GENEALOGIE DIJKSTRA


KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART NRS. :  29, 58, 116


     
I. Jan Harmens Dijkstra, bij huwelijk afkomstig van Oostrum, geboren ca. 1774, overleden Oostrum 02-09-1818, trouwt Oostrum 15-11-1807 Johanna Petronella Holkema, bij huwelijk afkomstig van Oostrum, geboren Oostrum 18-02-1786, overleden Utingeradeel 21-11-1859, dochter van Pytter (Petrus) Holkema en Catryna Elysabeth van Aalburg

Trouwregister Hervormde gemeente Oostrum Jouswier, 1807 - DTB nr:    542, 1751 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 15 november 1807, Oostrum
Man:             Jan Harmens, Oostrum
Vrouw:          Johanna Petronella Holkema, Oostrum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Petrus, geboren Oostrum 19-03-1810 en gedoopt aldaar 15-04-1810   volgt II.A
b. Harmen Jans Dijkstra, geboren mairie Ee 05-11-1813, jong overleden
  c. Harmen Jans Dijkstra, geboren mairie Ee 23-12-1814   volgt II.B
d. Catharina Elisabeth Dijkstra, geboren Oostdongeradeel 17-12-1817, overleden Utingeradeel 07-04-1890, trouwt Utingeradeel 19-01-1845 Andries Hylkes Hottinga, geboren Haskerland (Mairie Haske) 04-11-1815, overleden Joure 18-08-1855, zoon van Hielke Andries Hottinga en Jitske Jans de Vries
     
II.A Petrus Jans Dijkstra, geboren Oostrum 19-03-1810 en gedoopt aldaar 15-04-1810, overleden Oostdongeradeel 09-09-1871, trouwt Oostdongeradeel 02-01-1840 Jantje Jans Plantema, overleden Oostdongeradeel 26-09-1889, 80 jaar

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jantje Dijkstra, geboren Kollumerland 27-04-1840
  b. Jan Dijkstra, geboren Wymbritseradeel 19-09-1843
     
II.B
 
Harmen Jans Dijkstra,geboren mairie Ee 23-12-1814, trouwt Grootegast 10-04-1845 Aukje Geerts Wiersema, geboren ca. 1816, dochter van Geert Sierds Wiersema en Seli Fokkes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pieter Dijkstra, geboren Achtkarspelen 26-07-1848, overleden aldaar 03-12-1858
  b. Grietje Dijkstra, geboren Gerkesklooster 14-08-1853, trouwt Achtkarspelen 20-05-1876 Klaas Dijkstra, oud 26 jaar, geboren Buitenpost, zoon van Luitjen Dijkstra en Gertje Ennes Hopperus
  c. Pietje Dijkstra, geboren Stroobos 22-04-1856, overleden Grootegast 20-05-1932, trouwt Grootegast 22-05-1880 Gerrit Smits, geboren Lutjegast ca. 1851, zoon van Jan Derks Smits en Fenne Karstens Pot
  d. Betje Dijkstra, geboren Achtkarspelen 28-04-1859
  e. Durkje Dijkstra, geboren Achtkarspelen 25-12-1861
     

GenWar2002

        

disclaimer