GENEALOGIE VROEGRIJP

     
I. Lenert Cornelis Vroegrijp, bij 2e huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie, trouwt (1) N.N., trouwt (2) Sint Jacobiparochie 10-10-1669 Geertie Piters Bontemans, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie 1650-1772 - Inventarisnr.: 123
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 10 oktober 1669 in St. Jacobiparochie
Man          : Lenert Cornelis Vroegrijp afkomstig van St. Jacobiparochie
Vrouw       : Geertie Piters Bontemans afkomstig van St. Jacobiparochie
Opmerking  : hij is weduwnaar

kind uit 1e huwelijk:
 

  a. Armtie Lenarts Vroegrijp, afkomstig van Sint Jacobiparochie en bij huwelijk wonend te Sint Annaparochie, trouwt Sint Annaparochie 19-07-1685 Jelle Wytses, bij huwelijk afkomstig van Sint Annaparochie
     

contact

naar boven

disclaimer