GENEALOGIE VAN DER WAL


KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART NRS. : 63, 126, 252


     
I. Aucke Klaases, bij huwelijk afkomstig van Haskerdijken, trouwt 1756 Tiet Ruerts, bij huwelijk afkomstig van Haskerdijken

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Nijehaske Haskerdijken 1750-1811, Voor 1746 bij Haskerhorne c.a. - Inventarisnr.: 353
Vermelding : Attestatie afgegeven op 25 april 1756
Man          : Aucke Klaases afkomstig van Haskerdijken
Vrouw       : Tiet Ruerts afkomstig van Haskerdijken

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaas, geboren ca. 1760   volgt II
  b. Attje Aukes, bij huwelijk afkomstig van Haskerdijken, trouwt Nijehaske 20-07-1767 Klaas Thomas, bij huwelijk afkomstig van Haskerdijken
     
II. Klaas Aukes van der Wal, bij huwelijk afkomstig van Haskerdijken, geboren ca. 1760, overleden Utingeradeel 06-05-1850, weduwnaar, trouwt Oldeboorn 05-05-1782 Aafke Watzes, bij huwelijk afkomstig van Oldeboorn

Trouwregister Hervormde gemeente Oldeboorn Nes, 1782 - DTB nr:     730, 1661 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 5 mei 1782, Oldeboorn
Man:          Klaas Aukes, Haskerdijken
Vrouw:       Aafke Watzes, Oldeboorn

Familienamen 1811 - Mairie Akkrum, fol. 52v
Wal, Klaas Aukes van der, Nes
k.     Auke 27, Trin 24 - Oldeboorn, Tiettje 21, Watze 19, Tomes 17
kk.    van Auke: Klaas 2 jaar, Afke 12 weken

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Auke Klazes van der Wal, geboren Nes ca. 1784   volgt III.A
  b. Trijntje Klazes van der Wal, geboren Nes ca. 1788, overleden Utingeradeel 06-06-1851, weduwe, trouwt Yde Jacobs de Jong
  c. Tietje Klazes van der Wal, geboren Nes ca. 1791, overleden Utingeradeel 19-02-1865, trouwt Utingeradeel (Mairie Oldeboorn) 16-05-1816 Abe Hettes Wiersma, geboren Oldeboorn ca. 1790, overleden Utingeradeel 02-08-1842, dochter van Hette Douwes Wiersma en Yb Abes
  d. Watze Klazes van der Wal, geboren Nes ca. 1793, overleden Utingeradeel (mairie Akkrum) 21-06-1816
  e. Tomes Klazes van der Wal, geboren Nes ca. 1794   volgt III.B
   
III.A Auke Klazes van der Wal, geboren Nes ca. 1784, overleden Utingeradeel (mairie Akkrum) 22-12-1816, gehuwd, trouwt Hiltje Doedes, geboren Rauwerd ca. 1786, overleden Utingeradeel 16-04-1831, gehuwd, dochter van Doede Gjalts en Trijntje Bouwes

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Klaas Aukes van der Wal, geboren ca. 1809   volgt IV.A
b. Afke Aukes van der Wal, geboren ca. 1811, overleden Utingeradeel (mairie Akkrum) 22-09-1816
  c. Trientje van der Wal, geboren Utingeradeel (mairie Akkrum) 06-03-1815, overleden aldaar 05-06-1816
     
III.B Thomas Klazes van der Wal, geboren Nes ca. 1794, overleden Utingeradeel 14-02-1829, gehuwd, trouwt Utingeradeel 07-11-1818 Grietje Pieters van der Woude, geboren Gorredijk ca. 1797, dochter van Pieter Ymes van der Woude en Akke Ynses Korthout

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Ymkjen van der Wal, geboren Utingeradeel 16-11-1819, overleden aldaar 09-11-1853, gehuwd, trouwt Utingeradeel 25-04-1841 Fokke Jochems Beetsma, geboren cam 1805,  overleden Dantumadeel 01-10-1876, zoon van Jogchum Beetsma en Antje Roelofs de Boer
  b. Watze van der Wal, geboren Utingeradeel 21-01-1821   volgt IV.B
c. Aukjen van der Wal, geboren Utingeradeel 27-03-1824, overleden aldaar 09-10-1827
d. Ime van der Wal, geboren Utingeradeel 08-03-1826, overleden aldaar 01-09-1827
   
IV.A Klaas Aukes van der Wal, geboren Irnsum ca. 1809, overleden Utingeradeel 03-11-1885, gehuwd, trouwt Utingeradeel 04-07-1841 Trijntje Ydes de Jong, oud 25 jaar, geboren te Oldeboorn ca. 1816, dochter van Yde Jacobs de Jong en Trijntje Klaazes van der Wal
   
IV.B Watze Thomas van der Wal, geboren Utingeradeel 21-01-1821, trouwt Dantumadeel 13-05-1847 Janke Annes Boelings, geboren Dantumadeel 12-12-1829, dochter van Anne Tabes Boelings en Pietje Jacobs van der Veen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Thomas Watzes van der Wal, geboren Dantumadeel 15-10-1848, overleden Utingeradeel 10-05-1857
  b. Pietje Watzes van der Wal, geboren Dantumadeel 19-11-1849
  c. Grietje Watzes van der Wal, geboren Dantumadeel 29-11-1850
  d. Antje Watzes van der Wal, geboren Dantumadeel 26-01-1852
  e. Oene Watzes van der Wal, geboren Dantumadeel 03-02-1854, overleden aldaar 08-06-1854
f. Oene Watzes van der Wal, geboren Utingeradeel 17-09-1855, trouwt Dantumadeel 06-05-1875 - Huwelijk ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank Leeuwarden d.d. 11-04-1901 Geeltje Ybeles van der Veen
  g. Anne Watzes van der Wal, geboren Utingeradeel 14-04-1857, trouwt Dantumadeel 20-05-1880 Jelske Annes de Vries
h. Thomas Watzes van der Wal, geboren Utingeradeel 17-11-1858
   

GenWar2002

         

disclaimer