GENEALOGIE REEN


 


     
I. Jeurre Eebles, bij huwelijk afkomstig van Kornwerd, trouwt Kornwerd 18-05-1766 Hiltje Jans, bij huwelijk afkomstig van Kornwerd

Trouwregister Hervormde gemeente Kornwerd, 1766 - DTB nr:     815, 1665 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 18 mei 1766
Man:          Jeurre Eebles, Cornwerd
Vrouw:       Hiltje Jans, Cornwerd

kinderen uit dit huwelijk:
 

    Wybbe, geboren 12-01-1767 en gedoopt Kornwerd 25-01-1767
    Eeble, gedoopt Kornwerd 18-09-1768
    Hykke, geboren 20-05-1770 en gedoopt Kornwerd 03-06-1770
    Eeble, gedoopt Kornwerd 19-01-1772
    Antje, geboren 05-06-1773 en gedoopt Kornwerd 20-06-1773
    Antje, geboren 21-10-1774 en gedoopt Kornwerd 20-11-1774
    Jan, geboren 05-05-1776 en gedoopt Kornwerd 26-05-1776   volgt II
    Akke, geboren 19-02-1779 en gedoopt Kornwerd 04-04-1779
     
II.

Jan Jurres Reen, bij huwelijk afkomstig van Pingjum, geboren 05-05-1776 en gedoopt Kornwerd 26-05-1776, overleden Franeker 25-04-1825, trouwt Pingjum 23-03-1806 Grietje Ytsens de Jong, bij huwelijk afkomstig van Pingjum, geboren 29-03-1782 en gedoopt Makkum 14-04-1782, overleden Franeker 28-02-1836, dochter van Ytsen Gerrits en Eke Dirks

Trouwregister Hervormde gemeente Pingjum, 1806 - DTB nr:    822, 1746 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 23 maart 1806, Pingjum
Man:             Jan Juwes, Pingjum
Vrouw:          Grietje Ytzens, Pingjum

Familienamen 1811 - Mairie Witmarsum, fol. 18
Rien, Jan Jurres de, Zurich. Register "de Reen", ambt " de Reer"
k. Eeke 2

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Eeke Jans Reen, geboren Pingjum 16-09-1809 en gedoopt Pingjum 01-10-1809, overleden Franeker 26-03-1868, weduwe, trouwt Franeker 10-04-1836 Jan Baukes Steinfort, geboren Franeker 14-07-1812, overleden aldaar 17-01-1857, zoon van Bauke Pieters Steinfort en Grietje Jans Reinsma
  b. Hiltje Jans Reen, geboren mairie Witmarsum 12-12-1812,  overleden Franeker 20-19-1850, trouwt (1) Franeker 19-06-1836 Marten Dirks Steenstra, geboren ca. 1812, overleden Franeker 25-04-1871, zoon van Dirk Martens Steenstra en N.N.
  c. Ytje Jans Reen, geboren mairie Witmarsum 28-12-1815, overleden Franeker 27-09-1819
  d. Jurrigje Jans Reen, geboren Franeker 03-02-1818, overleden aldaar 08-12-1895, trouwt Franeker 20-04-1845 Pieter Leeuwkes Schuitmaker, geboren Franeker 22-09-1818, overleden aldaar 11-05-1885, zoon van Leeuwke Ypes Schuitmaker en Ymkje Jetses Tichelaar
  e. Ytsen Jans Reen, geboren Franeker 06-03-1822,  overleden aldaar 15-11-1823
     
     
vernieuwd:  06-jun-2006 17:36

GenWar2002

     

disclaimer