DEELGENEALOGIE VOOLSTRA


KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART NRS. :  11, 22, 44, 72, 88 144, 288, 576, 1152


De 1e generaties zijn gebaseerd op: Kertiersteat fan Tina Annes Voolstra, Genealogysk Jierboek 1996, auteur Onno Hellinga, blz. 99 t/m 138 (generatie I en II niet bewezen)
     
I. Tyebbe Rouckes, Jistergea, trouwt N.N.

kinderen:
 

  1. Pieter Tjebbes   volgt II
     
II. Pieter Tjebbes trouwt Follega 14-04-1667 Freerkjen Jans

kinderen:
 

  1. Tybbe Pieters   volgt III
     
III. Tybbe Pieters, afkomstig van Lemmer, wonend te Gesloot 1711-1724, trouwt Gerecht Lemsterland 11-12-1689 Elcke Elckes, afkomstig van Oosterzee

kinderen:
 

  1. Anne Tjebbes   volgt IV
     
IV. Anne Tjebbes, afkomstig van Gersloot, boer te Luxwoude, overleden Luxwoude ca. 1761/1762, trouwt Langezwaag 20-03-1738 Sytske Jans, afkomstig van Luxwoude, belijdenis Luxwoude 1752,

kinderen:
 

  1. Jan Annes Voolstra, gedoopt Luxwoude 16-05-1747   volgt V
     
V. Jan Annes Voolstra, veehouder, gedoopt Luxwoude 16-05-1747, overleden Luxwoude 30-09-1821, trouwt ca. 1767 Grietje Jochems, weduwe van Egbert Geerts, gedoopt Oudega (Smallingerland) 07-02-1740, overleden Gersloot 26-07-1808, dochter van Jochem Joukes en Wijtske Jelles

kinderen uit dit huwelijk:
 

  1. Sytske Jans, gedoopt Tjalleberd 06-12-1767, overleden Langezwaag 27-04-1811, trouwt Langezwaag 19-05-1793 Linse Tammes de Bos, arbeider, geboren Langezwaag 1766, overleden Langezwaag 03-12-1826, zoon van Tamme Molle Ottes en Lutske Jacobs
  2. Anne Jans, geboren Gersloot en gedoopt Tjalleberd 26-11-1769   volgt VI.A
  3. Wytske Jans, geboren Gersloot en gedoopt Tjalleberd 01-03-1772, overleden Langezwaag voor 1795, trouwt Tjalleberd 23-10-1791 Harmen Jans van Zwol, veenarbeider en turfmaker, geboren Sint Johannesga 17-10-1769  en gedoopt aldaar 05-11-1769 aldaar, overleden Langezwaag 11-04-1811, zoon van Jan Hendriks van Zwol en Roelofjen Jacobs de Groot
  4. Ruurd Jans, geboren Gersloot 02-05-1774 en gedoopt Tjalleberd 22-05-1774   zie verder Genealogie de Wagt-4
  5.

Jelle Jans, geboren Gersloot 12-11-1777 en gedoopt Tjalleberd 07-12-1777   volgt VI.B

  6. Jouke Jans, geboren Gersloot 23-07-1782 en gedoopt Tjalleberd 18-08-1782   volgt VI.C
     
VI.A Anne Jans Voolstra, geboren Gersloot en gedoopt Tjalleberd 26-11-1769, overleden Luxwoude 10-06-1837, trouwt (1) (mogelijk) Heerenveen 27-11-1791 Antje Hendriks Wijnstra, geboren Drachten ca. 1768, overleden Luxwoude 16-11-1822, dochter van Hendrik Wijnstra en N.N trouwt (2) Beetsterzwaag 29-01-1824 Baukjen Durks Krol, geboren Dragten 22-12-1769, overleden Luxwoude 30-01-1835, dochter van Durk Lubbertsen, schipper en Aaltje Roels

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Jan Annes Voolstra, geboren Langezwaag 03-09-1795 en gedoopt aldaar 13-09-1795   volgt VII.A
  b. Hendrik Annes Voolstra, geboren Langezwaag 20-07-1798 en gedoopt aldaar 12-08-1798   volgt VII.B
  c. Grietje Annes Voolstra, arbeidster, geboren Tjalleberd 29-01-1802 en gedoopt aldaar 21-02-1802,  overleden Gersloot 22-02-1890, trouwt Teije Gosses Kooistra, arbeider, geboren Terwispel 1801, overleden Gersloot 07-01-1844, zoon van Gosse Teijes Kooistra en Saske Teijes de Jong
  d. Elisabeth Annes Voolstra, geboren Luxwoude 08-09-1805 en gedoopt aldaar 29-09-1805, overleden Langezwaag 19-05-1837, trouwt Beetsterzwaag 20-10-1825 Wieger Sybes Bok, scheepstimmerman en visser, geboren Sint Johannesga 04-11-1800 en gedoopt aldaar 16-11-1800, overleden Langezwaag 26-11-1856, zoon van Siebe Rinkes Bok, veehouder en Geesje Wiegers Smit
  e. Sietske Annes Voolstra, geboren Luxwoude 21-02-1810 en gedoopt Tjalleverd 18-03-1810, overleden Leeuwarden 12-12-1849, trouwt 11-04-1841 Hendrik Ates Aarts, zeilmaker en diaken, geboren Leeuwarden ca. 1817, overleden Oldeboorn 03-01-1868, zoon van Ate Hendriks Aarts en Elisabeth Harmanus Wilkeshuis
     
VI.B Jelle Jans Voolstra, geboren Gersloot 12-11-1777 en gedoopt Tjalleberd 07-12-1777, overleden Langezwaag 06-02-1804, trouwt Anke Jans Liemburg, geboren rond 1780, overleden Tjalleberd 15-03-1807, dochter van Jan Hendriks en Aeffien (Aafke) Alts Liemburg

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Grietje Jelles Voorstra, geboren Tjalleberd ca. 1802, trouwt ∆ngwirden 20-12-1829 Jan Jacobs de Wit, geboren Oudehaske 1797, zoon van Jacob Jans de Wit en Evertjen Coops Knobbe
     
VI.C Jouke Jans Voolstra, geboren Gersloot 23-07-1782 en gedoopt Tjalleberd 18-08-1782, overleden Jubbega 26-01-1846, trouwt Aengwirden ca. 1810 Johannesje Teunis Dragstra, geboren Nijelamer 1788, overleden Opsterland 27-03-1861, dochter van Theunis Jochums Dragstra en Antje Rinses
     
VII.A Jan Annes Voolstra, turfmaker en vervener, geboren Langezwaag 03-09-1795 en gedoopt aldaar 13-09-1795, trouwt Lolkje Louwes Lap, geboren Gersloot 1800, overleden Luxwoude 1886, dochter van Louw Wiebes Lap, schipper en Aaltje Hendriks Beulakker
     
VII.B Hendrik Annes Voolstra, arbeider, veenbaas, geboren Langezwaag 20-07-1798 en gedoopt aldaar 12-08-1798, overleden Terwispel 25-02-1884, trouwt Opsterland [wetteging 3 kinderen]16-01-1823 Metje Jacobus Pool, geboren Noordwolde "in 't schip" 13-09-1798 en gedoopt Langezwaag 15-02-1810, overleden Terwispel 09-01-1875, dochter van Jacobus Johannes Pool en Baukjen Gerhardus 

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Anne Hendriks Voolstra, geboren Luxwoude 12-11-1818   volgt IX.A
  b. Jacobus Hendriks Voolstra, geboren Luxwoude 28-09-1820, overleden Opsterland 06-04-1846
  c. Antje Hendriks Voolstra, geboren Luxwoude 25-08-1822, overleden Nieuwehaske 24-06-1885, trouwt Beetsterzwaag 08-01-1849 Geert Jans de Leeuw, geboren Tjalleberd 1825, overleden Nieuwehaske 22-12-1916, zoon van Geert Jans de Leeuw en Aaltje Klazes Feijer
  d. Baukjen Hendriks Voolstra, geboren Luxwoude 24-10-1824, overleden aldaar 1826
  e. Baukjen Voolstra, geboren Luxwoude 17-11-1826, overleden Terwispel 30-10-1903, trouwt Beetsterzwaag 31-10-1847 Hein Reins van der Vliet, soldaat, turfmaker en boer, geboren Terwispel 26-02-1824, overleden Terwispel 13-09-1904, zoon van Rein Heins van der Vliet (soldaat en turfmaker) en Trijntje Hendriks Penninga
  f. Jantje Voolstra, geboren Langezwaag 12-04-1829, overleden ∆ngwirden 24-10-1888, trouwt Beetsterzwaag 24-01-1853 Klaas Hendriks Feijer, geboren Rotsterhaule 1821, overleden ∆ngwirden 14-02-1892, zoon van Hendrik Klaas Feijer en Harmke Muis
  g. Johannes Voolstra, geboren Langezwaag 04-04-1831   volgt IX.B
  h. Jan Voolstra, geboren Opsterland 02-07-1833, overleden 1835
  i. Elisabeth Voolstra, geboren Opsterland 31-12-1835, geboren Terwispel 31-12-1835, overleden Terwispel 22-04-1907, trouwt Beetsterzwaag 19-01-1857 Harmen Jogchums van Zwol, arbeider en vervener, geboren Terwispel 02-08-1833, overleden  Terwispel 16-03-1914, zoon van Jochum Harmens van Zwol en Gebke Jans de Leeuw
  j. Sytske Voolstra, geboren Langezwaag 09-11-1837, overleden Sneek 05-12-1918, trouwt Beetsterzwaag 14-03-1857 Rinke Wiegers Bok, schipper, geboren Langezwaag 08-06-1833, overleden Sneek 08-08-1908, zoon van Wieger Sybes Bok, scheepstimmerman, visser en Elisabeth Annes Voolstra
  k. Grietje Voolstra, geboren Terwispel 30-09-1841, overleden Opsterland 1909, trouwt Beetsterzwaag Marten Pieters Slof, geboren 06-1832, overleden Opsterland 28-01-1927, zoon van Pieter Martens Slof, arbeider en Baukje Jochums Zwart
     
IX.A Anne Hendriks Voolstra, arbeider, geboren Luxwoude 12-11-1818, overleden Opsterland 21-11-1868, trouwt Beetsterzwaag 27-07-1840 Aaltje Wiegers Mulder, geboren Meppel 1817, overleden Opsterland 1894, dochter van Wieger Jans Mulder en Anna Egberts Hoksbergen
     
IX.B Johannes Voolstra arbeider, molenaar, veenbaas en boer, geboren Langezwaag 04-04-1831, overleden Terwispel 07-08-1906, trouwt Beetsterzwaag 13-06-1857 Jantje Jans Tuiten, geboren Gersloot 31-10-1838, overleden Terwispel 04-04-1910, dochter van Jan Wolters Tuiten, turfmaker en Geertruida Hilberts Boxem 
     
     

GenWar2002

     

disclaimer