GENEALOGIE TIP


     
I. Klaas Koenes, bij huwelijk afkomstig van Nijeholtwolde, overleden voor 1815, trouwtWolvega 05-02-1764 Dirkje Harmens Tip, geboren Nijeholtwolde 01-03-1738 en gedoopt Wolvega 05-03-1738, dochter van Harmen Geerts Tip en Grietje Jans

Trouwregister Herv. Gem. Wolvega-Sonnega-Nijelamer-Nijeholtwolde DTB nr. 778, 1687 - 1811
Vermelding:   Bevestiging huwelijk van 5 februari 1764, Wolvega
Man:            Klaas Koenes, Nijeholtwolde
Vrouw:         Dirkje Harmens Tip, Nijeholtwolde

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Koene, geboren Nijeholtwolde 17-01-1765 en gedoopt Wolvega en Sonnega 20-01-1765
  b. Harm, geboren Nijeholtwolde 02-10-1766 en gedoopt Wolvega en Sonnega  05-10-1766  volgt II.A
  c. Antje, geboren Nijeholtwolde 04-09-1768 en gedoopt Wolvega en Sonnega 18-09-1768
  d. Jan Klazen Tip, gedoopt Wolvega en Sonnega 26-12-1769, overleden Schoterland 03-05-1835
  e. Pieter, geboren Nijeholtwolde 26-08-1772 en gedoopt Wolvega en Sonnega 30-08-1772   volgt II.B
  f. Geert, geboren Nijeholtwolde 20-12-1775 en gedoopt Wolvega en Sonnega 26-12-1775
  g. Grietje Klazes Tip, geboren Nijeholtwolde 22-01-1779 en gedoopt Wolvega en Sonnega 07-02-1779, overleden Weststellingwerf 28-01-1862
     
II.A Harm Klazen Tip, turfmaker, geboren Nijeholtwolde 02-10-1766 en gedoopt Wolvega en Sonnega 05-10-1766, overleden 21-01-1848, trouwt Wolvega 17-06-1798 Ebeltje Sikkes Sikkema, geboren Nijeholtwolde 04-12-1771 en gedoopt Wolvega 28-11-1773, overleden Steenwijkerwold 18-11-1854, dochter van Sikke Tjebbes Sikkema en Bontje Minnes

Trouwregister Herv. Gem. Wolvega-Sonnega-Nijelamer-Nijeholtwolde - DTB nr. 778, 1687 - 1811
Vermelding:   Bevestiging huwelijk van 17 juni 1798, Wolvega
Man:            Harmen Klaazen, Nijeholtwolde
Vrouw:         Ebeltje Sikkes, Nijeholtwolde

Familienamen 1811 - Mairie Wolvega, fol. 47
Tip, Harmen Klasen, Wolvega
kinderen:  Sikke 13 - Nijeholtwolde, Dirkjen 11, Brandgum, Bontje 9, Klaasjen 7, Tietje 5, Antje geboren 13 augustus 1811

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sikke Harms Tip, geboren Peperga 25-01-1799   volgt III.A
  b. Dirkjen Harms Tip, geboren Peperga ca. 1800, overleden Weststellingswerf 20-12-1875, gehuwd, trouwt (1) Steenwijkerwold 21-09-1822 Jacob Popkes Lenstra, geboren Peperga 1796, zoon van Popke Roelofs Lenstra en Sjoertje Jacobs, trouwt (2) Steenwijkerwold 04-12-1834 Wicher Koops Pen, geboren Blokzijl ca. 1790, zoon van Koop Jans Pen en Aaltje Wichers Hendriks
c. Bontje Harms Tip, geboren Steggerda 11-10-1802, overleden Steenwijkerwold 27-09-1834, trouwt Steenwijkerwold 04-02-1830 Jacob Hendriks de Ruiter, arbeider, turfmaker, veenbaas, schipper, geboren Spanga 18-07-1804 en gedoopt Muggenbeet 29-07-1804, overleden Berlikum 20-01-1882, zoon van Hendrik Jacobs de Ruiter en Trijntje Jans Vonk
  d. Klaasjen Harms Tip, geboren Steggerda 16-12-1804, trouwt Steenwijkerwold 04-12-1828 Jan Siegers Veenstra, turfmaker, arbeider, geboren Peperga 23-07-1805 en gedoopt aldaar 11-08-1805, zoon van Zieger Oebles en Klaasje Jans
  e. Tietje Harms Tip, geboren ca. 1806
  f. Antje Harms Tip, geboren Wolvega 13-08-1811, trouwt Steenwijkerwold 23-03-1833 Jan Peters Winter, geboren Muggenbeet 27-01-1810, zoon van Peter Winter en Grietje Cornelis Ruiter
  g. Wietske Harms Tip, geboren Wolvega 12-1813, trouwt Steenwijkerwold 22-04-1841 Johannes Kuilderd, turfmaker, geboren Staphorst ca. 1816, zoon van Reinder Kuilderd en Hilligje Klazen Kuiper alias Hiltje Bartelds Kuijer
  h. Tjibbe Harms  Tip, turfmaker, geboren Noordwolde 23-09-1816   volgt III.B
     
  Jan Klazen Tip, gedoopt Wolvega en Sonnega 26-12-1769, overleden Schoterland 03-05-1835, trouwt Lipke Hendriks

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Dirkje, geboren Oldeholtwolde 02-07-1797 en gedoopt Wolvega en Sonnega 16-07-1797
     
II.B Pieter Klazes Tip, boer, geboren Nijeholtwolde 26-08-1772 en gedoopt Wolvega en Sonnega 30-08-1772, overleden Nijholtwolde 04-04-1845, gehuwd, trouwt (1) Wolvega (1) 09-05-1802 Ebeltje Douwes, bij huwelijk afkomstig van  Nijeholtwolde, trouwt (2) Mairie Wolvega 06-04-1815 Reintje Wijerts van der Molen, geboren ca. 1787, overleden mairie Wolvega 18-10-1815, trouwt (3) Weststellingwerf 22-01-1817 Antje Wyben ook vermeld als Antje Wybes Bosma, geboren Nijeholtpade ca. 1784, overleden Weststellingwerf 26-02-1870, dochter van Wybe Jakobs en Grietje Sakes

Trouwregister Herv. Gem. Wolvega-Sonnega-Nijelamer-Nijeholtwolde - DTB nr. 778, 1687 - 1811
Vermelding:  Bevestiging huwelijk van 9 mei 1802, Wolvega
Man:           Pieter Klazes, Nijeholtwolde
Vrouw:        Ebeltje Douwes, Nijeholtwolde

Familienamen 1811 - Mairie Wolvega, fol. 86
Tip, Pieter Klasen, Nijeholtwolde
kinderen: Dirkje 9

Memories van successie 1842-1902 - Kantoor Oldeberkoop, overl. jaar 1845
Overledene: Pieter Klazes Tip - Overleden: 4 april 1845 - Wonende: Nijholtwolde
  72 jr (geboren 22/8/1772); boer; man van Antje Wybes Bosma (erft vruchtgebruik); vader van Dirkje Pieters Tip (vrouw van Douwe Ynzes Hoogstra, boer). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit 1e huwelijk:
  

  a. Dirkje Pieters Tip, geboren Nijeholtwolde 31-10-1802 en gedoopt Wolvega en Sonnega 14-11-1802, overleden Weststellingwerf 03-06-1873, trouwt Westdongeradeel 18-03-1826 Douwe Ynses Hoogstra, boer, geboren ca. 1800, overleden Weststellingwerf 04-06-1882
  b. Antjen, geboren Nijeholtwolde 14-05-1805 en gedoopt Wolvega en Sonnega 19-05-1805, overleden voor 1811
     
III.A Sikke Harms Tip, turfmaker, geboren Peperga 25-01-1799, overleden Steenwijkerwold 1851, trouwt (1) Steenwijkerwold 12-12-1822 Aaltje Ziegers Veenstra, weduwe van Meindert Tjebben, geboren Peperga 20-10-1792, dochter van Zieger Oebles en Klaasje Jans, trouwt (2) Steenwijkerwold 19-02-1835 Luitje Jans Pijpen, geboren Kalenberg 12-04-1790, weduwe van Hendrik Engberts Muizer, dochter van Jan Dirks Pijpen en Femmigje Jakobs, trouwt (3) Steenwijkerwold 16-10-1841 Roelofje Bel, geboren Steenwijkerwold 15-01-1800, weduwe van Harm Sibben  Nieuwenhuis, dochter van Harm Jans Bel en Aaltjen Hendriks

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Ibeltje Tip, geboren Steenwijkerwold 27-09-1823, trouwt Steenwijkerwold 18-11-1841 Karste Pen, turfmaker, geboren Weststellingswerf 18-09-1815, zoon van Wicher Koops Pen en Jinke Karsten Bron
  b. Harmen Tip, geboren Steenwijkerwold 17-08-1825, overleden 1827
  c. Harmen Tip, turfmaker, geboren Steenwijkerwold 26-06-1828   volgt IV.A
  d. Jan Tip, arbeider, geboren Steenwijkerwold 23-07-1830   volgt IV.B
  e. Klaasje Tip, geboren Steenwijkerwold ca. 1833, trouwt Steenwijkerwold 23-11-1860 Mindert Berger, turfmaker, geboren Steenwijkerwold 15-05-1836, zoon van Tijs Mensen Berger en Geertje Remmels Piest
     
III.B Tjibbe Harms  Tip, turfmaker, geboren Noordwolde 23-09-1816, trouwt Steenwijkerwold 09-01-1840 Lutske Kats, geboren Weststellingswerf 25-07-1820, dochter van Jan Willems Kats en Jantjen Pieters Luiten

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jantje Tip, geboren Steenwijkerwold ca. 1841, trouwt Steenwijkerwold 06-11-1863 Koop Pen, turfmaker, geboren Steenwijkerwold ca. 1837, zoon van Wicher Koops Pen en Dirkjen Harms Tip
  b. Ebeltje Tip, geboren Steenwijkerwold ca. 1843, trouwt (1) Steenwijkerwold 19-03-1864 Sikke Veenstra, turfmaker, geboren Steenwijkerwold ca. 1838, zoon van Jan Siegers Veenstra en Klaasjen Harms Tip, trouwt (2) Steenwijkerwold 17-01-1874 Hendrik Visser, turfmaker, geboren Steenwijkerwold ca. 1852, zoon van Auke Jans Visser en Jacobjen Jans de Jong
  c. Jan Tip, geboren Steenwijkerwold ca. 1846   volgt IV.C
  d. Harm Tip, turfmaker, geboren Steenwijkerwold ca. 1849   volgt IV.D
  e. Willem Tip, turfmaker, geboren Oldemarkt ca. 1853   volgt IV.E
  f. Pieter Tip, geboren Steenwijkerwold ca. 1861   volgt IV.F
     
IV.A Harmen Tip, turfmaker, geboren Steenwijkerwold 26-06-1828, overleden Meppel 06-06-1915, trouwt Giethoorn 05-04-1856 Merrigje Bakker, geboren Giethoorn ca. 1829, dochter van Dirk Jacobs Bakker en Metje Geerts Dekker

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sikke Tip, geboren Giethoorn ca. 1856   volgt V.A
  b. Metje Tip, geboren Steenwijkerwold 10-11-1860, overleden Meppel 10-01-1927, trouwt (1) Steenwijkerwold 26-04-1890 Cornelis de Jong, geboren Steenwijkerwold ca. 1864, zoon van Adrianus de Jong en Cornelia Maria Langenberg, trouwt (2) Meppel 06-10-1906 Bartele Lijmberg, geboren Tzum ca. 1862, weduwnaar van Harmina Dragt, zoon van Lourens Barteles Lijmberg en IJbeltje Jans Leij
  c. Aaltje Tip, geboren Steenwijkerwold ca. 1863, trouwt Steenwijkerwold 28-03-1891 Jan Oosterhof, turfmaker, geboren Steenwijk ca. 1860, zoon van Willem Oosterhof en Vrouwkje Kijl 
     
IV.B Jan Tip, arbeider, geboren Steenwijkerwold 23-07-1830, overleden aldaar 03-06-1864, trouwt Steenwijkerwold 27-04-1854 Hendrikje Bos, geboren Steenwijkerwold 07-10-1828, overleden aldaar 09-10-1874, dochter van Wicher Bos en Tetje Jannes Pape

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Aaltje Tip, geboren Steenwijkerwold ca. 1854, trouwt Steenwijkerwold 30-04-1880 Gerrit Schieving, arbeider, geboren Giethoorn ca. 1846, zoon van Koop Schieving en Lammigje Wildeboer
  b. Wicher Tip, geboren Steenwijkerwold 15-10-1856   volgt V.B
  c. Fokje Tip, geboren Steenwijkerwold ca. 1858, trouwt Steenwijkerwold 21-05-1881 Marten Middelhof, turfmaker, geboren Giethoorn ca. 1857, zoon van Roelof Middelhof en Ettje Harms de Vries
  d. Sikke Tip, geboren Steenwijkerwold ca. 1861   volgt V.C
     
IV.C Jan Tip, turfmaker, geboren Steenwijkerwold ca. 1846, trouwt Steenwijkerwold 21-03-1874 Grietje ter Heide, geboren Oldemarkt ca. 1849, dochter van Andries ter Heide en Pietertje Luiten

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tjebbe Tip, geboren Steenwijkerwold ca. 1875   volgt V.D
  b. Pietertje Tip, geboren Oldemarkt ca. 1889, trouwt Enschede 12-12-1912 Johan Hendrik Hulshof, geboren Enschede ca. 1891, zoon van Gerrit Hulshof en Johanna Hendrika Willemina Nusmeier
     
IV.D Harm Tip, turfmaker, geboren Steenwijkerwold ca. 1849, trouwt Steenwijkerwold 27-02-1875 Hendrikje van Beek, geboren Blankenham ca. 1855, dochter van Willem Roelofs van Beek en Jantje Lok

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tjibbe Tip, geboren Steenwijkerwold ca. 1876   volgt V.E
  b. Ebeltje Tip, geboren Steenwijkerwold ca. 1894, trouwt Enschede 21-06-1917 Julien van Holder, ijzergieter, geboren Moerbeeke (Belgie) ca. 1893, zoon van Carniel van Holder en Josephine Coels
  c. Lutske Tip, geboren Steenwijkerwold , trouwt Enschede 28-07-1923 Johan Hendrik Hulshof, weduwnaar van Pietertje Tip, geboren Enschede ca. 1891, zoon van Gerrit Hulshof en Johanna Hendrika Willemina Nusmeier
     
IV.E Willem Tip, turfmaker, fabrieksarbeider, geboren Oldemarkt ca. 1853, overleden Assen 13-03-1932, trouwt Steenwijkerwold 06-12-1879 Grietje van Beek, geboren IJsselmuiden ca. 1858, overleden Assen 31-12-1933, dochter van Willem Roelofs van Beek en Jantje Lok

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tjibbe Tip, geboren Steenwijkerwold  15-07-1880   volgt V.F
  b. Jantje Tip, geboren Steenwijkerwold 03-03-1884, trouwt Lonneker 08-03-1907 Roelof Matien, bakkersknecht, geboren Zuidlaren 01-03-1874, zoon van Hendrik Matien en Pieterdina Vos
  c. Willem Tip, geboren Steenwijkerwold ca. 1888   volgt V.G
  e. Luske Tip, geboren Steenwijkerwold ca. 1892, trouwt Lonneker 27-09-1912 Hendrik Mol, fabrieksarbeider, geboren Rhenen ca. 1889, zoon van N.N. en Margrieta Johanna Mol
     
IV.F Pieter Tip, turfmaker/fabrieksarbeider, geboren Steenwijkerwold ca. 1861, trouwt (1) Steenwijkerwold 13-02-1885 Wietske van der Veen, geboren Steenwijkerwold ca. 1865, dochter van Klaas van der Veen en Janke Nijland, trouwt (2) Steenwijkerwold 16-03-1895 Hilligje Bont, geboren Steenwijkerwold ca. 1851, weduwe van Hermannes Bijker, dochter van Johannes Bont en Jantje Bruinewoud, trouwt (3) Losser 18-06-1918 Anna Katharina Margareta Balg, geboren Markt-Redwitz (Beieren) ca. 1867, weduwe van Jan Rolff en Arrien Krikke, dochter van Anna Katharina Balg
     
V.A Sikke Tip, geboren Giethoorn ca. 1856, trouwt Steenwijkerwold 11-01-1879 Antje Koning, geboren Steenwijkerwold ca. 1854, dochter van Koop Koning en Klaasje van der Linde
     
V.B Wicher Tip, turfmaker, geboren Steenwijkerwold 15-10-1856, overleden Nieuw-Weerdinge 09-04-1926, trouwt Steenwijkerwold 30-11-1878 Grietje Timmerman, geboren Steenwijkerwold 19-05-1858, overleden Nieuw-Weerdinge 04-02-1941, dochter van Harm Timmerman en Mijntje Gort

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hendrik Tip, turfmaker, geboren Steenwijkerwold ca. 1886, trouwt Steenwijkerwold 25-02-1911 Dirkje Geurs, geboren Blokzijl ca. 1890, dochter van Harm Geurs en Grietje Hogeveen
  b. Meintje Tip, geboren Steenwijkerwold ca. 1888, trouwt Steenwijkerwold 25-02-1911 Albert Vaartjes, turfmaker, geboren Steenwijkerwold ca. 1884, zoon van Bene Vaartjes en Aaltje Veenstra
  c. Jan Tip, geboren Steenwijkerwold 31-01-1891, overleden Emmen 22-11-1977, trouwt Emmen 28-03-1917 Trientje Hekman, geboren Nieuw-Weerdinge 27-06-1897, overleden Emmen 16-11-1978, dochter van Willem Hekman en Henderkien Lindeman
     
V.C Sikke Tip, turfmaker, geboren Steenwijkerwold ca. 1861, trouwt Steenwijkerwold 07-03-1885 Wietsje van der Veen, geboren Steenwijkerwold ca. 1864, dochter van Peter van der Veen en Ebeltje Pen
     
V.D Tjebbe Tip, fabrieksarbeider, geboren Steenwijkerwold ca. 1875, trouwt Losser 12-09-1899 Rika Jongman, geboren Stad Vollenhove ca. 1879, dochter van Derk Jongman en Geertruid Jongman
     
V.E Tjibbe Tip, turfmaker, geboren Steenwijkerwold ca. 1876, trouwt Steenwijkerwold 03-04-1897 Aaltje Lemstra, geboren Steenwijkerwold ca. 1871, dochter van Roelof Reitzes Lemsstra en Hiltje Hanzes Lukkes
     
V.F Tjibbe Tip, fabrieksarbeider, geboren Steenwijkerwold  15-07-1880, overleden Borne  03-03-1963, trouwt Lonneker 27-11-1903 Roelofje de Bruin, geboren Veenendaal 14-01-1885, overleden Borne 20-12-1961, dochter van Roelof de Bruin en Jannigje Slotboom

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Willem Tip, geboren Lonneker 03-05-1904
  b. Roelof Tip, geboren Lonneker 20-02-1906
  c. Johanna Margaretha Tip, geboren Enschede 07-10-1908
  d. Gerrit Tip, geboren Lonneker 26-01-1911
  e. Hendrik Tip, geboren Lonneker 15-07-1913
  f. Grietje Tip, geboren Borne 18-03-1916
  g. Grietje Tip, geboren Borne 03-07-1917
  h. Jan Pieter Tip, geboren Borne 03-04-1920
  i. Tjibbe Tip, geboren Borne 21-04-1922
  j. Cornelia Tip, geboren Borne 20-08-1924
  k. Jantje Tip, geboren Borne 31-03-1927
     
V.G Willem Tip, fabrieksarbeider, geboren Steenwijkerwold ca. 1888, trouwt Lonneker 17-05-1912 Trijntje Wassen, geboren Nieuw Amsterdam 27-06-1889, dochter van Roelof Wassen en Albertien Braam
     
bronnen: 
- W. Tip, kwartierstaat Jan Hendriks Willem Tip; Threant 2004 - nr 2

contact

naar boven

disclaimer