DEELGENEALOGIE HOLKEMA


KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART NRS. :  59, 118, 236, 472, 952, 1904, 3808, 7616, 15232, 30464


Generatie I t/m VI gebaseerd op Holkema Family
     
I. Gijsbert Holckema, zoon van Jetse N.N. en Anna N.N., geboren 1550, overleden 1593, trouwt Jancke N.N.

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jacob Gijsbert (Japik Gysberts) Holckema, geboren 1579   volgt II
     
II. Jacob Gijsbert (Japik Gysberts) Holckema, geboren 1579, overleden Bolsward 22-01-1655, trouwt Bolsward 1602 Ancke Willemsdr. de Heer, overleden Bolsward 1643

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gysbert Japicx (Gijsbert Jacobs ) Holkema, dichter-schoolmeester, geboren Bolsward 1603, overleden aldaar 09-1666 (aan de Pest)
  b. Willem Jacobs Holckema, geboren 1609   volgt III
     
III. Willem Jacobs Holckema, geboren 1609, overleden Bolsward 14-01-1662/63, trouwt 1644 Aaltje Fransssen de Ringh, geboren Harlingen, overleden Bolsward 10-1666 (aan de pest)

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Frans Willems Holkema, geboren Bolsward   volgt IV
     
IV. Frans Willems Holkema, geboren Bolsward, overleden Staveren 1690-1696, trouwt Arum ca. 1671 Eelck Pieters

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pieter Fransen (Pytter Franses) Holkema, geboren Arum ca. 1675   volgt V
     
V. Pieter Fransen (Pytter Franses) Holkema, geboren Arum ca. 1675, overleden Sneek 09-09-1725, trouwt Sneek 10-09-1698 Meijncke Daniels van der Leij, overleden Sneek 07-08-1725, dochter van Daniel van der Leij en Meijncke Sydses van Schagen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Frans Pieters Holkema, geboren Sneek 19-01-1702/03   volgt VI
     
VI. Frans Pieters Holkema, geboren Sneek 19-01-1702/03, overleden Makkum 30-05-1764, trouwt Makkum 30-05-1764 Hylkjen Klazes, afkomstig van Grouw, dochter van Klaas Siebrens en Jetske Symens

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pytter (Petrus) Holkema, geboren Makkum 19-04-1746   volgt VII
     
VII. Pytter (Petrus) Holkema, predikant, geboren Makkum 19-04-1746, overleden Oostrum 05-03-1818, trouwt Catryna Elysabeth van Aalburg, geboren Oudkarspel 06-03-1755, overleden Oostrum 07-12-1812, dochter van Johan van Aalburg en Catrijne Homma
 
Memories van Successie - Kantoor Dokkum, overl. jaar 1818
Overledene: Petrus Holkema - Overleden: 5 maart 1818 - Wonende: Oostrum
  NH-predikant; vader van Franciskus, NH-predikant Akkrum?, Jan, veerschipper/koopman, Chatarina (vrouw van Ate Heeres Bl***?, winkelier), Hike, te Niawier en Johanna Petronella Petrus Holkema (weduwe van Jan Harmens Dijkstra). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Franciscus, geboren Enigenburg (Noord Holland) 17-03-1778 en gedoopt Oostrum 29-03-1778   volgt VIII.A
  b. Hieke Holkema, geboren 06-01-1780, overleden Utingeradeel 03-09-1829
  c. Catharina Elisabeth Holkema, geboren 30-09-1781 , overleden Utingeradeel 13-07-1841, oud 59 jaar, gehuwd, trouwt Akkrum 20-05-1810 Ate Heeres Blinksma, geboren Terhorne 06-05-1783, overleden Utingeradeel 04-10-1861, zoon van Heere Baukes Blinksma en Sijke Attes
  d. Joanna Petronella Holkema, bij huwelijk afkomstig van Oostrum, geboren Oostrum 18-02-1786, overleden Utingeradeel 21-11-1859, trouwt (1) Oostrum 15-11-1807 Jan Harmens Dijkstra, bij huwelijk afkomstig van Oostrum, overleden Oostdongeradeel 02-09-1818, trouwt (2) Utingeradeel 31-10-1829 Johannes Caspers Prinselaar, geboren Joure 12-05-1802, zoon van Casper Johannes Prinselaar en Harmke Rienks
  e. Jan Holkema (Joan van Aalburg Holkema), geboren Oostrum 27-04-1789   volgt VIII.B
     
VIII.A Franciscus Holkema, predikant te Akkrum, geboren Enigenburg (Noord Holland) 17-03-1778 en gedoopt Oostrum 29-03-1778, overleden Akkrum 11-03-1843, trouwt Sneek 17-02-1805  Janke Jans Haga, geboren Sneek 29-12-1783, overleden Akkrum 24-06-1857, dochter van Jan Haga en Anke Arjens Buwalda

Trouwregister Hervormde gemeente Sneek, 1805 - DTB nr:     672, 1782 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 17 februari 1805
Man:        Franciscus Holkema, Akkrum
Vrouw:      Janke Jans Haga, Sneek

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Petrus Holkema, geboren Akkrum 14-01-1806   volgt IX.A
  b. Jan Franciscus Holkema, geboren Akkrum 29-02-1808   volgt IX.B
  c. Arjen Holkema, geboren Akkrum 02-01-1811   volgt IX.C
  d. Catharina Elizabeth Holkema, geboren Akkrum 08-05-1814, overleden Utingeradeel 11-08-1826
  e. Anke Holkema, geboren Akkrum 22-04-1817, overleden Utingeradeel 21-06-1826
     
VIII.B Jan Holkema, geboren Oostrum 27-04-1789, overleden Utingeradeel 23-07-1865, trouwt Akkrum 13-05-1810 Fettje Arjens Verwerda, geboren ca. 1782, overleden Utingeradeel 22-09-1848

Trouwregister Hervormde gemeente Akkrum-Terhorne, 1810 - DTB nr:    727, 1772 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 13 mei 1810, Akkrum
Man:           Jan Holkema, Oostrum
Vrouw:        Fettje Arjens, Akkrum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Arjen Holkema, geboren Akkrum 20-12-1811, , overleden Utingeradeel 20-02-1834, oud 22 jaar, ongehuwd
  b. Petrus Holkema, geboren Akkrum 03-05-1814, overleden aldaar 14-07-1814
  c. Petrus Holkema, geboren Akkrum 14-05-1815, overleden aldaar 22-01-1816
  d. Maria Holkema, geboren Akkrum 17-11-1817, overleden Franeker 11-04-1892, weduwe, trouwt Utingeradeel 28-05-1843 Pieter Barteles Cats, geboren Nijehaske 20-05-1819, overleden Franeker 05-01-1890, zoon van Bartle Pieters Cats en Maaike Jans Veenstra
  e. Catharina Elisabeth Holkema, geboren Akkrum 17-11-1817, overleden aldaar 11-08-1826
  f. Petrus Holkema, geboren Akkrum 11-08-1821, overleden aldaar 23-07-1822
  g. Petrus Holkema, geboren Akkrum 03-09-1823, , overleden aldaar 09-09-1827
  h. Catharina Elisabeth Holkema, geboren Akkrum 11-09-1826, overleden Franeker 03-08-1897, gehuwd, trouwt Utingeradeel 24-07-1850 Douwe Harmens Woudhuizen, geboren Sneek 08-11-1822, overleden Franeker 18-11-1898, zoon van Harmen Uilkes Woudhuizen en Akke Pieters Delfstra
     
IX.A Petrus Holkema, geboren Akkrum 14-01-1806, overleden Leeuwarden 28-01-1890, trouwt Leeuwarden 18-03-1835 Debora van der Wielen, geboren Leeuwarden 08-02-1813, overleden aldaar 12-04-1891, dochter van Sjoerd van der Wielen en Anna Helena Wassenberg

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Franciskus Holkema, geboren Go´ngarijp 14-12-1835   volgt X.A
  b. Sjoerd Holkema, geboren Go´ngarijp 12-03-1837   volgt X.B
  c. Anna Helena Holkema, geboren Go´ngarijp 29-12-1838, overleden Sneek 13-01-1938, weduwe, trouwt Doniawerstal 19-10-1860 Durk Gorter, oud 22 jaar, geboren Sneek, zoon van Gosse Jans Gorter en Hinke ten Cate
  d. Anke Holkema, geboren Doniawerstal 21-05-1841, overleden Driebergen 21-01-1923
  e. Arjen Holkema, geboren Doniawerstal 19-01-1843, overleden aldaar 08-08-1843
   - levenloos kind (dochter); Doniawerstal 21-06-1844
  f. Trijntje Holkema, geboren Doniawerstal 20-11-1846, overleden aldaar 13-03-1880
  g. Catharina Elisabeth Holkema, geboren Doniawerstal 23-01-1849, overleden Leeuwarden 06-04-1897, weduwe, trouwt Leeuwarden 06-05-1872 Carel Nicolaas Pruis
  h. Geertruida Arnolda Holkema, geboren Doniawerstal 23-10-1850, , overleden Haskerland 19-01-1942
     
IX.B Jan Franciscus Holkema, geboren Akkrum 29-02-1808, overleden Schoterland 11-06-1878, trouwt Ăngwirden 16-12-1830 Elisabeth Sakes Kromhout, geboren Heerenveen 14-06-1811, overleden Schoterland 27-02-1862, dochter van Sake Jobs Kromhout en Grietje Sybrands Fokstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Margriettha Holkema, geboren Utingeradeel 09-12-1831, trouwt Schoterland 30-11-1873 Hendrik Eisenburg
  b. Anke Jans Holkema, geboren Utingeradeel 03-01-1834, overleden Schoterland 25-08-1864, trouwt Schoterland 16-05-1858 Jakob Rinks de Vries
  c. Doetje Jans Holkema, geboren Utingeradeel 18-06-1836, overleden aldaar 04-02-1837
  d. Franciscus Jans Holkema, geboren Utingeradeel 20-11-1837, overleden Schoterland 22-04-1854
  e. Sake Jans Holkema, geboren Utingeradeel 28-05-1840   volgt X.C
  f. Elisabeth Jans Holkema, geboren Utingeradeel 28-08-1842, overleden Schoterland 28-03-1926, trouwt Schoterland 14-04-1892 Jan de Kleine
  g. Petrus Jans Holkema, geboren Utingeradeel 11-03-1845   volgt X.D
  h. Arjen Buwalda Jans Holkema, geboren Utingeradeel 25-02-1847   volgt X.E
  i. Jop Holkema, geboren Opsterland 10-06-1849   volgt X.F
     
IX.C Arjen (van) Holkema, geboren Akkrum 02-01-1811, trouwt (1) Sneek 02-07-1840 Trijntje Stam, geboren Sneek 24-06-1817, overleden Utingeradeel 19-01-1853, dochter van Tjomme Stam en Aukjen Eekma, trouwt (2) Hemelumer Oldeferd 19-08-1864 Jesina Geertruida Arnolda Keuchenius, geboren Emden 24-02-1811, dochter van Paulus Wijtzes en Sara Gerarda Wijtzes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Fransiscus van Holkema, geboren Utingeradeel 10-05-1841, overleden 1869
  b. Aurelia van Holkema, geboren Utingeradeel 19-06-1842, overleden aldaar 23-02-1843
  c. Tjomme van Holkema, geboren Utingeradeel 09-12-1843   volgt X.G
  d. Aurelia van Holkema, geboren Oldeboorn 07-06-1846, trouwt Utingeradeel 07-12-1871 Adrianus Catharinus Cornelius Folkersma,  geboren Koudum ca. 1846, zoon van Johannes Folkersma en Elisabeth Dijxhoorn
     
X.A Franciskus Holkema, geboren Go´ngarijp 14-12-1835, overleden aldaar 24-03-1894, trouwt Doniawerstal 02-08-1862 - echtscheidng bij vonnis van arrondissementsrechtbank Leeuwarden d.d. 12-07-1880 Akke Klazes de Vries, oud 21 jaar, geboren Broek, dochter van Klaas Durks de Vries en Neeltje Tjittes van der Hoek
     
X.B Sjoerd Holkema, geboren Go´ngarijp 12-03-1837, overleden Haskerland 02-01- 1925, weduwnaar, trouwt Doniawerstal 24-07-1863 Jitske Klazes de Vries, oud 23 jaar, geboren te Snikzwaag, dochter van Klaas Durks de Vries en Neeltje Tjittes van der Hoek
     
X.C Sake Jans Holkema, geboren Utingeradeel 28-05-1840, trouwt Wymbritseradeel 08-11-1869 Antje van der Veen
     
X.D Petrus Jans Holkema, geboren Utingeradeel 11-03-1845, overleden Schoterland 06-04-1927, trouwt Schoterland 09-03-1879 Grietje Tjallings Roskammer
     
X.E Arjen Buwalda Jans Holkema, geboren Utingeradeel 25-02-1847, overleden Opsterland 01-10-1922, trouwt Opsterland 12-06-1871 Aaltje Hemminga
     
X.F Jop Holkema, geboren Opsterland Utingeradeel 10-06-1849, overleden Heerenveen 06-06-1939, trouwt Opsterland 16-05-1876 Froukje Boonstra
     
X.G Tjomme van Holkema, uitgever, geboren Utingeradeel 09-12-1843, overleden Amsterdam 04-01-1891, trouwt Catharina Sophia Kremer, geboren Amsterdam 03-01-1843, overleden aldaar 06-09-1909, dochter van Alexander Friederich Kremer en Anna Alydia Reijnders

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Franciscus van Holkema, geboren Amsterdam ca. 1875, overleden Ermelo 30-06-1929
     
     

vernieuwd:  27-aug-2009 17:23


GenWar2002

     

disclaimer