GENEALOGIE TOT


     
I. Cornelis Iemes, geboren Terschelling ca. 1648, trouwt Vlieland 09-01-1676 Antje Arjens, geboren Vlieland ca. 1654

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ime, gedoopt Vlieland 06-04-1676
  b. Klaas, gedoopt Terschelling 10-10-1683
  c. Cornelis, gedoopt Terschelling 02-09-1685   volgt II.A
  d. Grietje, gedoopt Terschelling 06-07-1687
  e. Arjen, gedoopt Terschelling 18-07-1694   volgt II.B
     
II.A Cornelis Cornelis, gedoopt Terschelling 02-09-1685, trouwt ca. 1712 Neeltje Gaauwesen, gedoopt Terschelling 20-02-1684, dochter van Gauwe Cornelis en Trijn Jans

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Cornelis Cornelis, gedoopt Terschelling 08-10-1713   volgt III.A
  b. Trijntje Cornelis, gedoopt Terschelling 02-02-1716
  c. Antje Cornelis, gedoopt Terschelling 05-11-1719
  d. Jan Cornelis, gedoopt Terschelling 05-09-1723
  e. Antje Cornelis, gedoopt Terschelling 20-10-1726
     
II.B Arjen Cornelis, gedoopt Terschelling 18-07-1694, trouwt Tijmon Aukes, geboren ca. 1694

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Grietje Cornelis, gedoopt Terschelling 10-11-1726, trouwt Cornelis Stevens, gedoopt Terschelling 26-05-1720, zoon van Cornelis Koop en Trijntje Teekes
  b. Cornelis, gedoopt Terschelling 15-05-1729
  c. Teetske, gedoopt Terschelling 11-01-1731
  d. Cornelis, gedoopt Terschelling 22-03-1733   volgt III.B
  e. Antje, gedoopt Terschelling 06-04-1738, trouwt Amsterdam 24-07-1761 Jan Melchert Post, gedoopt Koningsbergen 1734
     
III.A

Cornelis Cornelis, gedoopt West-Terschelling 08-10-1713, trouwt Antje Klases, gedoopt West-Terschelling 19-11-1713, overleden 30-05-1770, dochter van Klaas Jans en Trijn Feikes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaas, gedoopt Terschelling 24-09-1741, overleden voor 23-06-1743
  b. Klaas, gedoopt Terschelling 23-06-1743
  c. Jan, gedoopt Terschelling 07-03-1745
  d. Feyke, gedoopt Terschelling 23-08-1750   volgt IV
  e. Trijntje Corneils, gedoopt Terschelling 06-04-1755, trouwt West-Terschelling 01-11-1778 Pieter Jeremias, geboren Ulrum ca. 1747, zoon van Jeremias Willems en Grietje Melis
     
III.B Cornelis Arjens, gedoopt Terschelling 22-03-1733, touwt (1) met ondertrouw Terschelling 06-12-1761 Maaike Hendriks, gedoopt Terschelling 10-05-1733, dochter van van Hendrik Magnus en Antje "Hessels, trouwt (2) Sloterdijk 24-03-1773 Trijntje Barends, gedoopt Terschelling 01-06-1738, dochter van Barend Olferds en Meijltje Adriaans, trouwt (3) Terschelling 24-08-1783 Grietje Jacobs
     
IV Feyke Cornelis Tot, gedoopt West-Terschelling 23-08-1750, overleden 18-02-1807, trouwt West-Terschelling 28-10-1773 Teetske Jans Swart, gedoopt West-Terschelling 05-06-1746, begraven Midsland 26-10-1802, dochter van Jan Reyns Swart en Neeltje Jans Schoone

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente West Terschelling 1765-1799 - Inventarisnr.: DTB 698a
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 28 oktober 1773
Bruidegom  : Feyke Cornelis Tot afkomstig van West-Terschelling
Bruid         : Teetske Jans afkomstig van West-Terschelling
Opmerking  : gehuwd in oktober of november 1773

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Cornelis, gedoopt West-Terschelling 22-05-1774 jong overleden
  b. Cornelis, gedoopt West-Terschelling 20-08-1775   volgt V.A
  c. Neeke (Neeltje) Feykes Tot, gedoopt West-Terschelling 29-06-1777, overleden Terschelling 21-10-1849, trouwt West-Terschelling 25-09-1803 Jan Jacobs Nadort, gedoopt Terschelling 28-11-1779, overleden aldaar 24-04-1852, zoon van Jacob Jacobs van de Nadort en Trijntje Jans Vetschoen
  d. Jan, gedoopt West-Terschelling 11-07-1779
  e. Klaas, gedoopt West-Terschelling 04-03-1781   volgt V.B
  f. Antje, gedoopt West-Terschelling 28-04-1782
  g. Anne, gedoopt West-Terschelling 23-10-1785
  h. Trijntje, gedoopt West-Terschelling 01-07-1787
     
V.A Cornelis Feykes Tot, loods, geboren West-Terschelling 16-08-1775 en gedoopt aldaar 20-08-1775, overleden Terschelling 30-11-1855, trouwt West-Terschelling 09-08-1806 Pietje Douwes Reus, geboren West-Terschelling 19-03-1782 en gedoopt aldaar 15-04-1802, overleden aldaar 01-02-1854, dochter van Douwe Teunis Reus en Aukje Gerkes Bakker

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente West Terschelling 1760-1811 - Inventarisnr.: DTB 696
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 26 januari 1806
Bruidegom  : Cornelis Feykesz Tot afkomstig van West-Terschelling
Bruid         : Pietje Douwes Reus afkomstig van West-Terschelling

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Teunis, gedoopt West-Terschelling 15-01-1809, jong overleden
  b. Aukjen Cornelis Tot, geboren West-Terschelling 26-11-1810 en gedoopt aldaar 02-12-1810, overleden Terschelling 28-02-1883, trouwt Terschelling 21-05-1837 Jacob Pieters Brouwer, weduwnaar van Maria Magdalena Fürer, geboren Dordrecht 1804, overleden Terschelling 21-12-1877, zoon van Pieter Brouwer en Aaltje Jacobs Nadort
  c. Teunis CornelisTot, geboren West-Terschelling 17-02-1817   volgt VI.A
  d. Pietje Cornelis Tot, geboren Terschelling 17-02-1817, overleden aldaar 28-02-1817
  e. Pietje Cornelis Tot, geboren Terschelling 01-01-1823, overleden aldaar 08-06-1850, trouwt Terschelling 04-10-1849 Hendrik Eeltjes Kuijper, geboren Terschelling 28-10-1821, overleden aldaar 17-01-1861, zoon van Eeltje Willems Kuijper en Maamke Jans Lemmerhirdt
     
V.B

Klaas Feykes Tot, gedoopt West-Terschelling 04-03-1781, overleden Terschelling 12-05-1832, trouwt (1) West Terschelling (Hervormde gemeente) 26-09-1805 Trijntje Hendriks, gedoopt West-Terschelling 12-06-1785, overleden Terschelling 28-05-1816, dochter van Hendrik Jans Meyer en Aaltjen Eeuwes, trouwt (2) Terschelling 12-10-1817 Aaltje Volkerts Jonkman, geboren Terschelling 07-08-1789 en gedoopt aldaar 09-08-1789, overleden aldaar 01-09-1836, dochter van Volkerts IJsbrands en Trijntje Sipkes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente West Terschelling 1760-1811 - Inventarisnr.: DTB 696
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 26 september 1805
Man:             Klaas Feykesz Tot afkomstig van West Terschelling
Vrouw:          Trijntje Hendriks

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Feyke Klaas Tot, geboren West-Terschelling 26-09-1805 en gedoopt aldaar 29-09-1805, overleden 18-06-1823
  b. Hendrik Klaas Tot, geboren West-Terschelling 16-09-1807  en gedoopt aldaar 20-09-1807, overleden aldaar 22-02-1855
  c. Jan, geboren West-Terschelling 16-09-1809 en gedoopt aldaar 15-10-1809, jong overleden
  d. Jan Klaas Tot, geboren Terschelling 02-07-1812   volgt VI.B
  e. Eegje Klaas Tot, geboren Terschelling 17-03-1815, overleden aldaar 26-03-1874, trouwt Terschelling 18-01-1835 Jelle Jacobs Spits, geboren Terschelling 14-05-1809 en gedoopt aldaar 21-05-1809, overleden aldaar 22-02-1888, zoon van Jacob Reinderts Spits en Aatje Jelles Smit
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  e. Volkert Klaas Tot, geboren Terschelling 04-03-1818, overleden aldaar 13-11-1876
  f. Klaas Tot, geboren Terschelling 25-06-1821   volgt VI.C
  g. Trijntje Klaas Tot, geboren Terschelling 24-08-1824, trouwt Terschelling 27-03-1846 Jan Heertjesz Bloem, geboren Terschelling 21-05-1825, overleden aldaar 02-04-1872, zoon van Heertje Jansz Bloem en Trijntje Ariens de Vries
  h. Feyke Klaasz Tot, geboren Terschelling 22-04-1827   volgt VI.D
     
VI.A

Teunis Cornelis Tot, geboren Terschelling 17-02-1817, overleden aldaar 24-09-1896, trouwt Terschelling 18-10-1849 Tietje Hessels Puyt, geboren Terschelling 12-09-1819, dochter van Hessel Douwes Puyt en Trijntje Cornelis Pronker

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Cornelis Tot, geboren Terschelling 22-08-1850   volgt VII.A
  b. Trijntje Tot, geboren Terschelling 15-07-1854, overleden 16-06-1938, trouwt Terschelling 25-07-1880 Klaas Knop, geboren Terschelling 14-01-1855, overleden aldaar 24-12-1925, zoon van Steven Klaas Knop en Aaltje Cornelis Wortel
  c. Hessel Tot, geboren Terschelling 17-09-1856
  d. Douwe Tot, geboren Terschelling 12-09-1860    volgt VII.B
  e. Albert Tot, geboren Terschelling 03-03-1864, overleden aldaar 10-03-1864
     
VI.B

Jan Klaas Tott, geboren Terschelling 02-07-1812, overleden aldaar 22-07-1868, trouwt Terschelling 06-08-1837 Josephina Jacobs Leonard, geboren Terschelling 24-10-1815, overleden aldaar 05-12-1891, dochter van Jacques Francois Leonard en Wilhelmina Lemmerhirdt

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaas Jans Tot, geboren Terschelling 19-08-1837   volgt VII.C
  b. Hendrik Jans Tot, geboren Terschelling 16-11-1839   volgt VII.D
  c. Wilhelmina Tot, geboren Terschelling 20-12-1841, overleden aldaar 30-03-1887, trouwt 21-05-1868 Gerrit Molenaar, geboren Terschelling 17-03-1841, zoon van Gerrit Gerrits Molenaar en Grietje Pieters van Keulen
  d. Sipke Tot, geboren Terschelling 10-10-1844, overleden aldaar 15-03-1849
  e. Trijntje Tot, geboren Terschelling 17-06-1847, overleden aldaar 02-10-1926, trouwt Terschelling 17-11-1870 Jouke Jacobs Klijn, geboren Terschelling 23-05-1847, zoon van Jacob Jans Klijn en Trijntje Jans Wever
  f. Sipke Tot, geboren Terschelling 31-05-1850, overleden aldaar 24-07-1850
  g. Elisabeth Tot, geboren Terschelling 18-04-1858. overleden aldaar 09-06-1858
     
VI.C

Klaas Tot, geboren Terschelling 25-06-1821, overleden  Den Helder [a/b "Anna Catharina"] 13-09-1855, trouwt Terschelling 27-08-1846 Trijntje IJsbrands Kuyper, geboren Terschelling 27-06-1824, overleden aldaar 04-01-1874, dochter van IJsbrand Roelofs Kuyper en Neeltje (Neke) Pieters Pie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaas Tot, geboren Terschelling 24-11-1846   volgt VII.D
  b. Neeltje Tot, geboren Terschelling 21-10-1848, overleden aldaar 30-09-1850
  c. Trijntje Tot, geboren Terschelling 21-08-1850, overleden aldaar 24-05-1852
  d. Neeltje Jacobs Tot, geboren Terschelling 04-1854, overleden aldaar 25-07-1854
  e. Jan Tot, geboren Terschelling 04-03-1856  volgt VII.E
     
VI.D Feyke Klaasz Tot, geboren Terschelling 22-04-1827, overleden aldaar 01-12-1865, trouwt Terschelling 19-12-1850 Elisabet Hessels Puyt, geboren Terschelling 05-12-1829, overleden aldaar 19-04-1918, dochter van Hessel Douwes Puyt en Trijntje Cornelis Pronker

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Aaltje Tot, geboren Terschelling 15-03-1851, overleden aldaar 23-12-1855
  b. Trijntje Tot, geboren Terschelling 08-08-1854, trouwt Terschelling 06-11-1873 Hendrik Kuyper, geboren Terschelling 06-03-1850, overleden aldaar 28-03-1878, zoon van Volkert IJsbrands Kuyper en Antje Teunis Krul
  c. Klaas Tot, geboren Terschelling 15-12-1860   volgt VII.F
  d. Hessel Tot, geboren Amsterdam 1865   volgt VII.G
     
VII.A Cornelis Tot, geboren Terschelling 22-08-1850, overleden 1923, stoffelijk overschot gevonden Vlieland 28-06-1923, trouwt (1) Terschelling met erkenning 1 kind 13-11-1873 Jacomijntje Jelles Groendijk, geboren Terschelling 16-03-1837, overleden aldaar 09-03-1881, zoon van Jelle Reynders Groendijk en Antje Pieters Bos, trouwt (2) Terschelling 22-12-1881 Trijntje Spits, weduwe van Teunis Klein, geboren Terschelling 15-08-1839, overleden aldaar 04-12-1906, dochter van Jelle Jacobs Spits en Eegje Klaasen Tot

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Teunis Tot, geboren Terschelling 13-04-1873, overleden aldaar 21-06-1883
  b. Jan Tot, geboren Terschelling 27-04-1877, overleden aldaar 27-08-1890
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  c. Hendrik Tot, geboren Terschelling 16-02-1883   volgt VIII.A
     
VII.B Douwe Tot, steenwerker, werkman, geboren Terschelling 12-09-1860, trouwt met erkening 2 kinderen Amsterdam 20-08-1884 Eva Hendriks, geboren Groningen 13-11-1861, dochter van Riemer Alberts Hendriks en Elisabeth Everts

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Elisabeth Tot, geboren Sloten 1881, trouwt met erkening 1 kind Amsterdam 10-10-1900 - echtscheiding 03-09-1913 Cornelis Kremer, koetsier, geboren Amsterdam ca. 1880, zoon van Cornelis Kremer en Margaretha Frederika Verkerk, trouwt (2) Amsterdam 22-02-1922 Johannes Peters, werkman, geboren Amsterdam 1884, zoon van Johannes Christoffel Peters en Hendrika Christina Grietje Verweij
  b. Sophia Tot, geboren Amsterdam 1883, trouwt Amsterdam 25-07-1906 Andries Theodorus van Lith, geboren Raalte 1878, zoon van Peter Johann van Lith en Elisabeth Kooistra
  c. Karel Tot, geboren Amsterdam 1885   volgt VIII.B
  d. Alberta Cornelia Tot, geboren Amsterdam 1887, trouwt Amsterdam 25-03-1908 Jan Berend Meyer, sigarenmaker, geboren Leeuwarden 01-03-1884, zoon van Berend Meyer en Wypkje Tielenburg
  e. Harmanna Tot, geboren Amsterdam 1889, trouwt Amsterdam 29-03-1911 Jacobus Koopman, werkman, geboren Amsterdam 1888, zoon van Jacobus Koopman en Wilhelmina Elisabeh van Zeelt
  f. Gerardus Hendricus Tot, geboren Amsterdam 1891, overleden aldaar 189
  g. Catharina Elisabeth Maria Tot, geboren Amsterdam 1893, overleden aldaar 1894
  h. Bernardus Tot, geboren Amsterdam 1895, overleden aldaar 1896
  i. Grietje Tot, geboren Amsterdam 1897,overleden Zaandam 02-01-1933, trouwt Amsterdam 18-10-1916 echtscheiding 14-05-1932 Lucas Alosery, schuitenvoerder, geboren Nieuwer-Amstel  1890, zoon van Cornelis Alosery en Margaretha Willemina Ottes
  j. Trijntje Tot, geboren Amsterdam 1899, trouwt Amsterdam 28-06-1917 Pieter Gerrit van Baren, matroos ter koopvaardij, geboren Zaandam 1893, zoon van Gerrit Jan van Baren en Maria Groothuijs
  k. Maria Tot, geboren Amsterdam 1902, trouwt Amsterdam 24-09-1919  Ludovicus Piet Gerrit Jansen, elektricien, geboren Amsterdam 1896, zoon van Piet Gerrit Jansen en Wijntje Boom
     
VII.C Klaas Jans Tot, geboren Terschelling 19-08-1837, overleden aldaar 22-02-1910, trouwt Terschelling 17-09-1863 Neeltje Molenaar, geboren Terschelling 28-12-1838, overleden aldaar 10-02-1904, dochter van Gerrit Gerrits Molenaar en Grietje Pieters van Keulen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Tot, geboren Terschelling 14-06-1864, overleden aldaar 02-07-1865
  b. Jan Tot, geboren Terschelling 16-08-1865   volgt VIII.C
  c. Gerrit Tot, geboren Terschelling 06-06-1867   volgt VIII.D
  d. Hendrik Tot, geboren Terschelling 22-04-1869   volgt VIII.E
  e. Trijntje Tot, geboren Terschelling 22-04-1869, trouwt Terschelling 23-01-1896 Volkert Grol, geboren Terschelling 07-08-1868, zoon van Albert Jacobs Grol en Elisabeth Hessels Puyt
  f. Willem Tot, geboren Terschelling 29-03-1871
  g. Wilhelmina Tot, geboren Terschelling 29-03-1871, trouwt Terschelling 28-01-1897 Thijs Kooyman, geboren Terschelling 03-09-1870, zoon van Arien Kooyman en Sjoeke Lieuwen
     
VII.D Hendrik Jans Tot, geboren Terschelling 16-11-1839, trouwt Amsterdam 17-12-1873 Marijtje Geerts Bakker, geboren Urk 1838, dochter van Geert Bakker en Willempje Kramer

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Josephina Maria Tot, geboren Amsterdam 1876, overleden Urk 1876
  b. Josephina Maria Tot, geboren Urk 21-10-1877, trouwt Urk 27-05-1898 Arie de Wit, geboren den Helder 1874, zoon van Gerrit Jans de Wit en Jansje van de Graaff
     
VII.E Klaas Tot, geboren Terschelling 24-11-1846, overleden Vlieland 01-07-1938, trouwt Terschelling 17-08-1873 Antje Grol, geboren Terschelling 19-10-1852, overleden aldaar 23-03-1919, dochter van Lub Jacobs Grol en Pietje de Vries

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje Tot, geboren Terschelling 22-04-1874, overleden aldaar 27-09-1875
  b. Jacob Tot, geboren Terschelling 09-05-1876, overleden op de rede van Las Palmas aan boord Duits schip "Pallas" 17-04- 1900
  c. Trijntje Tot, geboren Terschelling 17-07-1878 overleden aldaar 09-11-1882
  d. Lub Tot, geboren Terschelling 13-10-1881   volgt VIII.F
   - levenloos kind (zoon); Terschelling 26-04-1887
  e. Klaas Tot, geboren Terschelling 26-04-1887, overleden aldaar 25-10-1887
  f. Trijntje Tot, geboren Terschelling 28-07-1888, trouwt Terschelling 19-01-1911 Frederik Fuurer, oud 26 jaar, geboren te Terschelling 30-01-1884, zoon van Johannes Fuurer en Cornelia Leenstra
  g. Klaas Tot, geboren Terschelling 07-10-1889
  h. Pietje Tot, geboren Terschelling 17-11-1892, trouwt Terschelling 16-01-1913 Cornelis Holleman, geboren Vlieland 11-03-1893, zoon van Duwertje Holleman
     
VII.F Jan Tot, geboren Terschelling 04-03-1856, overleden aldaar 04-08-1899, trouwt Terschelling 07-04-1887 Willemina de Jong, geboren Terschelling 08-07-1865, overleden aldaar 11-03-1904, dochter van Jan Sipkes de Jong en Neeltje Kuyper

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaas Tot, geboren Terschelling 17-07-1887, overleden 27-11-1887
  b. Jansje Tot, geboren Terschelling 22-12-1888, trouwt Terschelling 20-12-1917 IJsbrand Rijkeboer, geboren West-Terschelling 11-12-1887, zoon van Rein Rijkeboer en Trijntje Klijn
     
VII.G Klaas Tot, geboren Terschelling 15-12-1860, overleden aldaar 30-03-1927, trouwt Terschelling 28-06-1883 Tettje de Jong, geboren Terschelling 21-04-1860, overleden aldaar 27-06-1944, dochter van Sjoerd Douwes de Jong en Aafje Poulus Sluyk

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Feyke Tot, geboren Terschelling 07-09-1885   volgt VIII.G
  b. Douwe Tot, geboren Terschelling 30-11-1886   volgt VIII.H
  c. Albert Tot, geboren Terschelling 16-02-1888, vermist als opvarende reddingsboot Terschelling 23-10-1921
  d. Aafje Tot, geboren Terschelling 08-06-1889, overleden aldaar 26-06-1889
  e. Sjoerd Tot, geboren Terschelling 25-07-1890, overleden aldaar 21-09-1890
  f. Hessel Tot, geboren Terschelling 08-10-1891   volgt VIII.I
  g. Aafje Tot, geboren Terschelling 31-12-1892, overleden aldaar 11-06-1893
   - levenloos kind (zoon), geboren 28-07-1894
  h. Aafje Tot, geboren Terschelling 30-11-1895, trouwt Terschelling 20-11-1919 Christiaan Kuyper, geboren West-Terschelling 21-05-1894, zoon van Pieter Kuyper en Teuntje Spits
  i. Elisabeth Tot, geboren Terschelling 25-11-1896, overleden 13-06-1897
  j. Elisabeth Tot, geboren Terschelling 29-11-1898, overleden 18-12-1898
  k. Elisabeth Tot, geboren Terschelling 09-10-1901, trouwt Andries Wortel, geboren Terschelling 08-07-1899, zoon van Jacob Wortel en Leentje Bloem
  l. Jacob Tot, geboren Terschelling 1903
  m. Volkert Tot, geboren Terschelling 11-1905, overleden 17-12-1905
  n. Sjoerd Tot, geboren Terschelling 11-1905
     
VII.H Hessel Tot, geboren Terschelling 17-09-1856, trouwt Harlingen 10-12-1888 Sjoukje Beima, geboren Harlingen 07-10-1866, overleden Harlingen 21-06-1933, gehuwd, dochter van Tjerk Beima en Catharina Struiks

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Elisabeth Tot, geboren West-Terschelling 13-06-1889, trouwt Harlingen 11-11-1912 Dirk van Deursen, geboren Gorinchem ca. 1888, zoon van Theodorus Jacobus van Deursen en Engeltje de Bruin
  b. Tjerk Tot, geboren West-Terschelling 01-12-1890   volgt VIII.J
  c. Feyke Tot, geboren West-Terschelling 14-05-1892   volgt VIII.K
  d. Albertus Tot, geboren West-Terschelling 21-07-1894   volgt VIII.L
  e. Albert Tot, geboren West-Terschelling 14-09-1896, overleden 13-06-1919 [te Oosterbierum overleden gevonden]
  f. Trijntje Tot, geboren West-Terschelling 18-10-1899, overleden Vlieland 18-06-1923, gehuwd, trouwt Papendrecht 01-08-1921 Arie de Radder, geboren Sliedrecht 1896, zoon van Arie de Radder en Francina van Dijl
  g. Klaas Tot, geboren Vlieland 16-07-1902
     
VIII.A Hendrik Tot, geboren Terschelling 16-02-1883, trouwt Terschelling 27-01-1907 Johanna Roos, geboren Terschelling 09-02-1885, dochter van Klaas Roos en Trijntje Rijkeboer
     
VIII.B Karel Tot, geboren Amsterdam 1885, trouwt (1) Amsterdam 25-03-1908 - echtscheiding 26-01-1923 Albertje Olijve, geboren Denekamp 1887, dochter van Matheus Jacobus Olijve en Elisabeth Ferwerda, trouwt (2) Amsterdam 03-09-1924 Rolina Visser, weduwe van Jacob Porsius, geboren Hollandscheveld 26-07-1879, dochter van Willem Visser en Geertje van der Meer
     
VIII.C Jan Tot, geboren Terschelling 16-08-1865, overleden Soerabaya 02-11-1888, trouwt Terschelling 07-04-1887 Willemina de Jong, geboren Terschelling 08-07-1865, overleden aldaar 11-03-1904, dochter van Jan Sipkes de Jong en Neeltje Kuyper
     
VIII.D Gerrit Tot, geboren Terschelling 06-06-1867, trouwt Terschelling 21-01-1892 Jantje Sieben, geboren Terschelling 1869, dochter van Coert Sieben en Aaltje de Vries
     
VIII.E Hendrik Tot, geboren Terschelling 22-04-1869, trouwt Terschelling 08-02-1894 Wilhelmina Kaspers, oud 25 jaar, geboren Terschelling 26-08-1868, dochter van Jurrien Kaspers en Willemke Knop
     
VIII.F Lub Tot, geboren Terschelling 13-10-1881, overleden Aberdeen 06-08-1907, trouwt Terschelling 17-12-1905 Maaike Stobbe, geboren Terschelling 20-06-1880, dochter van Hendrik Stobbe en Anke Molenaar
     
VIII.G Feyke Tot, geboren Terschelling 07-09-1885, trouwt Terschelling 20-12-1906 Maartje Koning, geboren West-Terschelling 25-05-1884, dochter van Simon Koning en Trijntje Bloem
     
VIII.H Douwe Tot, geboren Terschelling 30-11-1886, trouwt Terschelling 26-12-1912 Trijntje Lettinga, geboren West-       Terschelling 06-10-1888, dochter van Arien Lettinga en Neeltje de Beer
     
VIII.I Hessel Tot, geboren Terschelling 08-10-1891, trouwt Harlingen 25-05-1916 Richtje Nielsen, geboren Harlingen 08-10-1894, dochter van Geert Nielsen en Hendrikje Riem
     
VIII.J Tjerk Tot, geboren West-Terschelling 01-12-1890, trouwt Harlingen 21-12-1914 Hendrikje de Boer, geboren Kimswerd 16-05-1889, dochter van Pier de Boer en Akke Tuinstra
     
VIII.K Feyke Tot, geboren West-Terschelling 14-05-1892, trouwt Wonseradeel 24-05-1919 Hotske Reitsma, geboren Makkum 01-04-1898, dochter van Marten Reitsma en Reinskjen Dijkstra
     
VIII.L Albertus Tot, geboren West-Terschelling 21-07-1894, trouwt Harlingen 24-04-1919 Gerritje Loonstra, geboren Ee 14-02-1897, dochter van Hyle Loonstra en Hendrikje van 't Veld
     
Bronnen:
- Generatie I, II en III gebaseerd op gegevens van: Stamboom Familie Tot

- Tresoar

contact

naar boven

disclaimer