GENEALOGIE WALING YEDES


     
I. Waling Yedes trouwt Vrouwenparochie 24-09-1713 Wytske Keimpes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie 1597-1725 - Inventarisnr.: 127
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 24 september 1713 in Vrouwenparochie
Man          : Walingh Yedes afkomstig van Vrouwenparochie
Vrouw       : Wytske Keimpes afkomstig van Vrouwenparochie

Quotisatiekohieren 1749 - Het Bildt, fol. 40
Waling Ydes, Het Bildt
Plaats:  Vrouwenparochie   /   Omschrijving:  sobere boer
Gezin volw:  7                  /   Aanslag:  42-19-0
Verhoging:                       /   Vermogen:

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje, gedoopt  17-05-1716
  b. Keimpe, gedoopt Vrouwenparochie 19-02-1719   volgt II.A
  c. Antje Walings, gedoopt Vrouwenparochie 20-09-1722, trouwt Finkum 05-03-1741 Pyter Dirks, bij huwelijk afkomstig van Finkum
  d. Simkje, gedoopt Vrouwenparochie 24-12-1724
  e. Yede Walings, gedoopt Vrouwenparochie 25-01-1728   volgt II.B
  f. Freerk, gedoopt Vrouwenparochie 25-06-1730   volgt II.C
  g. Trijntje, gedoopt Vrouwenparochie 12-07-1733, trouwt Sint Annaparochie 20-03-1757 Anne Sjoerds
     
II.A Keimpe Walings, gedoopt Vrouwenparochie 19-02-1719, trouwt Vrouwenparochie 15-06-1755 Hiltie Gerryts, bij huwelijk  afkomstig van Finkum

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie 1725-1810 - Inventarisnr.: 128
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 15 juni 1755 in Vrouwenparochie
Man          : Keimpe Walings afkomstig van Vrouwenparochie
Vrouw       : Hiltje Gerryts afkomstig van Finkum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Waalingh (Waling), gedoopt Finkum 12-11-1758   zie verder genealogie Dijkstra
     
II.B Yede Walings, huisman onder Vrouwenparochie, gedoopt Vrouwenparochie 25-01-1728, trouwt Sint Annaparochie 16-08-1767 Antje Jarigs, bij huwelijk afkomstig van Sint Annaparochie

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie 1600-1811 - Inventarisnr.: 120
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 16 augustus 1767 in St. Annaparochie
Man          : Yede Walings afkomstig van Vrouwenparochie
Vrouw       : Antje Jarigs afkomstig van St. Annaparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje, geboren onder Anna Parochie 01-04-1768 en gedoopt  Vrouwenparochie 15-05-1768
  b. Wytszke, gedoopt Finkum en Hijum 21-10-1770
     
II.C Freerk Walings, gedoopt Vrouwenparochie 25-06-1730, begraven Finkum 30-05-1811, trouwt (1) Vrouwenparochie 07-12-1755 Rigtsje Jacobs, bij huwelijk afkomstig van Vrouwenparochie, trouwt (2) Hijum 24-02-1771 Minke Heins, bij huwelijk afkomstig van Oude Leye, geboren Nijkerk onder Marrum ca. 1744, overleden Leeuwarderadeel 24-08-1822 als Minke Heins Leistra, dochter van Hein Abes en Pietje NN

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie 1725-1810 - Inventarisnr.: 128
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 7 december 1755 in Vrouwenparochie
Man          : Freerk Walings afkomstig van Vrouwenparochie
Vrouw       : Rigtsje Jacobs afkomstig van Vrouwenparochie

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Finkum Hijum 1655-1810 - Inventarisnr.: 463
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 24 februari 1771 in Hijum
Man          : Freerk Walings afkomstig van Oude Leye
Vrouw       : Minke Heins afkomstig van Oude Leye
Opmerking  : beide onder Finkum

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Waling, gedoopt Vrouwenparochie 31-10-1756   zie verder genealogie Leystra
  b. Wytzke, gedoopt Finkum-Hijum 12-11-1758, jong overleden
  c. Arjaantje Freerks Leystra, gedoopt Finkum-Hijum 07-06-1761, overleden Ferwerderadeel 11-06-1827, trouwt Finkum 15-02-1795 Klaas Hanses, gedoopt Finkum 16-10-1768, overleden Ferwerderadeel 01-01-1830 als Klaas Hanses Leystra, zoon van Hans Klazes en Heyltje Jeltes
  d. Claas, gedoopt Hujum 18-03-1764   zie verder genealogie Leystra
  e. Trijntie, gedoopt Hujum 12-10-1766, jong overleden
  f. Freerk, gedoopt Finkum 23-04-1769   zie verder genealogie van der Ley - van der Lei
  g. Wytzke, gedoopt Hijum 23-02-1772, jong overleden
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  g. Wytzke (Wytske) Freerks Leistra, gedoopt Hijum 23-02-1772 overleden Leeuwarderadeel 22-01-1829, weduwe, trouwt Finkum 15-05-1795 Frans Martynus (Martens) Olivier
  h. Pyttie (Pietje) Freerks, geboren Oude Leye onder Finkum 11-02-1774 en gedoopt Finkum-Hijum 01-05-1774, overeden 03-07-1816, trouwt Finkum 18-05-1794 Gerben Reinders Appeldoorn, gedoopt Finkum-Hijum 28-04-1765, overleden 13-12-1830, zoon van Reiner Fopkes en Welmoed Beens
  i. Trijntie, geboren Finkum-Hijum 23-11-1779 en gedoopt Finkum-Hijum 30-01-1780
  j. Simkje Freerks Leistra, geboren Oude Leye onder Finkum 19-03-1782 en gedoopt Finkum-Hijum 02-06-1782, overleden Leeuwarderadeel 07-04-1866, trouwt Finkum-Hijum 21-05-1801 Meindert Jobs Dijkstra, geboren Ferwerd 19-01-1778 en gedoopt aldaar 10-05-1778, overleden Leeuwarderadeel 01-09-1844, zoon van Job Meinderts en Berber Dirks
     

contact

naar boven

disclaimer