GENEALOGIE TJEERD TJALLINGS


     
I. Tjeerd Tjallings, trouwt Oostermeer 24-07-1670 Trijn Freerks, bij huwelijk afkomstig van Oostermeer

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer Eestrum 1670-1811 - Inventarisnr.: 715
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 24 juli 1670 in Oostermeer
Man          : Tjeerd Tjallings
Vrouw       : Trijn Freerks afkomstig van Oostermeer

uit dit huwelijk:
 

  a. Tjalling   volgt II
     
II. Tjalling Tjeerds, bij huwelijk afkomstig van Oostermeer, trouwt Oostermeer/Eestrum 01-01-1695 Gaeske Folckes, gedoopt Oostermeer en Eestrum 18-9-1672, dochter van Foecke Wytses
 

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer Eestrum 1670-1811 - Inventarisnr.: 715
Vermelding : Tweede proclamatie op 16 april 1693
Man          : Tiallingh Tieerds afkomstig van Oostermeer
Vrouw       : Jantsen Arriens afkomstig van Oostermeer
Opmerking  : Bruid is overleden na de 2e proclamatie

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer Eestrum 1670-1811 - Inventarisnr.: 715
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 januari 1695 in Oostermeer
Man       : Tiallingh Tiaerds afkomstig van Oostermeer
Vrouw     : Gaeske Folckes afkomstig van Oostermeer

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Taapke Tjallings, gedoopt Oostermeer en Eestrum 20-10-1695, overleden Rottevalle na 1740, trouwt Oostermeer 13-08-1724 Hotse Johannes, boer en veenbaas, gedoopt Oostermeer 11-09-1701, overleden Rottevalle 1777/1778, zoon van Johannes Jiskes en Sjoerdtje Hotses
  b. Gebke, gedoopt op Oostermeer en Eestrum 27-10-1700
  c. Antie, gedoopt Oostermeer en Eestrum 01-01-1704
  d. Nieske, gedoopt Oostermeer en Eestrum 27-11-1707
  e. Tjeerd, gedoopt Oostermeer en Eestrum 1709
  f. Foekjen, gedoopt Oostermeer en Eestrum 10-04-1718
     
  Tjeerd Tjallings, gedoopt Oostermeer en Eestrum 1709,  trouwt Oostermeer 11-03-1753 Janke Wouters, bij huwelijk afkomstig van Oostermeer

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer Eestrum 1670-1811 - Inventarisnr.: 715
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 11 maart 1753 in Oostermeer
Bruidegom  : Tjeerd Tjallings afkomstig van Oostermeer
Bruid         : Janke Wouters afkomstig van Oostermeer

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a Taapke Tjeerds Witteveen, geboren Oostermeer rond 1754   zie verder genealogie de Wit
     

contact

naar boven

disclaimer