GENEALOGIE VAN DEN AKKER


Voor voorgeslacht I. Heerke Jelles van der Akker zie: genealogie Jelle Hobbes
   
I. Heerke Jelles van der Akker, gedoopt Oosterlittens 26-01-1744,  overleden Baarderadeel 06-08-1823, zoon van Jelle Hobbes en Aaltje Gerrijts, trouwt (1) Bozum 13-05-1770 Gatske Uilkes, overleden begin 1772, trouwt (2) Bozum 23-05-1773 Tjaltje Hessels, gedoopt Roordahuizum 24-02-1743, overleden Baarderadeel 30-06-1819, dochter van Hessel Gerrijts en Gertje Ulbes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Bozum 1731-1811 - Inventarisnr.: 65
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 13 mei 1770 in Bozum
Man          : Heerke Jelles
Vrouw       : Gatske Uilkes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Bozum 1731-1811 - Inventarisnr.: 65
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 23 mei 1773 in Bozum
Man          : Heerke Jelles afkomstig van Bozum
Vrouw       : Tjaltie Hessels afkomstig van Bozum
Opmerking  : hij is huisman in de Buurt

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Gatze Heerkes van den Akker, geboren 26-12-1771 en gedoopt Bozum 06-02-1772   volgt II.A
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Geertje, geboren 01-08-1774 en gedoopt Bozum 14-08-1774, overleden aldaar 17-08-1774
  c. Aaltje Heerkes van den Akker, geboren 10-10-1775 en gedoopt Bozum 19-11-1775, overleden Baarderadeel 06-10-1833,
trouwt Sybren Piebes de Jong
  d. Geertje Heerkes van den Akker, geboren 25-10-1776 en gedoopt Bozum 10-11-1776, , overleden  Rauwerderhem 26-10-1838, trouwt Luitjen Sjoerds Kleiterp
  e. Jeltje Heerkes van den Akker, geboren 10-11-1778 en gedoopt Bozum 06-12-1778, overleden Baarderadeel 06-11-1828, ongehuwd
  f. Tryntje Heerkes van den Akker, geboren 03-04-1780 en gedoopt Bozum 23-04-1780, overleden Baarderadeel 17-08-1826, ongehuwd
  g. Hessel, geboren 12-11-1783 en gedoopt Bozum 23-11-1783   volgt II.B
     
II.A Gatze Heerkes van den Akker, geboren 26-12-1771 en gedoopt Bozum 06-02-1772, overleden Baarderadeel 15-02-1848, trouwt Baarderadeel 30-08-1828 Antje Haantjes Westra, oud 38 jaar, geboren Sijbrandaburen ca. 1790, overleden Utingeradeel 10-09-1855, dochter Hantje Watzes en Durkje Gerlofs
     
II.B Hessel Heerkes van den (der) Akker, geboren 12-11-1783 en gedoopt Bozum 23-11-1783, overleden Baarderadeel 01-10-1831, gehuwd, trouwt Trijntje Gatzes Schinginga, geboren 24-08-1785 en gedoopt Oosterwierum 04-09-1785, overleden Baarderadeel 27-06-1844, dochter van Gatse Jantjes en Trijntje Douwes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje Hessels van der Akker, geboren Baard ca. 1813, overleden Baarderadeel 02-11-1842, trouwt Baarderadeel 19-04-1841 Lebbe Geerts Bos, oud 30 jaar, geboren Grootegast, zoon van Geert Lebbes Bos en Geertje Jans
  b. Tjaltje Hessels van der Akker, overleden Baarderadeel 05-10-1817
  c. Rinske Hessels van den Akker, geboren Baarderadeel 11-12-1819, overleden aldaar 13-10-1826
  d. Tjalling Hessels van der Akker, geboren Baarderadeel 29-08-1823, overleden aldaar 29-11-1823
     

contact

naar boven

disclaimer