GENEALOGIE DEELSTRA


 


I. Hendrik Jans, bij huwelijk afkomstig van Goutum, ondertrouw NH Goutum 03-09-1763 en trouwt Leeuwarden RK 22-09-1763 Ytje Tjisses, bij huwelijk afkomstig van Goutum

Trouwregister Rooms-katholieke parochie Leeuwarden, 1763 - DTB nr:     1019, 1692 - 1811
Vermelding:     Bevestiging huwelijk van 22 september 1763
Man:              Hendrik Jans, Goutum
Vrouw:           Ytie Tjisses, Goutum
NB:                gehuwd voor de Rooms Katholieke statie Breedstraat

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Hendriks, geboren ca. 1774   volgt II
     
II. Jan Hendriks Deelstra, geboren ca. 1774, overleden Lekkum 10-09-1850, trouwt Leeuwarden RK 17-05-1801 Sijtske Jans van der Meer, geboren Goutum 1777, overleden Lekkum 07-07-1840, dochter van Jan Hoites van der Meer en Antje Jans

Trouwregister Rooms-katholieke parochie Leeuwarden, 1801 - DTB nr:     1018, 1694 - 1812
Vermelding:     Bevestiging huwelijk van 17 mei 1801
Man:              Jan Hendriks, Leeuwarden
Vrouw:           Sietske Jans, Leeuwarden
NB:                gehuwd voor de Rooms Katholieke statie Grote Kerkstraat

Familienamen 1811 - Mairie Jelsum, fol. 64b
Deelstra, Jan Hendriks, Lekkum
k. Johannes 9, IJtje 6, Hendrikus 3, Antje 1

uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Jans Deelstra ook genoemd Dijlstra, geboren Lekkum 10-06-1802   volgt III
  b. Ytje Jans Deelstra, gedoopt Leeuwarden 12-04-1805, overleden aldaar 19-09-1889, trouwt Leeuwarden 26-03-1837 Franciscus Antoon Prins, geboren Leeuwarden 20-03-1815, overleden aldaar 13-05-1868, zoon van Antoon Prins en Agatha Orie
  c. Hendrikus Jans Deelstra, geboren Lekkum 1808, overleden aldaar 10-09-1839
  d. Antje Jans Deelstra, geboren Lekkum en gedoopt Leeuwarden 27-10-1810, overleden Lekkum 27-03-1879, trouwt Leeuwarderadeel 14-07-1838 Jurre Cornelis Langedijk, gedoopt Oostermeer (Tietjerksteradeel) 25-12-1805, overleden Leeuarden 27-11-1883, zoon van Kornelis Romkes Langedijk en Jetske Hendriks Bergsma
  e. Akke Jans Deelstra, geboren Lekkum en gedoopt Leeuwarden 31-01-1814, overleden aldaar 28-06-1843, trouwt Leeuwarderadeel 16-06-1836 Daniel Tiggelaar van Westendorp, geboren Sneek 06-01-1816, overleden Leeuwarden 01-05-1883, zoon van Jan Westendorp en Sjoerds Knaap
  f. Tjisse Jans Deelstra, geboren Lekkum 24-10-1819, overleden aldaar 22-02-1834
     
III. Jan Jans Deelstra ook genoemd Dijlstra, geboren Lekkum 10-06-1802, overleden Franeker 15-08-1853, trouwt Leeuwarderadeel 04-12-1828 Janke Pieters Vlassinga, geboren Franeker 15-09-1809, overleden aldaar 19-03-1863, dochter van Pieter Pieters Vlassinga en Antje Jacobs de Groot

Uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Dijlstra (Dijkstra), geboren Franekeradeel 15-05-1829
  b. Cecilia  Dijlstra, geboren Leeuwarden 22-06-1830
  c. Pieter Deelstra, geboren Leeuwarderadeel 12-04-1832, overleden Leeuwarden 31-05-1839
  d. Johannes Deelstra, geboren Leeuwarderadeel 08-05-1834   volgt IV.A
  e. Antje Deelstra, geboren Leeuwarderadeel 19-11-1836, overleden Franeker 13-03-1911, trouwt Franeker 13-04-1862 Rinze Jans Elsenga, geboren Henneradeel 04-01-1835, overleden Franeker 11-07-1890, gehuwd, zoon van Jan Rinzes Elsenga en Tjitske Wiegers Korthak
  f. Petronella Deelstra, geboren Leeuwarden 08-06-1839, overleden Franeker 28-12-1925, weduwe, trouwt Franeker 19-05-1872 Jurjen Pieters de Vries, geboren Franeker 07-05-1845, zoon van Pieter IJsbrands de Vries en Johanna van der Zee
  g. Ytje Deelstra, geboren Leeuwarden 17-01-1842, overleden Franeker 01-08-1849
  h. Hendrik Jans Deelstra, geboren Aalsum 14-10-1844   volgt IV.B 
  i. Tjitze Deelstra, geboren Leeuwarderadeel 13-06-1848   volgt IV.C  
     
IV.A Johannes Deelstra, geboren Leeuwarderadeel 08-05-1834, overleden Franeker 02-09-1919, trouwt (1) Franeker 17-05-1857 Corneliske Harkema, geboren Franeker 28-05-1833, overleden aldaar 11-04-1858, dochter van Jacob Taekes Harkema en Eelkje Gosses de Boer, trouwt (2) Franeker 22-05-1859 Feikjen Sysling, geboren 11-03-1837, overleden Franeker 11-01-1927, dochter van Jan Harmens Sysling en Hylkje Hanses van der Meulen

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Jan Deelstra, geboren Franeker 15-03-1858, overleden aldaar 31-03-1858
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Janke Deelstra, geboren Franeker 05-08-1860, trouwt Franeker 09-04-1891 Mijndert Schaap
  c. Hylkje Deelstra, geboren Franeker 26-03-1862, trouwt Franeker 20-08-1891 Hilbert Visser
  d. Jan Deelstra, geboren Franeker 15-11-1863   volgt V.A
  e. Johannes Deelstra, geboren Franeker 18-12-1864   volgt V.B
  f. Hans Johannes Deelstra, geboren Franeker 23-09-1866, overleden aldaar 02-07-1871
  g. Anna Deelstra, geboren Franeker 20-02-1870, trouwt Franeker 21-05-1891 Klaas Luitse
  h. Hans Deelstra, geboren Franeker 09-09-1872
  i. Hendrik Johannes Deelstra, geboren Franeker 21-07-1876, overleden aldaar 13-11-1876
  j. Hendrik Johannes Deelstra, geboren Franeker 10-02-1880, overleden aldaar 12-02-1880
   - levenloos kind (zoon); Franeker 10-02-1880
     
IV.B Hendrik Jans Deelstra, geboren Aalsum 14-10-1844, trouwt (1) Menaldumadeel 13-07-1870 Jantje Martens Steenstra, geboren Franeker 04-12-1844, overleden Menaldumadeel 23-05-1879, dochter van Marten Dirks Steenstra en Hiltje Jans Reen, trouwt (2) Menaldumadeel 29-04-1880 Baukje Hettenvan, geboren Menaldum 19-07-1854, overleden Barradeel 28-06-1927, dochter van Pieter Annes Hettenvan en Baukje Abrahams Berkenpas

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Hiltje Deelstra, geboren Menaldumadeel 08-08-1870, trouwt Menaldumadeel 06-06-1889 Jan Sikkema, geboren Franekeradeel 21-04-1862, zoon van Gerrit Jans Sikkema en Anna Johanna van Groning
  b. Marten Deelstra, geboren Menaldumadeel 07-11-1871, overleden aldaar 06-08-1872
  c. Janke Deelstra, geboren Menaldumadeel 21-01-1873, overleden Franeker 08-08-1875
   - levenloos kind (dochter), Menaldumadeel 31-05-1877
  d. Jan Deelstra, geboren Menaldumadeel 15-04-1879, overleden aldaar 06-10-1879
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
   - levenloos kind (zoon), Menaldumadeel 03-04-1881
  e. Baukje Deelstra, geboren Menaldumadeel 31-03-1882
  f. Antje Deelstra, geboren Menaldumadeel 17-05-1883
  g. Jantje Deelstra, geboren Menaldumadeel 04-09-1884
  h. Pieter Deelstra, geboren Menaldumadeel 22-09-1885, overleden aldaar 19-05-1886
  i. Pietje Deelstra, geboren Menaldumadeel 06-01-1887, overleden aldaar 21-01-1887
  j. Jan Deelstra, geboren Menaldumadeel 16-01-1888
  k. Pietje Deelstra, geboren Dronrijp 05-07-1890, trouwt Franekeradeel 15-10-1910 Sikke Dikstra, geboren Wier 1887, zoon van Freerk Dijkstra en Klaasje Vis
  l. Johannes Deelstra, geboren Menaldumadeel 12-11-1892
     
IV.C Tjitze Deelstra, geboren Leeuwarderadeel 13-06-1848, overleden Leeuwarden 07-05-1915, trouwt Franeker 13-10-1872 Catharina Tiesema, geboren Harlingen 21-10-1849, overleden Leeuwarden 22-01-1897, dochter van Martje Tiesema
     
V.A Jan Deelstra, geboren Franeker 15-11-1863, overleden aldaar 24-02-1937, trouwt Franeker 19-05-1889 Wytske Tamminga, geboren Franeker 31-05-1866, overleden aldaar 14-05-1942, dochter van Yde Tamminga en Antje Weyer

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Anna Deelstra, geboren Franeker 10-02-1890, overleden Leeuwarden 29-11-1920
  b. Johannes Deelstra, geboren Franeker 27-02-1898, overleden aldaar 26-05-1898
     
V.B Johannes Deelstra, geboren Franeker 18-12-1864, trouwt Franeker 22-05-1887 Jantje Miedema, geboren Franekeradeel 30-10-1865, dochter van Jan Pieters Miedema en Bottje Hendriks Westra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Botje Deelstra, geboren Franeker 26-07-1888
  b. Feikje Deelstra, geboren Franeker 18-10-1889
  c. Antje Deelstra, geboren Franeker 02-02-1892
  d. Johannes Deelstra, geboren Franeker 02-03-1893
  e. Jan Deelstra, geboren Franeker 28-08-1894
  f. Hans Deelstra, geboren Franeker 31-01-1900
     
     

GenWar2002

     

disclaimer