GENEALOGIE BULT


KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART NRS. :  76, 152


     
I.

Jan Jans Bult de oude, boer, wonende Oldeholtpade (1749), geboren ca 1700 (7 volw.), overleden Wolvega ca. 1775, trouwt (1) voor 1727 Antje Aukes, geboren ca 1694, overleden Wolvega ca 1762, dochter van Auke Broers en Jantje Meinen, trouwt (2) Oldeholtpade 11-4-1764 Antje Hendriks, bij huwelijk afkomstig uit Oldeholtpade

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan, geboren ca. 1727   volgt II.A
  b. Auke, geboren ca. 1729
  c. Jantje
  d, Douwe, geboren ca. 1735   volgt II.B
     
II. Jan Jans, bij dopen kinderen genoemd als Jan Jans Bult de jonge, bij huwelijk afkomstig van Oldeholtpade, trouwt Oldeholtpade 12-05-1754 Geertje Roelofs, bij huwelijk afkomstig van Schurega, gedoopt ged. 02-04-1730, dochter van Roelof Bartels en Femke Aukes.

Trouwregister Herv. Gem. Oldeholtpade Nijeholtpade. Oldeholtwolde Ter Idzard, 1754 - DTB nr:     772, 1674 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 12 mei 1754, Oldeholtpade
Man:          Jan Jans, Oldeholtpade
Vrouw:       Geertje Roelofs, Schurega

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje Jans Bult, geboren Sonnega 26-02-1755 en gedoopt 02-03-1755, trouwt Oldeholtpade 06-05-1775 Sippe Jans Bultsma, geboren Oldeholtpade 11-04-1750, overleden aldaar 10-01-1806, zoon van Jan Sippes en Janke Klaases
  b. Jan, geboren Wolvega 07-06-1758 en gedoopt 11-06-1758
  c. Roelof, gedoopt Wolvega 13-04-1760
  a. Albert, geboren Wolvega 20-03-1761 en gedoopt 22-03-1761   zie verder genealogie Scheenstra
  d. Femke, geboren Wolvega 26-12-1764 en gedoopt 01-01-1765
  e. Menke Jans Bult, geboren Wolvega 06-12-1768 en gedoopt 11-12-1768, overleden Weststellingswerf  23-11-1836, ongehuwd
  f. Trijntje Jans Scheenstra, geboren Wolvega 25-07-1770 en gedoopt 29-07-1770, overleden Weststellingswerf 23-05-1830, trouwt (1) Weststellingwerf (mairie Wolvega) 16-05-1812 Rinze Dirks Weenstra, geboren ca. 1778, overleden Weststellingswerf 06-07- 1822, trouwt (2) Weststellingwerf 28-04-1825 Pieter Idzes Bruinewoud, geboren ca. 1799, overleden Weststellingswerf 26-02-1888
     
II.B Douwe Jans Bult, geboren ca. 1735, overleden Weststellingswerf 19-11-1811, trouwt Wolvega 27-04-1760 Antje Wybes, bij huwelijk afkomstig uit Katlijk

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega Sonnega Nijelamer Nijeholtwolde 1687-1811 - Inventarisnr.: 778
Vermelding  : Bevestiging huwelijk op 27 april 1760 in Wolvega
Man           : Douwe Jans afkomstig van Wolvega
Vrouw        : Antje Wybes afkomstig van Katlijk

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wybe, geboren Nijelamer 15-04-1761 en gedoopt Wolvega/Sonnega 19-04-1761   volgt III.A
  b. Jan, geboren Nijelamer 20-02-1763 en gedoopt Wolvega/Sonnega 27-02-1763
  c. Antje, geboren Nijelamer 13-05-1764 en gedoopt Wolvega/Sonnega 20-05-1764
  d. IJbeltje, geboren Nijelamer 15-08-1766 en gedoopt Wolvega/Sonnega 17-08-1766
  e. Trijntje, geboren Nijelamer 18-09-1767 en gedoopt Wolvega/Sonnega 27-09-1767
     
     
III.A Wybe Douwes Bult ook genaamd Bultsma, geboren Nijelamer 15-04-1761 en gedoopt Wolvega/Sonnega 19-04-1761, overleden Weststellingwerf 02-03-1831, trouwt Wolvega 20-05-1798 Hendrikje Jans, afkomstig van Wolvega

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega Sonnega Nijelamer Nijeholtwolde 1687-1811 - Inventarisnr.: 778
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 20 mei 1798 in Wolvega
Man          : Wybe Douwes afkomstig van Nijeholtwolde
Vrouw       : Hendrikje Jans afkomstig van Wolvega

Familienamen 1811 -  Mairie Wolvega, fol. 92v
Bult, Wybe Douwes, Nijeholtwolde
k. Douwe 12, Jan 12, Jelle 10, Fake 7

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Douwe, geboren Gorredijk 31-03-1799 en gedoopt aldaar 14-04-1799
  b. Jan, geboren Gorredijk 31-03-1799 en gedoopt aldaar 14-04-1799
  c. Jelle, geboren Nijeoltwolde 21-01-1802 en gedoopt Wolvega/Sonnega 31-01-1802
  d. Taeke Wybes Bult ook genaamd Bultsma of Buldsma, geboren Nijeoltwolde 16-04-1804 en gedoopt Wolvega/Sonnega 20-05-1804, trouwt Weststellingwerf 12-05-1837 Jebbigjen Hendriks Palmbos
     
     
     
     

GenWar2002

       

disclaimer