GENEALOGIE HOTTINGA


KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART NRS. :  7, 14, 28, 56, 112


     
I. Andries Willems, kastelein te Nijehaske, bij huwelijk afkomstig van Rotsterhaule, trouwt Rotsterhaule 12-05-1776 Renske Klazes Mink, geboren Giethoorn 08-03-1757 en gedoopt aldaar 20-03-1757, overleden Haskerland 02-12-1831, dohter van Klaas Berends Mink en Annigje Geerts

Trouwreg. Herv. Gem. St. Johannesga-Delfstrahuizen-Rohel-Rotsterhaule, 1776 - DTB nr: 603, 1744 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 12 mei 1776, Sint Johannesga/Delfstrahuizen/Rohe/Rotsterhaule
Man:             Andries Willems, Rotsterhaule
Vrouw:          Rensje Klasis, Rotsterhaule

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sjoukje Andries Hottinga, geboren Rotsterhaule 31-01-1777 en gedoopt aldaar 02-02-1777
  b. Willem Andries Hottinga, geboren Sint Johannesg 30-09-1779 en gedoopt aldaar 10-10-1779   volgt II.A
  c. Annigje Andries Hottinga, geboren Sint Johannesga 26-02-1781 en gedoopt aldaar 18-03-1781
  d. Antje Andries Hottinga, geboren Nijehaske 28-03-1783 en gedoopt aldaar 30-04-1783, overleden Lemsterland 27-01-1872, weduwe, trouwt Nijehaske 08-12-1805 Gerk Hobbes de Jong, bij huwelijk afkomstig van Terhorne
  e. Klaas Andries Hottinga, geboren Nijehaske 05-04-1785 en gedoopt aldaar 17-04-1785   volgt II.B
  f. Hielke Andries Hottinga, geboren Nijehaske 22-04-1787 en gedoopt aldaar 06-05-1787   volgt II.C
  g. Wybe Andries Hottinga, geboren Nijehaske 16-01-1791 en gedoopt aldaar 30-01-1791
  h. Marijke Andries Hottinga, geboren Nijehaske 02-02-1794 en gedoopt aldaar 09-02-1794, trouwt Haskerland 16-07-1815 Staats Peterse van Diggelen, geboren Well (Gelderland) ca. 1785, zoon van Peter van Diggelen en Adriaantje Vormers
     
II.A Willem Andries Hottinga, geboren Sint Johannesga 30-09-1779 en gedoopt aldaar 10-10-1779 overleden Haskerland 17-06-1844, trouwt Nijehaske 1811 Stijntje Hendriks Koel, bij huwelijk afkomstig van Heerenveen, geboren ca. 1791/1792, overleden Haskerland 05-09-1849

Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen, 1811 - DTB nr:    599, 1743 - 1811
Vermelding:    Attestatie afgegeven 3 februari 1811, Heerenveen
Man:             Willem Andries Hottinga, Nijehaske
Vrouw:          Stijntje Hendriks Koel, Heerenveen
NB:               met attestatie naar Nijehaske

1817 Langezwaag, notaris G.T.de Jongh
 Schuitebrief
 Betreft een tjalk c.a., koopsom fl. 2750
 - Sytze Jans Harkes te Kortezwaag, verkoper
 - Willem Andries Hottinga te Nijehaskerschans, koper
 Betreft een tjalk c.a., kapitaal fl. 1750
 - Anne Hanzes Veenbaas te Knijpe, cessionaris

- 1840 Heerenveen, notaris G. Peeting
 Huwelijkstoestemming, akte niet aanwezig
 Betreft huwelijkstoestemming door beiden
 - Andries Willems Hottinga te Terneuzen, zoon van Willem  Andries Hottinga en Stijntje Hendriks Koel, bruidegom; de ouders 
    woonachtig te Nijehaske
 - Petronella Walraven te Terneuzen, bruid

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Andries Willems Hottinga, geboren maire Heerenveen 13-08-1811, trouwt Zaamslag 11-04-1840 Petronella Walraven, geboren Zaamslag ca. 1817, dochter van Adriaan Walraven en Suzanna Bareman
  b. Sytske Willems Hottinga, geboren Haskerland 15-10-1813, trouwt Haskerland 25-01-1846 Jan Hylkes Hottinga, geboren AEngwirden 24-10-1818, zoon van Hielke Andries Hottinga en Jitske Jans de Vries
  c. Hendrik Willems Hottinga, geboren Haskerland 18-12-1816, overleden aldaar 17-08-1837
  d. Sjoukje Willems Hottinga, geboren Haskerland 09-08-1819, trouwt Schoterland 19-12-1852 Harke Rinzes de Vries, geboren Heerenveen 11-11-1823, zoon van Rinze Harkes de Vries en Antje Sybrands Fokstra
  e. Klaas Willems Hottinga, geboren Haskerland 07-09-1822   volgt III.A
  f. Hans Willems Hottinga, geboren Haskerland 27-03-1826, overleden aldaar 05-02-1827
  g. Hans Willems Hottinga, geboren Haskerland 24-02-1831
     
II.B Klaas Andries Hottinga, geboren Nijehaske 05-04-1785 en gedoopt aldaar 17-04-1785, overleden Haskerland 22-04-1827, trouwt Haskerland 04-12-1817 Jantje Klazes de Vries, geboren Westermeer 1797, overleden Haskerland 30-06-1833, dochter van Klaas Gabes de Vries en Bontje Wytzes

1821 Heerenveen, notaris W.B. Kool van Heerens
 Verklaring
 - Hendrik Dalmolen te Heerenwal
 - Roelof Jans Moedt te Haskerdijken
 - Klaas Andries Hottinga te Nijehaskerschans

Familienamen 1811 - Mairie Haske (Nijehaske), fol. 57v
Hottinga, Klaas Andries, Nijehaske

     
II.C Hielke Andries Hottinga, geboren Nijehaske 22-04-1787 en gedoopt aldaar 06-05-1787, overleden Haskerland 10-10-1838, trouwt Haskerland (Mairie Haske) 11-02-1813 Jitske Jans de Vries, geboren Oldeboorn ca. 1790, overleden Schoterland 16-07-1888, dochter van Jan Heeres de Vries en Baukje Kornelis Lab

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Boukjen Hylkes Hottinga, geboren Haskerland (Mairie Haske) 23-11-1813, overleden Utingeradeel 29-01-1892, trouwt Utingeradeel 10-05-1835 Ernst Gerbens Veldman, geboren Oldeboorn 1811, overleden 06-06-1893, zoon van Gerben Ernstes Veldman en Jacobje Thijssens Verstevens
  b. Andries Hylkes Hottinga, geboren Haskerland (Mairie Haske) 04-11-1815   volgt III.B
  c. Marijke Hylkes Hottinga, geboren Haskerland 15-05-1824, overleden Franekeradeel 26-05-1911, weduwe, trouwt Opsterland 06-03-1848 Luitzen Jans van Wijk
  d. Annigjen Hylkes Hottinga, geboren Haskerland 18-01-1829, trouwt AEngwirden 28-05-1864 Willem Jans Dekker, geboren AEngwirden 14-04-1830, overleden Schoterland 27-05-1864, gehuwd, zoon van Jan Willems Dekker en Lijsbert Haayes Spoelstra
  e. Jan Hylkes Hottinga, geboren AEngwirden 24-10-1818   volgt III.C
  f. Rinske Hottinga, geboren AEngwirden 15-12-1821, trouwt Utingeradeel 05-01-1845 Ate Gerbens Veldman, geboren Utingeradeel 05-07-1817, overleden Haskerland 12-03-1850, zoon van Gerben Ernstes Veldman en Jacobje Thijssen Verstevens
     
III.A Andries Willems Hottinga, geboren maire Heerenveen 13-08-1811, trouwt Zaamslag 11-04-1840 Petronella Walraven, geboren Zaamslag ca. 1817, dochter van Adriaan Walraven en Suzanna Bareman

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Adriaan Hottinga, geboren Axel 1846, overleden aldaar  12-11-1846
  b. Stijntje Suzanna Hottinga, geboren Axel ca. 1850, trouwt Oostburg 05-06-1878 Willem Michiel Catsman, geboren Oostburg ca. 1851. zoon van Willem Johannes Catsman en Dina Grasdorp
  c. Nicolaas Andries Hottinga, geboren Axel 15-09-1853   volgt IV.A
  d. Pieternella Adriana Hottinga, geboren Oostburg ca. 1858, trouwt Oostburg 22-12-1886 Levinus de Putter, geboren Zaamslag ca. 1860, zoon van David de Putter en Dingetje Willemsen
     
III.B

Klaas Willems Hottinga, geboren Nijehaske 07-09-1822, overleden Haskerland 04-07-1890, trouwt Schoterland 20-11-1859 Attje Eises Kuiper ook genaamd Kuipers, geboren  Kortezwaag 06-07-1830, overleden Haskerland 11-05-1873, dochter van Eitje Klazes Kuiper en Geeske Broers

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Willem Hottinga, geboren Oudeschoot 28-06-1860   volgt IV.B
  b. Geeske Hottinga, geboren Schoterland 18-10-1862
  c. Stijntje Hottinga, geboren Haskerland 22-02-1872
     
III.C Andries Hylkes Hottinga, geboren Haskerland (Mairie Haske) 04-11-1815, overleden Joure 18-08-1855, trouwt Utingeradeel 19-01-1845 Catharina Elisabeth Dijkstra geboren Oostdongeradeel 17-12-1817, overleden Utingeradeel 07-04-1890, dochter van Jan Harmens Dijkstra en Johanna Petronella Holkema

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Johanna Petronella Hottinga, geboren Utingeradeel 11-12-1845, overleden aldaar 17-08-1909, trouwt Utingeradeel 26-12-1868 Lolke Brugts van der Zwaag, geboren Utingeradeel 21-05-1833, overleden aldaar 15-12-1902, zoon van Brugt Johannes van der Zwaag en Johanna Jelles Schaap
  b. Hylke Andries Hottinga, geboren Utingeradeel 09-01-1849, overleden aldaar 27-09-1849
  c. Hylke Andries Hottinga, geboren Utingeradeel 29-09-1850   volgt IV.C
  d. Jan Andries Hottinga, geboren Utingeradeel 30-09-1853, overleden aldaar 30-11-1855
     
III.D Jan Hylkes Hottinga, geboren AEngwirden 24-10-1818, , overleden Haskerland 02-06-1879, trouwt Haskerland 25-01-1846 Sytske Willems Hottinga, geboren Haskerland 15-10-1813, overleden aldaar 16-11-1891, dochter van Willem Andries Hottinga en Stijntje Hendriks Koel

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hylke Jans Hottinga, geboren Haskerland 01-10-1851   volgt IV.D
     
IV.A Nicolaas Andries Hottinga, geboren Axel 15-09-1853, trouwt Zierikzee 08-08-1883 Johanna Maria van Schelven, geboren Zierikzee 22-10-1856, dochter van Adriaan van Schelven en Jacoba van de Stolpe
     
     
IV.B Willem Hottinga, geboren Oudeschoot  28 juni 1860, trouwt Schoterland 07-08-1887 Wytske Wassenaar, geboren Het Bildt 28-11-1865, dochter van Gerben Wassenaar en Antje Smidts

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Atje Hottinga, geboren Heerenveen 01-06-1888, trouwt Schoterland 13-08-1913 Gerard Henri Rinck, oud 24 jaar, geboren Haarlemmermeer, zoon van Henri Rinck en Elizabeth Catharina Arends
  b. Gerben Hottinga, geboren Heerenveen 08-10-1890, trouwt Opsterland 15-06-1916 Boukje Kamstra
  c. Klaas Hottinga, geboren Heerenveen 24-02-1893, trouwt Smallingerland 28-05-1918 Jantje Blauw, oud 24 jaar, geboren Drachten. dochter van Aize Blauw en Aaltje Keuning
  d. Antoon Hottinga, geboren Heerenveen 20-03-1896
  e. Anna Hottinga, geboren Heerenveen 29-08-1898
  f. Willem Hottinga, geboren Heerenveen 20-11-1902
  f. Albertine Jeannette Hottinga, overleden 23 oktober 1913, oud 4 dagen
     
IV.C Hylke Andries Hottinga, geboren Utingeradeel 29-09-1850, overleden Utingeradeel 05-07-1933, trouwt Utingeradeel 29-12-1876 Roeltje Louws van der Meulen, geboren Utingeradeel 04-07-1854, overleden Utingeradeel 03-05-1930, dochter van Louw Jans van der Meulen en Ypkjen Abes Wiersma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ypkje Hottinga, geboren Utingeradeel 08-03-1877, trouwt Utingeradeel 17-05-1900 Marten Tabes Koldijk, geboren Baardadeel 01-06-1874, zoon van Tabe Martens Koldijk en Froukje Ales van der Meer
  b. Elisabeth Hottinga, geboren Utingeradeel 23-11-1879, overleden aldaar 01-08-1895
  c. Pietje Hottinga, geboren Utingeradeel 20-08-1882, trouwt Utingeradeel 0-06-1907 Jelmer Hotzes de Roos, geboren Oldeboorn ca. 1774, zoon van Hotze Ruurds de Roos en Hotske Nijdam
  d. Tietje Hottinga, geboren Oldeboorn 30-05-1891, trouwt Utingeradeel 10-05-1917 - ontbonden bij vonnis arrondissementsrechtbank Leeuwarden d.d. 22-11-1934 Alle van der Weg, oud 24 jaar, geboren Nieuwehorne ca. 1892, zoon van Klaas Piers van der Weg en Grietje Klazes Jansma
     
IV.D Hylke Jans Hottinga, geboren Haskerland 01-10-1851, trouwt (1) Haskerland 10-06-1877 Hiltje van der Meulen, geboren Sloten 24-10-1856, overleden Haskerland 18-06-1883, dochter van Pieke Wisses van der Meulen en Afke Melles Bakker, trouwt (2) Haskerland 25-05-1884 Hylkje van der Meulen, geboren Sloten 06-06-1850, overleden Haskerland 25-04-1902, dochter van Peeke Wisses van der Meulen en Afke Mellis Bakker

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Sytske Hottinga, geboren Nijehaske 04-11-1878
  b. Pieke Hottinga, geboren Nijehaske 18-01-1881
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  c. Afke Hottinga, geboren Haskerland 09-06-1886
     
Bronnen:
- m.b.t I. : aanvullingen van Henk Smit
 

GenWar2002

         

disclaimer