GENEALOGIE TIP


     
I. Harmen NN trouwt NN


kinderen uit dit huwelijk:
 
  a. Geert   volgt II
     
II. Geert Harmens trouwt Aaltjen Martens

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Grietje, gedoopt Wolvega 02-04-1708
  b. Harmen, gedoopt Wolvega 04-01-1711   volgt III.A
  c. Marten, gedoopt Wolvega 22-09-1715   volgt III.B
  d. Jantjen, gedoopt Wolvega 20-02-1718
  e. Aaltie, gedoopt Wolvega 14-04-1721
     
III.A Harmen Geerts, boer, gedoopt Wolvega 04-01-1711, trouwt Wolvega 12-05-1737 Grietje Jans, bij huwelijk afkomstig van Nijeholtwolde

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega Sonnega Nijelamer Nijeholtwolde 1687-1811 - Inventarisnr.: 778
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 12 mei 1737 in Wolvega
Man          : Harm Geerts afkomstig van Nijeholtwolde
Vrouw       : Grietje Jans afkomstig van Nijeholtwolde

Quotisatiekohieren 1749 - Bron: Weststellingwerf, fol. 23
Harmen Geerts
Plaats: Nijeholtwolde        /   Omschrijving: boer 
Gezin volw: 3 en kind: 4   /   Aanslag: 45-0-0
Verhoging: -                  /   Vermogen: -   

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Dirkje Harmens Tip, geboren Nijeholtwolde 01-03-1738 en gedoopt Wolvega 05-03-1738, trouwt Wolvega 05-02-1764 Klaas Koenes, bij huwelijk afkomstig van Nijeholtwolde, overleden voor 1815
  b. Geert, geboren Nijeholtwolde 16-10-1739 en gedoopt Wolvega 18-10-1739   volgt IV
  c. Jan Harmens Tip, geboren Nijeholtwolde 05-1742 en gedoopt Wolverga 27-05-1742, overleden mairie Wolvega 15-09-1815, ongehuwd
  d. Antje Harmens Tip, geboren Nijeholtwolde 1745 en gedoopt Wolvega 30-07-1745, overleden Weststellingwerf 24-11-1825, weduwe, trouwt Wolvega 21-5-1780 Jan Foppes Spykholt, bij huwelijk afkomstig van Nijeholtwolde
  e. Aaltje Harmens Tip, geboren Nijeholtwolde 1750 en gedoopt Wolvega 07-05-1750, overleden Weststellingwerf 20-02-1832
  f. Jelle Harmens Tip, geboren Nijeholtwolde 1753 en gedoopt Wolvega 19-08-1753, overleden  Nijholtwold 10-06-1818
Memories van successie 1818-1842 - Kantoor Gorredijk, overl. jaar 1818
Overledene: Jelle Harmens Tip - Overleden: 10 juni 1818 - Wonende: Nijholtwolde
  broer van Geert, huisman Oldeholtpa, Antje, te Nijlamer, Aaltje en wijlen NN (Dirkje) Harmens Tip (moeder van Pieter, huisman, Antje, te Lemmer en waarschijnlijk minderjarige Harmen, arbeider Blesdijke, Koene, idem Steggerda, Jan, idem Mildam, Geert, idem Huizum en Grietje Klazen Tip: broer Roel doet aangifte wegens hen). Saldo fl. 100,80. (nr.026) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
  g. Freerk Harmens Tip, geboren ca. 1756, overleden Weststellingwerf 20-11-1836
     
III.B Marten Geerts, gedoopt Wolvega 22-09-1715, trouwt Wolvega 26-12-1741 trouwt Aaltjen Reinders, bij huwelijk afkomstig van Oldeholtwolde

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega Sonnega Nijelamer Nijeholtwolde 1687-1811 - Inventarisnr.: DTB 778
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 26 december 1741 in Wolvega
Bruidegom  : Marten Geerts afkomstig van Nijeholtwolde
Bruid         : Aeltjen Reinders afkomstig van Oldeholtwolde

Quotisatiekohieren 1749 - Bron: Weststellingwerf, fol. 20
Marten Geerts      
Plaats: Nijelamer             /   Omschrijving: boer
Gezin volw: 3 en kind: 3   /   Aanslag: 37-11-0 
Verhoging: -                  /   Vermogen: -   

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Geert, gedoopt Wolvega en Sonnega 03-07-1742
  b. Berber, gedoopt Wolvega en Sonnega 13-09-1744
  c. Reiner, gedoopt Wolvega en Sonnega 11-06-1747
  d. Aaltjen, gedoopt Wolvega en Sonnega 01-02-1750
  e. Jan, gedoopt Wolvega en Sonnega 29-04-1753
  f. Harmen, gedoopt Wolvega en Sonnega 15-08-1756
  g. Hendrik, gedoopt Wolvega en Sonnega 17-01-1762
     
IV. Geert Harmens Tip, huisman te Oldeholtpade, geboren Nijeholtwolde 16-10-1739 en gedoopt Wolvega 18-10-1739, overleden Oldeholtpade 22-12-1819, trouwt Wolvega 12-05-1776 Martje Nutterts Gouma, geboren Katlijk ca. 1744, overleden Oldeholtpade 18-12-1819, dochter van Nuttert Keimpes en Gertje Sierds

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega Sonnega Nijelamer Nijeholtwolde 1687-1811 - Inventarisnr.: DTB 778
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 12 mei 1776, Wolvega
Man:          Geert Harmens afkomstig van Nijeholtwolde
Vrouw:       Martjen Nutterts afkomstig van Nijelamer

Familienamen 1811 - Mairie Wolvega, fol. 52v
Tip, Geert Harmens, Oldeholtpade
kinderen: Geertje 26, Nijeholtpade, Harmen 30, Grietje 22
 
Memories van successie 1818-1842 - Kantoor Gorredijk, overl. jaar 1819
Overledene: Martje Nutterts Gouma - Overleden: 18 december 1819 - Wonende: Oldeholtpa
  vrouw van Geert Harmens Tip; moeder van Harmen, te Nijlamer, Geertje (vrouw van Jan Sippes Bult, te Steenwijkerwold) en Grietje Geerts Tip (vrouw van Jacob Jans Idzinga). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.
Memories van successie 1818-1842 - Kantoor Gorredijk, overl. jaar 1819
Overledene: Geert Harmens Tip - Overleden: 22 december 1819 - Wonende: Oldeholtpa
  wednr. Martje Nutterts Gouma; vader van Harmen, te Nijlamer, Geertje (vrouw van Jan Sippes Bult, te Steenwijkerwold) en Grietje Geerts Tip (vrouw van Jacob Jans Idzinga). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Harm, geboren Nijelamer 20-03-1777 en gedoopt Wolvega 06-04-1777, overleden voor 27-11-1781
  b. Nuttert, geboren Nijelamer 07-12-1778 en gedoopt Wolvega 13-12-1778, overleden voor 13-02-1785
  c. Grietje, geboren Nijelamer 28-12-1779 en gedoopt Wolvega 09-01-1780, overleden voor 23-05-1790
  d. Harmen, geboren Nijelamer 27-11-1781 en gedoopt Wolvega 16-12-1781   volgt V
  e Geertjen, geboren Nijelamer 06-07-1783 en gedoopt Wolvega 20-07-1783, overleden voor 01-06-1786
  f. Nuttert, geboren Oldeholtpade 13-02-1785 en gedoopt aldaar 20-02-1785, overleden voor 19-04-1788
  g. Geertje  Geerts Tip, geboren Oldeholtpade 01-06-1786 en gedoopt aldaar 25-06-1786, overleden Zuidveen 05-02-1872, trouwt voor 1807 Jan Sippen Bultsma ook vermeld als Bult, veehouder, geboren Oldeholtpade 15-05-1781, overleden Steenwijkerwold 30-12-1848, zoon van Sippe Jans Bultsma en Antje Jans Bult
  h. Nuttert, geboren Oldeholtpade 19-04-1788 en gedoopt aldaar 27-04-1788, jong overleden
  i. Grietje Geerts Tip, geboren Oldeholtpade 23-05-1790 en gedoopt aldaar 30-05-1790, overleden Weststellingwerf 31-03-1867, trouwt Weststellingwerf 31-12-1819 Jakob Jans Idsenga ook vermeld als Idzinga, geboren Ter Idzard 09-06-1785 en gedoopt Oldeboorn/Nes 12-06-1785, overleden Weststellingwerf 09-08-1865, zoon van Jan Remmelts en Rixt Klaases
     
V. Harmen Geerts Tip, arbeider, geboren Nijelamer 27-11-1781 en gedoopt Wolvega 16-12-1781, overleden Nijelamer 21-01-1821, trouwt Trijntje Lammerts Bonte, geboren Wolvega 27-06-1783 en gedoopt aldaar 29-06-1783, overleden Nijelamer 15-06-1821, dochter van Lammert Roelofs en Geesje (Geertje) Jans

Familienamen 1811 - Mairie Wolvega, fol. 53
Tip, Harmen Geerts, Oldeholtpade
kinderen:  Geert 2
N.B. vader Geert Harmens Tip nog in leven als huisman te Oldeholtpade.

Memories van successie 1818-1842 - Kantoor Gorredijk, overl. jaar 1821
Overledene: Harmen Geerts Tip - Overleden: 21 januari 1821 - Wonende: Nijelamer
  arbeider; man van Trijntje Lammerts, arbeidster; vader van minderjarige Geert, Lammert, Nuttert en Johannes Harmens Tip. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.
Memories van successie 1818-1842 - Kantoor Gorredijk, overl. jaar 1821
Overledene: Trijntje Lammerts Bonte - Overleden: 15 juni 1821 - Wonende: Nijelamer
  (Onvermogend: NH-gemeente Oldeholtpa c.a.); wed. Harmen Geerts Tip; moeder van minderjarige Geert, Lammert, Nuttert en Johannes Harmens Tip (worden ook gealimenteerd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Geert, geboren Oldeholtpade 23-04-1809 en gedoopt 30-04-1809   volgt VI.A
  b. Lammert Harmens Tip, geboren mairie Wolvega 20-07-1812, overleden Weststellingwerf 23-11-1889
  c. Nuttert Harmens Tip, geboren mairie Wolvega 19-09-1814   volgt VI.B
  d. Johannes Harmens Tip, geboren mairie Wolvega 03-04-1816   volgt VI.C
  e. Trijntje Harmens Tip, geboren Weststellingwerf 14-06-1821, overleden aldaar 19-12-1845
     
VI.A Geert Harmens Tip, geboren Oldeholtpade 23-04-1809 en gedoopt 30-04-1809, overleden Weststellingwerf 10-04-1895, trouwt Weststellingwerf 10-01-1840 Albertje Jannes Nijholt, geboren Oldeholtpade 30-05-1800 en gedoopt 01-06-1800, overleden Weststellingwerf 15-04-1883, dochter van Jannes Jans Nijholt en Lipkje Sjoerds

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje Geerts Tip, geboren Oldeholtpade 01-04-1840, overleden Weststellingwerf 01-02-1911, trouwt Weststellingwerf 21-01-1865 Pieter Alberts Oosterhof, geboren Noordwolde 25-10-1832, overleden Weststellingwerf 17-08-1915, zoon van Albert Jochems Oosterhof en Anna Hendriks Berkenbosch
  b. Jannes Geerts Tip, geboren Oldeholtpade 05-05-1841, overleden Weststellingwerf 03-12-1843
  c. Lipkje Geerts Tip, geboren Oldeholtpade 18-03-1844, overleden Weststellingwerf 17-03-1924, trouwt Weststellingwerf 30-05-1868 Hillebrand Jans Diever, geboren Boijl 28-01-1842, overleden Weststellingwerf 15-02-1898, zoon van Jan Hillebrands Diever en Eltien Pieters Bos
     
VI.B Nuttert Harmens Tip, geboren mairie Wolvega 19-09-1814, overleden Weststellingwerf 16-02-1889, gehuwd, trouwt Weststellingwerf 20-05-1842 Klaaske Willems Dekker, geboren Leeuwarderadeel 13-07-1821, overleden Weststellingwerf 06-10-1897, dochter van Willem Siebes Dekker en Hendrikje Reinders Zeldenrust
     
VI.C Johannes Harmens Tip, geboren mairie Wolvega 03-04-1816, overleden Weststellingwerf 15-05-1855, trouwt Weststellingwerf 20-05-1842 Klasiena Klazes Heeroma, geboren Weststellingwerf 02-04-1817, overleden Roswinkel 01-07-1868, dochter van Klaas Annes Heeroma en Anna Roelofs de Vries

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Anna Johannes Tip, geboren Oldeholtpade 04-12-1844, overleden Vastenow (Emmen) 17-03-1886, trouwt Emmen 12-09-1876 Johannes Eits, koopman, winkelier, geboren Aardsche Veld (Assen) 15-02-1841, loverleden Nieuw-Dordrecht 06-12-1900, zoon van Pieter Jans Eits en Johanna Klaassens Heeroma
  b. Klaas Tip, geboren Oldeholtpade 07-01-1849
     
bronnen:
- Tresoar

contact

naar boven

disclaimer