GENEALOGIE OEGE TJERKS


     
I. Tierck Oeges, trouwt (1) Hempens 22-06-1704 Sioertie Claeses, trouwt (2) Hempens 29-04-1714 Afke Reins, bij huwelijk afkomstig van Hempens

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Hempens Teerns 1693-1771 - Inventarisnr.: DTB 467
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 22 juni 1704 in Hempens
Man          : Tierck Oeges
Vrouw       : Sioertie Claeses

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Hempens Teerns 1693-1771 - Inventarisnr.: DTB 467
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 29 april 1714 in Hempens
Man          : Tjerck Oeges afkomstig van Hempens
Vrouw       : Afke Reins

kunderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Oege, gedoopt Hempens en Teerns 17-05-1705   volgt II
  b. Pyttie, gedoopt Hempens en Teerns 23-10-1707
  c. Nyncke, gedoopt Hempens en Teerns 03-11-1709
  d. Claes, gedoopt Hempens en Teerns 18-12-1712
     
II. Oege Tjerks, gedoopt Hempens en Teerns 17-05-1705, trouwt Idaard 15-06-1732 Jeltie Jarings, bij huwelijk afkomstig van Idaard

Trouwregister Hervormde gemeente Idaard AEgum Friens, 1732 - DTB nr:     428, 1659 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 15 juni 1732, Idaard
Man:          Oege Tiercks, Idaard
Vrouw:       Jeltie Jarigs, Idaard

Quotisatiekohieren 1749 -  Idaarderadeel, fol. 3
Oege Tjerks, Idaarderadeel
Plaats: Idaard                /   Omschrijving: suinig bestaan
Gezin volw: 3 en kind: 4   /   Aanslag: 11-13-0
Verhoging: 7                  /   Vermogen: --

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sjoerdtje, geboren Friens en gedoopt Idaard 24-07-1735
  b. Tjerk, gedoopt Idaard, Eagum en Friens 10-05-1737, overleden voor 06-1738
  c. Tjerk, geboren Idaard 19-06-1738 en gedoopt Idaard, Eagum en Friens 29-06-1738   volgt III.A
  d. Rinske Oeges, gedoopt Idaard, Eagum en Friens 05-06-1740, trouwt Idaard 09-03-1777 Ynte Ages, gedoopt Roordahuizum 13-05-1731, zoon van Age Claesen Sijlman en Trijntje Clases
  e. Jarichje, gedoopt Idaard, Eagum en Friens 02-06-1734
  f. Klaas, gedoopt Idaard, Eagum en Friens 03-04-1746   volgt III.B
     
III.A Tjerk Oeges, geboren Idaard 19-06-1738 en gedoopt Idaard, Eagum en Friens 29-06-1738, trouwt Idaard 07-11-1762 Trijntje Reins, bij huwelijk afkomstig van Idaard

Trouwregister Hervormde gemeente Idaard AEgum Friens, 1762 - DTB nr:     428, 1659 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 7 november 1762, Idaard
Man:          Tjerk Oeges, Idaard
Vrouw:       Trijntje Reins, Idaard

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Oege, gedoopt Idaard 10-1763   zie verder Genealogie Tuinstra
  b. Rein, gedoopt Idaard 08-12-1765   zie verder Genealogie Jonker
  c. Jeltje, gedoopt Idaard 1768, jong overleden
  d. Jeltje, gedoopt Idaard 10-03-1771, jong overleden
  e. Gertje, geboren 26-10-1772 en gedoopt Idaard 08-11-1772
  f. Geertje, geboren 23-07-1774 en gedoopt Idaard 21-08-1774
  g. Jouke, geboren 28-12-1776 en gedoopt Idaard 01-01-1777   zie verder Genealogie Tuinstra
  h. Wijbren, geboren 01-09-1779 en gedoopt Idaard 12-09-1779
  i. Jeltje, geboren 17-06-1787 en gedoopt Idaard 01-07-1787
     
III.B Klaas Oeges, gedoopt Idaard, Eagum en Friens 03-04-1746, bij 2e huwelijk afkomstig van Roordahuizum, trouwt (1) Trijntje Wietses, gedoopt Wartena 15-12-1748, dochter van Wijtze Wijtzes en Wijpkjen Annes, trouwt (2) Roordahuizum 19-01-1785 Jeltje Jacobs, bij huwelijk afkomstig van Idaard

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Roordahuizum 1740-1809 - Inventarisnr.: DTB 429
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 9 januari 1785 in Roordahuizum
Bruidegom  : Klaas Oeges afkomstig van Roordahuizum
Bruid         : Jeltje Jacobs afkomstig van Idaard

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Jeltje, gedoopt Roordahuizum 08-10-1769
  b. Wijpkje, gedoopt Roordahuizum 16-12-1770
  c. Oege, geboren Roordahuizum 15-11-1773 en gedoopt aldaar 21-11-1773   zie verder Genealogie Hernam - Hernamd - Hernamt
  d. Antje Klazes Hernant, geboren Roordahuizum 22-08-1775 en gedoopt aldaar 10-09-1775, overleden Idaarderadeel 10-08-1844, gehuwd
  e. Wijtze, geboren Roordahuizum 29-10-1777 en gedoopt aldaar 16-11-1777
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  f. Jacob, geboren Roordahuizum 21-08-1785 en gedoopt aldaar 18-09-1785   zie verder Genealogie Tuininga
  g. Rinske Klazes, geboren Roordahuizum 09-10-1787 en gedoopt aldaar 28-10-1787, overleden Idaarderadeel 22-01-1831, gehuwd, trouwt Idaarderadeel 17-07-1819 Durk Sipkes Hoytinga, oud 35 jaar, geboren Roordahuizum, zoon van Sipke Durks en Grietje Sjoerds
  h. Martha Klazes, geboren Roordahuizum 20-01-1790 en gedoopt aldaar 07-02-1790, trouwt Idaarderadeel (mairie Roordahuizum) 18-09-1813 Jacob Johannes Sipsma, oud 42 jaar, geboren Idaard, zoon van Johannes Klazes Sipsma en Korneliske Jetzes
  i. Tjerk, geboren Roordahuizum 27-07-1792 en gedoopt aldaar 12-08-1792   zie verder Genealogie Hernam - Hernamd - Hernamt
  j. Fedde, geboren Roordahuizum 09-08-1795 en gedoopt aldaar 30-08-1795   zie verder Genealogie Feddema
     
Bronnen:
- Aanvullingen verstrekt door Peter Goutbeck en Rein Tuininga
- Tresoar

 

contact

naar boven

disclaimer