GENEALOGIE MINZE BARTLES


 


     
I. Minze Bartles, bij huwelijk afkomstig van Gorredijk, trouwt Oldeboorn 01-09-1771 Sjoukjen Dirks Waringa, gedoopt Oldeboorn 07-05-1739, overleden Utingeradeel 02-11-1818, weduw, dochter van Dirk Wouters en Freerkjen Freerkx

Trouwregister Hervormde gemeente Oldeboorn-Nes, 1771 - DTB nr:    730, 1661 - 1810
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 1 september 1771, Oldeboorn
Man:            Minse Bartles, Gorredijk
Vrouw:         Sjouk Dirks, Oldeboorn

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sjoerdtje, geboren Oldeboorn 14-08-1772 en gedoopt aldaar 27-09-1772
  b. Bartle, geboren Oldeboorn 26-11-1773 en gedoopt aldaar 12-12-1773   zie verder genealogie Dijksma
  c. Dirk Minzes, geboren Oldeboorn 15-05-1775 en gedoopt aldaar 28-05-1775   zie verder Genealogie Warringa
  d. Willem, geboren Oldeboorn 19-04-1777 en gedoopt aldaar 04-05-1777
  e. Jan Minzes Dijksma, geboren Oldeboorn 07-08-1778 en gedoopt aldaar 22-11-1778, overleden Utingeradeel 27-10-1842, ongehuwd
     

GenWar2002

disclaimer