GENEALOGIE DONJEMA


 


     
I. Foppe Gerrits relatie met Klaaske Sjoukes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gerryt Foppes   volgt II.A
  b. Sjouke Foppes, geboren 21-12-1775 en gedoopt Harlingen 23-02-1776   volgt II.B
  c. Akke Foppes Dongjema, geboren 10-11-1781 en gedoopt Harlingen 18-12-1781, overleden overleden Franekeradeel 14-01-1851, weduwe, trouwt Achlum 20-05-1804 Arjen Joukes de Vries, bij huwelijk afkomstig van Achlum, geboren ca. 1777, overleden Franekeradeel 14-08-1850
     
II.A Gerryt Foppes Donjema trouwt Harlingen 06-12-1801 Aukje Johannes van der Veer, geboren Harlingen 15-01-1778 en gedoopt aldaar 16-02-1779, overleden Harlingen 22-07-1829, weduwe, dochter van Johannes Alberts en Trijntje Teunis

Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1801 - DTB nr:    335, 1772 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 6 december 1801
Man:             Gerrit Foppes, Harlingen
Vrouw:          Aukje Johannis van der Veer, Harlingen

Familienamen 1811 - Mairie Harlingen, fol. 137
Donjema, Gerryt Foppes, Harlingen
k. Trijntje, Foppe, Klaaske
 
  a. Klaaske, geboren 14-06-1802 en gedoopt Harlingen 18-07-1802, jong overleden
  b. Trijntje Gerrits Donjema, geboren ca. 1803, overleden Harlingen 15-12-1818
  c. Foppe, geboren 23-09-1805 en gedoopt Harlingen 08-10-1805, jong overleden
  d. Foppe Gerrits Donjema, geboren 01-01-1809 en gedoopt aldaar 29-01-1809   volgt III.A
  c. Klaaske Gerrits Donjema, geboren 17-11-1810 en gedoopt Harlingen 09-12-1810, overleden Harlingen 23-01-1827
  d. Johanna Gerrits Donjema, geboren Harlingen 04-06-1813, overleden aldaar 10-05-1852, trouwt Harlingen 23-05-1839 Frerik Willems Brons, geboren ca. 1811, overleden Harlingen 20-03-1876
     
II.B

Sjouke Foppes Donjema ook genaamd Dongjema, geboren 21-12-1775 en gedoopt Harlingen 23-02-1776, overleden Franekeradeel 06-03-1829, trouwt Achlum 29-05-1803 Attje Taedes Hettenvan, geboren Achlum 16-08-1778 en gedoopt aldaar 06-09-1778, overleden Franekeradeel 14-01-1850, dochter van Taede Pieters en Atje Ruurds

Trouwregister Hervormde gemeente Achlum Hitzum, 1803 - DTB nr:    275, 1772 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 29 mei 1803, Achlum
Man:             Sjouke Foppes, Achlum
Vrouw:          Ottje Taedes, Achlum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Taeke Sjoukes Donjema, geboren Achlum 13-07-1805 en gedoopt aldaar 18-08-1805, overleden Franekeradeel 03-01-1848
  b. Foppe Sjoukes Dongjema, geboren Achlum 03-12-1807 en gedoopt aldaar 27-12-1807, overleden Franekeradeel 13-05-1827
  c. Klaaske Sjoukes Dongjema, geboren Achlum 27-06-1811 en gedoopt aldaar 14-07-1811, overleden Makkum 03-12-1887, trouwt Franekeradeel 23-04-1836 Rinze Ages Salverda, geboren Dongjum 16-11-1808, overleden Makkum 22-07-1871, zoon vam Age Meiles Salverda en Aafke Kornelis Bakker
  d. Trijntje Sjoukes Donjema, geboren Achlum 23-03-1814, overleden Franeker 31-05-1887, gehuwd, trouwt Franekeradeel 09-05-1846 Klaas Tjeerds Meyer, geboren Schingen ca. 1820, zoon van Tjeerd Annes Meyer en Attje Klazes Westra
  e. Attje Sjoukes Donjema, geboren Achlum 20-02-1817, overleden  Franekeradeel 21-12-1891, trouwt  Franekeradeel 25-06-1838 Sytze Sytzes Rienstra, geboren Hichtum 26-07-1814, overleden Franekeradeel 16-03-1869, zoon van Sytse Rientzes Rienstra en Jantje Douwes
     
III.A Foppe Gerrits Donjema, geboren 01-01-1809 en gedoopt aldaar 29-01-1809, overleden Harlingen 13-11-1860, gehuwd, trouwt Harlingen 24-11-1842 Martje Corth
     

GenWar2002

      

disclaimer