GENEALOGIE TUINHOUT


     
I. Foppe Feddes, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie, trouwt Sint Jacobiparochie 16-12-1725 Hendrikje Cornelis, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie

Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie, 1725 - DTB nr:     123, 1650 - 1772
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 16 december 1725, St. Jacobiparochie
Man:          Foppe Feddes, St. Jacobiparochie
Vrouw:       Hendrikje Cornelis, St. Jacobiparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Fedde   volgt II
     
II. Fedde Foppes, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie, trouwt Sint Jacobiparochie 24-05-1750 Sytske Asmus, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie

Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie, 1750 - DTB nr:     123, 1650 - 1772
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 24 mei 1750, St. Jacobiparochie
Man:          Fedde Foppes, St. Jacobiparochie
Vrouw:       Sytske Asmus, St. Jacobiparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Foppe Feddes, gedoopt Sint Jacobiparochie 23-08-1750   volgt III.A
  b. Hendrikje, gedoopt Sint Jacobiparochie 23-04-1752
  c. Asmus, gedoopt Sint Jacobiparochie 01-12-1754   volgt III.B
  d. Neeltje, gedoopt Sint Jacobiparochie 19-03-1758
  e. Bregtje, gedoopt Sint Jacobiparochie 18-05-1760
  f. Neeltje Feddes, gedoopt Sint Jacobiparochie 08-08-1762, overleden Het Bildt 18-04-1827, trouwt Marten Cornelis Grond, gedoopt Sint Annaparochie 23-05-1763, overleden Het Bildt 04-05-1832, zoon van Cornelis Martens en Antje Johannes
  e. Ype, gedoopt Sint Jacobiparochie 31-03-1765
  f. Emkje, geboren Sint Jacobiparochie 24-05-1768 en gedoopt aldaar 12-06-1768
     
III.A Foppe Feddes, gedoopt Sint Jacobiparochie 23-08-1750, trouwt Sint Annaparochie 03-12-1775 Tietje Wouters, bij huwelijk afkomstig van Sint Annaparochie

Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie, 1775 - DTB nr:    120, 1600 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 3 december 1775, St. Annaparochie
Jan:              Foppe Feddes, St. Annaparochie
Vrouw:          Tietje Wouters, St. Annaparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Imkje, geboren 15-01-1777 en gedoopt Sint Annaparochie 02-02-1777
  b. Trijntje, geboren 26-11-1778 en gedoopt Sint Annaparochie 06-12-1778
  c. Fedde, geboren 13-04-1780 en gedoopt Sint Annaparochie 14-05-1780
  d. Wouter, geboren 17-02-1783 en gedoopt Sint Annaparochie 30-03-1783
  e. Siedske, geboren 26-01-1785 en gedoopt Sint Annaparochie 03-04-1785
  f. Wouter, geboren 02-09-1788 en gedoopt Sint Annaparochie 21-09-1788
     
III.B Asmus Feddes, arbeider, gedoopt Sint Jacobiparochie 01-12-1754, overleden voor 1800, trouwt Fetje Pieters, geboren ca. 1767, overleden Harlingen 15-10-1827 als Fetttje Pieters Tuinhout
 
Memories van Successie - Kantoor Harlingen, overl. jaar 1827
Overledene: Fettje Pieters Tuinhout - Overleden: 15 oktober 1827 - Wonende: Harlingen
  moeder van Pieter, koopman (Hoogstr. B.xx), Foppe, turfdrager en Bregtje Asmus Tuinhout (vrouw van Jacob van Eeken, koopman). (CzOG bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Familienamen 1811 - Mairie Harlingen, fol. 43
Tuinhout, Asmus Feddes weduwe, Fetje Pieters, Harlingen
kinderen        : Pieter 21, Minnertsga, Fokke 14, Freerk 18, Minnertsga, Fedde 26, St. Jacobiparochi, Sytske 23, Bregtje 28
kindskinderen : van Antje, St. Jacobiparochi: Fetje 1

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Bregtje Asmus Tuinhout, geboren Minnertsga 04-11-1782 en gedoopt aldaar 01-12-1782, overleden Harlingen 06-12-1865, trouwt Harlingen 12-12-1811 Jacob van Eeken, koopman, geboren Blokzijl ca. 1776, overleden Harlingen 28-10-1831, zoon van Evert Hendriks van Eeken en Jacobje Jans Hollander
Memories van Successie - Kantoor Harlingen, overl. jaar 1831
Overledene: Jacob van Eeken - Overleden: 28 oktober 1831 - Wonende: Harlingen
  55 jr; koopman; man van Bregtje Tuinhout (erft vruchtgebruik); vader van minderjarige Albert, Frederik, Evert en Atze Jakobs van Eeken. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
  b. Fedde, geboren Harlingen 30-05-1785 en gedoopt aldaar 14-06-1785   volgt IV.A
  c. Sytske Asmus Tuinhout, geboren Harlingen 15-10-1787 en gedoopt aldaar 30-10-1787, overleden Harlingen 05-11-1820
  d. Pieter, geboren Harlingen 26-12-1790 en gedoopt aldaar 11-01-1791   volgt IV.B
  e. Freerik, geboren Harlingen 09-04-1793 en gedoopt aldaar 16-04-1793
  f. Foppe, geboren Harlingen 23-04-1797 en gedoopt aldaar 09-05-1797   volgt IV.C
     
IV.A Fedde Asmus alias Fedde Feddes of Fedde Asmus Kelder, geboren Harlingen 30-05-1785 en gedoopt aldaar 14-06-1785, overleden Het Bildt 11-10-1811, trouwt  ca. 1810 Antje Feikes alias Antje Feikes Prossie

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Tzummarum Firdgum 1632-1811, Hiaat 1641-1741 - Inventarisnr.: DTB 111
Vermelding : Attestatie afgegeven op 27 januari 1810 in Tzummarum
Man          : Fedde Asmus afkomstig van Tzummarum
Vrouw       : Antje Feikes afkomstig van Firdgum
Opmerking  : met attestatie naar St. Jacobiparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Fettje, geboren 05-02-1809 en gedoopt Sint Jacobiparochie 28-01-1810
  b. Feyke Kelder, geboren Sint Jacobiparochie 21-03-1812
     
IV.B Pieter Asmus Tuinhout, geboren Harlingen 26-12-1790 en gedoopt aldaar 11-01-1791, overleden Harlingen 11-01-1872, gehuwd, trouwt Harlingen 27-11-1816 Roelofje Everts van Eeken ook vermeld als van Eken, geboren Blokzijl ca. 1787, overleden Harlingen 04-04-1845, dochter van Evert Hendriks van Eken en Jacobje Jans

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Evert Pieters Tuinhout, geboren Harlingen 30-03-1818, overleden aldaar 17-08-1821
Memories van Successie - Kantoor Harlingen, overl. jaar 1821
Overledene: Evert Pieters Tuinhout - Overleden: 17 augustus 1821 - Wonende: Harlingen
  3 1/2 jr; zoon van Pieter Asmus Tuinhout, arbeider (Hoogstr. B.32) en Roelofke Everts van Eeken; broer van minderjarige Evert Pieters Tuinhout. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
  b. Tetje Pieters Tuinhout, geboren Harlingen 08-07-1820, trouwt Harlingen 28-05-1840 Jan van Glinstra, schipper, geboren Harlingen 05-04-1820, zoon van Jan Jans van Glinstra en Elisabeth Gebel
  c. Jacoba Pieters Tuinhout, geboren Harlingen 03-08-1822, overleden aldaar 05-12-1871, trouwt Harlingen 23-02-1843 Johannes Willems Jager, slager, geboren ca. 1815, overleden Harlingen 28-09-1881, zoon vanWillem Johannes Jager en Rinske Johannis Velkers
  d. Evert Pieters Tuinhout, geboren Harlingen 24-06-1825   volgt V.A
  e. Frederik Pieters Tuinhout, geboren 22-02-1829, overleden aldaar 10-03-1830
Memories van Successie - Kantoor Harlingen, overl. jaar 1830
Overledene: Fredrik Pieters Tuinhout - Overleden: 10 maart 1830 - Wonende: Harlingen
  1 jr; zoon van Pieter Asmus Tuinhout, koopman en Roelofje Everts van Eeken; broer van minderjarige Fettje, Jacoba en Evert Pieters Tuinhout. (Certificaat "geen onroerend goed" bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
     
IV.C Foppe Asmus Tuinhout, tufdrager, geboren Harlingen 23-04-1797 en gedoopt aldaar 09-05-1797, overleden Harlingen 31-07-1847, gehuwd, trouwt (1) Harlingen 20-05-1821 Aafke Harings Wagenaar, geboren ca. 1799, overleden Harlingen 29-11-1825, trouwt (2) Harlingen 21-09-1826 Neeltje Rommerts Blaauw, geboren ca. 1796, overleden Harlingen 03-06-1830, trouwt (3) Harlingen 24-03-1831 Neeltje Jans Schoonbergen, geboren Harlingen 13-07-1806 en gedoopt aldaar 29-07-1806,  overleden Harlingen 12-04-1887, dochter van Jan Sipkes en Eelkje Engeles
 
Memories van Successie - Kantoor Harlingen, overl. jaar 1825
Overledene: Aafke Harings Wagenaar - Overleden: 29 november 1825 - Wonende: Harlingen
  vrouw van Foppe Asmus Tuinhout, turfdrager (Laanen F.205); moeder van minderjarige Haring en Fetje Foppes Tuinhout. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.
Memories van Successie - Kantoor Harlingen, overl. jaar 1847
Overledene: Foppe Asmus Tuinhout - Overleden: 31 juli 1847 - Wonende: Harlingen
  (Certificaat van onvermogen); 50 jr (geboren 23/4/1797); overleden Romastr. G.79; gehuwd; 5 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Asmes Tuinhout, geboren Harlingen 22-02-1822, overleden aldaar 25-02-1822
  b. Haring Tuinhout, geboren Harlingen 23-09-1823   volgt V.B
  c. Fetje Tuinhout, geboren Harlingen 20-11-1825, overleden aldaar 17-10-1826
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  d. Tettje Tuinhout, geboren Harlingen 04-03-1828, overleden aldaar 26-12-1829
 
kinderen uit 3e huwelijk:
 
  e. Eelkje Foppes Tuinhout, geboren Harlingen 05-11-1831, overleden aldaar 11-05-1837
  f. Pieter Foppes Tuinhout, geboren Harlingen 01-03-1833, overleden aldaar 19-04-1854
  g. Engel Foppes Tuinhout, geboren Harlingen 05-08-1834, overleden aldaar 24-04-1837
  h. Roelofke Foppes Tuinhout, geboren Harlingen 17-03-1836, overleden aldaar 19-03-1836
  i. Engele Foppes Tuinhout, geboren Harlingen 29-09-1837   volgt V.C
  j. Asmus Foppes Tuinhout, geboren Harlingen 18-04-1839, overleden aldaar 25-06-1840
Memories van Successie - Kantoor Harlingen, overl. jaar 1840
Overledene: Asmus Tuinhout - Overleden: 25 juni 1840 - Wonende: Harlingen
  1 jr; overleden Romastr. G.79. (Certificaat "geen onroerend goed" nr.23) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
  k. Jan Foppes Tuinhout, geboren Harlingen 10-02-1841   volgt V.D
  l. Eelkje Foppes Tuinhout, geboren Harlingen 14-08-1842, overleden Huizum 21-07-1921, trouwt Leeuwarden 15-10-1871 Jacob Otter, geboren Leeuwarden 09-06-1846, overleden Stiens 14-10-1930, zoon van Geert Otter en Aaltje Broersma
  m. Asmus Foppes Tuinhout, geboren 12-05-1844, overleden aldaar 19-12-1846
Memories van Successie - Kantoor Harlingen, overl. jaar 1846
Overledene: Asmus Tuinhout - Overleden: 19 december 1846 - Wonende: Harlingen
  2 jr (geboren 12/5/1844); overleden Romastr. G.79; zoon van Foppe Asmus Tuinhout, turfdrager en Neeltje Jans Schoonbergen; broer van minderjarige Haring, Pieter, Engele, Jan en Eeke Foppes Tuinhout.
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
     
V.A Evert Tuinhout, koopman, geboren Harlingen 24-06-1825, overleden aldaar 15-05-1910, trouwt Harlingen 18-05-1848 Jetske Sybrens van Smeeden ook vermeld als van Smeden, geboren Harlingen 08-07-1827, overleden aldaar 20-12-1885, dochter van Sybren Goris van Smeeden en Teetske Walles Visser

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Roelofke Tuinhout, geboren Harlingen 31-03-1849, overleden aldaar 03-11-1851
Memories van Successie - Kantoor Harlingen, overl. jaar 1851
Overledene: Roelofke Everts Tuinhout - Overleden:  3 november 1851 - Wonende: Harlingen
  dochter van Evert Pieters Tuinhout, koopman en Jetske Siebrens van Smeden;
zuster van reeds 5/11/1851 overleden minderjarige Teerske Everts Tuinhout. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
  b. Teetske Tuinhout, geboren Harlingen 11-04-1851, overleden aldaar 05-11-1851
Memories van Successie - Kantoor Harlingen, overl. jaar 1851
Overledene: Teerske Tuinhout - Overleden:  5 november 1851 - Wonende: Harlingen
  dochter van Evert Pieters Tuinhout, koopman en Jetske Siebrens van Smeden. (volgens sterfregister 'Tietske') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
  c. Pieter Tuinhout, geboren Harlingen 16-03-1853   volgt VI.A
  d. Teetske Tuinhout, geboren Harlingen 02-05-1855 trouwt Harlingen 13-05-1875 Jacob Kroes, geboren Hardegarijp 28-04-1849 , zoon van Evert Kroes en Hendrica Leicht
  e. Siebren Tuinhout, geboren Harlingen 08-08-1861   volgt VI.B
   - levenloos kind (zoon); Harlingen 15-08-1866
  f. Roelofke Tuinhout, geboren Harlingen 07-02-1868, overleden aldaar 19-08-1886
     
V.B Haring Tuinhout, geboren Harlingen 23-09-1823, overleden aldaar 12-05-1858, trouwt Harlingen 12-07-1849 Akke Spandauw ook vermeld als Akke Bakker, geboren Harlingen 21-04-1824, overleden aldaar 21-05-1914, dochter van Jetze Spandauw en Sjouwkje Sweerus

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Foppe Tuinhout, geboren Harlingen 24-01-1850, overleden aldaar 20-10-1870
  b. Jetze Tuinhout, geboren Harlingen 10-01-1852, overleden Barradeel 04-06-1856
  c. Aafke Tuinhout, geboren Harlingen 13-01-1855, trouwt Harlingen 24-05-1877 Harmen Severein, geboren Harlingen 14-04-1851, zoon van Jacob Severein en Hinke Lammersma
  d. Geertje Tuinhout, geboren Harlingen 25-06-1858, overleden aldaar 28-09-1935, trouwt Harlingen 16-05-1878 Tjerk Severein, geboren Harlingen 29-03-1854, overleden aldaar 23-03-1927, zoon van Jacob Severein en Hinke Lammersma
     
V.C Engele Foppes Tuinhout, houtvlotter, geboren Harlingen 29-09-1837, overleden aldaar 05-02-1907, trouwt Harlingen 14-05-1863 Lipkje Visser, geboren Makkum 23-11-1825, overleden Harlingen 30-11-1909  

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Foppe Tuinhout, geboren Harlingen 10-03-1864   volgt VI.C
  b. Akke Tuinhout, geboren Harlingen 02-05-1865, overledne aldaar 30-07-1865  
  c. Douwe Tuinhout, geboren Harlingen 03-07-1866, overledne aldaar 06-05-1874
  d. Antje Tuinhout, geboren Harlingen 09-09-1868, trouwt Harlingen 06-02-1896 Watze de Graaf, geboren Midlum 12-01-1869, zoon van Meindert Watzes de Graaf en Akke Dirks van Zeist
  e. Klaas Tuinhout, geboren Harlingen 08-07-1873   volgt VI.D
  f. Neeltje Tuinhout, geboren Harlingen 23-02-1875, trouwt Harlingen 05-09-1895 Arjen Bogaard, geboren Harlingen 29-06-1871, zoon van Jan Bogaard en Geiske Buisman
  g. Akke Tuinhout, geboren Harlingen 23-02-1875, overledne aldaar 06-08-1875
     
V.D Jan Foppes Tuinhout, werkman, geboren Harlingen 10-02-1841, trouwt (1) Harlingen 15-08-1867 Geertje Brouwer, geboren Arum 10-03-1843, overleden Harlingen 08-02-1887, dochter van Sijbren Geerts Brouwer en Baafke Ages van der Zee, trouwt (2) Harlingen 19-05-1887 Saakje Kleinvogel, weduwe van Harmen Harings Haringa, geboren Harlingen 06-08-1849, overleden Amsterdam 19-02-1931, dochter van Broer Wopkes Kleinvogel en Grietje Bakker

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Baafke Tuinhout, geboren Harlingen 27-05-1868, overleden aldaar 11-02-1872
  b. Foppe Tuinhout, geboren Harlingen 27-11-1869   volgt VI.E
  c. Neeltje Tuinhout, geboren Harlingen 07-09-1871, trouwt Amsterdam 10-10-1906 Joannes Hyacinthus Droogmans, weduwnaar van Janna Dalhoven, werkman, geboren Antwerpen ca. 1849, zoon van Antonius Droogmans en Anna Catharina Leemans
  d. Sybrandus Tuinhout, geboren Harlingen 14-02-1873   volgt VI.F
  e. Geert Tuinhout, geboren Harlingen 06-11-1874   volgt VI.G
  f. Haring Tuinhout, geboren Harlingen 23-08-1876   volgt VI.H
  g. Baafke Tuinhout, [voogd: Foppe Tuinhout; toeziend voogd: Jan Pieter Leendert Theodorus van Son], geboren Harlingen 01-01-1879, trouwt Amsterdam 23-05-1900 Arnoldus Gerardus Christiaan van Son, spoorbeambte, geboren Deil ca. 1874, zoon van Pieter Theodorus van Son en Helena van Ravesteijn
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  g. Eeke Tuinhout, geboren Harlingen 29-02-1888, trouwt Amsterdam 09-10-1907 Ate Visser, geboren Wierum 09-01-1879, zoon van Freerk Dirks Visser en Hendrikje Ates de Jong
     
VI.A Pieter Tuinhout, geboren Harlingen 16-03-1853, trouwt Harlingen 03-02-1876 Anna Leeksma, geboren Harlingen 02-09-1853, overleden aldaar 12-01-1914, dochter van Klaas Leeksma en Sjoukje Wassenaar

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Evert Tuinhout, geboren Harlingen 11-09-1877, trouwt Harlingen 08-02-1904 Jacoba Buys, geboren Harlingen15-11-1876 , dochter van Benjamin Buys en Pietje van der Meer
  b. Klaas Tuinhout, geboren Harlingen 22-02-1880, trouwt Harlingen 05-02-1906 Geertruida Elisabeth Monsma, geboren Vlieland 15-07-1883 , dochter van Durk Monsma en Catharina Elisabeth Visser
  c. Sybren Tuinhout, geboren Harlingen 17-12-1882
  d. Pieter Tuinhout, geboren Harlingen 19-09-1886, trouwt Harlingen Harlingen 17-03-1913 Ruurdje Krijtenburg, oud 25 jaar, geboren Harlingen, dochter van Jan Krijtenburg en Pietje Faber
  e. Jetske Tuinhout, geboren Harlingen 19-07-1889, overleden 10-04-1975 en begraven Noorddijk (Gr), trouwt Gatse Herrema, geboren 15-12-1887, overleden 10-04-1975 en begraven Noorddijk (Gr) 06-12-1958, zoon van Harmen Herrema en Klaaske van der Schaar
  f. Jacob Tuinhout, geboren Harlingen 07-01-1892
  g. Willem Tuinhout, geboren Harlingen 03-05-1896, overleden Zeist 1953
     
VI.B Siebren Tuinhout, winkelier, geboren Harlingen 08-08-1861, overleden aldaar 15-08-1924, trouwt Harlingen 04-06-1885 Bregtje Wijga, geboren Harlingen 08-03-1861, overleden aldaar 10-02-1932, dochter van Enne Wijga en Hendrikje Soeter

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Evert Tuinhout, geboren Harlingen 04-10-1885, overleden Wijnaldum 15-11-1960, trouwt Harlingen 02-05-1910 Iepkje Vlieger, geboren Lemmer 15-01-1884, dochter van Feddrik Vlieger en Sietske Vlieger
  b. Enne Tuinhout, geboren Harlingen 19-12-1887
  c. Jacob Tuinhout, banketbakker, geboren Harlingen 05-02-1890, trouwt Amsterdam 26-03-1930 Jacoba Gruson, geboren Amsterdam ca. 1889, dochter van Maarten Gruson en Bregje Dikstaal
  d. Roelofke Tuinhout, geboren Harlingen 22-04-1892, trouwt Harlingen 13-10-1919 Cornelis Smith, oud 29 jaar, geboren Maassluis, zoon van Corstiaan Willem Smith en Teuntje Karreman
  e. Siebren Tuinhout, stuurman, geboren Harlingen 08-01-1895, trouwt Eibergen 19-10-1920 Geertruida Floors, geboren Eibergen ca. 1899, dochter van Jan Willems Floors en Gerritdina Kornegoor
  f. Elizabeth Tuinhout, geboren Harlingen 01-04-1897, trouwt Harlingen 06-03-1922 Coenraad Kip, oud 29 jaar, geboren Delfzijl, dochter van Hendrik Kip en Klazina Ridderbos
     
VI.C Foppe Tuinhout, geboren Harlingen 10-03-1864, trouwt Harlingen 15-12-1892 Froukje Maria Louisa Schuurmans, geboren Sexbierum 04-10-1864, dochter van Otte Jans Schuurmans en Wiepkje Kuypers
     
VI.D Klaas Tuinhout, zeeman, geboren Harlingen 08-07-1873, trouwt Heemskerk 10-05-1900 Marijtje Huisman, geboren ca. 1873, dochter van Gerrit Huisman en Jannetje Wildeboer
     
VI.E Foppe Tuinhout, stoker, geboren Harlingen 27-11-1869, trouwt Watergraafsmeer 05-04-1894 Maria Terpstra, geboren Harlingen 25-10-1869, dochter van Dirk Terpstra en Meintje Stuul
     
VI.F Sybrandus Tuinhout, geboren Harlingen 14-02-1873, overleden aldaar 15-10-1904, gehuwd, trouwt Johanna Frederika Niekoop

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Delia Wilhelmina Elisabeth Tuinhout, geboren Paramaribo (Suriname) ca. 1900, trouwt Harlingen 27-12-1921 Tjalling Nak, geboren Harlingen ca. 1898, zoon van Hilbrand Nak en Ida van der Werf
     
VI.G Geert Tuinhout, bakker, geboren Harlingen 06-11-1874, trouwt Amsterdam 08-11-1899 Catharina Winkel, geboren Amsterdam ca. 1879, dochter van Antonuis Rudolph Winkel en Catharina Emerentia Wilcke
     
VI.H Haring Tuinhout, sigarenmaker, geboren Harlingen 23-08-1876, trouwt (1) Amsterdam 25-05-1904 Josina van Gelder , geboren Amsterdam ca. 1879, dochter van Hendricus Johannes van Gelder en Margrita Buijs, trouwt (2) Amsterdam 22-08-1912 Jacoba Wilhelmina Johanna Bouwknegt, geboren Amsterdam ca. 1883, dochter van Ernst Bouwknegt en Johanna Hertel, trouwt (2) Amsterdam  05-11-1919 Maria Magdalena van Gelder, geboren Amsterdam ca. 1891, dochter van Hendricus Johannes van Gelder en Margrita Buijs
     

contact

naar boven

disclaimer