet was]
  b. Timmen, geboren Verlaat en gedoopt Steenwijk 24-12-1758   volgt III.C
  c. Jan, geboren Verlaat en gedoopt Steenwijk 25-01-1761
  d. Tjalling IJme, geboren Verlaat en gedoopt Steenwijk 29-10-1761   volgt III.D
  e. Jan, geboren Verlaat en gedoopt Steenwijk 03-12-1766
     
II.C Gerrit Roelofs, turfmaker, afkomstig van Verlaat, geboren voor 1738, overleden Verlaat voor 1782, trouwt Steenwijk 13-12-1761 Geesjen Jans, geboren Nijensleek 1737, overleden Kuinre 21-01-1825, dochter van Jan Lucas en Hasseltje Lubberts
 
Voogdijregister 95 Steenwijkerwold - bron: website Huismangenen
  In de voogdijregeling van 16-10-1782 worden Roelof Hendriks als volle neef van vader's zijde en Lucas Jans uit Kalenberg als volle oom van moeder's zijde voogd over de twee kinderen genaamd Jan en Asseltje van wijlen Gerrit Roelofs en Geesje Jans

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Roelof, geboren Verlaat en gedoopt Steenwijk  23-06-1762, overleden voor 10-1763
  b. Roelof, geboren Verlaat en gedoopt Steenwijk 30-10-1763, overleden voor 12-1772
  c, Asseltje, geboren Verlaat en gedoopt Steenwijk 25-01-1766, overleden voor  08-1777
  d. Jan, geboren Verlaat en gedoopt Steenwijk 28-10-1767, overleden voor 07-1769
  e. Jan, geboren Verlaat en gedoopt Steenwijk 23-07-1769   volgt III.E
  f. Roelof, geboren Verlaat en, gedoopt Steenwijk 20-12-1772, overleden voor 1782
  g. Asseltje Gerrits Stobbe, geboren Verlaat en gedoopt Steenwijk 01-08-1777, overleden Kuinre 01-12-1830, trouwt Blankenham 02-01-1803 Freerk Cornelis Boersma, veehouder, arbeider, geboren Baarlo 01-06-1773, overleden Kuinre 03-03-1828, zoon van Cornelis Frederiks en Jantje Jans Stuyver
     
III.A Roelof Lubberts Stobbe, turfmaker, geboren Verlaat en gedoopt Steenwijk 13-01-1765, overleden Tjalleberd 15-04-1819, trouwt Oudehaske en Haskerhorne 31-01-1790 Jentje Egberts Huisman, geboren Oudehaske en gedoopt Haskerhorne 31-05-1767, dochter van Egbert Jans Huisman en Albertje Willems Deuteman

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oudehaske Haskerhorne 1697-1811, Tot 1746 ook Nijehaske - Inventarisnr.: DTB 356
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 31 januari 1790
Man          : Roelof Lubberts afkomstig van Oudehaske
Vrouw       : Jentje Egberts afkomstig van Oudehaske

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Grietjen Roelofs Stobbe, geboren Haskerhorne 02-02-1791 en gedoopt Oudehaske en Haskerhorne 06-02-1791, overleden Opsterland 16-01-1864, trouwt Opsterland 09-04-1818 Douwe Tjallings Frieswijk, geboren Drachten ca.1798, overleden Opsterland 10-05-1868, zoon van Tjalling Arends Frieswijk en Sjoukjen Kornelis
  b. Albertjen Roelofs Stobbe, geboren Oudehaske 15-11-1793 en gedoopt Oudehaske en Haskerhorne 24-11-1793, overleden Opsterland 20-01-1861, trouwt ∆ngwirden (mairie Tjalleberd) 14-05-1814 Jan Jakobs Langenberg, geboren Giethoorn 29-03-1792, overleden Opsterland 26-08-1873, zoon van Jakob Jans Langenberg en Elisabeth Johanna Abel
     
III.B Roelof Hendriks Stobbe, arbeider, geboren Verlaat en gedoopt Steenwijk 08-03-1758, overleden aldaar 28-04-1831, trouwt Steenwijk 16-12-1787 Geesje Harms Tip, geboren Steenwijk en gedoopt aldaar 29-08-1766, overleden Steenwijk 06-04-1846, dochter van Harm Warners en Hilligje Harms

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hendrik, gedoopt Steenwijk 08-07-1789
  b. Harm, gedoopt Steenwijk 01-04-1792   volgt IV.A
  c. Jantjen Roelofs Stobbe, geboren Steenwijk 03-01-1796, overleden aldaar 02-09-1868, trouwt Steenwijk 24-08-1816 Willem Greven, looijersknegt, geboren Steenwijk ca. 1789, overleden aldaar 23-12-1859, zoon van Willem Willems en Maria Hartgers
  d. Hilligje Roelofs Stobbe, gedoopt Steenwijk 07-08-1799, overleden aldaar 07-07-1885, trouwt Steenwijk 06-09-1822 Hendrik Rook, kuiper, geboren De Leeuwte (Ambt Vollenhove) 23-03-1795 en gedoopt Vollenhove 29-03-1795, overleden Steenwijk 27-08-1862, zoon van Peter Jans Rook en Jannigjen Hendriks Marsman
  e. Grietje Roelofs Stobbe, gedoopt Steenwijk 29-05-1803ca. 1803, overleden Hasselt 28-09-1884, trouwt Steenwijk 13-06-1834 Lolke Jeeps Pottebakker, weduwnaar van Margje Arents Put, schoenmaker, geboren Workum 22-06-1781 en gedoopt aldaar 08-07-1781, overleden Steenwijk 03-02-1848, zoon van Jeep Jelles en Pytje Wybes
     
III.C Tymmen Hendriks Stobbe, veenarbeider, geboren Verlaat en gedoopt Steenwijk 24-12-1758, overleden Tjalleberd 29-06-1828, trouwt Oosterzee 02-10-1785 Geesje Pieters Doop, geboren Sintjohannesga en gedoopt Sintjohannesga en Delfstrahuizen 17-08-1766, overleden Heerenveen (∆ngwirden) 04-01-1852, dochter van Pieter Jans Doop en Geesje Jacobs Bra

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oosterzee Echten 1716-1811 - Inventarisnr.: DTB 495
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 2 oktober 1785 in Oosterzee
Man          : Tymmen Hendriksz Stobbe afkomstig van Oosterzee
Vrouw       : Geesjen Pieters Doop afkomstig van Oosterzee

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hendrik, geboren Spanga 15-06-1786 en gedoopt Scherpenzeel 25-06-1786    volgt IV.B
  b. Jantjen Tiemens Stobbe, geboren Steenwijk ca. 1788, overleden Rohel 03-02-1853, trouwt ngwirden (Mairie Tjalleberd) 02-12-1813 Harmen Jans Groen, geboren Luinjeberd ca. 1788, overleden ∆ngwirden 27-07-1876, zoon van Jan Harmens Groen en Zwaantje Berends
Memories van Successie - Kantoor Heerenveen, overl. jaar 1853
Overledene: Jantje Tymens Stobbe - Overleden: 3 februari 1853 - Wonende: Rohel
  vrouw van Harmen Jans Groen (erft vruchtgebruik); moeder van Zwaantje (vrouw van Jan Wiegers Buis, arbeider) en Trijntje Harmens Groen. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
  c. Pieter, geboren Steenwijk 1791 en gedoopt aldaar 06-11-1791   volgt IV.C
  d. Geesjen Tiemens Stobbe, geboren Ossenzijl 1797, overleden ∆ngwirden 01-06-1828, trouwt ∆ngwirden 11-04-1818 Barteld Hendriks ten Hoeve, geboren Havelte 02-05-1790, overleden ∆ngwirden 14-07-1878, zoon van Hendrik Harms ten Hoeve en Geertjen Willems Huisman
  e. Jeltien, geboren 03-11-1800 en gedoopt Scherpenzeel c.a. 26-11-1800, jong overleden
  f. Grietje, geboren 03-11-1800 en gedoopt Scherpenzeel c.a. 26-11-1800   volgt IV.D
  g. Jelle Tiemens Stobbe, geboren Terbandsterschans 16-06-1808 en gedoopt Tjalleberd 10-07-1808, overleden Mairie Tjalleberd 03-08-1812
     
III.D Tjalling IJme ook vermeld als Tjalling Hendriks, geboren Verlaat en gedoopt Steenwijk 29-10-1761, trouwt Steenwijk 23-12-1787 Lammigjen Roelofs Smit, afkomstig van Steenwijk, geboren ca. 1765, overleden Steenwijk 06-09-1832, gehuwd
     
III.E Jan Gerrits Stobbe, turfboer, veenbaas, geboren Verlaat en gedoopt Steenwijk 23-07-1769, overleden Steenwijk 12-09-1842, trouwt (1) Steenwijk 17-03-1793 Geertje Koenders, weduwe van Pieter Jacobs Bollen, bij huwelijk afkomstig van Zuidveen, overleden voor 1797, trouwt (2) Steenwijk 23-04-1797 Petertjen Luten Bijkerk, bij huwelijk afkomstig van Verlaat, geboren Oldemarkt, overleden Steenwijkerwold 04-02-1825 (verdronken in de watervloed en gevonden op 25-02-1825), trouwt (3) Steenwijkerwold 13-07-1826 Dirkje Kleijnsteijn ook vermeld als Klijnstein, geboren Steenwijk 23-04-1780, overleden aldaar 25-05-1855 dochter van Jacob Kleijnsteijn en Albertje Steffens

kinderen uit 2e huwelijk:
 

  a. Grietjen, gedoopt Steenwijk 03-09-1797
  b. Grietje, gedoopt Steenwijk 02-01-1799
  c. Gerrit, geboren Verlaat en gedoopt Steenwijk 22-06-1800   volgt IV.E
  d. Lute, geboren Verlaat en gedoopt Steenwijk 14-09-1803   volgt IV.F
     
IV.A Harm Roelofs Stobbe, boerenknegt, landbouwer, geboren Steenwijk 01-04-1792, overleden Steenwijkerwold 25-07-1851, trouwt Steenwijkerwold 30-04-1829 Albertje Katerberg, geboren Wapserveen 02-1805, dochter van Hendrikus Katerberg en Klaasje Hendriks Prikken

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Roelof Stobbe, geboren Wapserveen 05-01-1830, overleden aldaar 01-02-1830
  b. Klaasje Stobbe, geboren Wapserveen 02-11-1831, overleden Smilde 18-12-1905, trouwt Klaas Egberts Punter, molenaar, geboren Blesdijke 24-01-1798, overleden Steenwijkerwold 06-02-1855, zoon van Egbert Hendriks Punter en Grietje Pieters Bont, trouwt (2) Wolvega 09-04-1856 Taeke Piers Woudstra, geboren Wolvega 21-01-1817, overleden Weststellingwerf 12-11-1898, zoon van Pier Taekes Woudstra en Sjoukje Lammerts van der Veen
  c. Roelof Stobbe, geboren Wapserveen 10-02-1834    volgt V.A
   - levenloos kind; Kallenkote 04-12-1837
   - levenloos kind (zoon); Kallenkote 13-02-1840
  d. Geesje Stobbe, geboren Kallenkote 14-03-1842, overleden Frederiksoord 10-07-1914, trouwt Vledder 15-04-1871 Harm Spikman, bakker, geboren Havelte (Dr) 06-10-1843, overleden Frederiksoord 27-10-1907, zoon van Klaas Harms Spikman en Roelofje Roelofs de Boer
Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid: Geesje Stobbe
  Geesje Stobbe, geboren op 14-03-1842; godsdienst: Herv.; ingeschreven in Frederiksoord als ambtenarenmoeder.
Ingeschreven als wonende op hoeve: 3 (inv.nr. 1681).
Bijzonderheden: Geboren te Kallenkote.
   - levenloos kind (dochter); Kallenkote 04-07-1844
     
IV.B Hendrik Tiemens Stobbe, arbeider, turfmaker, geboren Spanga 15-06-1786 en gedoopt Scherpenzeel 25-06-1786, overleden ∆ngwirden 04-03-1824, gehuwd, trouwt Oudehaske 29-11-1807 Aaltje Alberts Jasper, geboren Oude Haske 03-04-1789, overleden Avereest 13-11-1866, dochter van Albert (Thijmens) Jaspers en Margje (Hendriks) Nijmeijer

Trouwregister Hervormde gemeente Oudehaske-Haskerhorne, 1807 - DTB nr:    356, 1697 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 29 november 1807, Haskerhorne - Oudehaske
Man:             Hendrik Tymens, Oudehaske
Vrouw:          Aaltje Alberts, Oudehaske

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Geesje Hendriks Stobbe, geboren Oudehaske 24-09-1808 en gedoopt Oudehaske en Haskerhorne 16-10-1808, trouwt Giethoorn 05-12-1829 Hendrik Wijnands van der Meer, turfmaker, geboren Giethoorn ca. 1803, zoon van Wijnand Jans van der Meer en Wieggertje Hendriks Bouwer
  b. Margje Hendriks Stobbe, geboren Oudehaske 07-02-1811 en gedoopt Oudehaske en Haskerhorne 24-02-1811, overleden Avereest 22-11-1879, trouwt Giethoorn 30-12-1836 Jan Klazen Gort, arbeider, geboren Giethoorn 03-01-1812 en gedoopt aldaar 26-01-1812, zoon van Klaas Dirks Gort en Jantje Fredriks Smink
  c. Tymen Hendriks Stobbe, geboren Oudehaske 27-12-1812
  d. Albert Hendriks Stobbe, geboren Oudehaske 28-01-1815    volgt V.B
     
IV.C Pieter Tiemens Stobbe, gedoopt Steenwijk 06-11-1791, overleden ngwirden 18-04-1874, trouwt ngwirden (mairie Tjalleberd) 22-03-1815 Aafjen Harmens ten Hoeve, geboren Rottum 24-06-1796 en gedoopt Nijeschoot 21-07-1796, overleden ngwirden 11-06-1868, dochter van Harmen Hilberts ten Hoeve en Aafje Wiegers Klaren

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Geesjen Pieters Stobbe, geboren ngwirden (mairie Tjalleberd) 27-12-1815, overleden 04-10-1816
  b. Harmen Pieters Stobbe, geboren ngwirden 01-09-1817    volgt V.C
  c. Geesjen Pieters Stobbe, geboren ngwirden 03-05-1820, overleden aldaar 11-12-1826
  d. Thijmen Pieters Stobbe, geboren ∆ngwirden 11-05-1822, w.s  jong overleden
  e. Aaltjen Pieters Stobbe, geboren Luinjeberd 08-04-1825, overleden aldaar 08-12-1901, gehuwd, trouwt ngwirden 02-04-1848 Jochem Alberts Piek, geboren Luinjeberd 26-02-1823, overleden aldaar 13-08-1911, zoon van Albert Jochems Piek en Geesje Klazes Feyer
  f. Geesje Pieters Stobbe, geboren Terband 29-05-1828, overleden ngwirden 04-11-1915, gehuwd, trouwt ngwirden 13-04-1851 Berend Arents Stuiver, geboren Boornbergum 05-02-1828, overleden ngwirden 03-09-1920, zoon van Arend Jakobs Stuiver en Grietje Berends
  g. Jantje Pieters Stobbe, geboren Tjalleberd 08-01-1831, overleden aldaar 26-04-1917, weduwe, trouwt ngwirden 07-03-1852 Geert Gerrits Haxe, geboren Terwispel 19-09-1825, overleden ngwirden 29-11-1893, zoon van Gerrit Jans Haxe en Lummigjen Hendriks Sok
  h. Grietje Pieters Stobbe, geboren Tjalleberd 26-10-1833, overleden aldaar 20-04-1914, weduwe, trouwt ngwirden 11-12-1852 Klaas Jans Oord, geboren Tjalleberd 07-10-1830, overleden aldaar 22-02-1899, zoon van Jan Koops Oord en Trijntje Klazes Baas
  i. Thijmen Pieters Stobbe, geboren Tjalleberd 12-07-1836    volgt V.D
     
IV.D Grietje Tiemens Stobbe, geboren 03-11-1800 en gedoopt Scherpenzeel c.a. 26-11-1800, overleden Heerenveen 21-02-1879, trouwt ∆ngwirden 30-09-1821 Jan Jans Vos, geboren Terbandsterschans 29-09-1796 en gedoopt Tjalleberd 15-10-1796, overleden Gersloot 14-11-1826, zoon van Jan Jans Vos en Aaltje Lammerts

kind van Gietje uit onbekende relatie:
 

  a. Hendrik Stobbe, geboren Luinjeberd 19-08-1834    volgt V.E
     
IV.E Gerrit Jans Stobbe, turfmaker, veehouder, geboren op 't Verlaat (Steenwijkerwold) ca. 1800, Muggenbeet (Steenwijkerwold)  20-03-1848, trouwt Steenwijkerwold, 26-03-1821 Geesje Klasen Snijder, geboren Eeze (Steenwijkerwold) ca. 1800, overleden Muggenbeet (Steenwijkerwold) 08-09-1856, zoon dochter van Klaas Jacobs Snijder en Annigje Egberts

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Gerrits Stobbe, geboren Steenwijkerwold 21-09-1821    volgt V.F
  b. Klaas Gerrits Stobbe, geboren Steenwijkerwold ca. 1824    volgt V.G
  c. Petertje Stobbe, geboren Wetering (Steenwijkerwold) 01-08-1826, overleden aldaar 15-08-1826
  d. Petertje Gerrits Stobbe, geboren Steenwijkerwold ca. 1827, trouwt (1) Steenwijkerwold 30-03-1850 Bastiaan Jannes Koning, veehouder, verveene, geboren Steenwijkerwold ca. 1825, overleden Nederland (Steenwijkerwold) 21-09-1859, zoon van Jannes Jans Koning en Grietje Bastiaans Hollander, trouwt (2) Steenwijkerwold 15-03-1861 Jacob Koops Kooij, weduwnaar van Trijntje Jans Eker, verveener, geboren Steenwijkerwold 21-07-1814, zoon van Koop Hessels Kooij en Jantjen Jans Bunt
  e. Roelof Gerrits Stobbe, geboren Wetering (Steenwijkerwold) 04-1830, overleden aldaar 09-05-1830
  f. Roelof Gerrits Stobbe, geboren Steenwijkerwold ca. 1831    volgt V.H
  g. Jacob Gerrits Stobbe, geboren Steenwijkerwold ca. 1834   volgt V.I
    Annigje Gerrits Stobbe, geboren Steenwijkerwold  ca. 1837, overleden Muggenbeet (Steenwijkerwold) 06-08-1846
  h. Albert Gerrits Stobbe, geboren Muggenbeet (Steenwijkerwold) 1839, overleden aldaar 24-12-1840
  i. Grietje Gerrits Stobbe, geboren Steenwijkerwold ca. 1841, trouwt Steenwijkerwold 26-03-1864 Jacob Alberts Koning, veehouder, geboren Steenwijkerwold ca. 1841, zoon van Albert Koning en Geertje Harms Huisman
  j. Jantje Gerrits Stobbe, geboren Steenwijkerwold ca. 1845, trouwt Steenwijkerwold 14-04-1866 Koop Jacobs Kooij, turfmaker, geboren Steenwijkerwold ca. 1842, zoon van Jacob Koops Kooij en Trijntje Jans Eker
     
IV.F Lute Jans Stobbe, timmerman, geboren Verlaat en gedoopt Steenwijk 14-09-1803, overleden Ommerschans (Stad Ommen) 11-08-1845, trouwt Steenwijk 31-10-1828 Jantje Frederiks Wildeboer, geboren Steenwijkerwold 21-09-1803, overleden Veenhuizen (Norg) 23-11-1855, dochter van Frerik Jans Wildeboer en Anna Margarita Reijnders
 
Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid: Lute Jans Stobbe
  Lute Jans Stobbe, geboren op 06-09-1803; plaats van herkomst: Zuidveen/bij St'wijk; godsdienst: Herv.; aangekomen op 01-04-1835; ingeschreven in Ommerschans als ambtenarenvader. Ingeschreven als wonende op hoeve: 35 (inv.nr. 998).
Bijzonderheden: Op 01-04-1835 bij engagement opziener der gebouwen te Ommerschans, f 6,-- per week. Verdere lotgevallen onbekend.
Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid: Jantjen Frederiks Wildeboer
  Jantjen Frederiks Wildeboer, geboren op 21-09-1803; plaats van herkomst: Zuidveen/bij St'wijk; godsdienst: Herv.; aangekomen op 01-04-1835; ingeschreven in Ommerschans als ambtenarenmoeder.
Ingeschreven als wonende op hoeve: 35 (inv.nr. 998).

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pietertien Stobbe, geboren Steenwijkerwold 19-05-1829, overleden Ommerschans (Stad Ommen) 26-11-1844
  b. Anna Margaretha Stobbe, geboren Steenwijkerwold 24-02-1831    volgt V.J
  c. Jan Lutes Stobbe, timmerman, geboren Steenwijkerwold 14-09-1834    volgt V.K
  d. Frerik Lutes Stobbe, timmerman, geboren Stad Ommen 26-10-1836    volgt V.L
  e. Gerrit Stobbe, geboren Ommerschans 26-06-1838, overleden Veenhuizen (Norg) 05-06-1848
  f. Dirkje Stobbe, geboren Ommerschans 24-04-1841, overleden Veenhuizen (Norg) 16-01-1847
  g. Roelof Reinder Stobbe, soldaat werfdepot, geboren Ommerschans 14-07-1843, overleden Harderwijk 15-07-1876
  h. Pieter Stobbe, geboren Ommerschans 19-04-1845, overleden Zuidveen (Steenwijkerwold) 04-03-1861
     
V.A Roelof Stobbe, landbouwer, geboren Wapserveen 10-02-1834, overleden Vledder 31-08-1891, trouwt Vledder 18-05-1865 Hendrikje Bleeker, geboren Vledder 28-10-1834, overleden aldaar 31-08-1903, dochter van Jan Jans Bleeker en Stijntje Jacobs Doorten

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Harm Stobbe, geboren Nijensleek 08-03-1866    volgt VI.A
   - levenloos kind (dochter); Nijensleek 06-09-1867
  b. Jan Stobbe, geboren Nijensleek 10-10-1868    volgt VI.B
  c. Albert Stobbe, geboren Nijensleek 05-04-1871    volgt VI.C
  d. Steven Stobbe, geboren Uffelte 22-05-1873, overleden aldaar 27-10-1882
  e. Jakob Stobbe, geboren Uffelte 05-03-1876, overleden aldaar 29-04-1876
  f. Albertje Stobbe, geboren Uffelte 30-03-1877, trouwt Vledder 14-04-1909 Gerrit Rijkmans, geboren Steenwijk ca. 1870, zoon van Pieter Rijkmans en Antje van der Kolk
     
V.B Albert Hendriks Stobbe, arbeider, geboren Oudehaske 28-01-1815, overleden Avereest 26-01-1890, trouwt Giethoorn 15-02-1840 Aaltje Klazen Gort, geboren Giethoorn 06-05-1820, overleden Avereest 02-11-1894, dochter van Klaas Dirks Gort en Jantje Fredriks Smink

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hendrikje Stobbe, geboren Giethoorn ca. 1840, overleden Avereest 18-12-1911, trouwt Avereest 26-07-1862 Hendrik van Veen, arbeider, geboren Ambt Ommen ca. 1833, overleden Avereest 12-01-1916, zoon van Gerrit Hendrik van Veen en Grietje Roelofs Ans
  b. Klaas Stobbe, geboren Avereest 24-08-1842, overleden aldaar 15-02-1857
  c. Aaltje Stobbe, geboren Avereest 02-06-1845, overleden aldaar 02-08-1850
  d. Jantje Stobbe, geboren Avereest 17-03-1848, overleden aldaar 01-04-1857
  e. Jan Stobbe, geboren Avereest 17-03-1848, overleden aldaar 06-04-1849
  f. Aaltje Stobbe, geboren Avereest 02-11-1850, overleden aldaar 06-12-1863
  g. Jan Stobbe, geboren Avereest 28-07-1853    volgt VI.D
  h. Marrigje Stobbe, geboren Avereest 15-10-1855, overleden aldaar 29-06-1858
  i. Jantje Stobbe, geboren Avereest 08-05-1858, overleden aldaar 08-06-1860
   - levenloos kind (zoon); Avereest 14-06-1861
  j. Frederika Stobbe, geboren Avereest 09-11-1863, overleden aldaar 01-12-1871
     
V.C Harmen Pieters Stobbe, geboren Heerenveen 01-09-1817, overleden aldaar 14-06-1900, trouwt ngwirden 23-08-1840 Jantje Harmens Knol, geboren Oudehaske 03-01-1815, overleden Beerzerveld (Ambt Ommen) 14-10-1892, dochter van Harmen Hans Knol en Barteltje Pieters Nijmeyer

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Aafje Harmens Stobbe, geboren Tjalleberd 16-12-1840, trouwt ngwirden 12-05-1865 Frederik Jacobs Schippers, geboren Tjalleberd 17-11-1837, zoon van Jacob Wiegers Schippers en Jantje Luites ten Hoeve
  b. Harmen Harmens Stobbe, geboren Tjalleberd 11-03-1843    volgt VI.E
  c. Pieter Harmens Stobbe, geboren Tjalleberd 20-11-1848    volgt VI.F
  d. Bartje Harmens Stobbe, geboren Tjalleberd 13-07-1857, overleden aldaar 16-05-1863
     
V.D Thijmen Pieters Stobbe, veenbaas, geboren Tjalleberd 12-07-1836, overleden aldaar 14-02-1884, trouwt ngwirden 26-11-1859 Geertje Barteles ten Hoeve, geboren Tjalleberd 19-04-1834, overleden aldaar 03-01-1909,  dochter van Barteld Hendriks ten Hoeve en Roelofjen Hannes Haxe

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pieter Thymens Stobbe, geboren Tjalleberd 23-09-1859, overleden aldaar 22-09-1883
  b. Bartele Thymens Stobbe, geboren Tjalleberd 06-11-1861    volgt VI.G
  c. Harmen Thymens Stobbe, geboren Tjalleberd 21-10-1863, overleden aldaar 29-01-1865
  d. Harmen Thijmens Stobbe, geboren Tjalleberd 11-04-1865    volgt VI.H
  e. Johannes Thymens Stobbe, geboren Tjalleberd 22-01-1867    volgt VI.I
  f Ale Thymens Stobbe, geboren Tjalleberd 08-10-1869    volgt VI.J
  g. Jan Thymens Stobbe, geboren Tjalleberd 16-06-1871    volgt VI.K
  h. Aafje Thymens Stobbe, geboren Tjalleberd 21-12-1873, overleden Heerenveen 19-11-1939, trouwt ngwirden 16-05-1896 bele Ruurds Huisman, geboren Terband 18-05-1872, zoon van Ruurd Johannes Huisman en Harmke ∆beles te Watermulder
  i. Hendrik Thymens Stobbe, geboren Tjalleberd 29-10-1875    volgt VI.L
  j. Roelofje Stobbe, geboren Tjalleberd 05-03-1879, overleden aldaar 16-04-1922, trouwt ngwirden 26-01-1901 Johannes Roders, geboren Noordwolde 24-02-1871, zoon van Klaas Willems Roders en Trijntje Rinderts Schuitemaker
     
V.E Hendrik Stobbe, geboren Luinjeberd 19-08-1834, overleden Beerzerveld (Ommen) 22-11-1874, trouwt ∆ngwirden 28-05-1859 Tjitske Thymens Hakze alias Haxe, geboren Tjalleberd 26-08-1832, overleden ∆ngwirden 28-12-1916, dochter van Thymen Hannes Hakze en Jeltje Jacobs Beenen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Thijmen Hendriks Stobbe, geboren Luinjeberd 18-02-1860    volgt VI.M
  b. Jan Hendriks Stobbe, geboren Tjalleberd 21-10-1862, overleden aldaar 24-10-1862
  c. Grietje Hendriks Stobbe, geboren Tjalleberd 06-03-1864, trouwt Opsterland 23-09-1892 Jurjen Keuning, geboren Ureterp 26-03-1863, zoon van Durk Klazes Keuning en Maaike Steffens van der Veer
  d. Jeltje Hendriks Stobbe, geboren ∆ngwirden 29-04-1869
     
V.F Jan Gerrits Stobbe, turfmaker, verveener, veehouder, arbeider, geboren Steenwijkerwold 21-09-1821, overleden Steenwijk 30-07-1908, trouwt Steenwijkerwold 11-03-1842 Jantien Hendriks Koning, geboren Steenwijkerwold 24-10-1821, overleden Wetering (Steenwijkerwold) 22-05-1875, dochter van Hendrik Harms Koning en Geesje Koops Pen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Geesje Stobbe, geboren Steenwijkerwold ca. 1843, overlkeden Steenwijk 04-09-1907, trouwt Steenwijkerwold 28-04-1865 Jan Kooij, verveener, geboren Steenwijkerwold ca. 1839, zoon van Jacob Koops Kooij en Trijntje Jans Eker
  b. Harm Stobbe, geboren Steenwijkerwold ca. 1847    volgt VI.N
  c. Gerrit Stobbe, geboren Steenwijkerwold 05-1857, overleden Wetering (Steenwijkerwold) 29-12-1857
     
V.G Klaas Gerrits Stobbe, turfmaker, verveener, geboren Steenwijkerwold ca. 1824, overleden Muggenbeet (Steenwijkerwold) 04-01-1871, trouwt Steenwijkerwold 24-03-1849 Marrigje Jans Pen, geboren Steenwijkerwold ca. 1828, dochter van Jan Koops Pen en Grietje Martens Koning

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Geesje Stobbe, geboren Steenwijkerwold ca. 1850, trouwt Steenwijkerwold 02-04-1870 Jan Eker, landbouwer, geboren Steenwijkerwold ca. 1848, zoon van Egbert Jans Eker en Hendrikje Koning
  b. Grietje Stobbe, geboren Oldemarkt ca. 1853, trouwt (1) Blokzijl 04-06-1874 Hendrikus Antoon van der Meulen, kleermaker, geboren Den Helder ca. 1846, zoon van Jelle van der Meulen en Pietertje Kok, trouwt (2) Amsterdam 12-04-1893 Johannes van der Veen, weduwnaar van Arendina Flierman, timmerman, geboren Nijeveen 05-07-1839, zoon van Gerrit van der Veen en Roelofje Alberts Schuite
  c. Annigje Stobbe, geboren Steenwijkerwold ca. 1854, trouwt Steenwijkerwold 20-03-1875 Jacob Pen, timmerman, geboren Steenwijkerwold ca. 1838, zoon van Harm Pen en Geesje Doeve
  d. Gerrit Stobbe, geboren Steenwijkerwold ca. 1858    volgt VI.O
  e. Hendrikje Stobbe, geboren Steenwijkerwold ca. 1861, trouwt Idaarderadeel 28-07-1888 Age Zeinstra, geboren Leeuwarden 01-09-1854, zoon van Kornelis Regnerus Zeinstra en Gerharduske Ages Hempenius
  f. Jan Stobbe, geboren Steenwijkerwold ca. 1863    volgt VI.P
  g. Roelof Stobbe, geboren Steenwijkerwold ca. 1867    volgt VI.Q
     
V.H Roelof Gerrits Stobbe, arbeider, geboren Steenwijkerwold ca. 1831, overleden aldaar 27-09-1892, trouwt Steenwijkerwold 27-11-1856 Margje Alberts Koning, geboren Oldemarkt ca. 1833, overleden Wetering (Steenwijkerwold 07-02-1859, gehuwd, dochter van Albert Koning en Geertje Harms Huisman

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Geesje Stobbe, geboren Steenwijkerwold ca. 1858, trouwt Steenwijkerwold 29-04-1882 Hendrik Kraak, turfmaker, geboren Steenwijkerwold ca. 1855, zoon van Harm Tiessen Kraak en Lammigje Hendriks Pen
     
V.I Jacob Gerrits Stobbe, verveener, geboren Steenwijkerwold ca. 1834, overleden Wetering (Steenwijkerwold) 26-06-1895, trouwt Steenwijkerwold 18-05-1860 Tiementje Peters Hollander, geboren Steenwijkerwold ca. 1842, overleden Wetering (Steenwijkerwold) 26-10-1869, dochter van Peter Jans Hollander en Aaltje Tiessen Kraak
     
  a. Geesje Stobbe, geboren Steenwijkerwold ca. 1862, overleden Wetering (Steenwijkerwold) 06-04-1864
  b. Geesje Stobbe, geboren Steenwijkerwold ca. 1863, overleden Wetering (Steenwijkerwold) 21-06-1866
  c. Geesje Stobbe, geboren Steenwijkerwold ca. 1864, overleden Wetering (Steenwijkerwold) 23-03-1868
   - levenloos kind (dochter); Wetering (Steenwijkerwold) 25-03-1867
   - levenloos kind (zoon); Wetering (Steenwijkerwold) 16-04-1868
   - levenloos kind (dochter); Muggenbeet (Steenwijkerwold) 23-10-1869
     
V.J Anna Margaretha Stobbe, geboren Steenwijkerwold 24-02-1831

kind uit onbekende relatie:
 

  a. Anna Margaretha Stobbe, geboren Zuidveen (Steenwijkerwold) 04-1856, overleden Amsterdam 20-08-1856
     
V.K Jan Lutes Stobbe, timmerman, geboren Steenwijkerwold 14-09-1834, overleden Giethoorn 18-09-1902, trouwt Steenwijkerwold 15-08-1868 Grietje Hendriks Akse, geboren Steenwijkerwold ca. 1834, dochter van Hendrik Roelofs Akse en Trijntje Kolk

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jantje Stobbe, geboren  Giethoorn ca. 1869, trouwt Hilversum 18-11-1899 Klaas Bunschoten, koetsier, geboren Huizen ca. 1874, zoon van Jan Bunschoten en Wijmpje Kruimer
  b. Hendrik Stobbe, geboren Giethoorn 03-1870, overleden aldaar 18-04-1870
   - levenloos kind (zoon); Giethoorn 22-01-1872
  c. Trijntje Stobbe, geboren Giethoorn 01-1873, overleden aldaar 04-02-1873
     
V.L Frerik Lutes Stobbe, timmerman, geboren Ommerschans (Stad Ommen) 26-10-1836, overleden Zuidveen (Steenwijkerwold) 18-04-1900, trouwt (1) Steenwijkerwold, 12-05-1866 Faakje Egberts Slot, geboren Steenwijkerwold ca. 1841, overleden Zuidveen (Steenwijkerwold) 25-06-1875, dochter van Egbert Slot en Geertje van Dijk, trouwt (2) Steenwijkerwold 23-06-1877 Lammigje Sappťe, weduwe van Lukas Molenkamp, geboren Steenwijkerwold ca. 1843, dochter van Jan Sappťe en Grietje Schuite

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Lute Stobbe, geboren Steenwijkwerwold ca. 1867, overleden Zuid Eschmarke (Lonneker) 31-01-1925
  b. Geertje Stobbe, geboren Steenwijkerwold ca. 1869, overleden Steenwijk 26-03-1878
  c. Jantje Stobbe, geboren Steenwijkerwold ca. 1873, trouwt Amsterdam 27-08-1903 Sijbrand de Man, machinist, geboren Vuren ca. 1877, zoon van Arnoud de Man en Wilhelmina Knor
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  d. Grietje Stobbe, geboren Steenwijk 23-01-1878, overleden Drachten 18-10-1927, trouwt Steenwijkerwold 04-06-1910 Hendrikus Marinus, geboren Noordwolde 14-08-1886, overleden Drachten 07-06-1937, zoon van Anne Marinus en Sjoukje Mulder
  e. Geertje Stobbe, geboren Steenwijk ca. 1883, trouwt Lonneker 14-09-1906 Jan Lubach, geboren Leeuwarden 01-02-1881, zoon van Janna Lubach
  f. Aaltje Stobbe, geboren Steenwijkerwold ca. 1887, overleden Almelo 05-09-1940, gehuwd, trouwt Lonneker 20-08-1909 Roelof Hofman, geboren Deventer ca. 1886, zoon van Jurjen Hofman en Oegje Tromp
     
VI.A Harm Stobbe, landbouwer, geboren Nijensleek 08-03-1866, trouwt Vledder 05-10-1889 Jantje Eleveld, geboren Wapserveen, 24-09-1868 [voogd Aaldert Roelof Eleveld; toeziend voogd Klaas Pijper], dochter van Hendrik Eleveld en Jantje Pijper

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Roelof Stobbe, geboren Vledder 26-12-1889, overleden Vledderveen 28-01-1890
  b. Jantje Stobbe, geboren Vledder 06-03-1891, trouwt Vledder 05-05-1917 Roelof Beenen, geboren Wapserveen 24-02-1891, zoon van Jan Beenen en Jeltje Kleis
  c. Roelof Stobbe, geboren Vledder 25-12-1893, trouwt Vledder 05-05-1917 Millanie Cornelia HenriŽtte van Gils, geboren Oisterwijk ca. 1887, dochter van Johannes Antonius van Gils en Maria Petronella Anna Lommen
  d. Hendrikje Stobbe, geboren Steenwijkerwold ca. 1897, trouwt Vledder 01-12-1922 - gescheiden Vledder 06-05-1926 Derk ter Haar, geboren Havelte 03-10-1893, zoon van Pieter ter Haar en Margje Dorenbos
     
VI.B Jan Stobbe, geboren Nijensleek 10-10-1868, overleden aldaar 29-11-1943, trouwt Vledder 26-11-1910 Jantien Veen, weduwe van Roelof Doosjes, geboren Nijensleek 03-01-1864, dochter van Kornelis Veen en Margje IJben
     
VI.C Albert Stobbe, geboren Nijensleek 05-04-1871, overleden Ooststellingwerf 21-09-1936, trouwt met wettiging 1 kind Vledder 13-08-1904 Geesje Winters, geboren Steenwijkerwold ca. 1887, dochter van Albert Winters en Stijntje Dijkstra

kinderen uit dit huwelijk o.a.:
 

  a. Hendrikje Stobbe, geboren Vledder 01-08-1905, overleden Frederiksoord 03-11-1905
     
VI.D Jan Stobbe, arbeider, geboren Avereest 28-07-1853, overleden aldaar 09-12-1926, trouwt Avereest 28-05-1897 Hilligje Schotmeijer, geboren Ruinerwold 23-08-1871, dochter van Willem Schotmeijer en Geertje Gras

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Albert Stobbe, geboren Avereest 12-04-1898
  b. Geertruida Aleida Stobbe, geboren Avereest 04-11-1899, overleden aldaar 18-11-1899
  c. Aleida Geertruida Stobbe, diensbtbode, geboren Avereest 30-04-1901, overleden aldaar 10-06-1924
  d. Jentje Stobbe, geboren Avereest 22-11-1902
  e. Hendrika Stobbe, geboren Avereest 23-03-1904, overleden aldaar 09-09-1904
  f. Willemina Frederika Stobbe, geboren Avereest 19-08-1905, overleden Ruinen 20 april 1950, trouwt Bastiaan Boertje.
  g. Geertje Stobbe, geboren Avereest 17-09-1906
   - levenloos kind (zoon) Avereest 05-03-1909
  h. Jan Stobbe, geboren Avereest 06-06-1910
  i. Hiligje Stobbe, geboren Avereest 19-09-1911
  j. Willem Stobbe, geboren Avereest 25-02-1915, overleden aldaar 21-01-1917
     
VI.E Harmen Harmens Stobbe, veenarbeider, vervener, schipper, geboren Tjalleberd 11-03-1843, overleden Almelo 09-11-1910, trouwt ngwirden 16-05-1868 Geesje Jans Mast, geboren Luinjebird 06-10-1845, overleden Almelo 31-12-1906, dochter van Jan Koops Mast en Aaltje Jans Koers

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Harmen Harmens Stobbe, geboren Luinjeberd 16-04-1869, overleden aldaar 31-03-1870
  b. Aaltje Harmens Stobbe, geboren Luinjeberd 12-11-1870, overleden Daarlerveen (Hellendoorn) 15-11-1928, trouwt Hellendoorn 24-09-1891 Jan Hendrik Webbink, arbeider, veenarbeider en vervener, geboren Vriezenveen 13-10-1869, overleden den Ham 26-09-1955, zoon van Lambertus Webbink en Fina Hospers
  c. Jantje Stobbe, geboren Luinjeberd 23-10-1872 trouwt Watergraafsmeer 06-11-1902  Hendrikus de Bruin, politiebeambte, geboren Burgwerd 10-06-1868, zoon van Taeke Ykes de Bruin en Baukje Hendriks Zilder
  d. Grietje Harmens Stobbe, geboren Luinjeberd 11-10-1874, overleden aldaar 19-01-1876
  e. Grietje Stobbe, geboren Luinjeberd 02-07-1876, overleden Bergen (NH) 05-02-1932, trouwt Stad Almelo 13-12-1905 Christoffel Zandwijk, bakker, geboren Vledderveen 21-08-1878, zoon van Cors Meindert Zandwijk en Jacoba Bakker
  f. Harmen Stobbe, geboren Ambt Ommen 17-10-1878, overleden aldaar 24-12-1890
  g. Jan Stobbe, geboren Ambt Ommen 09-09-1880, overleden aldaar 14-12-1881
  h. Aafje Stobbe, geboren Ambt Ommen 09-10-1882, overleden Almelo 20-01-1966 trouwt Stad Almelo 06-12-1907 Willem Nijkamp, wever, geboren den Ham 31-10-1882, overleden Almelo 10-11-1962, zoon van Herm Jan Nijkamp en Jennigje Westenberg
  i. Geesje Stobbe, geboren Ambt Ommen 02-11-1884, overleden Almelo 13-12-1937, trouwt Stad Almelo 09-06-1910 Kornelis Dijkstra, wever, geboren de Wilp (Marum) 10-01-1885, overleden Almelo 15-07-1961, zoon van Sietse Dijkstra en Antje Otter
     
VI.F Pieter Harmens Stobbe, veenarbeider, arbeider, geboren Tjalleberd 20-11-1848, overleden Beerzerveld (Ommen) 22-08-1932, trouwt (1)ngwirden 06-01-1875 Geesje Jans Klaren, geboren Gersloot 03-12-1853, overleden Beerzerveld (Ommen) 02-07-1895, dochter van Jan Wolters Klaren en Boukje Harmens Dam, trouwt (2) Ambt Ommen 20-11-1896 Aaltje van Eerde, weduwe van Egbert Straatman en Jacobus van Os, geboren den Ham ca. 1844, overleden Noord Eschmarke (Lonneker) 24-10-1932, dochter van Albert van Eerde en Garritje Espeler

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Harmen Stobbe, geboren Beerzerveld (Ambt Ommen) 29-10-1876, overleden aldaar 15-11-1876
   - levensloos kind (dochter), geboren Beerzerveld  (Ambt Ommen) 03-06-1879
  b. Harm Stobbe, geboren Ambt Ommen 25-06-1880   volgt VII.A
  c. Baukje Stobbe, geboren Ambt Ommen 07-09-1882, overleden Almelo 28-02-1927, trouwt Ambt Ommen 30-04-1903 Roelof Lubbinkhof, arbeider, geboren den Ham ca. 1879, zoon van Jan Lubbinkhof en Niesje Egging
  d. Jantje Stobbe, geboren Beerzerveld  (Ambt Ommen) 15-06-1885, overleden aldaar 09-03-1888
  e. Jan Stobbe, geboren Beerzerveld  (Ambt Ommen) 05-02-1889, overleden aldaar 23-08-1890
  f. Jantje Stobbe, geboren Ambt Ommen 06-08-1891, overleden Daarlerveen (Hellendoorn) 07-01-1912, trouwt Den Ham 01-09-1911 Gerrit Jan Veneberg, fabrieksarbeider, geboren Den Ham 1889, zoon van Gerrit Veneberg en Aaltje Gerrits 
  g. Aafje bij overlijden vermeld als Aaltje Stobbe, geboren Beerzerveld (Ambt Ommen) 15-06-1894, overleden aldaar 22-03-1896 (21 maanden)
     
VI.G Bartele Thymens Stobbe, arbeider, geboren Tjalleberd 06-11-1861, overleden aldaar 04-09-1927, gehuwd, trouwt ∆ngwirden 02-12-1893 Martje Hendriks Liemburg, geboren Tjalleberd 29-04-1874, overleden aldaar 07-04-1959, dochter van Hendrik Jacobus Liemberg en Jantje Hoen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Geertje Stobbe, geboren Tjalleberd 22-11-1894, trouwt ∆ngwirden 13-06-1914 Evert Meyer, geboren Tjalleberd 04-10-188, zoon van Hamke Meyer en Willemke Everts van der Wal
  b. Jantje Stobbe, geboren Tjalleberd 09-06-1897
  c. Thiemen Stobbe, geboren Tjalleberd 24-08-1901, overleden aldaar 16-07-1917
     
VI.H Harmen Thijmens Stobbe, arbeider, geboren Tjalleberd 11-04-1865, overleden Heerenveen 23-10-1935, trouwt Ambt Ommen 06-03-1890 Geertje Zwier, geboren Ambt Ommen 28-10-1862, overleden Beerzerveld (Ambt Ommen) 07-05-1900, dochter van Jan Lammert Zwier en Willempje Geerts de Leeuw

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tiemen Stobbe, geboren Ambt Ommen 18-03-1891   volgt VII.B
  b. Jan Stobbe, geboren Ambt Ommen 15-01-1893, trouwt Schoterland 28-10-1915 - huwelijk ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank Leeuwarden d.d. 28-09-1933 Grietje Trijntje de Vries, geboren Hoornsterzwaag 25-05-1893, dochter van Jan de Vries en Berendje Hofstra
  c. Willem Stobbe, geboren Ambt Ommen 01-03-1896, trouwt Weststellingwerf 14-08-1920 Maria Schreur, geboren Wolvega 14-06-1896, dochter van Gerard Schreur en Renske Hoekstra
  d. Pieter Stobbe, geboren Beerzerveld (Ambt Ommen) 05-03-1900, overleden aldaar 12-07-1900
     
VI.I Johannes Thymens Stobbe, geboren Tjalleberd 22-01-1867, trouwtngwirden 14-01-1893 Lamkjen Jans de Jong, geboren Tjalleberd 23-06-1865, dochter van Jan Gerrits de Jong en Jantje Douwes de Leeuw
     
VI.J Ale Thymens Stobbe, geboren Tjalleberd 08-10-1869, trouwtngwirden 03-12-1898 Grietje Wiegers de Jong, geboren Tjalleberd 11-04-1873, dochter van Wieger Gerrits de Jong en Sjoukje Teyes Kooistra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Thymen Stobbe, geboren ngwirden 09-09-1899, trouwt Sietske Hoekstra, geboren ngwirden 24-03-1902, dochter van Feike Hoekstra en Jantje Jacobs Huisman
  b. Wieger Stobbe, geboren ngwirden 30-03-1901
  c. Gerrit Stobbe, geboren ngwirden
  d. Pieter Stobbe, geboren ngwirden
  e Barteld Stobbe, geboren ngwirden
     
VI.K Jan Thymens Stobbe, geboren Tjalleberd 16-06-1871, overleden Heerenveen 17-03-1942, gehuwd, trouwt ngwirden 25-05-1895 Jantje Teyes Kooistra, geboren Tjalleberd 28-03-1874, dochter van Teye Teyes Kooistra en Grietje Wiegers Krikke

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Thymen Stobbe, geboren ngwirden 16-03-1896, trouwt ∆ngwirden 26-11-1921 Anna van der Spoel, geboren Bovenknijpe 15-02-1899, dochter van Harmen van der Spoel en Antje Kort
  b. Grietje Stobbe, geboren ngwirden 13-12-1897
  c. Teye Stobbe, geboren ngwirden 26-12-1899, , overleden Heerenveen 22-05-1936, gehuwd
  d. Geertje Stobbe, geboren ngwirden 02-04-1902
     
VI.L Hendrik Thymens Stobbe, geboren Tjalleberd 29-10-1875, trouwt ngwirden 01-06-1907 Wietske Heida, geboren Katlijk 21-09-1876, dochter van Jeen Heida en Grietje Hendriks Pijpker
     
VI.M Thijmen Hendriks Stobbe, geboren Luinjeberd 18-02-1860, trouwt Schoterland 10-06-1886 Froukje van der Schoot, geboren het Meer 11-07-1860, overleden Schoterland 21-09-1901, dochter van Pieter Hendriks van der Schoot en Durkje Hendriks Jager

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tjitske Stobbe, geboren het Meer 30-05-1887
  b. Pieter Stobbe, geboren het Meer 18-09-1890
  c. Dirkje Stobbe, geboren het Meer 28-11-1892
  d. Hendrik Stobbe, geboren Schoterland 02-07-1899
     
VI.N Harm Stobbe, veehouder, arbeider, winkelier, geboren Steenwijkerwold ca. 1847, trouwt (1) Steenwijkerwold 12-10-1872 Jantje Pen, geboren Blankenham ca. 1849, dochter van Jacob Klazen Pen en Geertje Doeven, trouwt (2) Steenwijkerwold 27-06-1885 Marrigje Doeve, geboren Steenwijkerwold ca. 1856, dochter van Meijne Doeve en Wietske Berger

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Jantje Stobbe, geboren Steenwijkerwold  ca. 1876, trouwt Amsterdam 09-05-1901 Cornelis Egbertus Westerik, smid, geboren Amsterdam ca. 1875, zoon van Zeverinus Egbert Westerik  en Maria Fhijnbeen
  b. Jacob Stobbe, geboren Steenwijkerwold ca. 1877, trouwt Amsterdam 21-03-1901  Marie Jeannette van Bueren, geboren  Amsterdam ca. 1877, dochter van Jan Matthijs van Bueren en Jansje Frese
     
VI.O Gerrit Stobbe, melkslijter, geboren Steenwijkerwold ca. 1858, trouwt Nieuwer-Amstel 05-02-1890 Harmtje Postma, geboren Oldemarkt  ca. 1868, zoon van Klaas Boelen Postma en Aaltjen Koning
     
VI.P Jan Stobbe, tuinman, geboren Steenwijkerwold ca. 1863, overleden Utrecht 09-02-1933, trouwt Graft 03-05-1894 Grietje Kaai, geboren Graft ca. 1864, dochter van Nicolaas Kaai en Hilletje Kramer
     
VI.Q Roelof Stobbe, spoorwegbeamte, geboren Steenwijkerwold ca. 1867, trouwt Amsterdam 20-05-1897 Anna van Hoek, geboren Puttershoek ca. 1864, dochter van Adrianus van Hoek en Jannigje Vogelaar 
     
VII.A Harm Stobbe, arbeider, geboren Ambt Ommen 25-06-1880, overleden Bergentheim 28-05-1933, trouwt met wetteging 1 kind Ambt Ommen 14-07-1905 Geertje de Wilde, geboren Beets 23-08-1886, dochter van Hermannus de Wilde en Trijntje Jans Knol
     
VII.B Tiemen Stobbe, timmerman, geboren Ambt Ommen 18-03-1891, overleden 09-11-1961, trouwt Menaldumadeel 14-03-1918 Klaaske van der Ley, geboren Menaldumadeel 18-02-1895, overleden Leeuwarden 11-09-1965, dochter van Jan van der Ley en Jeltje Post

kinderen uit dit huwelijk o.a:
 

  a. Jeltje Stobbe, geboren Leeuwarden 20-01-1920, overleden Sneek 28-08-2001, trouwt Teunis Spits, geboren West-Terschelling 27-02-1920, overleden aldaar 06-02-1966, zoon van Jacob Jans Spits en Willemke de Breed
  b. Willem Stobbe, geboren ca. 1926, overleden Leeuwarden 02-02-1939
  c. levensloos kind (dochter), Leeuwarden 11-11-1939
     

contact

naar boven

disclaimer