GENEALOGIE HOEKSTRA


KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART NRS. : 43, 86, 173


     
I. Willem Stevens, bij 1e huwelijk afkomstig van Oldeholtpade, trouwt (1) Oldeholtpade 14-09-1760 Geertje Cornelis, bij huwelijk afkomstig van Drachten, overl. Luxwoude voor 1780, trouwt (2) Langezwaag 12-03-1780 Mootske Johannes, weduwe van Popke Roels, bij 1e huwelijk afkomstig van Ureterp, overleden Gersloot rond 1791

Trouwreg. Herv. Gem. Oldeholtpade-Nijeholtpade-Oldeholtwolde-Ter Idzard - DTB nr. 772, 1674 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 14 september 1760, Oldeholtpade
Man:          Willem Stevens, Oldeholtpade
Vrouw:       Geertje Cornelis, Drachten

Trouwregister Herv. Gemeente Langezwaag-Kortezwaag-Luxwoude - DTB nr. 564, 1723 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 12 maart 1780, Langezwaag
Man:          Willem Stevens, Luxwoude
Vrouw:       Mootske Johannes, Noorderdrachten

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Cornelis Willems, geboren ca. 1762   volgt II
  b. Martjen Willems, bij huwelijk afkomstig van Luxwoude, geboren Drachten 05-02-1767 en gedoopt Langezwaag 21-04-1811, overleden Opsterland 14-08-1848, trouwt Tjalleberd 06-08-1786 Jan Bartels de Leeuw, veenwerker, turfmaker, gedoopt Beulake 15-12-1754, overleden Luinjeberd 15-12-1827, zoon van Bartelt Jacobs de Leeuw en Meinsjen Jans Dragt
  c. Gepke Willems, bij huwelijk afkomstig van Luxwoude, geboren ca. 1771, overleden ∆ngwirden 03-08-1817, gehuwd, trouwt Tjalleberd 23-10-1791 Klaas Roelofs van der Wal, geboren Heerenveen ca. 1767, overleden ∆ngwirden 28-07-1826, zoon van Roelof Klases en Trijntje Hessels
   
II. Cornelis Willems Hoekstra, bij huwelijk afkomstig van Luxwoude, geboren ca. 1762, overleden Schoterland 14-05-1831, trouwt Terband 26-06-1791 Reinskjen Jans, bij huwelijk afkomstig van Luinjeberd

Trouwreg. Herv. Gem. Terband-Tjalleberd-Luinjeberd-Gersloot, 1791 - DTB nr:    40, 1772 - 1812
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 26 juni 1791, Terband
Man:             Kornelis Willems, Luxwolde
Vrouw:          Reinskjen Jans, Luinjeberd

Familienamen 1811 - Mairie Joure, fol. 51
Hoekstra, Cornelis Willems, Joure
k. Willem 19, Geertje 18, Hindrikje 16, Antje 14, Gepke 12, Jouke 10, Jan 5, Marijke 1, allen aldaar

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Willem Hoekstra, geboren ca. 1792
  b. Geertje Hoekstra, geboren ca. 1793
  c. Hindrikje Hoekstra, geboren ca. 1795, overleden ∆ngwirden 08-11-1865, trouwt Haskerland 17-04-1819 Roelof Beenen de Jong
  d. Antje Hoekstra, geboren ca. 1797
-
Dirkjen Hessels Makkinga Hoekstra, geboren Haskerland 14-04-1819, overleden Leeuwarden 01-01-1904, weduwe, trouwt Leeuwarden 04-09-1859 Holst van der Zee
  e. Gepke Hoekstra, geboren ca. 1799, overleden ∆ngwirden 12-12-1865, weduwe, trouwt Schoterland 04-04-1824 Winout Jans Cuiper
  f. Jouke Hoekstra, geboren ca. 1801
  g. Jan  Hoekstra, geboren ca. 1806
  h. Marijke Hoekstra, geboren ca. 1810
     

GenWar2002

        

disclaimer