GENEALOGIE DE VRIES


 


     
I. Rienk Gosses trouwt Hantum 19-07-1716 Trijntje Jans

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen 1710-1811- Inventarisnr.: 753
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 19 juli 1716
Man          : Rienk Gosses
Vrouw       : Trijntje Jans

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje, gedoopt Wetzens 17-12-1719
  b. Jan, gedoopt Wetzens 06-01-1724
  c. Mintje, gedoopt Wetzens 13-10-1726   volgt II
  d. Trijntje, gedoopt Wetzens 17-12-1730
     
II. Mintje Rienks, herbergier, gedoopt Wetzens 13-10-1726, trouwt Oostrum 05-09-1756 Trijntje Jans, afkomstig van Oostrum

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oostrum Jouswier 1751-1811, Hiaat 1773-1795 - Inventarisnr.: 542
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 5 september 1756 in Oostrum
Man          : Mintje Rienks afkomstig van Oostrum
Vrouw       : Trijntje Jans afkomstig van Oostrum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a, Gerrijtje, gedoopt Aalsum 07-01-1759
  b. Rienk, gedoopt Aalsum 23-11-1760
  c. Jan, gedoopt Aalsum 20-12-1761
  d. Gerrijt, gedoopt Aalsum 06-11-1763
  e. Trijntje, gedoopt Dokkum 05-07-1769
  f Symon, gedoopt Dokkum 31-07-1771   volgt III
     
III. Symon Mentjes de Vries, gedoopt Dokkum 31-07-1771, overleden Tietjerksteradeel 16-05-1848, trouwt (1) Dokkum 25-05-1794 Tietje Folkerts, bij huwelijk afkomstig van Dokkum, overleden rond 1801, dochter van Folkert Jacobs en Aafke Jans Brouwer, trouwt (2) [wetteging meerdere kinderen] Tietjerksteradeel 07-03-1818 Lolkje Oedzes Zwart, geboren Oudega (Sma) 06-09-1778, overleden Tietjerksteradeel 25-10-1849, dochter van Oeds Harmen en Theuntje Sjirks

Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1794 - DTB nr:   200, 1785 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 25 mei 1794, Dokkum
Man:         Symon Mentjes, Dokkum
Vrouw:      Tietje Folkerts, Dokkum

Familienamen 1811 - Mairie Bergum, fol. 51v
Vries, Sijmon Mintjes de, Bergum
k. Aafke 15, Folkert 12, Trijntje 9, Oeds 6, Mintje 4, Teunis 2

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a Aafke Symens de Vries, geboren Dokkum 10-03-1796 en gedoopt aldaar 03-04-1796, overleden Dokkum 28-12-1870, trouwt Dokkum 22-02-1818 Douwe Martens de Boer, geboren Oostrum 07-10-1794 en gedoopt aldaar 09-11-1794, overleden Dokkum 24-01-1869, zoon van Marten Jitzes en Riemke Lieuwes
  b. Folkert Symens, geboren Dokkum 27-10-1797 en gedoopt aldaar 26-11-1797, jong overleden
  c. Folkert Symens, geboren Dokkum 12-05-1799 en gedoopt aldaar 16-06-1799   volgt IV.A
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  d. Trijntje Symens de Vries, geboren Oudega (Sma) ca. 1802, trouwt Idaarderadeel 15-05-1844 Reinder Feykes Dokter, geboren Grouw ca. 1818, zoon van Feyke Jans Dokter en Vroukje Reinders
  e. Oeds Symens de Vries, geboren Suameer 17-01-1805 en gedoopt Garyp 17-02-1805   volgt IV.B
  f. Mintje Symens de Vries, geboren 08-03-1807 en gedoopt Garyp 29-03-1807, overleden Leeuwarden 05-06-1877, trouwt Leeuwarden 04-05-1828 Jan Harts ook genaamd Hartz, geboren ca. 1799, overleden Leeuwarden 11-10-1861
  g. Teunis Symens de Vries, geboren ca. 1809   volgt IV.C
  h. Regina Symens de Vries, geboren mairie Bergum 12-06-1812, overleden Tietjerksteradeel 29-08-1827
  i. Jantje de Vries, geboren mairie Bergum 06-10-1814
  j. Gerritje Symens de Vries, geboren Tietjerksteradeel 20-09-1817, overleden aldaar 28-04-1907, weduwe, trouwt Tietjerksteradeel 06-05-1843 Jan Sywerts Postuma,
  k. Beertje Symens de Vries, geboren Tietjerksteradeel 28-08-1820, trouwt Tietjerksteradeel 01-03-1845 Kornelis Symens Nicolai,
     
IV.A Folkert Symens, geboren Dokkum 12-05-1799 en gedoopt aldaar 16-06-1799, overleden Dokkum 09-09-1872, trouwt Dokkum 14-10-1823 Akke Gaukes Witteveen, geboren Surhuisterveen 10-02-1802 en gedoopt aldaar 21-03-1802, overleden Dokkum 01-11-1863, dochter van Gauke Tobias Witteveen en Sytske Pieters

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tietje de Vries, geboren Dokkum 26-07-1824, trouwt Dokkum 12-12-1847 Romke Durks Viersen, geboren Oostdongeradeel 06-12-1821, overleden Dokkum 02-01-1851, gehuwd, zoon van Durk Jelles Viersen en Trijntje Jelles Terpstra
  b. Sytske de Vries, geboren Dokkum 08-10-1826, overleden aldaar 10-06-1829
  c. Sytske de Vries, geboren Dokkum 15-10-1829
  d. Gauke de Vries, geboren Dokkum 14-05-1832   volgt V
     
IV.B Oeds Symens de Vries, geboren Suameer 17-01-1805 en gedoopt Garyp 17-02-1805, overleden Tietjerksteradeel 21-12-1854, weduwnaar, trouwt Tietjerksteradeel 01-02-1834 Hylkjen Fokkes Hamstra, geboren ca. 1806, overleden Tietjerksteradeel 02-06-1854, dochter van  Fokke Jans Hamstra en Dieuwke Hendriks de Vries

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Lolkje de Vries, geboren Tietjerksteradeel 08-03-1830
  b. Fokke de Vries, geboren Tietjerksteradeel 12-01-1835
  c. Dieuwke de Vries, geboren Tietjerksteradeel 24-06-1837
  d. Rienkje Regina de Vries, geboren Tietjerksteradeel 09-12-1839
  e. Trijntje Oedzes de Vries, geboren Oenkerk 03-01-1842, overleden Ferwerderadeel 18-01-1917, weduwe, trouwt Ferwerderadeel 29-04-1876 Jan Sipkes Faber, weduwnaar van Froukje Taekes van der Tuuk, geboren Makkum ca. 1834, zoon van Sipke Jans Faber en Geertje Meinderts van Dirksen
  f. Symen Oedzes de Vries, geboren Oenkerk 19-04- 1844, overleden Tietjerksteradeel 18-01-1926, gehuwd
  g. Hendrik Oedzes de Vries, geboren Oenkerk 26-12-1850
     
IV.C Teunis Symens de Vries, geboren ca. 1809, trouwt Tietjerksteradeel 13-05-1841 Janke Barteles Paulusma, geboren Bergum 21-06-1815, overleden Tietjerksteradeel 01-07-1849, gehuwd, dochter van Bartele Pieters Paulusma en Janke Gerrits

kinderen uit dit huwelijk:
 
  a. Symen Teunis de Vries, geboren Tietjerksteradeel 21-07-1841
  b. Pieter Teunis de Vries, geboren Bergum 07-03-1844, overleden Tietjerksteradeel 20 februari 1911, 66 jaar, gehuwd
  c. Bartele Teunis de Vries, geboren Bergum 04-04-1847, overleden Tietjerksteradeel 16-05-1907, ongehuwd
     
V. Gauke de Vries, geboren Dokkum 14-05-1832, trouwt Dokkum 16-08-1857 Eelkje Dekker, geboren Dokkum 11-06-1831, dochter van Teves Dekker en Trijntje Luitjes Wiema

kinderen uit dit huwelijk:
 

    Akke Gaukes de Vries, geboren Dokkum 14-11-1857
     

GenWar2002

    

disclaimer