GENEALOGIE HOLMANS


 


     
I.

Jan Holman(s) trouwt Groningen 01-07-1740  Aafke Harms

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Swaantje Holmans, gedoopt Groningen 11-12-1746, bij huwelijk afkomstig van Amsterdam, trouwt Harlingen 16-04-1771 Jan Boomsma, bij huwelijk afkomstig van Harlingen
  b. Annigijn, gedoopt Groningen 25-02-1755
  c. Harmanus Jans, gedoopt Groningen 25-02-1757   volgt II.A
  d. Marijke Jan Holmans, gedoopt Groningen 30-01-1761, bij huwelijk afkomstig van Harlingen, overleden Harlingen 26-01-1831, ondertrouw Harlingen 15-10-1785 en trouwt aldaar 06-11-1785 Ernst Fredrik Meyer, bij huwelijk afkomstig van Harlingen
     
II.A Harmanus Jansen Holman(s), gedoopt Groningen 25-02-1757, bij huwelijk afkomstig van Harlingen, overleden Harlingen 18-02-1817, ondertrouw Harlingen 28-04-1787 en trouwt aldaar 24-06-1787 Trijntje Yedes, bij huwelijk afkomstig van Harlingen, geboren Harlingen ca. 1753, overleden als Trijntje Yedes de Mooy Harlingen 07-03-1827

Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1787 - DTB nr:    335, 1772 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 24 juni 1787
Man:             Harmanus Holmans, Harlingen
Vrouw:          Trijntje Yedes, Harlingen

Familienamen 1811 - Mairie Harlingen, fol. 155
Holmans, Harmanus, Harlingen
k. Jan, Lijsbeth, Iede, Swaantje

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Harmanus Holmans, geboren 30-10-1787   volgt III.A
  b. Elisabeth Harmanus Holmans, geboren 03-05-1791, overleden Harlingen 25-02-1848, trouwt Harlingen 05-10-1817 Hendrik Sietses van der Laan, geboren ca. 1782, overleden Harlingen 20-03-1857
  c. Yde Harmanus Holmans, geboren 26-10-1792   volgt III.B
  d. Zwaantje Harmanus Holmans, geboren ca. 1796   volgt III.C
     
III.A Jan Harmanus Holmans, geboren 30-10-1787, overleden Harlingen 20 februari 1836, trouwt Harlingen 27 december 1811 Fokje Willems Steenbergen, geboren Midlum 18-08-1788 en gedoopt aldaar 14-09-178, overleden Harlingen 20 april 1847, dochter van Willem Jans Steenbergen en Grietje Yzaks

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Harmanus Jans Holmans, geboren Harlingen 23 augustus 1812   volgt IV.A
  b. Grietje Jans Holmans, geboren Harlingen 1 oktober 1813 , overleden aldaar 7 januari 1889, trouwt Harlingen 5 juni 1856 Teunis van der Wal, geboren Harlingen 10 mei 1822, zoon van Geert Jurjens van der Wal en Fokeltje Koster
  c. Trijntje Jans Holmans, geboren Harlingen 8 maart 1815, overleden aldaar 4 november 1905, trouwt Harlingen 23 mei 1844 Kornelis Jans van der Meulen, geboren Harlingen 30 januari 1820, overleden aldaar 7 oktober 1879, zoon van Jan Cornelis van der Meulen en Bettje Taekes Plantinga
  d. Wiepkje Jans Holmans, geboren Harlingen 13 september 1817 , overleden aldaar 15 mei 1854 , trouwt Harlingen 21 mei 1846 Andries Pascum, geboren Harlingen 8 mei 1815, overleden aldaar 24 december 1870, zoon van Hendrik Andries Pascum en Berber Jacobs
  e. Willem Jans Holmans, geboren Harlingen 26 maart 1819   volgt IV.B
  f. Lijsbert Jans Holmans, geboren Harlingen 9 juli 1821, overleden Amsterdam 17 augustus 1915, trouwt Harlingen 15 april 1852 Watze Nauta, huisschilder, geboren Harlingen 18 juli 1829, overleden aldaar 11 juli 1888, zoon van Eeltje Watzes Nauta en Sijke Pieters Roorda
  g. Jantje Jans Holmans, geboren Harlingen 1 mei 1823 , overleden aldaar 5 juli 1855, trouwt Harlingen 8 oktober 1846 Teunis van der Wal, geboren Harlingen 10 mei 1822, zoon van Geert Jurjens van der Wal en Fokeltje Koster
  h. Yda Jans Holmans, geboren Harlingen 14 juni 1825 , overleden aldaar 22 mei 1900, weduwe, trouwt Harlingen 17 mei 1849 Wytze Bergsma, geboren 1 februari 1828, zoon van Bauke Walles Bergsma en Riemke Jorkes Westra
  i. Jan Jans Holmans, geboren Harlingen 28 augustus 1829   volgt IV.C
     
III.B Yde Harmanus Holmans, geboren 26-10-1792, overleden Harlingen 20-07-1873, trouwt (1) Harlingen 19-01-1815 Jantje Teunis Koster, geboren ca. 1788, overleden Harlingen 01-08-1821, trouwt (2) Harlingen 17-11-1822 Reinske (Rinske) Tjeerds Stoker, geboren ca. 1790, overleden Harlingen 18-12-1879
     
III.C Zwaantje Harmanus Holmans, geboren ca. 1796, overleden Harlingen 14-10-1861, trouwt Harlingen 23-09-1830 Willem Bartels Verwer, geboren ca. 1796, overleden Harlingen 31-01-1856

kind uit onbekende relatie:
 

  a. Trijntje Johannis Holmans, geboren Harlingen 22-06-1822, trouwt Harlingen 08-05-1851 Abraham Aandeweg
     
IV.A Harmanus Jans Holmans, geboren Harlingen 23-08-1812, overleden aldaar 02-01-1856, trouwt Harlingen 08-06-1843 Hendrikje Hendriks van der Sluis ook genoemd Hendrikje Schiere, geboren Harlingen 10-05-1815, overleden aldaar 10-08-1904, dochter van Doutje Klaases van der Sluis

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Fokje Holmans, geboren Harlingen 31 maart 1844, overleden aldaar 4 maart 1847
  b. Doutje Hollemans, geboren Harlingen 12 augustus 1845, overleden aldaar op 22 december 1848
  c. Jan Holmans, geboren Harlingen 14 mei 1849, overleden aldaar 4 januari 1854
  d. Cecilia Holmans, geboren Harlingen 20 mei 1851, overleden aldaar 2 augustus 1852
  e. Willem Holmans, geboren Harlingen 29 december 1852, overleden aldaar 8 juli 1854
  f. Hermanus Holmans, geboren Harlingen 30 januari 1856, overleden aldaar 1 maart 1858
   

 

IV.B Willem Jans Holmans, geboren Harlingen 26-03-1819, overleden aldaar 18-08-1902, trouwt Harlingen 05-03-1846 Tjerkje Schaap, geboren Franeker 22-04-1816, overleden Harlingen 05-05-1909, dochter van Durk Tjepkes Schaap en Pietje Siezes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Holmans, geboren Harlingen 3 juli 1846, overleden aldaar 30 maart 1849
  b. Dirk Holmans, geboren Harlingen 16 oktober 1848   volgt V.A
  c. Fokje Holmans, geboren Harlingen 7 januari 1851, overleden 5 januari 1928, gehuwd, trouwt Harlingen 19 november 1874 Simon Aukes Lenger, geboren Harlingen 24 september 1848, zoon van Simon Augustus Lenger en Anna Coenraads Speelziek, trouwt (2) Harlingen 17 augustus 1882 Klaas Visser
  d. Rinske Holmans, geboren Harlingen 11 maart 1853, overleden aldaar 4 december 1918, gehuwd, trouwt Harlingen 14 mei 1874 Augustus Lenger, geboren Harlingen 3 september 1850, overleden aldaar 4 juli 1902, zoon van Simon Augustus Lenger en Anna Coenraads Speelziek, trouwt (2)Harlingen 8 october 1903 Fokke Drost, geboren Opsterland 20 april 1854, overleden Harlingen 13 oktober 1926, zoon van Haye Harmens Drost en Harmina Harmens Toering
  e. Wypkje Holmans, geboren Harlingen 18 april 1856, overleden aldaar 25 mei 1879, gehuwd, trouwt Harlingen 14 november 1878 Germen Monsma, geboren Harlingen 17 september 1853, zoon van Dirk Monsma en Grietje Germens Blom
  f. Grietje Holmans, geboren Harlingen 12 december 1858, trouwt Harlingen 23 november 1885 Atse Snip, geboren Harlingen 7 maart 1860, zoon van Tjalke Snip en Trijntje van der Meij
  g. Pietje Holmans, geboren Harlingen 12 juni 1861, overleden Hennaarderadeel 13 mei 1942, weduwe, trouwt Harlingen 20 mei 1886 Jan Schuil, schoenmaker, geboren Harlingen 8 maart 1857, overleden aldaar 18 december 1909, zoon van Uilke Sybrens Schuil en Ytje Jans Baantjer
     
IV.C Jan Jans Holmans, geboren Harlingen 28-08-1829 , overleden aldaar 13-12-1872, gehuwd, trouwt Harlingen 15-12-1853 Rigtje de Haan, geboren Harlingen 07-06-1834, dochter van Johannes Fokkes de Haan en Anke Scheltes van den Berg

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Anke Holmans, geboren Harlingen 29 april 1854
  b. Geertje Holmans, geboren Harlingen 25 februari 1857
  c. Johan Holmans, geboren Harlingen 11 december 1859
  d. Willem Holmans, geboren Harlingen 12 september 1862
  e. Jansje Holmans, geboren Harlingen 28 mei 1866
  f. Elisabeth Holmans, geboren Harlingen 31 januari 1870, overleden aldaar 20 augustus 1872
     
V.A Dirk Holmans, houtvlotter, geboren Harlingen 16-10-1848, overleden aldaar 11-10-1939, weduwnaar, trouwt Harlingen 06-08-1874 Lubrig Schuil, geboren Harlingen 16-06-1849, overleden aldaar 07-04-1924, dochter van Uilke Sybrens Schuil en Ytje Jans Baantjer

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gepke Holmans, geboren Harlingen 29 april 1875, overleden aldaar 9 november 1932, trouwt Harlingen 4 juni 1900 Hessel van der Scheer
  b. Ytje  Holmans, geboren Harlingen 9 april 1877, trouwde Harlingen 19 mei 1904 Tjerk de Groot
  c. Wiepkje  Holmans, geboren Harlingen 6 october 1879, overleden aldaar 15 november 1879
  d. Jeltje  Holmans, geboren Harlingen 6 november 1880, trouwt Harlingen 1 juni 1905 Abraham Faber
  e. Wiepkje  Holmans, geboren Harlingen 6 augustus 1882, overleden aldaar 9 december 1883
  f. Uilkje  Holmans, geboren Harlingen 12 juli 1884, overleden aldaar 4 augustus 1934
  g. Willem  Holmans, geboren Harlingen 30 december 1886, overleden aldaar 29 september 1896
  h. Fokje  Holmans, geboren Harlingen 28 april 1888, overleden aldaar 13 juli 1889
  i. Rinskje  Holmans, geboren Harlingen 21 april 1890, overleden Apeldoorn 22 october 1956, trouwt Rauke Willems Henstra, treinmachinist, geboren Harlingen op 19 augustus 1883, overleden Apeldoorn 19 september 1935, zoon van Willem Raukes Henstra en Jeltje Uilkes Schuil
     
     
vernieuwd:  07-mei-2007 12:32

GenWar2002

     

disclaimer