GENEALOGIE TEN HOEVE


     
I. Jacob Peters trouwt Annigje Jans

Volkstelling 1748 -  Schoutambt Wanneperveen, Wanneperveen en Dinxterveen - Middelkluft
huisgezin: Jacob Peters en huisvrouw Annigjen Jans
kinderen boven 10 jaar: Hilbert, Merten;
kinderen beneden 10 jaar: Jan, Peter, Jacob
knechten en meiden: ---; inwonenden en kostgangers:   ---

uit dit huwelijk:
 

  a. Hilbert, geboren voor 1738   volgt II.A
  b. Merten, geboren voor 1738
  c Geert, geboren ca. 1732   volgt II.B
  d. Jan, geboren na 1738   volgt II.C
  e. Peter, geboren na 1738
  f. Jacob, geboren na 1738
     
II.A Hilbert Jacobs ten Hoeve, geboren voor 1738, bij huwelijk afkomstig uit Giethoorn, ondertrouwt Giethoorn 02-11-1752 en trouwt aldaar 19-11-1752 Geertje Harmens Geerlofs, weduwe van Albert Roelofs Kuiper, afkomstig uit Giethoorn, dochter van Harmen Geerlofs en NN

uit dit huwelijk:
 

a. Jacob, geboren Giethoorn 11-09-1753  volgt III.A
b. Harmen, geboren Oude Haske 20-05-1756   volgt III.B
  c. Lute, geboren Oude Haske 24-08-1760   volgt III.C
  d. Aaltje Hilberts ten Hoeve, geboren Oudehaske 17-10-1762 en gedoopt aldaar 07-11-1762, overleden Tjalleberd 12-06-1818, trouwt Sint Johannesga 07-02-1796 Wieger Freriks Meester, gedoopt Oudehaske 06-05-1770, overleden ngwirden 03-02-1841, zoon van Freerk Jacobs en Cornelisje Berends
Memories van Successie - Kantoor Heerenveen, overl. jaar 1818
overledene: Aaltje Hilberts ten Hoeve - overleden: 12 juni 1818 - Wonende: Tjalleberd
  vrouw van Wicher Freerks Meeter, turfmaker; geen kinderen; zuster van Jacob, te Amsterdam, Luite, te Hoorn en Harmen Hilberts ten Hoeve, te Rottum. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
     
II.B Geert Jacobs ten Hoeve, afkomstig van de Blaauwehandt, geboren ca. 1732, overleden Oudehaske 25-04-1815, ondertrouw Wanneperveen 16-02-1759 en trouwt aldaar 04-03-1759 Jentjen Teunis (Baars), afkomstig van de Blaauwehandt, geboren ca. 1732, overleden Oudehaske 07-12-1815

uit dit huwelijk:
 

  a. Jacob, gedoopt Wanneperveen 29-06-1760   volgt III.D
  b. Teunis, gedoopt Wanneperveen 30-06-1765   volgt III.E
  c. Jan, gedoopt Wanneperveen 17-07-1768
  d. Lute, gedoopt Wanneperveen 24-06-1770   volgt III.F
  e. Hilbert, gedoopt Wanneperveen 10-07-1774   volgt III.G
  f. Trijntje, gedoopt Wanneperveen 26-09-1762
     
II.C Jan Jacobs ten Hoeve, geboren na 1738, overleden Haskerkand 12-06-1822, trouwt Haskerhorne 26-08-1759 Trijntje Wybrens, geboren Oudehaske 16-05-1732 en gedoopt aldaar 16-05-1732, dochter van Wybren Ulbes en Gerritje Idses

Trouwregister Hervormde gemeente Oudehaske Haskerhorne, 1759 - DTB nr:     356, 1697 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 26 augustus 1759, Haskerhorne
Man:          Jan Jacobs, Nijehaske
Vrouw:        Tryntje Wybrens, Oudehaske

uit dit huwelijk:
 

  a. Jacob, gedoopt Oudehaske 29-03-1761
  b. Trijntie Jans  ten Hoeve, geboren 13-09-1762 en gedoopt Oudehaske 19-09-1762, trouwt Oudehaske 03-03-1782 Jan Geerts Broer, geboren Rottum 1751, overleden Haskerland 24-08-1828 
  c. Elisabeth Jans  ten Hoeve, geboren 23-11-1765 en gedoopt Oudehaske 25-11-1765, trouwt Oudehaske 11-05-1783 Arend Meeuwes Wiering 
  d. Geesje, gedoopt Oudehaske 13-12-1767
  e. Wybren, geboren 01-03-1771 en gedoopt Oudehaske 11-03-1771   volgt III.H
     
III.A Jacob Hilberts ten Hoeve, geboren Giethoorn 11-09-1753 en gedoopt aldaar 16-09-1753, overleden Amsterdam 07-02-1822, trouwt (1) Sint Johannesga-Delfstrahuizen - Rohel - Rotsterhaule 12-10-1783 Margje Wolters Oort, bij huwelijk afkomstig van Sint Johannesga, overleden Sint Johannesga 24-10-1807, trouwt (1) Sint Johannesga-Delfstrahuizen - Rohel - Rotsterhaule 09-12-1808 Janke Hendriks Akkerman, dochter van Hendrik Gerrits  Akkerman

Trouwreg. Herv. Gem. Sint Johannesga-Delfstrahuizen-Rohel-Rotsterhaule, 1783 - DTB nr: 603
Vermelding : Bevestiging huwelijk van 12 oktober 1783, Sint Johannesga-Delfstrahuizen - Rohel - Rotster
Man          : Jacob Hilberts Terhoeve, Rotsterhaule
Vrouw       : Margje Wolters Oort, Sint Johannesga

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Johannesga Delfstrahuizen Rohel - Rotsterhaule 1744-1811 - Inventarisnr.: 603
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 9 december 1808
Man          : Jacob Hiberts ten Hoeve afkomstig van Sint Johannesga
Vrouw       : Janke Hendriks afkomstig van Sint Johannesga

kinderen uit 1e huwelijk:  
 

  a. Geertje Jacobs ten Hoeve, geboren Sint Johannesga 27-01-1784 en gedoopt aldaar 01-02-1784, overleden Hemelumer Oldeferd 15-05-1843, trouwt Sint Johannesga 22-10-1809 Haring Oenes Velstra, geboren Oosterzee 28-03-1787 en gedoopt aldaar 13-05-1787, overleden Hemelumer Oldeferd 03-03-1842 zoon van Oene Annes en Trijntje Annes
  b. Jantje, geboren Sint Johannesga 06-08-1785 en gedoopt aldaar 14-08-1785
  c. Hilbert, geboren Rotsterhaule 14-11-1787 en gedoopt Sint Johannesga 25-11-1787   volgt IV.A
  d. Wolter, geboren Rotsterhaule 07-10-1789 en gedoopt Sint Johannesga 11-10-1789
  e. Jantje, geboren Rotsterhaule 29-11-1791 en gedoopt Sint Johannesga 04-12-1791
  f. Jakob, geboren Rotsterhaule 24-01-1794 en gedoopt aldaar 02-02-1798   volgt IV.B
  g. Jantjen, geboren Sint Johannesga 15-10-1795 en gedoopt aldaar 06-12-1795
  h. Roelof, geboren Sint Johannesga 28-10-1798 en gedoopt aldaar 11-11-1798
     
III.B Harmen Hilberts ten Hoeve, veenbaas, geboren Oudehaske 20-05-1756, overleden Rottum 26-05-1847, trouwt (1) Sint Johannesga 03-12-1780 Aaltje Wiegers Klaren, bij huwelijk afkomstig van Sint Johannesga geboren Giethoorn 1753 en gedoopt aldaar 01-05-1753, dochter van Wieger Wiegers Klaren alias Claren en Leentje Jantje Kruis, trouwt (2) Schoterland (mairie St. Johannesga) 15-12-1813 Fokje Hendriks, geboren Oldeholtwolde 13-06-1772 en gedoopt aldaar 21-06-1772, overleden Rottum 11-05-1829, dochter van Hendrik Harmens en Jeltje Jeiles

Trouwreg. Herv. Gem. Sint Johannesga-Delfstrahuizen-Rohel-Rotsterhaule, 1783 - DTB nr: 603
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 3 december 1780, Si. Johannesga - Delfstrahuizen - Rohel - Rotsterhaule
Man:          Harmen Hilberts, Sint Johannesga
Vrouw:       Aaltje Wygers Klaren, Sint Johannesga

Familienamen 1811 - Mairie Sint Johannesga, fol. 3f
Hoeve, Harmen Hilberts ten, Rottum
k.             Geertje 30 - Mildam, Hilbert 29, Wieger 27 - Sint Johannesga, Leentje 24 - Sint Johannesga, Roelofje 22, Afke 16
kk.  v. ?)   Cornelis 12
 
Memories van Successie - Kantoor Heerenveen, overl. jaar 1829
overledene: Fokje Hendriks - overleden: 11 mei 1829 - Wonende: Rottum
  vrouw van Harmen Hilberts ten Hoeve, veenbaas; moeder van minderjarige Jacob en Kleisje Harmens ten Hoeve. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
Memories van Successie - Kantoor Heerenveen, overl. jaar 1847
overledene: Harmen Hilberts ten Hoeve - overleden: 26 mei 1847 - Wonende: Rottum
  91 jaar (geboren 26-5-1756 Oudehaske); weduwnaar; vader van Wieger, arbeider, Geertje (weduwe van Anne Barteles Postma), Lina (weduwe van Jan Geerts v.der Wal), Roelofje (weduwe van Hendrik Matheus de With), te Tjalleberd, Aafje (vrouw van Pieter Thymens Stobbe, werkman aldaar), Jacob, arbeider aldaar en Kleisje Harmens ten Hoeve, dienstmeid aldaar. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit 1e huwelijk:  
 

  a. Geertje Harmens ten Hoeve, geboren Rottum ca. 1781, overleden Weststellingwerf 10-11-1861, trouwt Nieuweschoot 30-10-1803 Anne Bartels Rotstra, gedoopt Sintjohannesga 18-07-1762, overleden voor 1861, zoon van Bartele Bartels en Martje Sijbes
  b. Hilbert, geboren Rottum ca. 1782   volgt IV.C
  c. Wieger, geboren Rottum ca. 1784   volgt IV.D
  d. Leentje Harmens ten Hoeve, geboren Rottum 12-06-1787, overleden Schoterland 18-11-1855, trouwt Oudeschoot 08-04-1810 Jan Geerts van der Wal, geboren ca. 1781, overleden Schoterland 28-10-1826, oud 45 jaar
  e. Roelofje Harmens ten Hoeve, geboren Rottum ca. 1789, overleden ngwirden 27-05-1861, weduwe, trouwt ∆ngwirden (Mairie Tjalleberd) 06-04-1814 Hendrik Teeuwis de Wit, geboren Oudehaske ca. 1788, zoon van Teeuwis Jakobs de Wit en Lummigje Hendriks
  f. Aafjen Harmens ten Hoeve, geboren Rottum 24-06-1796 en gedoopt Nijeschoot 21-07-1796, overleden ngwirden 11-06-1868 trouwt ngwirden (Mairie Tjalleberd) 22-03-1815 Pieter Tijmens Stobbe, gedoopt Steenwijk 06-11-1791, overleden ngwirden 18-04-1874, zoon van Timmen Hendriks Stobbe en Geesje Pieters Doop
 
kinderen uit 2e huwelijk:  
 
  g. Jacob Harmens ten Hoeve, milicien, geboren Rottum 01-11-1814, overleden Nijmegen 10-10-1848
Memories van Successie - Kantoor Heerenveen, overl. jaar 1848
overledene: Jacob Harmens ten Hoeve - overleden: 10 oktober 1848 - Wonende: Rottum
  - 34 jaar (geboren 1/11/1814); boerenarbeider, laatst milicien (als plaatsvervanger voor Hendrik Frankes Pasveer); overleden te Nijmegen (militair hospitaal, sinds 6/3/1848 opgenomen wegens longtering: renvooi); ongehuwd; zoon van wijlen Harmen Hilberts & wijlen Fokje Hendriks;
- broer van Kleisje Harmens ten Hoeve (vrouw van Ane Jans Aninga, arbeider Langezwaag);
- halfbroer van Geertje (weduwe van Anne Bartels Postma), Leentje (weduwe van Jan Geerts v.der
Wal), Wieger, boer, wijlen Hilbert (vader van Harmen, arbeider, Dirkje, dienstmeid Oosterhaule, Aaltje, dienstmeid te Idzard en Albertje Hilberts ten Hoeve, naaister), Roelofje (weduwe van Hendrik Teeuwes de Wit), te Tjalleberd en Akke Harmens ten Hoeve (vrouw van Pieter Thijmens Stobbe, arbeider
Tjalleberd);
- halfbroer van Tjibbe, onderwijzer te Oostwoud en Jeltje Hessels Jongsma (vrouw van Pieter Harmens Boscher, arbeider 'tMeer);
- halfbroer van Geert, idem Rotsterhaule en Hendrikje Durks v.der Molen (vrouw van Wieger Klazes Baas, idem Terband).
- Saldo fl. 268, (waarvan fl. 250,- als plaatsvervanger). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
  h. Kleisje Harmens ten Hoeve, geboren Rottum 26-03-1817, overleden Opsterland 20-06-1890, trouwt Opsterland 29-05-1848 Ane Jans Aninga, geboren Langezwaag 05-08-1820, overleden Opsterland 01-01-1892, zoon van Jan Anes Aninga en Jitske Sytzes Teyema
     
III.C Luite Hilberts ten Hoeve, geboren Oude Haske 24-07-1760, overleden Hoorn 07-09-1826, trouwt Sint Johannesga 15-03-1789 Margijn Freerks, geboren Giethoorn 09-1766 en gedoopt op belijdenis Sintjohannesga/Delfstrahuizenop 25-04-1791, dochter van Freerk Freerks en Niesje Alberts

Trouwreg. Herv. Gem. Sint Johannesga-Delfstrahuizen-Rohel-Rotsterhaule, 1783 - DTB nr: 603
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 15 maart 1789, Sint Johannesga
Man:          Luite Hilberts, Sint Johannesga
Vrouw:       Margijn Freerks, Sint Johannesga

Familienamen 1811 - Mairie Koudum, fol. 130
Hoeve, Luite Hilberts ten, Oudega
k.   Niesken 20, Freerk 15, Roelof 12, Geertje 9

kinderen uit dit huwelijk:
   

  a. Hilbert Luites ten Hoeve, geboren Sint Johannesga 28-11-1789 en gedoopt aldaar 13-12-1789, overleden Hemelumer Oldeferd 16-08-1811
  b. Niesje Luites ten Hoeve, geboren Sint Johannesga 05-09-1791 en gedoopt aldaar 09-10-1791, trouwt Hemelumer Oldeferd 20-11-1811 Harmen Gerrits Smit, winkelier, geboren Rotsterhaule 10-11-1785 en gedoopt Sint Johannesga 27-11-178, zoon van Gerrit Jans Smit en Willemtje Andries Driesen
  c. Freerk, geboren Sint Johannesga 18-10-1793 en gedoopt aldaar 10-11-1793, jong overleden
  d. Frerik, geboren Sint Johannesga 10-08-1796 en gedoopt aldaar 28-08-1796   volgt IV.E
  e. Roelof, geboren Sint Johannesga 16-01-1799 en gedoopt aldaar 17-02-1799   volgt IV.F
  f. Geertje Luites ten Hoeve, geboren Sint Johannesga 16-08-1802 en gedoopt aldaar 29-08-1802, trouwt Hoorn 11-03-1832 Willem Jonkman, schipper, geboren Hoorn ca. 1807, zoon van Jan Jonkman en Geertje Walraven
     
III.D Jacob Geerts ten Hoeve, gedoopt Wanneperveen 29-06-1760, overleden Nijeveen 1805, ondertrouw Nijeveen 10-04-1789 en trouwt aldaar 03-05-1789 Willempjen Jans Moet, gedoopt Nijeveen 15-11-1767, overleden Nijeveen 03-03-1841, dochter van Jan Harms Moet en Jentjen Claeses

Meppel, ondertrouw- en trouwboek (1778-1797; DTB 94), 3 mei 1789, pagina 82
Huwelijksdatum: 03-05-1789.
Bruidegom: Jacob Geerts ten Hoeve.
Bruid: Willemptjen Jans Moet, woonplaats: Nieuweveen.
NB: getrouwd te Nieuweveen.

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan, gedoopt Meppel 13-10-1790, jong overleden
  b. Geert, gedoopt Meppel 24-02-1792   volgt IV.G
  c. Harm, gedoopt Meppel 22-09-1793   volgt IV.H
  d. Jan, gedoopt Meppel 15-05-1796   volgt IV.I
  e. Teunis, gedoopt Meppel 01-07-1798   volgt IV.J
  f. Jannes, gedoopt Meppel 02-04-1800   volgt IV.K
  g. Jentien Jakobs ten Hoeve, gedoopt te Nijeveen, trouwt De Wijk 09-05-1829 Klaas Jans Veld, geboren De Wijk 29-05-1801, zoon van Jan Roelofs Veld en Hendrikjen Klaas
  h. Roelofe, gedoopt Meppel 25-09-1803   volgt IV.L
     
III.E Teunis Geerts ten Hoeve, gedoopt Wanneperveen 30-06-1765, overleden Dedemsvaart 11-03-1834, trouwt Havelte 15-09-1798 Hendrikje Jurjens ten Hoeve, gedoopt Wanneperveen 13-08-1775, overleden Veeningen (Zuidwolde) 15-02-1850, dochter van Jurjen Harms ten Hoeve en Lammigjen Hendriks Kremer

Havelte, ondertrouw- en trouwboek (1756-1812; DTB 60), 15 september 1798, pagina 59
Huwelijksdatum: 15-09-1798.
Bruidegom: Teunis Geerts ten Hoeven, woonplaats: Wanneperveen.
Bruid:         Hendrikje Jurjens, woonplaats: Hesselter Nijeveen.
NB: bruidegom voormalige woonplaats Meppel.

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Lammigje, geboren t Lageveld en gedoopt Havelte 10-03-1799
  b. Geert, turfmaker, geboren 't Lageveld en gedoopt Havelte 30-03-1800   volgt IV.M
  c. Jantijn, geboren 't Lageveld en gedoopt Havelte 16-06-1805
  d. Aaltien Teunis ten Hoeve, geboren Veendijk en gedoopt Havelte 23-08-1807, trouwt Meppel 28-04-1832 Jan Jans Withaar, geboren Meppel; oud: 23 jaren, zoon van Jan Hendriks Withaar en Albertien Jans
  e. Jacobjen Teunis ten Hoeve, gedoopt Havelte 25-02-1810, overleden Avereest 24-11-1883, trouwt (1) Barteld Jans Boxem, geboren Wanneperveen 30-04-1806, overleden Avereest 09-09-1836, trouwt (2)  Avereest 14-07-1837 Hendrik Thijs Sieben, geboren Wanneerveen 1814, overleden Avereest 13-06-1889
  f. Jannes Teunis ten Hoeve, geboren Havelte 24-08-1812   volgt IV.N
  g. Trijntien Teunis ten Hoeve, geboren Havelte 29-04-1817, overleden aldaar 19-04-1866, trouwt Avereest 15-09-1837 Hendrik Jans Jansen, geboren Coevorden 22-08-1811, overleden aldaar 22-12-1861, zoon van Jan Jansen en Wimpien Roelofs
  h. Hendrik Teunis ten Hoeve, geboren Havelte 29-04-1817   volgt IV.O
     
III.F Lute (Luite) Geerts ten Hoeve, gedoopt Wanneperveen 24-06-1770, overleden ∆ngewirden 03-06-1819, trouwt Oudehaske 20-03-1803 Aaltje Claasses Moet, geboren Oudehaske 22-04-1783 en gedoopt aldaar 27-04-1783, overleden ∆ngewirden 11-08-1851, dochter van Klaas Roelofs Moet en Marchjen Berents

Trouwregister Hervormde gemeente Oudehaske Haskerhorne, 1803 - DTB nr: 356, 1697 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 20 maart 1803, Oudehaske
Man:          Luete Geerts ten Hoeve, Oudehaske
Vrouw:       Aaltje Claasses Moet, Oudehaske

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a, Geert Luites ten Hoeve, geboren Luinjeberd 20-09-1803, overleden Opsterland 07-03-1824
  b. Mergje Luites ten Hoeve, geboren Oudehaske 12-12-1805, trouwt ∆ngwirden 30-12-1824 Jan Beenes Krikke, oud 39 jaar, geboren Giethoorn,zoon van Beene Jakobs Krikke en Jantje Koops Schippers
  c. Jakob, geboren Oudega 1807 (Hemelumer Oldeferd)   volgt IV.P
  d. Jantje ten Hoeve, geboren Oudega (Hemelumer Oldeferd) 10-11-1809, overleden ∆ngwirden 25-08-1871, trouwt ∆ngwirden 29-11-1829 Jacob Wiegers Schippers, veenbaas, oud 28 jaar, geboren Rottum, overleden Tjalleberd 02-05-1845, zoon van Wieger Geerts Schippers en Antje Gaeles de Vries
  e. Elizabeth Luites ten Hoeve, geboren Luinjeberd 17-11-1817, trouwt ∆ngwirden 12-11-1848 Albert Klazes Meester, oud 23 jaar, geboren Terband, zppn van Klaas Roelofs Meester en Jantje Alberts Inkema
     
III.G Hilbert Geerts ten Hoeve, turfmaker, gedoopt Wanneperveen 10-07-1774, trouwt Sint Johannesga Delfstrahuizen Rohel Rotsterhaule 11-12-1808 Nenne Pieters Krul alias Krol, geboren Rotsterhaule 1773, overleden Tjalleberd 09-09-1847

Trouwregister Herv. Gem. Sint Johannesga Delfstrahuizen Rohel Rotsterhaule, 1808 - DTB nr: 603, 1744 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 11 december 1808
Man:          Hilbert Geerts ten Hoeve, Oudehaske
Vrouw:       Nenne Pieters Krul, Rohel

Memories van Successie - Kantoor Heerenveen, overl. jaar 1847
overledene: Nenne Pieters Krol - overleden: 9 september 1847 - Wonende: Tjalleberd
  74 jaar (geboren Rotsterhaule 1773); vrouw van Hilbert Geerts ten Hoeve; nalatende 2 kinderen.
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jantjen Hilberts ten Hoeve, geboren Rohel 15-04-1809 en gedoopt Sint Johannesga 07-05-1809, trouwt ∆ngwirden 05-12-1830 Jan Pieters Bakker, oud 22 jaar, geboren Tjalleberd, zoon van Pieter Minzen Bakker en Jantje Hendriks de Wilde
  b. Pieter Hilberts ten Hoeve, geboren Tjalleberd 17-09-1817   volgt IV.Q
     
III.H Wybren Jans ten Hoeve, geboren 01-03-1771 en gedoopt Oudehaske 11-03-1771, trouwt Oudehaske 14-03-1790 Grietje Kiers Nyemeier, geboren Oudehaske 03-10-1771 en gedoopt aldaar 10-11-1771, dochter van Kier Hendriks Nymeier en Beertien Hendriks
     
IV.A Hilbert Jacobs ten Hoeve, geboren Rotsterhaule 14-11-1787  en gedoopt Sint Johannesga 25-11-1787, overleden Tjalleberd 24-05-1844, trouwt (1) Sint Johannesga o4-01-1810 Maria Beerends Lenes alias Lienos, geboren Rohel en gedoopt Joure 29-09-1784, overleden ∆ngewirden 09-05-1827, dochter van Beerent Beerents Lienisch en Elisabeth Middelberg, trouwt (2) ∆ngwirden 29-08-1830 Trijntje Beints de Boer, weduwe van Hermanus Henricus Smidt, geboren Het Meer 1796, overleden Luinjebird 13-05-1844, dochter van Beint Tjitzes de Boer en Antje Rommerts
 
Memories van Successie - Kantoor Heerenveen - overl. jaar 1844
Overledene: Hilbert Jacobs ten Hoeve - overleden: 24 mei 1844 - wonende: Tjalleberd
  56 jaar (geboren Rotsterhaule 1787); veenwerker; eerst weduwnaar van Maria Berends Lenes; man van Trijntje Beints de Boer (overleden 13-5-1844: zie 8029/222 en 8029/388);
vader van Margje (vrouw van Marten v.der Meer, kastelein Oudega), Jacob, arbeider Terband, Elizabeth (vrouw van Hans de Vries, idem Oudega) en Bernardus Hilberts ten Hoeve, schippersgezel Luinjeberd. (volgens sterflijst: nalatende 4 kinderen uit 1e huwelijk en 1 minderjarig kind uit 2e huwelijk)
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit 1e huwelijk:  
 

  a. Margje Hilberts ten Hoeve, geboren Hemelumer Oldeferd 01-06-1811, overleden aldaar 12-05-1882, trouwt (1) Hemelumer Oldeferd 06-04-1835 Marten Lieuwes van der Meer, geboren Workum 01-03-1799, overleden Hemelumer Oldeferd 04-07-1864, zoon van Lieuwe Jolkes van der Meer en Antje Wijbes, trouwt (2) Hemelumer Oldeferd 14-07-1865 Jan Johannes Schotanus, geboren Sloten 04-05-1812, overleden Hemelumer Oldeferd 08-08-1890, zoon van Johannes Jantjens Schotanus en Hylkjen Hendriks Luinenburger
  b. Jacob Hilberts ten Hoeve, geboren Oudega (Hemelumer Oldeferd) 25-04-1813   volgt V.A
  c Berend Hilberts ten Hoeve, geboren Hemelumer Oldeferd 10-12-1815, overleden ∆ngewirden 25-04-1844
  d. Elisabeth Hilberts ten Hoeve, geboren Amsterdam 01-05-1818, trouwt Hemelumer Oldeferd 24-04-1842 Hans Johannes de Vries, geboren Stavoren 15-12-1816, zoon van Johannes Hanzes de Vries en Anna Bakker
  e. Wouter Hilberts ten Hoeve, geboren Schoterland 16-11-1820
  f. Trijntje Hilberts ten Hoeve, geboren Hemelumer Oldeferd 06-12-1823, overleden ∆ngewirden 24-05-1827
 
kinderen uit 2e huwelijk:  
 
  a. Bernardus ten Hoeve, geboren Luinjebird 09-10-1831   volgt V.B
     
IV.B Jakob Jakobs ten Hoeve, geboren Rotsterhaule 24-01-1794 en gedoopt aldaar 02-02-1798, overleden Haskerland 15-09-1862, trouwt ∆ngwirden 25-03-1821 Wopkjen Uilkes van der Wal, geboren Sloten ca. 1802, overleden 31-03-1867, weduwe, dochter van Uilke Wopkes van der Wal en Sybrigjen Hiddes

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Margjen ten Hoeve, geboren ∆ngwirden 19-12-1821, overleden aldaar 21-11-1826
  b. Sybregjen ten Hoeve, geboren Luinjeberd 31-12-1823, trouwt ∆ngwirden 15-03-1846 Koop Roelofs Dam, geboren Tjalleberd 23-04-1824, zoon van Roelof Harmens Dam en Geertje Hendriks de Wilde
  c. Uilke ten Hoeve, geboren ∆ngwirden 13-02-1826, overleden aldaar 21-11-1827
  d. Uilke ten Hoeve, geboren ∆ngwirden 04-04-1828   volgt V.C
  e. Jacob ten Hoeve, geboren ∆ngwirden 05-12-1830   volgt V.D
  f. Roelof ten Hoeve, geboren ∆ngwirden 18-04-1833   volgt V.E
  g. Hidde ten Hoeve, geboren Luinjeberd 22-08-1835   volgt V.F
  h. Hilbert Jacobs ten Hoeve, geboren Terband 06-04-1838   volgt V.G
  i. Margjen ten Hoeve, geboren Luinjeberd 22-12-1841, overleden Weststellingwerf 16-05-1878, trouwt Weststellingwerf 13-10-1877 Wilhelmus Johannes Wagter, geboren Steenwijk 1822, overleden Weststellingwerf 26-01-1899, zoon van Gerrit Wagter en Maria Susanna de Bock
  j. Wolter Jacobs ten Hoeve, geboren Luinjeberd 14-08-1844   volgt V.H
     
IV.C Hilbert Harmens ten Hoeve, geboren ca. 1782, overleden Schoterland 14-05-1827, gehuwd, trouwt Schoterland 11-05-1817 Sjoerdtje Alberts Mooi, geboren ca. 1793, overleden Schoterland 27-03-1873, dochter van Albert Pieters Mooi en N.N

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Harmen Hilberts ten Hoeve, geboren Rottum 13-05-1818   volgt V.I
  b. Durkje Hilberts ten Hoeve, geboren Rottum 08-10-1820, overleden Haskerland 02-10-1888, trouwt Doniawerstal 17-05-1850 Hendrik Watzes van der Veen, geboren Joure 23-03-1819, overleden Haskerland 05-10-1895, zoon van Watze Jarings van der Veen en Geeske Hendriks Drayer
  c. Aaltje Hilberts ten Hoeve, geboren Rottum 28-11-1822, trouwt Weststellingwerf 20-12-1849 Egbert Roelofs Moed, geboren Opsterland 29-10-1822, overleden Weststellingwerf 15-06-1858, zoon van Roelof Klazes Moed en Jantje Egberts Huisman
  d. Albertje Hilberts ten Hoeve, geboren Rottum 18-08-1825, overleden Schoterland 20-02-1872, gehuwd, trouwt Schoterland 24-10-1852 Wiebe Lubberts Kolk, geboren Sintjohannesga 11-08-1829, overleden Schoterland 11-10-1912, zoon van Lubbert Wiebes Kolk en Hendrikjen Wolters Brink
     
IV.D Wieger Harmens ten Hoeve, turfmaker, geboren Rottum ca. 1784, overleden Schoterland 14-11-1857, trouwt Schoterland (Mairie Sint Johannesga) 05-09-1812 Trijntje Egberts Thijs ook genaamd Woudstra, geboren Rotsterhaule ca. 1784, overleden Schoterland 09-06-1860, dochter van Egbert Jans Thijs en Harmentje Eelkes

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Aaltje Wiegers ten Hoeve, geboren Nieuweschoot 02-06-1813, trouwt Schoterland 06-04-1834 Harmen Wolters Brink, oud 30 jaar, geboren Sintjohannesga, zoon van Wolter Harmens Brink en Meintje Koopman
  b. Harmen Wiegers ten Hoeve, geboren mairie Knijpe 23-05-1816   volgt V.J
  c. Egbert Wiegers ten Hoeve, geboren Nieuweschoot 06-07-1818, overleden Schoterland 28-08-1826
  d. Wieger Wiegers ten Hoeve, geboren Nieuweschoot 05-11-1820, overleden aldaar 17-11-1820
  e. Wieger Wiegers ten Hoeve, geboren Nieuweschoot 10-10-1821   volgt V.K
  f. Harmen Wiegers ten Hoeve, geboren Nieuweschoot 23-08-1824   volgt V.L
     
IV.E Frerik Luites ten Hoeve, schipper, geboren Sint Johannesga 10-08-1796 en gedoopt aldaar 28-08-1796, trouwt Hoorn 25-05-1832 Zwaantje Offringa, geboren Hoorn ca. 1808, dochter van Christiaan Offringa en Neeltje Bakker

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Margje ten Hoeve, geboren Hoorn ca. 1832, trouwt Hoorn 29-07-1859 Johannes Vergilst, weduwnaar van Maria Petronella van Noorduin, boekhouder, geboren Geertruidenberg  ca. 1819. zoon van Anna Vergilst
  b. Neeltje ten Hoeve, geboren Schellinkhout ca. 1834 trouwt Hoorn 21-11-1856 Hendrik Stieltjes, timmermansknecht, geboren Hoorn ca. 1832, zoon van Hendrik Stieltjes en Adriana Beek
  c. Catharina Johanna ten Hoeve, geboren Hoorn ca. 1841, trouwt Hoorn 14-06-1861 Adrianus Hoeve, koffiehuishouder, geboren Broek in Waterland ca. 1835, zoon van Jan Hoeve en Neeltje Luijten
  d. Christina Johanna ten Hoeve, geboren Hoorn ca. 1848, trouwt Hoorn 04-11-1870 Wietse Goosen, inlands kramer, geboren Hoorn ca. 1844, zoon van Hermanus Goosen en Vokeltje de Boer
     
IV.F Roelof Luites ten Hoeve, turfverkoper, geboren Sint Johannesga 16-01-1799 en gedoopt aldaar 17-02-1799, trouwt Hoorn 04-12-1831 Anna Maria Wadenbach, geboren Hoorn ca. 1811, dochter van Jan Wadenbach en Jannetje Dekker

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Hilletje ten Hoeve, geboren Hoorn ca. 1847, trouwt Hoorn 21-07-1876 Johannes Bleeker, venter, geboren Schagen ca. 1841, zoon van Gerrit Bleeker en Suzanna de Groot 
     
IV.G Geert Jacobs ten Hoeve, landbouwer, gedoopt Meppel 24-02-1792, trouwt Nijeveen 21-08-1823 Jantjen Derks de Kleijne ook genaamd de Kleine, geboren Nijeveen 05-1790, overleden Nijeveen 31-05-1841, dochter van Derk Derks de Kleine en Jacobje Jans

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Jacobje Geerts ten Hoeve, geboren Nijeveen 17-07-1823, overleden Ruinerwold 01-02-1895, trouwt Nijeveen 09-04-1851 Lucas Geert Huiskes, boerenknecht, geboren Havelte; oud: 34 jaren, zoon van Lucas Geerts Huiskes en Roelofje Klaassen Huisman
  b. Jacob Geerts ten Hoeve, geboren Nijeveen 19-04-1826, overleden aldaar 14-07-1828
  c. Jacob Geerts ten Hoeve, landbouwer, geboren Nijeveen 19-06-1828   volgt V.M
  d. Derk Geerts ten Hoeve, landbouwer, geboren Nijeveen 22-02-1831   volgt V.N
     
IV.H Harm Jacobs ten Hoeve, landbouwer, gedoopt Meppel 22-09-1793, overleden Kolderveen 02-03-1835, trouwt Nijeveen 29-12-1827 Aaltje Jans Preuper, geboren Nijeveen 08-1800, overleden Kolderveen 09-09-1862, dochter van Jan Lamberts Preuper en Hillegien Willems

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Jacob ten Hoeve, geboren Kolderveen 08-02-1828, overleden Nijeveen 12-11-1902
  b. Jan ten Hoeve, arbeider, geboren Nijeveen 12-02-1830, overleden Kolderveen 29-09-1863
  c. Willem ten Hoeve, geboren Nijeveen 28-08-1831   volgt V.O
  d. Hilbert ten Hoeve, geboren Kolderveen 09-03-1834, overleden Kolderveen 16-08-1855
     
IV.I Jan Jacobs ten Hoeve ook genaamd Jan Moet ten Hoeve, veehouder, gedoopt Meppel 15-05-1796, trouwt Nijeveen 30-04- 1819 Jantje Harms Oosterhuis, geboren Ruinerwold 02-03-1799, overleden te Broekhuizen (Ruinerwold) 16-11-1878, dochter van Harm Geerts en Geesjen Geerts

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Willemtje ten Hoeve, geboren Nijeveen 07-11-1819, overleden Meppel 04-08-1849, trouwt Nijeveen 18-05-1844 Hendrikus Scholten, timmermansknecht, geboren Schoonebeek oud: 28 jaren, zoon van Jan Scholten en Henderica Prinsen
  b. Geesje ten Hoeve, geboren Nijeveen 28-05-1822, overleden aldaar 25-11-1829
  c. Jacobje ten Hoeve, geboren Nijeveen 11-10-1824, overleden aldaar 14-11-1824
  d. Jacobje ten Hoeve, geboren Nijeveen 15-10-1825, overleden Koekange 14-07-1887
  e. Harm ten Hoeve, geboren Nijeveen 03-06-1828, overleden aldaar 20-02-1841
  f. Jacob ten Hoeve, stadsarbeider, geboren Nijeveen 13-02-1831   volgt V.P
  g. Geesjen ten Hoeve, geboren Nijeveen 18-10-1833, overleden aldaar 24-09-1838
  h. Geertje ten Hoeve, geboren Nijeveen 04-01-1836, overleden Koekange 23-08-1888, trouwt de Wijk 31-10-1862 Johannes Holties, timmerman, geboren Dalen; oud: 26 jaren, zoon van Jan Harm Holties en Zwaantje Goormans
  i. Harm ten Hoeve, geboren Nijeveen 26-02-1838   volgt V.Q
  j. Geesje ten Hoeve, geboren te Nijeveen op 28-07-1841, trouwt De Wijk 26-04-1873 Jan Guichelaar, timmerman, geboren De Wijk; oud: 29 jaren, zoon van Harm Guichelaar en Henderika Abels
     
IV.J Teunis Jacobs ten Hoeve, dienstknecht, gedoopt Meppel 01-07-1798, overleden Meppel 01-05-1841, trouwt Nijeveen 06-07-1833 Antien Potasch, gedoopt Steggerda ca, 1810, overleden Meppel 18-05-1840, dochter van Jan Geerts Potasch en Kleisjen Thomas

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Klaasje ten Hoeve, geboren Kolderveen 06-08-1835
  b. Willempje ten Hoeve, geboren Meppel 11-08-1837, overleden Lageveen (Zuidwolde) 28-09-1907, trouwt (1) Meppel 17-08-1867 Hendrik Hoogeveen, rijkswegwerker, geboren Havelte; oud: 35 jaren, zoon van Arent Hoogeveen en Femmige Wolters Kreuze, trouwt (2) [wetteging 2 kinderen] Meppel 04-01-1873 Roelof van Oosten, arbeider, geboren Meppel; oud: 29 jaren, zoon van Marten Alberts van Oosten en Lummechien Alberts van de Zande
     
IV.K Jannes Jacobs ten Hoeve, landbouwer, gedoopt Meppel 02-04-1800, trouwt (1) Nijeveen 20-11-1829 Fijgje Jans, gedoopt Havelte, 24-05-1807, overleden dochter van Jan Alberts en Hendrikje Everds, trouwt (2) Nijeveen 18-05-1838 Geertjen Hendriks Timmerman ook genaamd Geertjen Hendriks Wolters, weduwe van Jan Derks de Kleine, gedoopt Nijeveen; oud: 33 jaren, dochter van Hendrik Wolters en Hillechien Alberts

kinderen uit 1e huwelijk:  
 

  a. Willemtje ten Hoeve, geboren Havelte 27-12-1829, overleden aldaar 25-01-1830
  b. Jacob ten Hoeve, arbeider, geboren Nijeveen 24-11-1830   volgt V.R
  c. Jan ten Hoeve, geboren Nijeveen 08-12-1832, overleden aldaar 06-02-1834
  d. Hendrikjen ten Hoeve, geboren Nijeveen 27-09-1834, trouwt [wetteging 1 kind] Havelte 28-10-1859 Albert Toet,  landbouwer, geboren Nijeveen 23-10-1836, zoon van Jan Jacobs Toet en Hendrikje Wolters Soer
 
kinderen uit 2e huwelijk:  
 
  e. Jan ten Hoeve, arbeider, geboren Nijeveen 12-01-1839   volgt V.S
  f. Hilbert ten Hoeve, geboren Nijeveen 17-06-1842   volgt V.T
     
IV.L Roelof Jacobs ten Hoeve, schoolonderwijzer, gedoopt Meppel 25-09-1803, trouwt Staphorst 28-04-1838 Jentje Veijer, geboren Staphorst ca. 1815, dochter van Klaas Jans Veijer en Lijsje Klaas Lier

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Lijsje ten Hoeve, geboren Staphorst ca. 1839, trouwt Staphorst 27-10-1860 Hendrik Bos, landbouwer, geboren Staphorst ca. 1839, zoon van Evert Bos en Femmigje Mulder
  b. Willem ten Hoeve, boerenknecht, geboren Staphorst ca. 1842   volgt V.U
  c. Klaasje ten Hoeve, geboren Staphorst ca. 1849. trouwt Staphorst 24-12-1870 Klaas Coers, landbouwer, geboren Staphorst ca. 1851, zoon van Hendrik Coers en Jentje Mussche
  d. Jacob ten Hoeve, boerenknecht, geboren Staphorst ca. 1846   volgt V.V
     
IV.M Geert Teunis ten Hoeve, turfmaker, geboren 't Lageveld en gedoopt Havelte 30-03-1800, overleden Westerveld (Zuidwolde) 24-03-1883, trouwt Zuidwolde 29-12-1830 Geesje Gerrits, geboren Diever 02-01-1811 overleden Wemmenhove (Zuidwolde) 23-01-1857, dochter van Gerrit Reints Ham en Hilligjen Roelofs Koopman
     
IV.N Jannes Teunis ten Hoeve, turfmaker, geboren Havelte 24-08-1812, overleden Veeningen (Zuidwolde) 09-10-1892, trouwt Zuidwolde 22-02-1839 Aaltien Alberts Bazuin, geboren Zuidwolde 12-12-1818, overleden Veeningen (Zuidwolde) 21-05-1892, dochter van Albert Bartelds Bazuin en Femmigje Wolters Kleis

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Hendrikje Jannes ten Hoeve, geboren Veeningen 25-07-1840, overleden Westerveld (Zuidwolde) 12-10-1915, trouwt Zuidwolde 02-05-1885 Jan Zantinge, landbouwer, weduwnaar van Grietje Woltinge, geboren Zuidwolde, zoon van Berend Hendriks Zantinge en Geesje Jans Wever
  b. Albert Jannes ten Hoeve, turfmaker, geboren Veeningen 20-01-1843, overleden Veeningen (Zuidwolde) 07-10-1860
  c. Femmigje Jannes ten Hoeve, geboren Veeningen 24-08-1845, overleden Meppel 02-02-1903, trouwt Zuidwolde 16-04-1881 Hilbert ten Hoeve, landbouwer, geboren Nijeveen 17-06-1842, zoon van Jannes Jacobs ten Hoeve en Geertje Timmerman
  d. Teunis Jannes ten Hoeve, geboren Veeningen 03-05-1849, overleden De Wijk 03-03-1900
  e. Jantje Jannes ten Hoeve, geboren Veeningen 04-05-1852, overleden Veeningen (Zuidwolde) 18-01-1875
  f. Geertje Jannes ten Hoeve, geboren Veeningen 09-04-1856
  g. Barteld Jannes ten Hoeve, geboren Veeningen 05-06-1858, overleden aldaar 15-10-1858
     
IV.O Hendrik Teunis ten Hoeve, geboren Havelte 29-04-1817, overleden Fort (Zuidwolde) 01-09-1891, trouwt Zuidwolde 01-03-1851 Margjen Roelofs Soer, geboren Ruinerwold 27-05-1825, overleden Fort (Zuidwolde) 03-01-1892, dochter van Roelof Harms Soer en Hillechien Jans

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Hendrikje Hendriks ten Hoeve, geboren Kerkenbosch (Zuidwolde) 04-08-1851, overleden Fluitenberg 13-05-1910, trouwt [wetteging 1 kind] Zuidwolde 02-02-1878 Hendrik Drent, landbouwer, geboren Paardelanden (Zuidwolde) 08-11-1845, overleden Kalenberg 19-02-1913, zoon van Wessel Hendriks Drent en Roelofje Gort
  b. Hilligje Hendriks ten Hoeve, geboren Zuidwolde 09-03-1853, overleden aldaar 19-03-1935, trouwt De Wijk 21-04-1877 Hendrik Diphoorn, geboren Drogt (Zuidwolde) 01-09-1847, overleden De Wijk 26-12-1913, zoon van Roelof Hendriks Diphoorn en Jentje Hendriks van Strik
  c. Teunis Hendrik ten Hoeve, geboren Veeningen 02-08-1856   volgt V.W
  d. Roelof Hendriks ten Hoeve, geboren Veeningen 03-12-1860   volgt V.X
  e. Geert Hendriks ten Hoeve, geboren Veeningen 01-06-1866   volgt V.Y
     
IV.P Jakob Luites ten Hoeve, veenwerker, geboren Oudega 1807 (Hemelumer Oldeferd), overleden Opsterland 21-10-1883, trouwt ∆ngwirden 07-12-1834 Johanniske Reins Ruiter, geboren Tjalleberd ca. 1807, dochter van Rein Wygers Ruiter en Trijntje Johannes Jager

kinderen uit dit huwelijk:  
 

   - levenloos kind (zoon); Tjalleberd 16-11-1838
  a. Rein Jacobs ten Hoeve, geboren Tjalleberd 01-12-1839   volgt V.Z
   - levenloos kind (zoon); Tjalleberd 01-02-1843
  b. Luite Jacobs ten Hoeve, geboren Tjalleberd 31-05-1844   volgt V.Aa
  c. Trijntje Jacobs ten Hoeve, geboren Luinjeberd 24-01-1849, trouwt ∆ngwirden 07-05-1921 Giel Cornelis Dijkstra, oud 73 jaar, geboren Heerenveen, zoon van Harmen Jans Dijkstra en Catharina Halbes de Vrieze
  d. Jacob Jacobs ten Hoeve, geboren Luinjeberd 23-01-1853   volgt V.Ab
     
IV.Q Pieter Hilberts ten Hoeve, geboren Tjalleberd 17-09-1817, overleden Opsterland 19-03-1896, trouwt (1) ∆ngwirden 10-08-1851 Stientje Jochems de Jong, geboren Gersloot 06-12-1822, overleden Smalligerland 08-06-1863, dochter van Jochem Rinkes de Jong en Geesje Jans de Ruiter, trouwt (2) Opsterland 14-01-1871 Gerbrig Sjoerds van Zwol, geboren Terkaple 01-03-1841, dochter van Grietje Johannes van Zwol

kinderen uit 1e huwelijk:  
 

  a. Hilbert Pieters ten Hoeve, geboren Smallingerland 06-06-1862, overleden Schoterland 31-10-1865
   - levenloos kind (zoon); 17-10-1853
  b. Nenne Pieters ten Hoeve, geboren ∆ngwirden 06-09-1855, overleden aldaar 12-06-1856
  c. Hilbert Pieters ten Hoeve, geboren ∆ngwirden 14-02-1857, overleden aldaar 01-07-1857
  d. Jogchum Pieters ten Hoeve, geboren Tjalleberd 02-05-1858   volgt V.Ac
 
kinderen uit 2e huwelijk:  
 
  e. Grietje Pieters ten Hoeve, geboren Opsterland 19-02-1871, overleden aldaar 24-02-1873
   - levenloos kind (zoon); Opsterland 16-03-1873
     
V.A Jacob Hilberts ten Hoeve, geboren Oudega (Hemelumer Oldeferd) 25-04-1813, overleden Hemelumer Oldeferd 14-02-1889, trouwt ∆ngwirden 26-03-1843 Jantje Hendriks Nijmeier, oud 28 jaar, geboren Oudehaske, dochter van Hendrik Pieters Nijmeier en Aaltje Egberts Huisman

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Maria Jacobs ten Hoeve, geboren Terband 10-12-1843, trouwt ∆ngwirden 11-04-1875 Harmen Jans Ruiter, oud 26 jaar, geboren Tjalleberd, zoon van Jan Lucas Ruiter en Pietje Harmens de Jong
  b. Hendrik Jacobs ten Hoeve, geboren ∆ngwirden 30-05-1845, overleden aldaar 26-04-1846
  c. Hendrik Jacobs ten Hoeve, geboren Luinjeberd 17-04-1848   volgt VI.A
  d. Hilbert Jacobs ten Hoeve, geboren Terband 29-09-1853   volgt VI.B
     
V.B Bernardus Hilberts ten Hoeve, werkman, geboren Luinjebird 09-10-1831, trouwt Lemsterland 20-02-1857 Geesjen Jacobs Woudt, geboren Lemsterland 09-09-1831, dochter van Jacob Koops Woudt en Jeltje Jans Slot

kinderen uit dit huwelijk:
     

  a. Hilbert ten Hoeve, geboren Lemsterland 14-02-1858   volgt VI.C
  b. Jantje ten Hoeve, geboren Lemsterland 18-11-1859
  c. Catharina ten Hoeve, geboren Lemsterland 29-09-1861, trouwt Nieuwer Amstel 11-05-1887 Johannes de Groot, geboren Loenen 16-08-1855, zoon van Rijk de Groot en Maria van Wees
  d. Jacobus ten Hoeve, geboren Lemsterland 19-12-1867   volgt VI.D
     
V.C Uilke ten Hoeve, geboren Luinjeberd 04-04-1828, overleden Haskerland 30-03-1891, trouwt Haskerland 14-04-1861 Albertje Akkerman, geboren Terband 11-05-1826, overleden Haskerland 02-10-1898, dochter van Harmen Jans Akkerman en Geertruid Boldewijns Meester
     
V.D Jacob ten Hoeve, schipper, geboren Luinjeberd 05-12-1830, overleden Haskerland 29-12-1871, gehuwd, trouwt Haskerland 25-10-1857 Niesje Roelofs de Hoop, geboren Nijehaske 18-02-1830, overleden Haskerland 11-01-1881, dochter van Roelof Alberts de Hoop en Niesje Hendriks Klaren

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Siebrigje ten Hoeve, geboren Nijehaske 14-09-1858, overleden Leeuwarden 13-09-1930, trouwt Leeuwarden 25-05-1889 Johannes Popma, letterzetter, geboren Leeuwarden 16-02-1862, overleden aldaar 25-03-1922, zoon van Klaas Popma en Nieske van Alberda
  b. Niesje ten Hoeve, geboren Haskerland 12-05-1860, overleden aldaar 06-08-1865
  c. Jacob Jacobs ten Hoeve, geboren ∆ngwirden 24-09-1862, overleden Leeuwarden 09-08-1885
  d. Grietje ten Hoeve, geboren Haskerland 03-08-1865, overleden aldaar 28-05-1867
  e. Niesje ten Hoeve, geboren Haskerland 03-09-1867
  f. Roelof ten Hoeve, geboren Haskerland 12-09-1871
     
V.E Roelof ten Hoeve, bakker, geboren Luinjeberd 18-04-1833, overleden Loosduinen 12-10-1901, trouwt Haskerland 13-09-1868 Sytske Aukes Bakker, geboren Joure 28-06-1841, dochter van Auke Kerstes Bakker en Tietje van Hoften

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tietje ten Hoeve, geboren 01-07-1869
  b. Jacob ten Hoeve, geboren Nijehaske 28-08-1870   volgt VI.E
  c. Aukje ten Hoeve, geboren Nijehaske 07-03-1873
  d. Wopke ten Hoeve, geboren Haskerdijken 28-04-1874   volgt VI.F
  e. Auke ten Hoeve, geboren Haskerdijken 20-03-1876   volgt VI.G
  f. Siebrigje ten Hoeve, geboren Nijehaske 10-04-1878
  g. Uilke ten Hoeve, geboren Haskerdijken 01-03-1880
  h. Martha ten Hoeve, geboren Haskerdijken 23-12-1881
  i. Geertruida ten Hoeve, geboren Haskerland 24-10-1883
     
V.F Hidde ten Hoeve, geboren Luinjeberd 22-08-1835, trouwt (1) ∆ngwirden 18-05-1861 Yttje Loopstra, geboren Luinjeberd 29-01-1834, dochter van Pieter Loopstra en Jetske Yntzes Faber, trouwt (2) IJlst 03-12-1882 Wilhelmina Steenbeek, geboren Heeg 11-04-1853, dochter van Wicher Jans Steenbeek en Rinske Sjoerds Bokma

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Jacob ten Hoeve, geboren Haskerland 05-03-1862, overleden aldaar 15-05-1863
  b. Wopkje ten Hoeve, geboren Haskerland 20-01-1864, overleden aldaar 08-04-1876
  c. Ynze ten Hoeve, geboren Haskerland 12-03-1865, overleden aldaar 29-03-1865
  d. Ynze ten Hoeve, geboren Haskerland 23-02-1866
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  e. Roelof Jacob ten Hoeve, geboren IJlst 27-04-1883, overleden Haskerland 14-09-1886
  f. Wicher ten Hoeve, geboren Haskerland 26-01-1885, overleden aldaar 15-10-1886
  g. Margje ten Hoeve, geboren Haskerland 13-02-1887
     
V.G Hilbert Jacobs ten Hoeve, koopman, geboren Terband 06-04-1838, overleden ∆ngwirden 08-06-1913, trouwt Schoterland 18-07-1873 Fokje van den Bergh, geboren Heerenveen 02-01-1849, overleden ∆ngwirden 06-11-1919, dochter van Hotze Yzaaks van den Bergh en Grietje Aizes de Vries

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jacob Hilbert ten Hoeve, geboren Nijehaske 25-07-1874, overleden 30-09-1951 en begraven te Terband
  b. Izašk Hilbert ten Hoeve, geboren Nijehaske 01-02-1876   volgt VI.H
  c. Uilke Wilbert ten Hoeve, geboren Heerenveen 23-05-1878   volgt VI.I
  d. Hotze Hilbert ten Hoeve, geboren ∆ngwirden 22-01-1880   volgt VI.J
  e. Wobkje Siebrecht Margjen ten Hoeve, geboren 20-12-1884, overleden 11-06-1946 en begraven te Terband
  f. Grietje Eva ten Hoeve, geboren 17-08-1895, overleden 13-06-1950 en begraven te Terband
     
V.H Wolter Jacobs ten Hoeve, geboren Luinjeberd 14-08-1844, overleden aldaar 18-12-1905, trouwt Workum 07-03-1875 Sjoerdtje Jacobs Roefstra, geboren Nijehaske 15-12-1844, dochter van Jacob Reitzes Roefstra en Jeltje Harmens de Bruin

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Uilke ten Hoeve, geboren Workum 18-09-1875, overleden aldaar 25-10-1875
  b. Wopkje ten Hoeve, geboren Luinjeberd 25-10-1876, overleden Nijehaske 22-06-1929
  c. Uilke Jacob ten Hoeve, geboren Luinjeberd 27-01-1881   volgt VI.K
     
V.I Harmen Hilberts ten Hoeve, geboren Rottum 13-05-1818, overleden Weststellingwerf 19-06-1885, trouwt Schoterland 20-09-1874 Antje Donker, geboren Wijnjeterp 25-02-1837, dochter van Egbert Folkerts Donker en Tjetje Jans Meek
     
V.J Harmen Wiegers ten Hoeve, geboren mairie Knijpe 23-05-1816, overleden Schoterland 12-11-1880, trouwt Schoterland 12-05-1839 Sara Wiebes Kolk, geboren Sintjohannesga 08-03-1818, overleden Doniawerstal 16-03-1891, dochter van Wiebe Lammerts Kolk en Sara Tobias Huizinga

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Trijntje Harmens ten Hoeve, geboren Rottum 20-03-1840, overleden Schoterland 29-04-1898, gehuwd, trouwt Schoterland 02-06-1867 Jacob Sjoerds van der Meulen, geboren Nieuwehorne 15-01-1842, overleden Opsterland 25-11-1930, zoon van Sjoerd Jacobs van der Meulen en Swaantje Thijsses Plattje
  b. Wiebe Harmens ten Hoeve, geboren Rottum 03-03-1842   volgt VI.L
  c. Wieger Harmens ten Hoeve, geboren Sintjohannesga 03-06-1844   volgt VI.M
  d. Sara Harmens ten Hoeve, geboren Sintjohannesga 16-05-1847, overleden Schoterland 17-09-1859
  e. Rinske Harmens ten Hoeve, geboren Rottum 09-08-1849, overleden Schoterland 27-01-1913, trouwt Schoterland 12-05-1878 Alte Geerts van der Wal, geboren Lemsterland 2-08-1841, overleden Schoterland 08-02-1910, zoon van Geert Jans van der Wal en Klaasje Altes Schippers
  f. Thiemen Harmens ten Hoeve, geboren Rottum 12-08-1852   volgt VI.N
  g. Tobias Harmens ten Hoeve, geboren Rottum 13-06-1855   volgt VI.O
  h. Wieger Harmens  ten Hoeve, geboren Nieuweschoot 14-08-1857   volgt VI.P
  i. Nelligje Harmens ten Hoeve, geboren Sintjohannesga 12-08-1859, trouwt Schoterland 11-05-1884 Jelte de Boer, oud 28 jaar, geboren Rotsterhaule, zoon van Siebolt Poppes de Boer en Pietertje Jans Westerhof
  j. Sara Harmens ten Hoeve, geboren Sintjohannesga 23-11-1863, overleden Schoterland 19-01-1866
     
V.K Wieger Wiegers ten Hoeve, geboren Nieuweschoot 10-10-1821, overleden Schoterland 23-01-1871, gehuwd, trouwt Schoterland 25-11-1849 Aaltje Aises Bosma, geboren Rottum 10-09-1829, dochterr van Aise Sipkes Bosma en Fimke Jans de Jong

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Trijntje Wiegers ten Hoeve, geboren Rottum 29-01-1850, overleden Schoterland 29-05-1871, trouwt Schoterland 08-05-1870 Wieger Jans Buis, geboren Nijelamer 01-04-1844, overleden Schoterland 17-10-1906, zoon van Jan Wiegers Buis en Zwaantje Harmens Groen
  b. Fimke Wiegers ten Hoeve, geboren Rottum 24-10-1852, overleden Schoterland 17-04-1909, gehuwd, trouwt Schoterland 14-05-1876 Foeke Koeze, geboren Sintjohannesga 09-07-1850, overleden Schoterland 01-12-1922, zoon van Georg Andries Koeze en Andersjen Foekes Dijkstra
  c. Antje Wiegers ten Hoeve, geboren Nijelamer 27-12-1855   volgt VI.Q
  d. Neenske Wiegers ten Hoeve, geboren Rottum 09-01-1859, trouwt Gaasterland 05-05-1878 Benjamin Harmens Stegenga, geboren Gaasterland 10-01-1841, overleden aldaar 04-04-1889, gehuwd, zoon van Harmen Benjamins Stegenga en Johanna Alberts Prins
   - levenloos kind (dochter), Rottum 21-02-1862
  e. Wiegertje Wiegers ten Hoeve, geboren Rottum 02-06-1863, overleden Schoterland 28-03-1865
  f. Wiegertje Wiegers ten Hoeve, geboren Rottum 27-03-1866, trouwt Lemsterland 28-11-1884 Hendrik Gatzonides, geboren Haskerland 24-10-1858, overleden Lemsterland 28-12-1927, gehuwd, zoon van Durk Gatzonides en Fimmigje Kleinsmit
  g. Aaltje Wiegers ten Hoeve, geboren Rottum 25-09-1869, overleden Barradeel 13-06-1932, oud 62 jaar, gehuwd, trouwt Gaasterland 21-05-1892 Yke Popkes Stegenga, geboren Gaasterland 04-10-1870, zoon van Popke Klazes Stegenga en Nieske Ykes Groen
     
V.L Harmen Wiegers ten Hoeve, geboren Nieuweschoot 23-08-1824, trouwt Schoterland 09-01-1848 Rinskjen Jans Duisterhout, geboren Benedenknijpe 01-11-1828, overleden Schoterland 13-08-1876, dochter van Jan Ruurds Duisterhout en Antje Roels Smid

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Jan Harmens ten Hoeve, geboren Het Meer 31-08-1848, overleden Schoterland 07-03-1854
  b. Antje Harmens ten Hoeve, geboren Het Meer 20-01-1851, overleden Schoterland 08-11-1939, trouwt Schoterland 10-07-1870 Roel Tjammes Hoeksma, geboren Rottum 20-05-1830, overleden Schoterland 23-06-1898, zoon van Tjamme Roels Hoeksma en Lutske Jurrits Sytsma
  c. Wieger Harmens ten Hoeve, geboren Het Meer 06-01-1854   volgt VI.R
  d. Trijntje Harmens ten Hoeve, geboren Het Meer 12-04-1856, trouwt Haskerland 31-08-1878 Beene Krikke, geboren Haskerland 25-06-1855, zoon van Sander Jans Krikke en Jentje Gerrits de Hey
  e. Jantje Harmens ten Hoeve, geboren Het Meer 16-08-1859, overleden Doniawerstal 16-08-1935, gehuwd, trouwt Doniawerstal 25-12-1882 Ulbe Rienks Zwaga, geboren Langweer 02-06-1860, overleden Doniawerstal 05-09-1942, zoon van Rienk Ulbes Zwaga en Akke Tjeerds van der Ende
     
V.M Jacob Geerts ten Hoeve, landbouwer, geboren Nijeveen 19-06-1828, overleden Nijensleek 21-07-1868, trouwt Vledder 13-04-1865 Hillegien de Wit, geboren Nijensleek 11-11-1835, overleden Vledder 01-02-1872, dochter van Teeuwis Aarts de Wit en Hendrikje Jans Hofman

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Geert ten Hoeve, geboren Nijensleek 30-09-1866, overleden aldaar 28-06-1868
     
V.N Derk Geerts ten Hoeve, landbouwer, geboren Nijeveen 22-02-1831, overleden Nijensleek 07-07-1901, trouwt (1) Vledder 09-10-1857 Jantien ten Wolde, geboren Steenwijkerwold 02-12-1833, overleden Nijensleek 06-01-1862, dochter van Lute Geerts ten Wolde en Hendrikje Jacobs Franken, trouwt (2)  Vledder 04-07-1867 Anthonia de Jonge, geboren Steenwijkerwold 19-12-1840, overleden Nijensleek 14-11-1909, dochter van Roelof de Jonge, en Johanna Hunneman

kinderen uit 1e huwelijk:  
 

  a. Geert ten Hoeve, geboren Nijensleek 09-04-1858, overleden aldaar 26-04-1866
  b. Hendrik ten Hoeve, geboren Nijensleek  op 21-11-1861
   - levenloos kind (dochter); Nijensleek 05-07-1860
 
kinderen uit 2e huwelijk:  
 
   - levenloos kind (zoon); Nijensleek 29-07-1867
  c. Geert ten Hoeve, geboren Nijensleek  31-05-1868   volgt VI.S
  d. Janna ten Hoeve, geboren Nijensleek 02-06-1870
  e. Roelof ten Hoeve, geboren Nijensleek 02-03-1873   volgt VI.T
   - levenloos kind (zoon); Nijensleek 05-03-1876
  f. Jan ten Hoeve, geboren Nijensleek 25-11-1878   volgt VI.U
  g. Jentien ten Hoeve, geboren Nijensleek 26-06-1881, trouwt Nijeveen 14-11-1903 Hilbert Schrotenboer, veehouder, geboren Nijeveen 25-08-1877, overleden Nijeveen 11-05-1947, zoon van Lambertus Schrotenboer en Stijntje Sok
  h. Jacobje ten Hoeve, geboren Nijensleek 09-05-1886
     
V.O Willem ten Hoeve, arbeider, geboren Nijeveen 28-08-1831, overleden Meppel 10-1874, trouwt Nijeveen 24-04-1857 Janna Doosje, geboren Wanneperveen 02-09-1833, overleden Meppel 20-06-1880, dochter van Harm Willems Doosje en Aaltje Hendriks Timmerman

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Aaltje ter Hoeve, geboren Meppel 31-01-1858, overleden aldaar 04-02-1862
  b. Harm ten Hoeve, geboren Meppel 13-09-1861
  c. Harmannus ten Hoeve, geboren Meppel 30-11-1863   volgt VI.V
   - levenloos kind (zoon); Meppel 11-07-1866
  d. Aaltje ten Hoeve, geboren Meppel 16-06-1867
  e. Jacob ten Hoeve, geboren Meppel 10-08-1870, overleden aldaar 21-05-1872
     
V.P Jacob ten Hoeve, stadsarbeider, geboren Nijeveen 13-02-1831, overleden Meppel 15-06-1901, trouwt Meppel 31-10-1862 Aaltje Swart, geboren Steenwijkerwold op 09-09-1829, overleden Meppel 23-08-1925, dochter van Meintje Swart

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Jantje ten Hoeve, naaister, geboren Meppel 12-12-1862, overleden aldaar 14-12-1881
  b. Egbert ten Hoeve, geboren Meppel 05-04-1865, overleden aldaar 11-05-1865
  c. Mina ten Hoeve, geboren Meppel 09-06-1868, overleden aldaar 31-12-1940, trouwt Meppel 23-06-1894 Jan de Pruis, zeepziedersknecht, geboren De Molendijk (Hoogeveen) op 13-10-1868, zoon van Albert de Pruis en Jantje Jut
  d. Egbert ten Hoeve, geboren Meppel 24-08-1871   volgt VI.W
  e. Jan ten Hoeve, geboren Meppel 04-09-1874
     
V.Q Harm ten Hoeve, arbeider, landbouwer, geboren Nijeveen 26-02-1838, trouwt De Wijk 20-04-1867 Wiegchertje Heite, geboren Giethoorn 29-12-1843, overleden Ruinerwold 15-11-1886, dochter van Wolter Roelofs Heite en Hendrikje Roelofs Meester

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Jantje ten Hoeve, geboren Koekange 24-04-1868, overleden Nijeveen 01-12-1939, trouwt Ruinerwold 28-06-1890 Klaas Haar, boerenknecht, veehouder, geboren Ambt Ommen ca. 1866, overleden Nijeveen 27-09-1944, zoon van Geugien Haar en Jentjen van Veen
  b. Hendrikje ten Hoeve, geboren Koekange 12-09-1870, trouwt De Wijk 19-03-1904 Willem Bollink, landbouwer, geboren Nijeveen 13-07-1878, zoon van Kornelis Bollink en Mina Tiemes
  c. Willempje ten Hoeve, geboren Staphorst 26-04-1873, overleden Broekhuizen (Ruinerwold) 13-05-1880
  d. Johanna ten Hoeve, geboren Staphorst ca. 1873, overleden De Wijk 16-03-1910, trouwt de Wijk 12-11-1904 Hilbert de Kleine, weduwnaar van Jantje Remmelts, landbouwer, geboren Koekange 07-06-1874, zoon van Koob de Kleine en Marchien Uiterwijk
     
V.R Jacob ten Hoeve, arbeider, tolgaarder, veehouder, landbouwer, geboren Nijeveen 24-11-1830, overleden Meppel 01-07-1889, trouwt Havelte 27-04-1864 Margje Kreuze, geboren Havelte 14-03-1839, overleden Meppel 13-01-1904, dochter van Koert Wolters Kreuze en Jantje Everts Schotman

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Jannes ten Hoeve, geboren Meppel 11-04-1865, overleden Dijkhuizen (Ruinerwold) 02-07-1873
  b. Jantje ten Hoeve, geboren Nijeveen 28-08-1868, overleden 01-12-1939 en begraven te Nijeveen
  c. Jan ten Hoeve, boerenknecht, geboren Dijkhuizen (Ruinerwold) 22-12-1869. overleden Ruinerwold 05-01-1925
  d. Femmigje ten Hoeve, geboren Dijkhuizen (Ruinerwold) 11-10-1874, overleden aldaar 04-03-1875
  e. Jannes ten Hoeve, geboren Dijkhuizen (Ruinerwold) 16-02-1876
  f. Femmigje ten Hoeve, geboren Dijkhuizen (Ruinerwold) 11-03-1881, overleden Meppel 26-12-1884
     
V.S Jan ten Hoeve, arbeider, landbouwer, geboren Nijeveen 12-01-1839, overleden Veendijk 08-03-1865, trouwt Havelte 19-04-1862 Anniggien Bouwknegt, geboren Nijeveen 12-12-1834, dochter van Jan Klaassen Bouwknegt, en Jantjen Arends Lubbers

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Geertje ten Hoeve, geboren Veendijk 05-10-1862, overleden aldaar 20-02-1864
  b. Jannes ten Hoeve, geboren Veendijk 25-07-1864
     
V.T Hilbert ten Hoeve, veehouder, geboren Nijeveen 17-06-1842, overleden Meppel 28-06-1908, trouwt Zuidwolde 16-04-1881 Femmigje ten Hoeve, geboren Zuidwolde 24-08-1845, overleden Meppel 02-02-1903, dochter van Jannes Teunis ten Hoeve en Aaltje Alberts Bazuin

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Jannes ten Hoeve, geboren Meppel 26-04-1882, overleden aldaar 27-04-1882
  b. Johannes ten Hoeve, geboren Meppel 26-04-1882, overleden aldaar 27-04-1882
  c. Aaltje ten Hoeve, geboren Meppel 29-05-1884, overleden aldaar 15-06-1884
     
V.U Willem ten Hoeve, boerenknecht, landbouwer, geboren Staphorst ca. 1842, trouwt Staphorst 07-03-1868 Aaltje Hattem, geboren Staphorst ca. 1845, dochter van Klaas Hattem en Jentje Spijker

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Roelof ten Hoeve, geboren Staphorst ca. 1869   volgt VI.X
     
V.V Jacob ten Hoeve, boerenknecht, geboren Staphorst ca. 1846, trouwt Staphorst 10-10-1874 Aaltje Bloemhof, geboren Staphorst ca. 1851, dochter van Harm Bloemhof en Femmigje Redder

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Jan ten Hoeve, schilder, geboren Kampen ca. 1897   volgt VI.Y
     
V.W Teunis Hendrik ten Hoeve, landbouwer, geboren Zuidwolde 02-08-1856, overleden Zuidwolde 08-07-1937, trouwt (1) Zuidwolde 01-05-1890 Beertje Start, geboren Avereest 07-05-1864, overleden Fort (Zuidwolde)21-03-1902, dochter van Evert Start en Aaltje Mastenbroek, trouwt (2) Zuidwolde 11-04-1903 Zwaantje Looze, weduwe van Evert Haveman, geboren Echten 05-03-1863, overleden Zuidwolde 21-08-1935, dochter van Hendrik Looze en Femmigje Bomert

kinderen uit 1e huwelijk:  
 

  a. Hendrik ten Hoeve, geboren Fort (Zuidwolde) 17-03-1891   volgt VI.Z
  b. Evert ten Hoeve, boerenknecht, geboren Fort (Zuidwolde) 29-06-1892, overleden Meppel 05-11-1910
  c. Margje ten Hoeve, geboren Fort (Zuidwolde) 07-09-1895, overleden aldaar 20-11-1914
  d. Aaltje ten Hoeve, geboren Fort (Zuidwolde) 04-01-1899, trouwt Zuidwolde 03-02-1922 Albert Bartelds, landarbeider, geboren Armweide (Ruinen) 14-08-1893, zoon van Egbert Bartelds en Jentien Dolsma
     
V.X Roelof Hendriks ten Hoeve, dienstknecht, landbouwer, geboren Zuidwolde 03-12-1860, trouwt De Wijk 10-01-1885 Geesje Luten, geboren Nieuwleusen ca. 1859, dochter van Gerrit Luten en Hendrikje Bos

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Hendrik ten Hoeve, boerenknecht, geboren De Wijk 29-03-1885   volgt VI.Aa
  b. Hendrikje ten Hoeve, geboren Fort (Zuidwolde) 10-10-1886
  c. Gerrit ten Hoeve, geboren Fort (Zuidwolde) 27-04-1889   volgt VI.Ab
  d. Martinus ten Hoeve, geboren Fort (Zuidwolde) 19-04-1892   volgt VI.Ac
   - levenloos kind (zoon); Fort (Zuidwolde) 09-05-1897
  e. Klaas ten Hoeve, geboren Fort (Zuidwolde) 09-05-1897
     
V.Y Geert Hendriks ten Hoeve, arbeider, geboren Zuidwolde 01-06-1866, overleden Heerlen 30-11-1921, trouwt Zuidwolde 01-05-1890 Niesje Kamp, geboren Steenwijkerwold; oud: 24 jaren, dochter van Andries Kamp en Geertje Pen

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Geertje ten Hoeve, geboren Fort (Zuidwolde) 06-06-1891, trouwt Staphorst 20-01-1912 Thijs Jansen, geboren Staphorst ca. 1873, zoon van Berend Jansen en Margje Jansen
  b. Hendrik ten Hoeve, geboren Fort (Zuidwolde) 02-06-1893   volgt VI.Ad
  c. Andries ten Hoeve, geboren Ossesluis (De Wijk) 02-02-1896   volgt VI.Ae
  d. Margje ten Hoeve, geboren Alteveer (Hoogeveen) 23-07-1899
     
V.Z Rein Jacobs ten Hoeve, geboren Tjalleberd 01-12-1839, trouwt ∆ngwirden 20-05-1865 Antje Hiemstra, oud 20 jaar, geboren Wirdum, dochter van Tjepke Annes Hiemstra en Wimke Jans Danig

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Jacob Reins ten Hoeve, geboren ∆ngwirden 04-03-1866, trouwt Franeker 19-05-1889 Rinske Rekker, geboren Menaldumadeel 07-01-1868, dochter van Paulus Rekker en Wytske Stip
  b. Tjipke Reins ten Hoeve, geboren ∆ngwirden 22-09-1868
  c. Johanna Reins ten Hoeve, geboren ∆ngwirden 31-12-1870
  d. Jan Reins ten Hoeve, geboren ∆ngwirden 21-08-1873
  e. Luite Reins ten Hoeve, geboren ∆ngwirden 15-10-1875
  f. Pieter ten Hoeve, geboren Het Bildt 27-10-1877
  g. Wimkje ten Hoeve, geboren Het Bildt 09-02-1879
  h. Trijntje ten Hoeve, geboren Franeker 27-06-1881
  i. Rein ten Hoeve, geboren Franeker 14-12-1883
     
V.Aa Luite Jacobs ten Hoeve, geboren Tjalleberd 31-05-1844, trouwt ∆ngwirden 18-05-1867 Pietje Pieters de Jong, geboren Nijehaske 13-03-1845, dochter van Pieter Berends de Jong en Sybrigje Jans Ebbes

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Jacob ten Hoeve, geboren Haskerland 28-09-1868
  b. Pieter ten Hoeve, geboren Haskerland 19-02-1871
  c. Johanna ten Hoeve, geboren Nijehaske 23-08-1873, trouwt Schoterland 22-05-1898 Yntze van der Honing, oud 24 jaar, geboren Mildam, dochter van Jan Yntzes van der Honing en Evertje Jans Roelsma
  d. Berend ten Hoeve, geboren Nijehaske 19-12-1875
  e. Sybrigje ten Hoeve, geboren Nijehaske 04-03-1879
  f. Trijntje ten Hoeve, geboren Haskerland 21-05-1884
  g. Martha ten Hoeve, geboren Haskerland 04-01-1888
     
V.Ab Jacob Jacobs ten Hoeve, geboren Luinjeberd 23-01-1853, overleden Leeuwarden 02-02-1931, trouwt Opsterland, 23-03-1877 Geertje Hendriks van der Vliet, geboren Opsterland 21-07-1855, overleden Leeuwarden 21-08-1930, dochter van Hendrik Reins van der Vliet en Limke Meints Hof

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Jacob ten Hoeve, geboren Opsterland 23-04-878
  b. Hendrik ten Hoeve, geboren Opsterland 22-11-1879
  c. Johanneske ten Hoeve, geboren Opsterland 14-10-1881
  d. Limke de Hoeve, geboren Opsterland 27-12-1886
  e. Luite ten Hoeve, geboren Weststellingwerf 14-12-1889
  f. Rein ten Hoeve, geboren Weststellingwerf 27-06-1892
  g. Trijntje ten Hoeve, geboren Menaldumadeel 25-09-1895
     
V.Ac Jogchum Pieters ten Hoeve, geboren Tjalleberd 02-05-1858, trouwt Smallingerland 13-05-1899 Wytske Meyer, oud 41 jaar, geboren Beets, dochter van Sije Alles Meyer en Loltje Roels de Jong
     
VI.A Hendrik Jacobs ten Hoeve, geboren Luinjeberd 17-04-1848, trouwt ∆ngwirden 26-09-1874 Grietje Jacobs Haxe, oud 24 jaar, geboren Luinjeberd, dochter van Jacob Gerrits Haxe en Luitje Geerts Kruis
     
VI.B Hilbert Jacobs ten Hoeve, geboren Terband 29-09-1853, trouwt ∆ngwirden 27-05-1899 Akke Hermanus Sterkenburg, oud 35 jaar, geboren Tjalleberd, dochter van Hermanus Johannes Sterkenburg en Baukje Murks Brouwer
     
VI.C Hilbert ten Hoeve, werkman, geboren Lemsterland 14-02-1858, trouwt Nieuwer-Amstel 11-02-1885 Wouterina Johanna Duits, geboren Haarlemmermeer ca. 1862, dochter van Lambertus Duits en Hendrika Nagtegaal
     
VI.D Jacobus ten Hoeve, geboren Lemsterland 19-12-1867, trouwt Nieuwer Amstel 06-05-1896 IJmkje van den Berg, overleden Amsterdam 1965

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Bernardus ten Hoeve, geboren Nieuwer Amstel 29-07-1897, overleden Amsterdam 1979, trouwt Nieuwer Amstel 17-04-1918 Marrigje Been, geboren Amsterdam 26-07-1896. overleden aldaar 1973
     
VI.E Jacob ten Hoeve, geboren Nijehaske 28-08-1870, trouwt ∆ngwirden 15-08-1903 Anna Nauta, oud 23 jaar, geboren Heerenveen, dochter van Arend Jans Nauta en Janke van der Schaaf
     
VI.F Wopke ten Hoeve, bakker, geboren Haskerdijken 28-04-1874, trouwt Amsterdam 03-05-1906 Anna Hettema, geboren Tzummarum 28-12-1876,
dochter van Johannes Hettema en Trijntje la Fleur
     
VI.G Auke ten Hoeve, bakker, geboren Haskerdijken 20-03-1876, trouwt Amsterdam 28-06-1900 Elisabeth Swaning, geboren Sloten (NH) 18-06-1874, dochter van Johannes Anthonius Swaning en Catharina Post
     
VI.H Izašk Hilbert ten Hoeve, bakker, geboren Nijehaske 01-02-1876, overleden Assen 04-06-1946, trouwt (1) Hoogeveen 08-05-1901 Magrieta Bakker, geboren Hollandscheveld 21-12-1878, overleden Westerbork 19-03-1928, dochter van Jan Bakker en Lammigje Raak, trouwt (2) Assen 21-11-1928 Roelofje Boelens, weduwe van Willem Homan, geboren Kloosterveen (Assen) 01-06-1889, dochter van Boele Boelens en Hendrekien Bebingh
     
VI.I Uilke Wilbert ten Hoeve, geboren Heerenveen 23-05-1878, trouwt AEngwirden 04-06-1904 Johanna Akkerman, geboren Oudehaske 06-09-1877, dochter van Jacob Akkerman en Lummigjen Klazes Knol
     
VI.J Hotze Hilbert ten Hoeve, bakker, geboren ∆ngwirden 22-01-1880, overleden Hoogeveen 17-11-1918, trouwt Hoogeveen 11-11-1903 Aaltje Troost, geboren Hollandscheveld 17-01-1880, overleden Hoogeveen 29-04-1945, dochter van Jan Troost en Aaltje Fernhout
     
VI.K Uilke Jacob ten Hoeve, geboren Luinjeberd 27-01-1881, trouwt Woerden 27-04-1911 Jacoba Blonk, geboren Woerden ca. 1866, dochter van Willem Blonk en Maartje op 't Land
     
VI.L Wiebe Harmens ten Hoeve, geboren Rottum 03-03-1842, overleden Schoterland 28-10-1921, trouwt Schoterland 18-07-1869 Trijntje Folkerts Meyer, geboren Rotsterhaule 01-07-1850, overleden Schoterland 27-02-1930, dochter van Volken Beenes Meyer en Hilligjen Alberts Sloothaak

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Harmen Wiebes ten Hoeve, geboren Sintjohannesga 14-05-1870
  b. Folkert Wiebes ten Hoeve, geboren Rotsterhaule 30-08-1872
  c. Wieger Wiebes ten Hoeve, geboren Rotsterhaule 26-08-1874, trouwt (1) Utingeradeel 17-12-1908 Hiltje Ringersma, geboren Wirdum ca. 1873, dochter van Pieter Jelkes Ringersma en Ytje Allardus de Winkel, trouwt (2) Utingeradeel 10-10-1901 Akke Oosterwoud, geboren Hoornsterzwaag ca. 1874, dochter van Ruurd Fokkes Oosterwoud en Akke Siebes de Haan
  d. Klaaske Wiebes ten Hoeve, geboren Rotsterhaule 17-12-1877
     
VI.M Wieger ten Hoeve, geboren Sintjohannesga 03-06-1844, overleden ngwirden 13-04-1929, weduwnaar, trouwt Haskerland 16-05-1875 Janke Watzes Bosma, geboren Snikzwaag 15-02-1852, overleden Schoterland 26-02-1919, dochter van Watze Watzes Bosma en Dieuwke Klazes de Vries

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Watze ten Hoeve, geboren Snikzwaag 22-04-1876, trouwt (1) Schoterland 18-05-1907 Hendrikje Visser, oud 31 jaar, geboren Rottum. dochter van Gerrit Hendriks Visser en Anna Jacobus Oosterhof, trouwt (2) Schoterland 19-10-1916 Froukje Roders, oud 30 jaar, geboren Noordwolde, dochter van Gerrit Willems Roders en Wobbegje Jelles Brouwer
  b. Sara Wiegers ten Hoeve, geboren Sintjohannesga 06-03-1879
  c. Harmen Wiegers ten Hoeve, geboren Sintjohannesga 23-03-1883
  d. Djoeke ten Hoeve, geboren Sintjohannesga 02-06-1886, trouwt Schoterland 29-06-1911 Jacob Bruinsma, oud 27 jaar, geboren Terband, zoon van Geert Jacobs Bruinsma en Trijntje Tadema
  e. Trijntje ten Hoeve, geboren Schoterland 04-01-1895, trouwt Schoterland 25-03-1915 Johannes Huisman, oud 23 jaar, geboren Wijckel, zoon van Teake Huisman en Pietertje van der Meer
     
VI.N Thiemen Harmens ten Hoeve, geboren Rottum 12-08-1852, overleden Haskerland 08-05-1935,  trouwt Schoterland 15-10-1876 Wiebigjen Hessels Groen, geboren Sintjohannesga 19-01-1850, overleden Haskerland 17-03-1939, dochter van Hessel Jans Groen en Eelkje Wiebes Kok

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Saartje Thiemens ten Hoeve, geboren Sintjohannesga 20-03-1877
  b. Hielkje Thiemens ten Hoeve, geboren Sintjohannesga 25-10-1881
  c. Harm Thiemens ten Hoeve, geboren Sintjohannesga 22-04-1887
  d. Hessel Thiemens ten Hoeve, geboren Schoterland 11-03-1893
     
VI.O Tobias Harmens ten Hoeve, geboren Rottum 13-06-1855, trouwt Schoterland 06-05-1883 Aaltje Wolters Jetten [erkend door de ouders d.d. 18 december 1880], geboren Rotsterhaule 01-02-1857, overleden Doniawerstal 19-03-1925, dochter van Wolter Jetten en Annegien Jacobs Regeling

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Harmen Tobias ten Hoeve, geboren Sintjohannesga 11-05-1884
  b. Wolter Tobias ten Hoeve, geboren Sintjohannesga 08-05-1887
  c. Wiebe Tobias ten Hoeve, geboren Doniawerstal 14-08-1889, trouwt Utingeradeel 24-12-1919 Corneliske Henstra, geboren Sondel ca. 1892, dochter van Klaas Henstra en Rutje Knobbe
  d. Wolter Tobias ten Hoeve, geboren Oldeouwer 19-11-1892
  e. Saakje Tobias ten Hoeve, geboren Doniawerstal 04-02-1898
     
VI.P Wieger Harmens  ten Hoeve, geboren Nieuweschoot 14-08-1857, overleden ngwirden 22-12-1910, gehuwd, trouwt Schoterland 08-05-1887 Maria Elisabeth Schrichte, geboren Hemelumer Oldeferd 22-12-1857, overleden Doniawerstal 23-02-1898, dochter van Johan Gerard Schrichte en Pietje Pieters Reekers, trouwt (2) Doniawerstal 15-06-1899 Jikke de Jong, oud 41 jaar, geboren Doniaga, dochter van Melis Romkes de Jong en Hinke Harmens Visser

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Gerrit Wiegers ten Hoeve, geboren Doniawerstal 26-08-1888
  b. Sara Wiegers ten Hoeve, geboren Doniawerstal 21-05-1893
  c. Pietje Wiegers ten Hoeve, geboren Doniawerstal 25-04-1895
  d. Pietje Wiegers ten Hoeve, geboren Doniawerstal 23-11-1897
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  e. Hinke Wiegers ten Hoeve, geboren Doniawerstal 02-07-1900
     
VI.Q Antje Wiegers ten Hoeve, geboren Nijelamer 27-12-1855, trouwt Schoterland 07-06-1874 - echtscheiding Schoterland 16-09-1900 Wieger Jans Buis, geboren Nijelamer 01-04-1844, overleden Schoterland 17-10-1906, zoon van Jan Wiegers Buis en Zwaantje Harmens Groen

kind uit onbekende relatie:
 

  a. Wieger ten Hoeve, [Erkend door de moeder Antje Wiegers ten Hoeve d.d. 09-11-1892 te Utrecht voor notaris Elisa Cornelis Unico de Babian van Doorn; moeder is dan verlatene huisvrouw van Wieger Jans Buis], geboren Sintjohannesga 11-12-1873
     
VI.R Wieger Harmens ten Hoeve, geboren Het Meer 06-01-1854, trouwt Schoterland 28-01-1875 Ydigje Jans Kroes, oud 21 jaar, geboren te Tjalleberd 31-05-1853, dochter van Jan Warners Kroes en Trijntje Hendriks Nijmeyer

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Rinskje Wiegers ten Hoeve, geboren ngwirden 15-10-1875, overleden aldaar 08-01-1893
  b. Trijntje Wiegers ten Hoeve, geboren ngwirden 31-08-1877
  c. Harmen Wiegers ten Hoeve, geboren Rottum 14-09-1879
  d. Jan Wiegers ten Hoeve, geboren ngwirden 03-02-1882
  e. Beene Wiegers ten Hoeve, geboren ngwirden 04-12-1883
  f. Geertje Wiegers ten Hoeve, geborenngwirden 01-03-1886
  g. Geert Wiegers ten Hoeve, spoorbeambte, geboren Heerenveen 14-07-1888, trouwt Alkmaar 08-08-1912 Hillegonda Lindeboom, geboren Alkmaar ca. 1886, dochter van Pieter Lindeboom en Anna Maria Smorenberg
  h. Jantje Wiegers ten Hoeve, geboren ngwirden 18-07-1890
  i. Berendje Wiegers ten Hoeve, geboren ngwirden 26-01-1892
  j. Rinze Wiegers ten Hoeve, geboren ngwirden 01-01-1894
  k. Rinske Wiegers ten Hoeve, geboren ngwirden 12-12-1894
  l. Hendrik Wiegers ten Hoeve, geboren ngwirden 14-08-1896
     
VI.S Geert ten Hoeve, geboren Nijensleek  31-05-1868, overleden 11-06-1949 en begraven te Kallenkote, trouwt Nijeveen 22-04-1905 Margje Sloppers, geboren te Havelte 22-04-1874, overleden 04-11-1956 en begraven te Kallenkote, dochter van Albert Sloppers en Annigje Slagter
     
VI.T Roelof ten Hoeve, veehouder, geboren Nijensleek 02-03-1873, overleden Meppel 18-01-1915, trouwt Ruinerwold 02-11-1907 Johanna Vos, geboren Nijeveen 15-11-1879, overleden aldaar 03-01-1949, dochter van Roelof Vos en Jentje de Boer
    l
VI.U Jan ten Hoeve, veehouder, geboren Nijensleek 25-11-1878, overleden Meppel 12-02-1949, trouwt Nijeveen 12-05-1906 Aaltje Been, geboren Staphorst ca. 1883, dochter van Jan Been en Hendrikje Withaar
     
VI.V Harmannus ten Hoeve, geboren Meppel 30-11-1863, overleden Meppel 27-09-1898, trouwt Meppel 09-01-1892 Jentien van der Sluis, geboren Meppel; oud: 19 jaren, dochter van Jan van der Sluis en Geesje ten Hoonte

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Willem ten Hoeve, geboren Meppel 13-11-1894, overleden aldaar 12-02-1895
  b. Jan Hendrik ten Hoeve, geboren Meppel 30-11-1898, overleden aldaar 20-09-1899
     
VI.W Egbert ten Hoeve, onderwijzer, geboren Meppel 24-08-1871, overleden Woerden 31-12-1945, trouwt Meppel 08-08-1896 Zwaantje Brug, geboren Meppel 29-05-1870, dochter van Wicher Brug en Anna Martha van Dijk
     
VI.X Roelof ten Hoeve, landbouwer, geboren Staphorst ca. 1869, overleden Werkhorst (Staphorst) 01-05-1942, trouwt Staphorst 23-01-1892 Aaltje Bouwman, geboren Staphorst ca. 1870, dochter van Jan Bouwman en Klaasje Wolf
     
VI.Y Jan ten Hoeve, schilder, geboren Kampen ca. 1897, trouwt Deventer 07-03-1918  Bertha Bloemendal, geboren Deventer ca. 1895, dochter van Berend Jan Bloemendal en Hendrika Wissink
     
VI.Z Hendrik ten Hoeve, arbeider, geboren Fort (Zuidwolde) 17-03-1891, trouwt Zuidwolde 27-02-1914 Ida de Groot, geboren te Zuidwolde; oud: 21 jaren, dochter van Jan de Groot en Albertje Beuker
     
VI.Aa Hendrik ten Hoeve, boerenknecht, geboren De Wijk 29-03-1885, overleden Meppel 10-09-1941, trouwt Staphorst 25-04-1914 Jantje Mennink, geboren Staphorst ca. 1890, dochter van Klaas Mennink en Niesje Keizer
     
VI.Ab Gerrit ten Hoeve, boerenknecht, geboren Fort (Zuidwolde) 27-04-1889, trouwt Staphorst 03-04-1915 Jantje Mennik, geboren Ten Arlo (Zuidwolde) 15-08-1893, dochter van Jan Mennik en Hendrikje Piel
     
VI.Ac Martinus ten Hoeve, agent van politie, geboren Fort (Zuidwolde) 19-04-1892, trouwt Amsterdam 11-05-1922 Gerritje Spijker, geboren Nijmegen ca. 1891, dochter van Gerrit Jan Spijker en Petronella Hoogakker
     
VI.Ad Hendrik ten Hoeve, geboren Fort (Zuidwolde) 02-06-1893, trouwt Schoonhoven 20-11-1918 Antje de Vink, geboren Utrecht ca. 1900, dochter van Willem de Vink en Antje Schipper
     
VI.Ae Andries ten Hoeve, boerenknecht, geboren Ossesluis (De Wijk) 02-02-1896, trouwt Ruinen 07-03-1925 Roeloffien de Wilde, geboren Waterleuzen (Ruinen) 02-08-1895, dochter van Klaas de Wilde en Marchien Boes
     

contact

naar boven

disclaimer