GENEALOGIE VAN DER MEULEN


KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART NRS. : 15, 30, 60, 120, 240


     
I. Jan Pieters trouwt Aukjen Sjoerds

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Louw Jans, geboren ca. 1750
     
II. Louw Jans van der Meulen, bij huwelijk afkomstig van Boornbergum, geboren Tjalleberd ca. 1750, overleden Drachten 09-03-1816, trouwt Boornbergum 03-07-1785 Joukien Molles, geboren Drachten 18-06-1778 en gedoopt aldaar 07-06-1822, overleden Drachten 09-09-1849, dochter van Molle Jolkes en Tjitske Oenes

Trouwregister Hervormde gemeente Boornbergum-Kortehemmen - DTB nr. 620, 1667 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 3 juli 1785, Boornbergum
Man:          Louwe Jans, Boornbergum
Vrouw:       Jaukien Molles, Zuiderdrachten

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan, geboren Zuider Drachten 17-10-1789 en gedoopt Drachten 08-11-1789   volgt III
  b. Sytske Louwes van der Meulen, geboren Zuider Drachten 04-07-1789 en gedoopt Drachten 31-07-1791, overleden Suameer 27-02-1859, trouwt Tietjerksteradeel 30-12-1820 Hidde Hendriks Houwink, oud 38 jaar, geboren Suameer, zoon van Hendrik Geerts en Hiltje Harts
  b. Wietske Louwes van der Meulen, geboren Zuider Drachten 19-10-1794 en gedoopt Drachten 23-11-1794, overleden Tietjerksteradeel 18-05-1827, gehuwd, trouwt Smallingerland 18-09-1819 Rein Gerrits Reitsma, arbeider, geboren Boornbergum 23-10-1795 en gedoopt aldaar 15-11-1795, overleden Tietjerksteradeel 01-02-1868, zoon van Gerrit Ates Reitsma en Sijke Reins
  c Molle Louwes van der Meulen, geboren Zuider Drachten 11-11-1796 en gedoopt Drachten 08-01-1797, overleden aldaar 11-10-1837
  d. Joukje Louwes van der Meulen, geboren Zuider Drachten 09-04-1801 en gedoopt Drachten 03-05-1801, overleden Nijega (Sma) 06-05-1879,trouwt Smallingerland 02-05-1846 Wessel Jans Schevel, geboren Garijp ca. 1803, zoon van Jan Arent Harmens Schevel en Metje Wessels
     
III.A Jan Louwes van der Meulen, slager, geboren Zuider Drachten 17-10-1789 en gedoopt Drachten 08-11-1789, overleden Utingeradeel 18-01-1878, trouwt Utingeradeel 04-10-1823 Roeltje Jacobs Drijfhout, geboren Oldeboorn ca. 1800, overleden Utingeradeel 10-01-1882, dochter van Jacob Sybes Drijfhout en Gettje Geerts

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Jacob van der Meulen, geboren Utingeradeel 06-12-1823   volgt IV.A
b. Joukjen Jans van der Meulen, Utingeradeel geboren 17-11-1825 overleden aldaar 06-03-1886, trouwt Utingeradeel 20-01-1850 Jelle Dirks van der Meer, geboren Utingeradeel 19-05-1823, overleden aldaar 18-09-1875, zoon van Dirk Dirks van der Meer en Trijntje Ruurds Akkerman
  c. Louw Jans van der Meulen, geboren Utingeradeel 03-03-1828   volgt IV.B
  d. Sybe Jans van der Meulen, geboren Utingeradeel 04-04-1832, overleden aldaar 08-04-1838
  e. Geert Jans van der Meulen, geboren Utingeradeel 04-08-1834, overleden aldaar 19-08-1834
  f. Geert Jans van der Meulen, geboren Utingeradeel 23-09-1835   volgt IV.C
  g. Grietje Jans van der Meulen, geboren Utingeradeel 04-06-1838
  h. Lykle Jans van der Meulen, geboren Utingeradeel 30-08-1841   volgt IV.D
   
IV.A Jacob van der Meulen, geboren Oldeboorn 06-12-1823, overleden aldaar 28-09-1904, trouwt (1) Utingeradeel 30-05-1847 Sietske Jochems de Jong, geboren Langezwaag 18-03-1815, overleden Utingeradeel 03-05-1860, dochter van Jochem Jans de Jong en Ytje Jacobs, trouwt (2) Utingeradeel 30-01-1862 Cornelia Jacobus Mast, geboren Langezwaag 12-01-1835, overleden Utingeradeel 17-10-1904, dochter van Jacobus Hilberts Mast en Antje Jochums de Jong

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Roeltje Jacobs van der Meulen, geboren Oldeboorn 7 mei 1848, trouwt Opsterland 26-11-1877 Rinze Koopmans, oud 22 jaar, geboren Beetsterzwaag, zoon van Melle Rinzes Koopmans en Sytske Jacobs Bijlsma
  b. Ytje Jacobs van der Meulen, geboren Oldeboorn 26-09-1849, trouwt Opsterland 19-12-1874 Rink Nieuwland, oud 25 jaar, geboren Wijnjeterp, zoon van Jan Rinks Nieuwland en Froukjen Kornelis de Jong
  c. Jantje Jacobs van der Meulen, geboren Oldeboorn 23-10-1851, overleden aldaar 16-10-1853
  d. Joukje Jacobs van der Meulen, geboren Oldeboorn 18-06-1853, overleden aldaar 30-10-1853
  e. Jantje Jacobs van der Meulen, geboren Oldeboorn 02-09-1856, trouwt [met legitimatie een kind] Opsterland 03-02-1887 Antonius de Graaf, oud 25 jaar, geboren Heerenveen, zoon van Jacobus de Graaf en Wimpke Douwes Mensinga
  f. Joukje Jacobs van der Meulen, geboren Oldeboorn 01-09-1858
 
kinderen uit 1e huwelijk:
 
  g. Jan Jacobs van der Meulen, geboren Oldeboorn 18-04-1862   volgt V.A
  h. Antje Jacobs van der Meulen, geboren Oldeboorn 24-01-1864, trouwt Utingeradeel 05-05-1892 Pier Sytzes Piersma, oud 31 jaar, geboren Oldeboorn, zoon van Sytze Hotzes Piersma en Frederika Cornelia Waringa
  i. Jacobus Jacobs van der Meulen, geboren Oldeboorn 28-04-1865   volgt V.B
  j. Wytske Jacobs van der Meulen, geboren Oldeboorn 05-03-1867, overleden aldaar 07-07-1868
  k. Louw Jacobs van der Meulen, geboren Oldeboorn 20-11-1868, overleden aldaar 16-04-1871
  l. Louw Jacobs van der Meulen, geboren Oldeboorn 17-10-1871   volgt V.C
  m. Wytske Jacobs van der Meulen, geboren Oldeboorn 18-01-1874, overleden aldaar 04-07-1876
   
IV.B Louw Jans van der Meulen, geboren Oldeboorn 03-03-1828, overleden aldaar 13-02-1919, trouwt Utingeradeel 11-05-1851 Ypkjen Abes Wiersma, geboren Irnsum 1825, overleden Utingeradeel 12-12-1877, dochter van Abe Hetzes Wiersma en Tietje Klazes van der Wal

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tietje Louws van der Meulen, geboren Oldeboorn 15-02-1852, overleden Utingeradeel 14-08-1883, gehuwd
  b. Roeltje Louws van der Meulen, geboren Oldeboorn 04-07-1854, overleden Utingeradeel 03-05-1930, gehuwd, trouwt Utingeradeel 29-12-1876 Hylke Andries Hottinga geboren Akkrum 29-09-1850, overleden aldaar 05-07-1933, zoon van Andries Hylkes Hottinga en Catharina Elisabeth Dijkstra
  c. Janna Louws van der Meulen, geboren Oldeboorn 04-04-1858, trouwt Opsterland 13-05-1881 Geert Meester, oud 20 jaar, geboren Terwispel, zoon van Gerrit Geerts Meester en Grietje Jans Kelderhuis
  d. Afke Louws van der Meulen, geboren Oldeboorn 22-09-1862, overleden aldaar 26-02-1864
  e. Afke Louws van der Meulen, geboren Oldeboorn 04-01-1866, overleden aldaar 06-10-1867
  f. Aafke Louws van der Meulen, geboren Oldeboorn 05-07-1868, overleden Utingeradeel 09-03-1926, gehuwd, trouwt Utingeradeel 05-05-1892 Ids van der Velde, oud 24 jaar, geboren Go´ngarijp, zoon van Jelle Wigles van der Velde en Antje Riemers Rypkema
     
IV.C Geert Jans van der Meulen, geboren Oldeboorn 23-09-1835, overleden Utingeradeel 10-01-1909, gehuwd, trouwt Utingeradeel 25-05-1862 Antje Tjeerds van der Vegt, geboren Oldeboorn 23-07-1832, overleden Utingeradeel 07-07-1923, dochter van Tjeerd Wybes van der Vegt en Trijntje Murks de Zee

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje Geerts van der Meulen, geboren Oldeboorn 29-10-1863, overleden Utingeradeel 26-12-1904
  b. Jan Geerts van der Meulen, geboren Oldeboorn 11-12-1866   volgt V.D
     
IV.D Lykle Jans van der Meulen, geboren Oldeboorn 30-08-1841, overleden Utingeradeel 19-01-1923, trouwt Utingeradeel 21-05-1865 Jitske Alles Kok, geboren Akkrum 19-03-1842, overleden Utingeradeel 10-03-1916, dochter van Alle Karels Kok en Grietje Hendriks Visser

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Lykles van der Meulen, geboren Utingeradeel 04-01-1866
  b. Alle Lykles van der Meulen, geboren Oldeboorn 30-07-1867   volgt V.E
  c. Roeltje Lykles van der Meulen, geboren Utingeradeel 10-04-1869
  d. Grietje Lykles van der Meulen, geboren Utingeradeel 30-09-1873
   - levenloos kind (dochter); Utingeradeel 11-09-1877
  e. Jacob van der Meulen, geboren Utingeradeel 25-08-1881
  f. Stijntje van der Meulen, geboren 08-12-1882
     
V.A Jan Jacobs van der Meulen, geboren Oldeboorn 18-04-1862, trouwt (1) Utingeradeel 29-05-1884 Maria Hendriks Hendriks, oud 28 jaar, geboren Oldeboorn, dochter van Hendrik Wytzes Hendriks en Jeltje Alberts Slottje, trouwt (2) Utingeradeel 20-02-1891 Elisabeth Vollema, oud 31 jaar, geboren Terwispel, dochter van Tjalling Gerlofs Vollema en Elske Veldman
     
V.B Jacobus Jacobs van der Meulen, geboren Oldeboorn 28-04-1865, trouwt Utingeradeel 26-05-1887 Trijntje Sjoerds Winkler, oud 33 jaar, geboren Oldeboorn, dochter van Sjoerd Gerlofs Winkler en Korneliske Sybrens van Oostrum
     
V.C Louw Jacobs van der Meulen, geboren Oldeboorn 17-10-1871, trouwt Utingeradeel 23-05-1895 Hielkje Hofman, oud 33 jaar, geboren Drachten, dochter van Albert Baukes Hofman en Froukje Hielkes Hielkema
     
V.D Jan Geerts van der Meulen, geboren Oldeboorn 11-12-1866, overleden Utingeradeel 25-03-1897, trouwt Utingeradeel 20-05-1892 Lijsbeth Boerstra, oud 22 jaar, geboren Langezwaag, dochter van Hielke Hendriks Boerstra en Emmigje Tjeerds Lingsma
     
V.E Alle Lykles van der Meulen, geboren Oldeboorn 30-07-1867, trouwt Utingeradeel 26-05-1892 Jantje Dijkstra, oud 28 jaar, geboren Oosterwolde, dochter van Klaas Jans Dijkstra en Willemtje Lammerts Slofstra
     

GenWar2002

      

disclaimer