GENEALOGIE WATSE PIETERS


 


     
I.

Watse Pieters Meetie, bij huwelijk afkomstig van Harlingen, trouwt Harlingen 18-11-1725 Johanneske Hoites, gedoopt Harlingen 19-07-1705. dochter van Hoyte Feytes en Hylkjen Johannis

Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1725 - DTB nr:    333, 1709 - 1739
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 18 november 1725
Man:             Watse Pyters Meetie, Harlingen
Vrouw:           Johanneske Hoites, Harlingen

Quotisatiekohieren 1749 - Harlingen:
Watse Pieters Meetje, Harlingen,
Wijk: 8e Kwartier,
Omschrijving: smackschipper; maetig,
Gezin: volw: 6 en kind: 3,
Aanslag: 27-13-0


Smak(schip)

Kustvaarder, waddenvaarder en binnenvaartuig voor de vaart op Frankrijk, Engeland en ScandinaviŰ. In de Nederlanden ook gebruikt als beurtvaarder. Smakken waren reeds in de vaart in het begin van de 16e eeuw. Zij werden ook gebruikt voor de oorlogvoering.
In de 17e eeuw waren het een soort buikige, zwaargebouwde hektjalken met zwaarden.
De inrichting was meer die van een binnenvaarder dan van een zeeschip. Achter de mast lag een reeks luiken tot aan een lage roef vˇˇr de stuurplaats. Het achterschip was gebouwd met een staatsie of hennegat. De tuigage bestond uit een korte mast voor een zwaar spriettuig met hoge nok. Als voorzeilen werden een stagfok en een kluiver gevoerd. Soms  werd een breefok bijgezet. Op het hek stond een druilmastje met een bezaantje.
In de 18e eeuw werd het type verzwaard; het bereikte toen een tonnenmaat van max. 40 ton. Het spriettuig was op het einde van de 17e eeuw vervangen door een staand gaffeltuig met opgelaste steng. Daardoor konden behalve een breefok ook een ratopzeil en een bramzeil worden bijgezet. De voorzeilen waren een stagfok, kluiver en jager. Het druilzeil op het hek was groter en zwaarder, maar behield de papegaaistok voor de schoot.
Bron: Maritieme Encyclopedie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hylckien Watses Meetje, gedoopt Harlingen 02-02-1727, ondertrouw (1) Gerecht Harlingen 24-10-1750 en trouwt (1) aldaar NH 15-11-1750 Freerk Stoffels, bij huwelijk afkomstig van Harlingen, ondertrouw (2) Gerecht Harlingen 08-03-1760 en trouwt (2) aldaar NH 25-03-1760 Jan Rienks, bij huwelijk afkomstig van Harlingen
  b. Styntie Watses, gedoopt Harlingen 29-08-1728, ondertrouw Gerecht Harlingen 17-11-1753 en trouwt aldaar NH 09-12-1753 Pieter Dirks, bij huwelijk afkomstig van Harlingen
  c. Hoytie, gedoopt Harlingen 08-06-1730, jong overleden
  d. Claes, gedoopt Harlingen 14-06-1732, jong overleden
  e. G(e)ertje Watzes, gedoopt Harlingen 26-08-1734, ondertrouw Gerecht Harlingen 13-11-1762 en trouwt aldaar 27-03-1763 Eeltje Doedes, gedoopt Harlingen 13-07-1725, zoon van Doede Eelties en Maaike Evouws
  f. Claas Watses Meetje, gedoopt Harlingen 09-12-1736, ondertrouw (1) Gerecht Harlingen 08-11-1760 en trouwt aldaar NH 23-11-1760 Joukje Willems, bij huwelijk afkomstig van Harlingen, ondertrouw (2) Gerecht Harlingen 13-12-1766 Sierke Rinkes, bij huwelijk ondertrouw afkomstig van Nes (Ameland)
  g. Hoeite, gedoopt Harlingen 03-09-1739
  h. Grytje Watses Meetje, gedoopt Harlingen 24-05-1742, ondertrouw Gerecht Harlingen 10-09-1763 en trouwt Abraham Jongejans, bij ondertrouw afkomstig van Harlingen
  i. Hiske, gedoopt Harlingen 22-07-1745
     

GenWar2002

disclaimer