GENEALOGIE DE BOER


 


     
I. Marten Jitzes de Boer, overleden voor 1811, trouwt Riemke Lieuwes

Familienamen 1811  - Mairie Ee, fol. 57v
Boer, Marten Jitzes de, weduwe Riemke Lieuwes, Oostrum ( Als moeder en voogdessen)
k. Zwaantje 20, Dokkum, Douwe 17, Jitske 14, Aabe 12, Riemke 9, Aafke 7

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Lieuwe, geboren Oostrum 18-01-1782 en gedoopt aldaar 17-02-1782
  b. Tomas, geboren Oostrum 04-07-1785 en gedoopt aldaar 31-07-1785
  c. Hiltje, geboren Oostrum 01-11-1787 en gedoopt aldaar 18-11-1787
  d. Zwaantje Martens de Boer, geboren Oostrum 06-05-1791 en gedoopt aldaar 22-05-1791, overleden Dokkum 28-08-1849, trouwt mairie Ternaard 28-08-1812 Kornelis Klazes Jeltema, geboren Oostrum ca. 1782, overleden Oostdongeradeel 30-01-1848
  b. Douwe Martens de Boer, geboren Oostrum 07-10-1794 en gedoopt aldaar 09-11-1794   volgt II
  c. Jitske Martens de Boer, geboren Oostrum 01-05-1797 en gedoopt aldaar 04-06-1797, trouwt Dokkum 23-01-1834 Gosling Goslings
  d. Abe Martens de Boer, geboren Oostrum 05-11-1799 en gedoopt aldaar 15-12-1799, overleden Dokkum 28-04-1834
  e. Riemke Martens de Boer, geboren Oostrum 05-01-1802 en gedoopt aldaar 11-01-1802, trouwt Dokkum 12-05-1833 Jan Jacobs de Vries, geboren ca. 1800, overleden Dokkum 01-03-1883, gehuwd, zoon van Jacob Gooitzens de Vries en Grietje Jans Janstra
  f. Aafke Martens de Boer, geboren Oostrum 14-10-1804 en gedoopt aldaar 18-11-1804, trouwt Utingeradeel 09-05-1827 Jelle Johannes Koopmans, geboren Oldeboorn ca. 1773, zoon van Johannes Wytzes en Tjitske Ruurds
     
II. Douwe Martens de Boer, geboren Oostrum 07-10-1794 en gedoopt aldaar 09-11-1794, overleden Dokkum 24-01-1869, trouwt Dokkum 22-02-1818 Aafke Symens de Vries, geboren Dokkum 10-03-1796 en gedoopt aldaar 03-04-1796, overleden Dokkum 28-12-1870

1885 Dokkum, notaris J.M. Goslings - Inv. nr. 028082 repertoire nr. 4 d.d. 7 februari 1885
Testament
- Tietje Douwes de Boer te Dokkum, weduwe van Lieuwe de Vries

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tietje Douwes de Boer, geboren Dokkum 10-04-1819, overleden aldaar 05-09-1893, trouwt Dokkum 02-08-1840 Lieuwe Jacobs de Vries, schipper, geboren Leek 02-10-1817, overleden Dokkum 02-05-1860, zoon van Jacob Gooitsen de Vries en Grietje Jans Janstra
  b. Martje Douwes de Boer, geboren Dokkum 29-03-1821, trouwt Dokkum 01-04-1855 Johannes Bouwes Boersma
  c. Marten Douwes de Boer, geboren Dokkum 27-05-1823
  d. Jakob Douwes de Boer, geboren Dokkum 17-03-1825, , overleden aldaar 01-07-1829
  e. Riemke Douwes de Boer, geboren Dokkum 07-03-1827, trouwt Dokkum 30-06-1861 Andries de Groot, geboren Franekeradeel 12-04-1836 [erkend bij huwelijk ouders d.d. 12-05-1836], zoon van Tjeerd Reinders de Groot en Akke Andries de Jager
  f. Simon Douwes de Boer, geboren Dokkum 03-01-1829, overleden voor 07-1833
  g. Jakob Douwes de Boer, geboren Dokkum 14-04-1830
  h. Siemon Douwes de Boer, geboren Dokkum 02-07-1833, overleden aldaar 02-01-1884
  i. Hiltje Douwes de Boer, geboren Dokkum 17-06-1835,  overleden aldaar 07-06-1835
  j. Hiltje Douwes de Boer, geboren Dokkum 12-06-1836, trouwt Dokkum 13-12-1857 Jan Jacobus Edelman, geboren Dokkum 28-09-1834, zoon van Jacob Hendrik Edelman en Martha Gerhardus Raadsma
  k. Jitze Douwes de Boer, geboren Dokkum 11-05-1838, overleden aldaar 21-02-1865
     
     
vernieuwd:  10-sep-2007 10:49

GenWar2002

     

disclaimer