GENEALOGIE BOONSTRA


             


     
I. Abraham Gerrijts, bij huwelijk afkomstig van Sexbierum, trouwt Sexbierum 12-05-1754 Attie Pieters, gedoopt Sexbierum 17-12-1724, dochter van Pieter Anes en Doutsen Jacobs

Trouwregister Hervormde gemeente Sexbierum, 1754 - DTB nr:    107, 1619 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 12 mei 1754, Sexbierum
Man:             Abraham Gerryts, Sexbierum
Vrouw:          Atje Pieters, Sexbierum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gerryt Abrahams, gedoopt Sexbierum 13-05-1759   volgt II
     
II. Gerryt Abrahams Boonstra, gedoopt Sexbierum 13-05-1759, overleden Oosterbierum 09-02-1815, trouwt Sexbierum 15 mei 1780 Jantje Jaspers, geboren Pietersbierum 1758 en gedoopt aldaar 08-01-1758, overleden voor 1811, dochter van Jasper Hendriks en Geertje Jans, trouwt (2) Barradeel 13-07-1811 Jaike Pieters, geboren ca. 1771, overleden Barradeel 07-10-1818

Trouwregister Hervormde gemeente Sexbierum, 1780 - DTB nr:    107, 1619 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 15 mei 1780, Sexbierum
Man:             Gerrit Abrahams Boonstra, Sexbierum
Vrouw:          Jantje Jaspers, Pietersbierum

Familienamen 1811 - Mairie Sexbierum, deel 1, fol. 31v
Boonstra, Gerryt Abrahams, Sexbierum
k.   Abraham 31, Attje 26, Griettje 21
kk.  van Abraham: Jantje 9, Trijntje 8

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Abraham Gerrits Boonstra, geboren Sexbierum 1780 en gedoopt aldaar 10-12-1780   volgt III
  b. Attje Gerrits Boonstra, geboren Sexbierum ca. 1784, overleden Menaldumadeel 26 juni 1845, trouwt Sexbierum 10-04-1808 Sijbout Jans Hibma, bij huwelijk afkomstig van Pietersbierum, geboren ca. 1783, overleden Barradeel 31-10-1817
  c. Grietje Gerrits Boonstra, geboren Sexbierum ca. 1790, overleden Barradeel 28-10-1846, trouwt mairie Sexbierum 09-05-1812 Thomas Sybes Houtsma, geboren ca. 1782, overleden Barradeel 14-01-1842
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  d. Pieter Boonstra, geboren mairie Sexbierum 07-08-1812, overleden aldaar 21-12-1834
     
III. Abraham Gerrits Boonstra, geboren Sexbierum 1780 en gedoopt aldaar 10-12-1780, overleden Barradeel 04-04-1847, 3e proclamatie Sexbierum 14-03-1802 en trouwt (1) 1802 Trijntje Gerrits Boonstra, geboren Sexbierum 22-07-1781 en gedoopt aldaar 19-08-1781, overleden Sexbierum 14-10-1819, trouwt (2) Barradeel 10-07-1830 Trijntje Tjebbes Boersma, geboren ca. 1772, overleden Harlingen 09-02-1855

Trouwregister Hervormde gemeente Sexbierum, 1802 - DTB nr:    107, 1619 - 1811
Vermelding: Derde proclamatie van 14 maart 1802, Sexbierum
Man:             Abraham Gerrits Boonstra, Sexbierum
Vrouw:          Trijntje Gerrits Boonstra, Sexbierum
NB:               Met attestatie naar het gerecht

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Jantje Abrahams Boonstra, geboren Sexbierum 14-08-1802, overleden Wynaldum 05-02-1860, trouwt (1) Barradeel 14-08-1824 Jan Dirks Sikkema, boer te Wynaldum, geboren Ried 20-09-1795, overleden Barradeel 06-08-1834, zoon van Dirk Sikkes Sikkema en Trijntje Jans, trouwt (2) Barradeel 16-05-1845 Dirk Sybrens Hiddinga, geboren Barradeel (mairie Sexbierum) 30-10-1812, zoon van Sybren Rientses Hiddinga en Tietje Dirks Noordenbos
  b. Trijntje Abrahams Boonstra, geboren Sexbierum 1803, overleden aldaar 13-12-1866
  c. Geertje Abrahams Boonstra, geboren Sexbierum 05-06-1813, overleden Franekeradeel 21-01-1890, trouwt Franekeradeel 13-05-1843 Sybren Jacobs van der Zee, geboren Arum 1815, overleden Franekeradeel 25-08-1863, zoon van Jacob van der Zee en Gerrittje Sybrens
     
     
vernieuwd:  16-okt-2006 17:09

GenWar2002

   

disclaimer