GENEALOGIE CORNELIS THEUNISZ


     
I. Cornelis Theunisz, bij huwelijk afkomstig van Sint Annaparochie, trouwt Sint Annaparochie 10-01-1706 Aagje Roelofs, bij huwelijk afkomstig van Sint Annaparochie

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie 1600-1811 - Inventarisnr.: DTB 120
Vermelding :  Bevestiging huwelijk van 10 januari 1706, St. Annaparochie
Man          :  Cornelis Theunisz afkomstig van St. Annaparochie
Vrouw       :  Aagje Roelofs afkomstig van St. Annaparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hyke Cornelis, gedoopt Sint Annaparochie 16-12-1708, trouwt Vrouwenparochie 14-05-1741 Lieuwe Jelles, bij huwelijk afkomstig van Vrouwenparochie
     

contact

naar boven

disclaimer