GENEALOGIE VAN DER SCHAAF - SCHAAF


 


     
I.

Sjoerd Doekes, bij huwelijk afkonstig van Wijnaldum, trouwt Wijnaldum 17-05-1764 Antje Rinnerts, bij huwelijk afkomstig van Achlum

Trouwregister Hervormde gemeente Wijnaldum, 1764 - DTB nr:    114, 1617 - 1810
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 27 mei 1764, Wijnaldum
Man:             Sjoerd Doekes, Wijnaldum
Vrouw:          Antje Rinnerts, Achlum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jantje Sjoerds Schaaf, geboren Grote Buren 15-03-1765 en gedoopt Wijnaldum 14-04-1765, overleden Barradeel 18-08-1838, trouwt Wijnaldum 18-05-1786 Jan Baukes van der Laan, geboren ca. 1760, overleden Barradeel 26-07-1830, zoon van  
  b. Doeke Sjoerds, geboren Grote Buren 11-09-1767 en gedoopt Wijnaldum 27-09-1767   volgt II
     
II. Doeke Sjoerds van der Schaaf, geboren Grote Buren 11-09-1767 en gedoopt Wijnaldum 27-09-1767, overleden Barradeel 05-03-1827, gehuwd, trouwt Pietersburum 17-05-1795 Dirkje Alberts, bij buwelijk afkomstig van Pietersbierum, overleden voor 09-1809, trouwt (2) Pietersbierum 03-09-1809 Korneliske Anes Hoogterp, weduwe van Klaas Bartels Hoogterp, geboren Blija 16-07-1776 en gedoopt op belijdenis Hallum 03-03-1799, bij huwelijk afkomstig van Pietersbierum, geboren ca. 1776, overleden Barradeel 18-11-1837, dochter van Ane Fintes en Hiltje Kornelis

Trouwregister Hervormde gemeente Pietersbierum, 1795 - DTB nr:    104, 1719 - 1812
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 17 mei 1795, Pietersbierum
Man:             Doeke Sjoerds, Pietersbierum
Vrouw:          Dirkje Alberts, Pietersbierum

Trouwregister Hervormde gemeente Pietersbierum, 1809 - DTB nr:    104, 1719 - 1812
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 3 september 1809, Piertersbierum
Man:             Doeke Sjoerds, Pietersbierum
Vrouw:          Korneliske Anes, Pietersbierum

Familienamen 1811 - Mairie Minnertsga, fol. 22v
Schaaf, Doeke Sjoerds van der, Minnertsga
k. Sjoerd 13, Albert 10, Joukje 8

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Sjoerd Doekes van der Schaaf, geboren Pietersbierum 02-01-1799 en gedoopt aldaar 27-01-1799
  b. Albert Doekes van der Schaaf, geboren Pietersbierum 13-07-1801 en gedoopt aldaar 02-08-1801
  c. Joukje Doekes van der Schaaf, geboren Pietersbierum 14-05-1804 en gedoopt aldaar 27-05-1804, overleden Barradeel 12-02-1832, trouwt Barradeel 02-05-1829 Herke Leeuwkes Postma, geboren Wijnaldum 09-04-1801 en gedoopt aldaar 26-04-1801, overleden Barradeel 05-07-1872, zoon van Leeuwke Hendriks en Ietske Herkes
  d. Dirkje Doekes van der Schaaf, geboren Pietersbierum 30-01-1808 en gedoopt aldaar  14-02-1808, jong overleden voor 1811
     
III.A Sjoerd Doekes van der Schaaf, geboren Pietersbierum 02-01-1799 en gedoopt aldaar 27-01-1799, overleden Barradeel 28-11-1859, trouwt Barradeel 22-06-1833 Neeltje Simons Laansma, geboren mairie Sexbierum 19-04-1812, overleden Barradeel 24-07-1890, dochter van Simon Aukes Laansma en Harmentje Harmens Smit

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Doeke Sjoerds van der Schaaf, geboren Barradeel 18-02-1834, overleden aldaar 09-12-1869
  b. Harmientje Sjoerds van der Schaaf, geboren Barradeel 24-08-1836, overleden aldaar 26-08-1836
  c. Harmyntje Sjoerds van der Schaaf, geboren Barradeel 23-08-1837, overleden aldaar 19-11-1842
  d. Simon Sjoerds van der Schaaf, geboren Wijnaldum 19-12-1839   volgt IV.A
  e. Dirk Sjoerds van der Schaaf, geboren Wijnaldum 18-02-1843   volgt IV.B
  f. Harmientje Sjoerds van der Schaaf, geboren Wijnaldum 08-01-1846, overleden Barradeel 25-03-1856
  g. Sipke Sjoerds van der Schaaf, geboren Wijnaldum 30-03-1851  volgt IV.C
     
III.B Albert Doekes van der Schaaf, geboren Pietersbierum 13-07-1801 en gedoopt aldaar 02-08-1801, overleden Barradeel 05-05-1893, trouwt Barradeel 08-05-1830 Tjaltje Tjerks de Vries, geboren Minnertsga 30-05-1804 en gedoopt aldaar 16-06-1804, overleden Barradeel 04-11-1871, dochter van Tjerk Harmens en Sietske Ieppes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Durkje Alberts van der Schaaf, geboren Barradeel 13-10-1832, overleden Franeker 14-03-1922
  b. Tjerk Alberts van der Schaaf, geboren Barradeel 09-02-1835  volgt IV.D
  c. Doeke Alberts van der Schaaf, geboren Barradeel 02-02-1838  volgt IV.E
  d. Sytske Alberts van der Schaaf, geboren Barradeel 02-01-1841, overleden aldaar 16-22-1842
  e. Sytske Alberts van der Schaaf, geboren Pietersbierum 03-10-1843, overleden Franeker 13-04-1937, weduwe, trouwt Franekeradeel 14-11-1870 Lieuwe Sjoerds Zevenhoeken, geboren Midlum 29-03-1846, zoon van Sjoerd Lieuwes Zevenhoeken en Rinske Klazes Travaillé
  f. Joukje Alberts van der Schaaf, geboren Pietersbierum 03-10-1843, overleden aldaar 05-10-1843
  g. Joukje Alberts van der Schaaf, geboren Pietersbierum 30-05-1851, trouwt Barradeel 17-04-1875 Beert Brouwer, geboren Sexbierum 30-10-1848, zoon van Anne Joons Brouwer en Lijsbeth Beerts Palstra
     
IV.A Simon Sjoerds van der Schaaf, geboren Wijnaldum 19-12-1839, overleden Franeker 20-02-1902, gehuwd, trouwt Franekeradeel 16-05-1868 Baukje Annes Zijlstra, geboren Franeker 29-05-1842, overleden aldaar 17-07-1905, dochter van Anne Thijsses Zijlstra en Trijntje Philippus Mollema

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sjoerd van der Schaaf, geboren Barradeel 14-02-1869
  b. Anne van der Schaaf, geboren Barradeel 09-11-1870
  c. Trijntje van der Schaaf, geboren Barradeel 10-06-1872
  d. Anne van der Schaaf, geboren Barradeel 27-08-1874
  e. Antje van der Schaaf, geboren Franekeradeel 26-08-1876
  f. Neeltje van der Schaaf, geboren Franekeradeel 26-08-1876
  g. Doeke van der Schaaf,  werkman, geboren Herbaijum 09-10-1878, vertrokken van Lemmer naar Iowa Noord Amerika 02-02-1904
  h. Anna van der Schaaf, geboren Franekeradeel 01-03-1881
  i. Thijs van der Schaaf, geboren Franekeradeel 03-07-1885
     
IV.B Dirk Sjoerds van der Schaaf, geboren Wijnaldum 18-02-1843, overleden Barradeel 18-12-1919, trouwt Barradeel 15-05-1875 Wytske Leistra, geboren Wijnaldum 09-03-1851, overleden Barradeel 20-06-1901, dochter van Pieter Klazes Leistra en Japke Pieters Hofstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sjoerd van der Schaaf, geboren Barradeel 05-11-1876
  b. Japke van der Schaaf, geboren Barradeel 10-02-1878
  c. Pieter van der Schaaf, geboren Barradeel 04-02-1881
  d. Doeke van der Schaaf, geboren Barradeel 02-01-1885
  e. Klaas van der Schaaf, geboren Barradeel 16-04-1887
     
IV.C Sipke Sjoerds van der Schaaf, geboren Wijnaldum 30-03-1851, overleden Barradeel 02-01-1918, gehuwd, trouwt Barradeel 14-05-1892 Aafke Postma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sjoerd van der Schaaf, geboren Barradeel 09-06-1893
     
IV.D Tjerk Alberts van der Schaaf, geboren Barradeel 09-02-1835, overleden Leeuwarderadeel 13-08-1916, trouwt Barradeel 18-05-1861 Helena Arjens Goodijk, geboren Barradeel 08-01-1842, overleden22-08-1915, dochter van Arjen Jelles Goodijk en Johanna Samuels Steenmeyer

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Albert van der Schaaf, geboren Franekeradeel 25-05-1862
  b. Johanna van der Schaaf, geboren Franekeradeel 07-02-1864
  c. Arjen van der Schaaf, geboren Franekeradeel 13-08-1865
  d. Johanna van der Schaaf, geboren Franekeradeel 21-09-1866
  e. Samuel van der Schaaf, geboren 01-09-1868
  f. Arjen van der Schaaf, geboren Franekeradeel 12-06-1871
  g. Tjaltje van der Schaaf, geboren Franekeradeel 10-11-1872
  h. Samuel van der Schaaf, geboren Franekeradeel 31-12-1873
  i. Samuel van der Schaaf, geboren Franekeradeel 06-03-1877
     
IV.E Doeke Alberts van der Schaaf, geboren Barradeel 02-02-1838, overleden aldaar 10-01-1912, weduwnaar, trouwt Barradeel 30-05-1868 Idske Scheltes Faber
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

GenWar2002

disclaimer