GENEALOGIE DE BOER


 


     
I. Andries Klaazes, bij huwelijk afkomstig van Miedum, trouwt Tzum 25-12-1791 Renske Klaazes, bij huwelijk afkomstig van Miedum

Trouwregister Hervormde gemeente Tzum, 1791 - DTB nr:    286, 1647 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 25 december 1791, Tzum
Man:             Andries Klaazes Huisman, Miedum onder Tzum
Vrouw:          Rinske Klaazes, Tzum
NB:               Zij is dienstmaagd bij Andries Klaazes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaas Andries de Boer, geboren ca. 1797   volgt II
     
II. Klaas Andries de Boer, geboren ca. 1797, overleden Barradeel 30-03-1872, trouwt Franekeradeel 03-01-1822 Lysbeth Joris Graafsma, geboren ca. 1798, overleden Barradeel 30-11-1879, dochter van Joris Jans Graafsma en Romkje Klazes

Uit dit huwelijk:
  a. Rinske Klazes de Boer, geboren Ried 17-05-1823, overleden aldaar 23-03-1890, gehuwd, trouwt (1) Franekeradeel 09-05-1851 Eeltje Pyters Jellema, geboren Stiens 20-10-1816, zoon van Pyter Eeltjes Jellema en Janke Lieuwes Kroodsma, trouwt (2) Franekeradeel 13-07-1878 Tjerk Pieters Miedema, geboren Hitzum ca. 1827, zoon van Pieter Tjerks Miedema en Rinske Minks Doyema
  b. Jan Klazes de Boer, geboren Franekeradeel 25-11-1824, overleden aldaar 16-01-1848
  c. Andries Klazes de Boer, geboren Ried 09-09-1826   volgt III.A
  d. Romkje Klazes de Boer, geboren Franekeradeel 19-03-1829, overleden aldaar 30-12-1907, weduwe, trouwt Barradeel 12-05-1860 Albert Fokkes Dijkstra, geboren Franekeradeel 28-05-1832, zoon van Fokke Rinzes Dijkstra en Hendrikje Broersma
  e. Trijntje Klazes de Boer, geboren Franekeradeel 29-12-1830, overleden aldaar 14-10-1882, gehuwd, trouwt Barradeel 25-05-1861 Jan Pieters Hoek, geboren Barradeel 20-05-1828, overleden aldaar 01-03-1922, zoon van Pieter Jans Hoek en Jantje Abrahams Terpstra
  f. Dirk Klazes de Boer, geboren Franekeradeel 27-04-1839   volgt III.B
  g. Hendrik Klazes de Boer, geboren Franekeradeel 13-09-1844 , overleden aldaar 27-09-1844
     
III.A Andries Klazes de Boer, geboren Ried 09-09-1826, overleden Harlingen 21-03-1877 trouwt Franekeradeel 09-05-1851 Marijke Jurjens Drijfhout, geboren Witmarsum 28-05-1827, overleden Harlingen 04-03-1902, dochter van Jurjen Heeres (Herres) Drijfhout en Rinske Jans Stip(p)

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaas de Boer, geboren Ried 27-03-1861
  b. Jurjen de Boer, geboren Ried 10-01-1866
  c. Rinske de Boer, geboren Ried 07-12-1852, trouwt Harlingen 19-05-1881 Eele Nauta, huisschilder, geboren Harlingen 02-06-1854, overleden aldaar 18-04-1926
  d. Lijsbeth de Boer, geboren Ried 30-03-1854
  e. Klaaske de Boer, geboren Ried 03-03-1857
  f. Romkje de Boer, geboren Ried 15-04-1859
  g. Evertje de Boer, geboren Ried 25-08-1863
  h. Jan de Boer, geboren Ried 28-01-1869
     
III.B Dirk Klazes de Boer, geboren Franekeradeel 27-04-1839, overleden Barradeel 05-05-1907, gehuwd, trouwt Barradeel 13-05-1875 Antje Steffens Gerbranda, geboren Pietersbierum 16-05-1849, overleden Leeuwarden 13-11-1941, dochter van Steffen Pieters Gerbranda en Janneke Ourens Post

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Janneke de Boer, geboren Franekeradeel 05-05-1876
  b. Lijsbeth de Boer, geboren Franekeradeel 12-02-1878
  c. Klaas de Boer, geboren Franekeradeel 31-05-1881
  d. Geertje de Boer, geboren Barradeel 28-06-1892
     

GenWar2002

    

disclaimer