GENEALOGIE DE WAGT - 4


KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART NRS. :  9, 18, 36

 


Voor voorgeslacht I. Ruurd Jans zie: Deelgenealogie Voolstra
     
I. Ruurd Jans, zoon van Jan Annes Voolstra en Grietje Jochems, geboren Gersloot 02-05-1774 en gedoopt Tjalleberd 22-05-1774, overleden Noorder-Drachten 05-8-1811, trouwt Drachten 17-12-1797 Sjoerdje Jans de Wagt, arbeidster, geboren NoorderDrachten ca. 02-1771 en gedoopt aldaar 26-08-1771, dochter van Jan Douwes de Wagt en Geeske Rinzes 

Trouwregister Hervormde gemeente Drachten - DTB nr. 624, 1674 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 17-12-1797, Drachten
Man:          Ruurt Jans, Gersloot
Vrouw:       Sjoerdje Jans, Noorderdrachten

Familienamen 1811 - Mairie Drachten, deel 2, fol. 6
de Wagt, Jan Douwes, Noorderdrachten neemt de naam "de Wagt" aan voor zijn dochter Sjoerdje en haar kinderen uit huwelijk met Ruurd Jans:
k.      Fokjen 54, Tjimkje 49, Douwe 47, Sjoerdje 41
kk.    van Fokjen: Douwe 24, Minke 22, Geeske 17, Gabriel 13, Jan 11;
        van Douwe: Jan 19, Geeske 9;
        van Tjimkje: Siebren ?;
        van Sjoerdje: Jan 12, Rinse 9, Jelle 6;
        van wijlen dochter Antje: Folkert 9

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Ruurds de Wagt, geboren Drachten 30-06-1799 en gedoopt aldaar 18-03-1810
  b. Rinse Ruurds de Wagt, geboren Drachten 14-11-1802 en gedoopt aldaar 18-03-1810   volgt II 
  c. Jelle Ruurds de Wagt, geboren Drachten 1805, overleden Drachten 17-12-1813
     
II. Rinze Ruurds de Wagt, geboren Drachten 14-11-1802, overleden Weststellingswerf 20-08-1849, trouwt Weststellingswerf 19-11-1823 Gettje Alberts Scheenstra, geboren ca. 1799, overleden Weststellingswerf, 11-11-1856

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ruurd Rinzes de Wagt, geboren Wolvega 14-12-1825, overleden Weststellingswerf 28-10-1839
  b. Baukjen Rinzes de Wagt, geboren Steggerda 25-08-1830, overleden Weststellingswerf 26-06-1833
  c. Baukje Rinzes de Wagt, geboren Steggerda 11-09-1833, overleden Beets 11-01-1920, trouwt Beetsterzwaag 19-09-1863 Sipke Zwart, geboren Steenwijkerwold ca.1830, overleden voor 1920, zoon van Jochem Jans Zwart en Rigtje Aukes  
  d. Jan Rinzes de Wagt, geboren Steggerda 27-11-1835   volgt III
  e. Sjoerdje Rinzes de Wagt, geboren Steggerda 10-02-1839, overleden Weststellingswerf 26-08-1851
     
III. Jan Rinzes de Wagt, turfmaker, geboren Steggerda 27-11-1835, trouwt Schoterland 27-04-1862 Evertje Geerts Wagenmaker

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Aukje de Wagt, geboren Weststellingwerf 15-05-1863
  b. Geertje de Wagt, geboren Ter Idzard 18-03-1865, trouwt (1) Steenwijkerwold 07-05-1887 Hendrik Akkerman, boerenknecht, geboren Weststellingwerf ca. 1857, zoon van Marten Tijmens Akkerman en Sjoukje Hendriks Posthumus, trouwt (2) Blankenham 01-02-1907 Albert Harsevoort, arbeider, geboren Blokzijl ca. 1855, weduwnaar van Femmigje Timmerman, zoon van Jan Harsevoort en Hilligje Meilof
  c. Rinze de Wagt, turfmaker, geboren Oldeholtwolde 21-01-1867   volgt VIII.C
  d. Hendrikje de Wagt, geboren Oldeholtpade 21-02-1869, trouwt Steenwijkerwold 17-10-1890 Gerrit de Jong, arbeider, schipper, geboren Giethoorn ca. 1856, dochter van Jan de Jong en Jantje Dam
  e. Geert de Wagt, geboren Oldeholtwolde 07-05-1871
  f Grietje de Wagt, geboren Weststellingwerf 15-12-1875
     
IV. Rinze de Wagt, turfmaker, fabriekarbeider, geboren Oldeholtwolde 21-01-ca. 1867 , trouwt Steenwijkerwold 23-12-1893 Wietske Leeuw, geboren Steenwijkerwold ca. 1875, dochter van Harm Leeuw en Jantje van der Veen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Rinze de Wagt, fabriekarbeider, geboren Steenwijkerwold ca. 1895, trouwt Losser 03-08-1915 Johanna Drent, geboren Kuinre ca. 1894, dochter van Gerbrand Drent en Geertje de Lange
  b. Johanna de Wacht, geboren Epe (D) ca. 1897, trouwt Oldemarkt 27-12-1919 Willem Schokker, turfmaker, geboren Weststellingwerf ca. 1883, zoon van Hendrik Schokker en Aukjen de Boer
     
     

vernieuwd:  25-aug-2009 14:29


GenWar2002

      

disclaimer