GENEALOGIE DE BOER


KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART NRS. :  49, 98, 196


     
I. Siemen Doedes trouwt Jeltje Keimpes

kinderen uit dit huwelijk:
 

    Keimpe, gedoopt Lekkum/Miedum 01-02-1750   volgt II
    Trijntje, gedoopt Lekkum/Miedum 12-03-1752
     
II. Keimpe Simons, gedoopt Lekkum/Miedum 01-02-1750, overleden Leeuwarden 15-08-1842, trouwt Miedum 31-05-1778 Klaaske Tjeerds, bij huwelijk afkomstig van Mideum, geboren ca. 1757

Trouwregister Hervormde gemeente Lekkum Miedum, 1778 - DTB nr:    475, 1772 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 31 mei 1778, Lekkum
Man:             Keimpe Sijmens, Lekkum
Vrouw:          Klaaske Tjeerds, Miedum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaaske Keimpes de Boer, geboren Lekkum 09-20-1783 en gedoopt aldaar 09-11-1783, overleden Dantumadeel 07-08-1839, trouwt Lekkum 13-01-1811 Tabe Martens Koldijk, geboren Grouw 1786, overleden Lions 26-11-1825, trouwt (2) Baarderadeel 19-04-1828 Meinte Bontjes Meintema, geboren ca. 1793, overleden Baarderadeel 27-11-1858, zoon van Bontje Meintes Meintema en Antje Jentjes Siderius
     

GenWar2002

      

disclaimer