GENEALOGIE JE(E)NINGA


KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART NRS. :  41, 82, 164, 328


gebaseerd op: Parenteel Joldert Jeens
     
I. Joldert Jeens, boer, trouwt Jinke Feddes

uit dit huwelijk:
 

  a. Jeen Jolderts, geboren Terwispel 1715   volgt II
     
II. Jeen Jolderts, koemelker en arbeider, gebruiker van stem nr. 35 te Terwispel, geboren Terwispel ca. 1715, overleden aldaar 1800, trouwt ca. 1740 Grietje Feitses, geboren Noorderdragten ca. 1720, overleden Terwispel ca. 1785

uit dit huwelijk:
 

a. Feitse Jeens Jeninga, geboren Terwispel ca. 1744   volgt III
   
III. Feitse Jeens Jeninga, veenbaas, geboren Terwispel ca. 1744 (Doopsgezind), overleden aldaar 11-09-1827, trouwt (1) Terwispel 12-05-1771 Ymke alias Emkjen Jochems, bij huwelijk afkomstig van Terwispel, geboren ca. 1745, overleden Terwispel ca. 1800, dochter van Jochem Joukes en Wytske Jelles, trouwt (2) Heerenveen 03-06-1804 Hendrikje Pieters Schaafsma, geboren Heerenveen ca. 1755, overleden Heerenveen 03-02-1819, weduwe van Anne Doaies, dochter van Pieter Andrys en Ybel Sakes

Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen-Terwispel-Hemrik - DTB nr. 567, 1747 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 12 mei 1771, Terwispel
Man:          Feytse Jeens, Terwispel
Vrouw:       Emkjen Jochems, Terwispel

Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen, 1804 - DTB nr:    599, 1743 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 3 juni 1804, Heerenveen
Man:             Feitze Jeens, Tjalleberd
Vrouw:          Hendrikjen Pieters, Heerenveen

uit 1e huwelijk:
 

a. Wietske Feitzes Jeninga, geboren Luxwoude 07-08-1773, overleden Luxwoude 25-08-1866, trouwt Langezwaag 09-08-1795 Harmen Jans van Zwol, veenarbeider en turfmaker, geboren Sint Johannesga 17-10-1769 en gedoopt aldaar 05-11-1769, overleden Langezwaag 11-04-1811, zoon van Jan Hendriks van Zwol en Roelofjen Jacobs De Groot
  b. Grietje Feitzes Jeninga, geboren Terwispel 1773, overleden Langezwaag 1846, trouwt Gersloot 28-02-1796 Auke Jans Kootstra, weduwnaar van Grietje Joukes (Hofstra), veenarbeider, geboren rond 1765, overleden Gersloot 14-03-1815
  c. Jeen Feytses, geborenTerwispel 1777   zie verder genealogie Liemburg
  d.
Jochum Feitzes, geboren Terwispel 1781   volgt IV.A
  e. Fedde Feitzes, geboren Langezwaag ca. 1782   volgt IV.B
     
IV.A Jochum Feitzes Feenstra (van der Veen, Jeenstra), schipper, geboren Terwispel 1781, overleden Oosterend 19-02-1862, trouwt (1) Sneek 04-1800 Aaltje Gerrits van der Nagel, bij huwelijk afkomstig uit Harlingen, geboren rond 1780, overleden Oosterend 24-02-1827, trouwt (2) Hennaarderadeel 25-08-1829 Akke Hessels Leyenaar, weduwe van Wybe Ennes Koopmans, geboren 1786, overleden Oosterend 13-10-1867, dochter van Hessel Sybrens en Martsen NN
     
     
     
     
     
     
     
IV.B Fedde Feitzes Jeninga, arbeider en turfmaker, geboren Langezwaag ca. 1782, overleden Terwispel 30-09-1847, trouwt Terwispel 08-01-1811 Jinke Ates Lageveen, geboren Nijeholtwolde ca 1783, overleden Terwispel 03-08-1868, dochter van Ate Ynses Lageveen en Pietje Jeens Jeninga

kinderen uit dit huwelijk:
 

    Imke Feddes Jeeninga, geboren rond 1804 in Terwispel, overleden op maandag 13 februari 1882 aldaar, ongeveer 78 jaar oud.
Imke is getrouwd op vrijdag 3 oktober 1828 in Opsterland, op ongeveer 24-jarige leeftijd met Hendrik Douwes Keizer (27 jaar oud), geboren in het jaar 1801 in Tjalleberd, overleden op zaterdag 17 september 1859 in Terwispel, 58 jaar oud, zoon van Douwe Gerrits Keizer en Trijntje Hendriks
    Ate Feddes Jeninga, geboren in het jaar 1808 in Terwispel (mennist), volgt onder V-ab.

 
Ate Feddes Jeninga, geboren in het jaar 1808 in Terwispel (mennist), wonende aldaar, overleden op donderdag 29 april 1852 in Opsterland, 44 jaar oud, zoon van Fedde Feitzes Jeninga (IV-i) en Jenke Ates Lageveen.
Ate is getrouwd op dinsdag 6 december 1842 in Opsterland, op 34-jarige leeftijd met Grietje Bonnes Looijinga (22 jaar oud), winkelierster en dienstmeid, geboren in het jaar 1820 in Beneden Knijpe, overleden in het jaar 1874, 54 jaar oud.
Grietje is later getrouwd op maandag 22 april 1861, op 41-jarige leeftijd met Marten Arends van den Berg (56 jaar oud), veenbaas, geboren in het jaar 1805 in Terwispel, wonende in Langezwaag, overleden in het jaar 1878 in Terwispel, 73 jaar oud, zoon van Arends Hendriks van den Berg en Hendrikje Jans Ketellapper. Marten is eerder getrouwd op donderdag 22 januari 1829 in Opsterland, op 24-jarige leeftijd met Antje Harmens Mulder (23 jaar oud), geboren in het jaar 1806 in Luxwoude, overleden in het jaar 1858, 52 jaar oud, dochter van Harmen Mulder en Sijke Hanses de Roos.
Uit dit huwelijk:
1 Fedde Ates Jeninga, geboren op woensdag 28 februari 1844 in Terwispel, volgt onder VI-af.
2 Gerrit Ates Jeninga, geboren op zaterdag 17 januari 1846, volgt onder VI-ag.
3 Jenke Ates Jeninga, geboren op zaterdag 1 september 1849, volgt onder VI-ah.

    Johannes Feddes Jeninga, geboren in het jaar 1811 in Terwispel, volgt onder V-ac.

Johannes Feddes Jeninga, arbeider, geboren in het jaar 1811 in Terwispel, overleden in het jaar 1876 in Langezwaag, 65 jaar oud, zoon van Fedde Feitzes Jeninga (IV-i) en Jenke Ates Lageveen.
Johannes is getrouwd op zondag 21 februari 1841 in Hemeler Oldeferd, op 30-jarige leeftijd met Aaltje Durks Mous (ongeveer 30 jaar oud), geboren rond 1811, overleden op donderdag 20 februari 1890 in Opsterland, ongeveer 79 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1 Jenke Johannes Jeninga, geboren in het jaar 1843 in Balk, volgt onder VI-ai.
2 Durk Johannes Jeninga, geboren op zaterdag 13 februari 1847 in Terwispel, volgt onder VI-aj.
3 Wytske Johannes Jeninga, geboren op maandag 10 november 1851 in Terwispel, volgt onder VI-ak.
 

    Feitse Feddes Jeninga, geboren in het jaar 1812 in Terwispel, overleden na 1830, minstens 18 jaar oud.
    Piertje Feddes Jeninga, geboren in het jaar 1814 in Terwispel, volgt onder V-ad.

Piertje Feddes Jeninga, arbeidster, geboren in het jaar 1814 in Terwispel, overleden in het jaar 1889 in Hemrik, 75 jaar oud, dochter van Fedde Feitzes Jeninga (IV-i) en Jenke Ates Lageveen.
Haar kinderen van een onbekende man:
1 Jenke Jeeninga, geboren op maandag 14 september 1846 in Luxwoude, volgt onder VI-al.
2 Harmen Jeninga, geboren op woensdag 8 mei 1850 in Luxwoude, volgt onder VI-am.
3 Imkjen Jeeninga, geboren op donderdag 7 oktober 1852 in Luxwoude, overleden in het jaar 1871 in Langezwaag, 19 jaar oud.
 

    Grietje Feddes Jeninga, naaister, geboren in het jaar 1815 in Terwispel, overleden in het jaar 1902, 87 jaar oud.
    Jeen Feddes Jeninga, geboren op zondag 6 april 1817 in Terwispel, volgt onder V-ae.

Jeen Feddes Jeninga, veenarbeider, geboren op zondag 6 april 1817 in Terwispel, overleden op maandag 3 juli 1865 aldaar, 48 jaar en 88 dagen oud, zoon van Fedde Feitzes Jeninga (IV-i) en Jenke Ates Lageveen.
Jeen is getrouwd op maandag 4 december 1848 in Opsterland, op 31-jarige leeftijd met Mettje Jeens Akkerman ook genaamd Metje (21 jaar oud), geboren op dinsdag 4 september 1827 in Langezwaag (GRF), overleden op woensdag 18 maart 1891 in Terwispel, 63 jaar en 195 dagen oud, dochter van Jeen Andries Akkerman (IV-y) en Lysbeth Jacobus Pool.
Uit dit huwelijk:
1 Elisabeth Jeens Jeninga, geboren in het jaar 1850 in Terwispel, volgt onder VI-an.
2 Jenke Jeens Jenstra ook genaamd Jinke Jeeninga, geboren op maandag 7 februari 1853, volgt onder VI-ao.
3 Baukjen Jeens Jenstra, geboren op dinsdag 11 september 1855, overleden op woensdag 23 april 1856, 225 dagen oud.
4 Fedde Jeens Jenstra, geboren op zaterdag 11 april 1857, overleden op zaterdag 3 december 1859, 2 jaar en 236 dagen oud.
5 Jeen Jeens Jeninga, geboren op zaterdag 26 maart 1859 in Terwispel, volgt onder VI-ap.
6 Baukjen Jeens Jeeninga, geboren op donderdag 10 oktober 1861 in Opsterland, volgt onder VI-aq.
7 Imkje Jeens Jeninga ook genaamd Jenstra, geboren in het jaar 1863 in Terwispel, volgt onder VI-ar.
8 Hinke Jeens Jeninga, geboren in het jaar 1866 in Terwispel, volgt onder VI-as.
 

    Bauke Feddes Jeninga, geboren op vrijdag 11 augustus 1820, overleden op zondag 2 juni 1822, 1 jaar en 295 dagen oud.
    Baukje Feddes Jeninga, geboren in het jaar 1822 in Terwispel (GRF), volgt onder V-af.

Baukje Feddes Jeninga, arbeidster, geboren in het jaar 1822 in Terwispel (GRF), overleden in het jaar 1872 aldaar, 50 jaar oud, dochter van Fedde Feitzes Jeninga (IV-i) en Jenke Ates Lageveen.
Baukje is getrouwd op maandag 11 juli 1853 in Opsterland, op 31-jarige leeftijd met Hendrik Bartels ten Hoeve (30 jaar oud), geboren in het jaar 1823 in Boornbergum, overleden in het jaar 1865 in Terwispel, 42 jaar oud, zoon van Barteld Hendriks ten Hoeve en Geeske Tijmens Stobbe.

    Bauke Feddes Jeninga, geboren op woensdag 18 mei 1825 in Terwispel (GRF), volgt onder V-ag.

Bauke Feddes Jeninga, geboren op woensdag 18 mei 1825 in Terwispel (GRF), overleden op donderdag 9 januari 1896 in Opsterland, 70 jaar en 236 dagen oud, zoon van Fedde Feitzes Jeninga (IV-i) en Jenke Ates Lageveen.
Bauke is getrouwd op maandag 7 april 1851 in Opsterland, op 25-jarige leeftijd met Trijntje Tjipkes van der Vliet (24 jaar oud), geboren op dinsdag 27 februari 1827 in Terwispel, overleden op zondag 15 november 1908 in Gersloot, 81 jaar en 262 dagen oud, dochter van Tjipke Heins van der Vliet (arbeider en turfmaker) en Grietje Harmens van Zwol (V-p).
Uit dit huwelijk:
1 Fedde Baukes Jeninga, geboren op maandag 29 december 1851 in Terwispel, volgt onder VI-at.
2 Harmke Baukes Jeninga, geboren rond 1853 in Terwispel.
Harmke is getrouwd op vrijdag 11 maart 1887 in Opsterland, op ongeveer 34-jarige leeftijd met N.N. (18 jaar tot 80 jaar oud), geboren tussen 1807 en 1869 (?).
3 Grietje Baukes Jeninga, geboren op vrijdag 12 mei 1854 in Terwispel, volgt onder VI-au.
4 Tjipke Baukes Jeninga, geboren op zaterdag 18 oktober 1856 in Opsterland, volgt onder VI-av.
5 Ate Baukes Jeninga, geboren op dinsdag 28 juni 1859 in Opsterland, volgt onder VI-aw.
6 Jenke Baukes Jeninga ook genaamd Jinke, geboren op woensdag 26 februari 1862, volgt onder VI-ax.
7 Feitze Baukes Jeninga, geboren op zaterdag 15 oktober 1864 (GRF), volgt onder VI-ay.
8 Harmke Baukes Jeninga, geboren op dinsdag 15 mei 1866, volgt onder VI-az.

     
     
     
     
     
     
     

GenWar2002

         

disclaimer