GENEALOGIE HOEKSTRA


 


     
I. Dirk Jotties, geboren Oudega 26-03-1713, overleden Nijega (HO) 06-02-1786, trouwt Nijega (HO) 19-04-1744 Goeitsche Ykis; geboren 1709, overleden Nijega (HO) 18-04-1771, dochter van Yke Tjidses en Akke Sybolts

Trouwregister Hervormde gemeente Nijega-Elahuizen - DTB nr. 381, 1657 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 19 april 1744, Nyega -Elahuizen
Man:          Dirk Jotties
Vrouw:       Goeitsche Ykis

Quotisatiekohieren 1749 - Hemelumer Oldeferd, fol. 46
Dirk Jottjes, Hemelumer Oldeferd
Plaats: Nijega                /  Omschrijving: gemeen boer
Gezin volw: 5 en kind: 1  /  Aanslag: 41-11-0
Verhoging: -                 /   Vermogen: -  

uit dit huwelijk:
 

  a. Yke, geboren 24-06-1745 en gedoopt Nijega (HO) 27-06-1745
  b. Jottie, gedoopt Nijega (HO) 16-06-1748
  c. Jets, geboren 25-04-1751 en gedoopt Nijega (HO) 02-05-1751
  d. Jottje Dirks  geboren Nijega (HO) ca. 1755   volgt II
     
II. Jottje Dirks Hoekstra, geboren Nijega (HO) ca. 1755, overleden Hemelumer Oldeferd 17-03-1825, trouwt Nijega (Hemelumer Oldeferd) 12-05-1776 Teetske Douwes, geboren Nijega (HO) ca. 1755, overleden Hemelumer Oldeford 21-06-1821, dochter van Douwe Harmens en Sjoerdtje Ennes

Trouwregister Hervormde gemeente Nijega-Elahuizen - DTB nr. 381, 1657 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 12 mei 1776, Nijega
Man:          Jottje Dirks, Nijega
Vrouw:       Teetske Douwes, Nijega

Familienamen 1811 - Mairie Koudum, fol. 62
Hoekstra, Jottje Dirks, Koudum
k.     Gooyts 35 - Stavoren, Antje 33 - Scharl, Durk 31, Douwe 29, Yke 27, Suttje 25, Harmen 23, in dienst,  Jetske 19, Foke 17
kk.    van Douwe: Teetske 1,
        van Yke:  Grietje 1

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gooits Jottjes Hoekstra, bij huwelijk afkomstig van Stavoren, geboren ca. 1774, overleden Stavoren 15 december 1825, trouwt Stavoren 13 augustus 1809 Albert Minnes Elzinga, bij huwelijk afkomstig van Stavoren, geboren ca. 1758, overleden Stavoren 2 april 1818, zoon van Minne Alberts en Tjidske (Nalatende twee kinderen)
  b. Antje Jottjes Hoekstra, bij huwelijk afkomstig van Koudum, geboren ca. 1776, overleden Stavoren 10 april 1850, weduwe, trouwt Koudum 29 november 1801 Ynte Sikkes de Boer, bij huwelijk afkomstig van Koudum, geboren ca. 1772, overleden Stavoren 14 februari 1830, zoon van Sikke de Boer en Hidtje
  c. Durk Jotjes Hoekstra, geboren ca. 1778 volgt III.A
  d. Douwe Jottjes Hoekstra, geboren ca. 1782 volgt III.B  
  e. Yke Jotjes Hoekstra, geboren ca. 1784 volgt III.C  
  f. Suttje alias Sjoertje Jotjes Hoekstra, bij huwelijk afkomstig van Koudum, geboren ca. 1786, overleden Hemelumer Oldeferd 17 juni 1824, oud 38 jaar, gehuwd, trouwt 1811 [ondertrouw  Hemelumer Oldeferd 16-03-1811 Loeke Loekes alias Lolke Lolkes Postma, bij huwelijk afkomstig van Koudum, geboren ca. 1780. overleden Hindeloopen 11 december 1861
  g. Harmen Jottjes Hoekstra, geboren 1788
- Friezen in het leger van Napoleon Bonaparte - (data J.A. Paasman):
 
Harmen Jottjes Hoekstra, geboren 1788, wonende te Koudum
  burgerl. staat: niet vermeld; lichting Koudum 1808
  ouders: Jottje Dirks Hoekstra en -
  bijzonderheden: loteling (?); legeronderdeel onbekend; bij aanneming familienaam 23 jaar in dienst
  bronnen: Reg.naamsaanname Koudum fol.62
  h. Jetske Jotjes Hoekstra, geboren ca, 1792, overleden Hemelumer Oldeferd 06-10-1822, gehuwd, trouwt Hemelumer Oldeferd 29-06-1814 Pier Meinderts Krol
  i. Foke alias Peeke Jottjes Hoekstra, geboren ca. 1794 volgt III.D
     
III.A Durk Jotjes Hoekstra, bij huwelijk afkomstig van onder Workum, geboren ca. 1778, overleden Hemelumer Oldeferd 25 januari 1815, gehuwd, trouwt Koudum 13 mei 1810 Yke Jans, bij huwelijk afkomstig van onder Workum

Trouwregister Hervormde gemeente Koudum - DTB nr. 374, 1594 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 13 mei 1810, Koudum
Man: Dirk Jottjes, onder Workum
Vrouw: Yke Jans, onder Workum
 

     
III.B Douwe Jottjes Hoekstra, bij huwelijk afkomstig van Koudum, geboren ca. 1782, overleden Hemelumer Oldeferd 11 januari 1856, weduwnaar, trouwt Koudum 19 mei 1805 Bouk Hiddes (Hoekstra), bij huwelijk afkomstig van Koudum

Trouwregister Gerecht Hemelumer Oldeferd & Noordwolde - DTB nr. 368, 1796 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 19 mei 1805, Koudum
Man:          Douwe Jotjes, Koudum
Vrouw:       Bouk Hiddes, Koudum

Uit dit huwelijk:
 

  a. Teetske Douwes Hoekstra, geboren ca. 1811, overleden Workum 10 maart 1822
  b. Hidde Douwes Hoekstra, geboren maire Koudum 1 december 1812, overleden Franeker 13 december 1834
  c. Jotje Douwes Hoekstra, geboren Workum 29 mei 1815
  d. Harmen Douwes Hoekstra, geboren Workum 29 april 1817   volgt IV.A
  e. Roelof Douwes Hoekstra, geboren Workum 15 juli 1819   volgt IV.B
  f. Gettjen Douwes Hoekstra, geboren Workum 11 februari 1822, overleden aldaar 6 maart 1822
  g. Teetske Douwes Hoekstra, geboren Workum 6 februari 1823, trouwt Hemelumer Oldeferd 11-04-1844 Jan Andries Oord, geboren Eesterga ca. 1811, zoon van Andries Jans Oort en Willemtje Gerrits Smit
  h. Dirk Hoekstra, geboren Franekeradeel 16 juni 1826
  i. Gerrit Hoekstra, geboren Franeker 2 juli 1829
     
III.C Yke Jotjes Hoekstra, bij huwelijk afkomstig van Koudum, geboren ca. 1784., overleden Hemelumer Oldeferd 4 februari 1848, trouwt Koudum 21 mei 1809 Hindrikje Jacobs van der Veer, bij huwelijk afkomstig van Koudum, geboren ca. 1788, overleden Hemelumer Oldeferd 26 januari 1848, dochter van Jacob van der Veer

Trouwregister Hervormde gemeente Koudum - DTB nr. 374, 1594 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 21 mei 1809, Koudum
Man:          Yke Jottjes, Koudum
Vrouw:        Hendrikje Jakobs, Koudum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Grietje Ykes Hoekstra, geboren Koudum ca. 1810, overleden Hemelumer Oldeferd 3 maart 1848, trouwt Hemelumer Oldeferd 14 april 1836  Jan Folkerts Folkertsma, geboren ca. 1809, overleden Hemelumer Oldeferd 29 februari 1848
  b. Jottje Ykes Hoekstra, geboren Maire Koudum 17 februari 1812, overleden Hemelumer Oldeferd 8 augustus 1833
  c. Jacob Ykes Hoekstra, geboren Maire Koudum 9 oktober 1814   volgt IV.C
  d. Teetske Ykes Hoekstra, geboren Hemelumer Oldeferd 3 februari 1817, overleden aldaar 19 april 1819
  e. Durk Ykes Hoekstra, geboren Hemelumer Oldeferd 1 januari 1820   volgt IV.D
  f. Teeke Ykes Hoekstra, geboren Hemelumer Oldeferd 29 oktober 1822   volgt IV.E
  g. Teetske Ykes Hoekstra, geboren Hemelumer Oldeferd 16 oktober 1825, overleden aldaar 4 april 1826
  h. Klaas Ykes Hoekstra, geboren  Hemelumer Oldeferd 5 oktober 1828   volgt IV.F
     
III.D Foke alias Peeke Jottjes Hoekstra, geboren ca. 1794, overleden Workum 28 december 1858, gehuwd, trouwt Hemelumer Oldeferd 31 december 1816 Hiltje Sjoerds van der Veen, geboren ca. 1796, overleden Workum 29 december 1860

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Foekje Peekes Hoekstra, geboren Hemelumer Oldeferd 4 december 1817, overleden Hindeloopen 13 december 1874, weduwe, trouwt Hindeloopen 17 mei 1840 Jetze Klazes Rienstra
  b. Teetske Peekes Hoekstra, geboren Hemelumer Oldeferd 22 maart 1819, trouwt Hemelumer Oldeferd 14 mei 1843 Douwe Rientzes Bouma
  c. Antje Peekes Hoekstra, geboren Hemelumer Oldeferd 17 oktober 1820, overleden aldaar 9 april 1830
  d. Jottje Peekes Hoekstra, geboren Hemelumer Oldeferd 15 maart 1823   volgt IV.G
  e. Sjoerd Peekes Hoekstra, geboren Hemelumer Oldeferd 27 december 1824   volgt IV.H
  f. Gooitj Peekes Hoekstra, geboren Hemelumer Oldeferd 1 februari 1829, overleden Workum 5 september 1859, gehuwd, trouwt Workum 9 maart 1856 Johannes Symens Schotsman
  g. Anne Peekes Hoekstra, geboren Hemelumer Oldeferd 12 maart 1834, overleden Workum 9 maart 1861
  h. Antje Peekes Hoekstra, geboren Workum 13 januari 1838, trouwt Hindeloopen 19 mei 1861 Pieter Romkes Sluis, geboren Hindelopen 1835, zoon van Romke Jurjens Sluis en Jappe Cornelis Duif
     
IV.A Harmen Douwes Hoekstra, geboren Workum 29 april 1817, overleden Gaasterland 17 augustus 1850, trouwt Hemelumer Oldeferd 20 mei 1847 Grietje Tjeerds Koopmans, geboren ca. 1821, overleden 25 december 1875

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tjeerd Harmens Hoekstra, geboren Hemelumer Oldeferd 7 mei 1848, overleden aldaar 1 juni 1857
     
IV.B Roelof Douwes Hoekstra, geboren Workum 15 juli 1819, trouwt Wonseradeel 31-05-1845 Lijsbeth Douwes Faber
     
IV.C Jacob Ykes Hoekstra, geboren Maire Koudum 9 oktober 1814, trouwt (1) Hemelumer Oldeferd  2 juni 1836 Trijntje Hotzes Steigenga, geboren ca. 1818, overleden Hemelumer Oldeferd 5 september 1847, trouwt (2) Hemelumer Oldeferd 4 oktober 1849 Sierkjen Tjerks Yntema, geboren ca. 1824, overleden Hemelumer Oldeferd 5 april 1892, oud 68 jaar, gehuwd
     
IV.D Durk Ykes Hoekstra, geboren Hemelumer Oldeferd 1 januari 1820, overleden aldaar 31 januari 1877, gehuwd, trouwt Hemelumer Oldeferd 25 oktober 1849 Akke Piebes Hoekema, geboren Hemelumer Oldeferd 3 april 1821, dochter van Piebe Teekes Hoekema en Tytje Andries van Solkema
     
IV.E Teeke Ykes Hoekstra, geboren Hemelumer Oldeferd 29 oktober 1822, trouwt Wonseradeel 10 mei 1851 Sjerkjen Gerbens van der Kooy, geboren Wonseradeel 12 juli 1822, dochter van Gerben Ruurds van der Kooi en Peerkjen Willems
     
IV.F Klaas Ykes Hoekstra, geboren Hemelumer Oldeferd 5 oktober 1828, trouwt Hemelumer Oldeferd 9 maart 1853 Sijke Piebes Hoekema, geboren Hemelumer Oldeferd 5 oktober 1831, dochter van Piebe Taekes Hoekema en Tietje Andries van Solkema
     
IV.G Jottje Peekes Hoekstra, geboren Hemelumer Oldeferd 15 maart 1823, trouwt Workum 19 april 1848 Hidde Cornelis Duif, geboren Hindeloopen 10 november 1818, overleden Workum 28 mei 1902, gehuwd, dochter van Cornelis Pieters Duif en Iettjen Hillebrands ook vermeld als "Tammes"

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Peeke Hoekstra, geboren Workum 13 december 1848
  b. Cornelis Hoekstra, geboren Workum 9 september 1850
  c. Sjoerd Hoekstra, geboren Workum 20 november 1852
  d. Tieke Hoekstra, geboren Workum 19 september 1855
  e. Ytje Hoekstra, geboren Workum 11 oktober 1858
     
IV.H Sjoerd Peekes Hoekstra, geboren Hemelumer Oldeferd 27 december 1824, trouwt Workum 1 september 1847 Dieuwer Wybrens Buma
     
     
vernieuwd:  06-jun-2006 17:36

GenWar2002

  

disclaimer