GENEALOGIE GROND


     
I. Cornelis Martens, bij huwelijk afkomstig van Sint Annaparochie, eerste proclamatie Sint Annaparochie 08-05-1757 en trouwt aldaar Antje Johannes, gedoopt Vrouwenparochie 03-04-1735, dochter van Johannes Jans Gront en Gepke Leenderts

Trouwregister Hervormde gemeente Sint Annaparochie, 1757 - DTB nr: 120, 1600 - 1811
Vermelding : Eerste proclamatie van 8 mei 1757, Sint Annaparochie
Man          : Cornelis Martens
Vrouw       : Antje Johannes
NB            : Na de derde proclamatie gehuwd te Sint Annaparochie

Trouwregister Hervormde gemeente Sint Jacobiparochie, 1757 - DTB nr:    123, 1650 - 1772
Vermelding  :  Attestatie afgegeven 28 mei 1757, Sint Jacobiparochie
Man           :  Cornelis Martens, Sint Annaparochie
Vrouw        :  Antje Johannis, Sint Jacobiparochie    

kinderen uit dit huwelijk:
   

  a. Marten, gedoopt Sint Annaparochie 21-05-1758
  b. Marten, gedoopt Sint Annaparochie 23-05-1763   volgt II
  c. Gepkje Cornelis, gedoopt Sint Annaparochie 23-11-1766
     
II. Marten Cornelis Grond, gedoopt Sint Annaparochie 23-05-1763, overleden Het Bildt 04-05-1832, trouwt Neeltje Feddes, gedoopt Sint Jacobiparochie 08-08-1762, overleden Het Bildt 18-04-1827, dochter van Fedde Foppes en Sytske Asmus

kinderen uit dit huwelijk
 

  a.Antje, geboren 23-07-1790 en gedoopt Sint Jacobiparochie 15-08-1790, jong overleden
  b.Fedde, geboren 01-12-1791 en gedoopt Sint Jacobiparochie 01-01-1792   volgt III.A
  b. Antje Martens Grond, geboren 06-08-1794 en gedoopt Sint Jacobiparochie 21-09-1794, overleden Het Bildt 09-10-1819, trouwt Het Bildt 26-04-1818 Jan Hendriks Stambergen (tekent "Stamberg"), geboren Sint Annaparochie 09-02-1795 en gedoopt aldaar 08-03-1795, overleden Het Bildt 31-12-1859, zoon van Hendrik Stambergen en Geertje Kaspers Freulings
  c. Cornelis, geboren 02-04-1798 en gedoopt Sint Jacobiparochie 13-05-1798   volgt III.B  
  d.Sytske Martens Grond, geboren 01-04-1800 en gedoopt Sint Jacobiparochie 04-05-1800, overleden Het Bildt 19-04-1868, trouwt Het Bildt 06-04-1823 Reinder Pieters Schat, geboren Sint Annaparochie 15-05-1800 en gedoopt aldaar 08-06-1800, overleden Het Bildt 29-03-1868, zoon van Pieter Reinderts Schat en Johanna Fredriks Hanfje
  e.Foppe, geboren 19-11-1802 en gedoopt Sint Annaparochie 19-12-1802   volgt III.C
  f.Gerben Martens Grond, geboren 29-01-1807 en gedoopt Sint Annaparochie 01-03-1807, overleden Het Bildt 16-10-1835
     
III.A Fedde Martens Grond, geboren 01-12-1791 en gedoopt Sint Jacobiparochie 01-01-1792, overleden Het Bildt 22-03-1826, trouwt Mairie Sint Annaparochie 22-07-1816 Grietje Berends Krottje, geboren Nieuwezijl 02-05-1797 en gedoopt Vrouwenparochie 28-05-1797, overleden Het Bildt 05-01-1879, dochter van Beerend Ennes Krottje en Neeltje Paulus Krumela

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a.Marten Feddes Grond, geboren Sint Annaparochie 03-10-1816   volgt IV.A
  b.Neeltje Feddes Grond, geboren Sint Annaparochie 15-10-1817, overleden Het Bildt 10-04-1869, trouwt Het Bildt 05-01-1843 Gooitzen Sjoerds Sjoerdsma, geboren Holwerd 14-08-1815, overleden Het Bildt 21-12-1885, zoon van Sjoerd Gooitzens Sjoerdsma en Taetske Klazes Boonstra
  c. Berend Feddes Grond, geboren Vrouwenparochie 01-09-1820   volgt IV.B
  d.Cornelis Feddes Grond, geboren Vrouwenparochie 25-11-1822   volgt IV.C
  e. Enne Feddes Grond, geboren Vrouwenparochie 03-03-1825   volgt IV.D
     
III.B

Cornelis Martens Grond, geboren 02-04-1798 en gedoopt Sint Jacobiparochie 13-05-1798, overleden Het Bildt 16-02-1881, trouwt (1) Het Bildt 10-05-1818 Geiske Alberts Bokma, geboren Hallum 07-10-1787 en gedoopt aldaar 17-01-1790, overleden Het Bildt 15-04-1828, dochter van Albert Rochus en Eelkje Johannes, trouwt (2) Het Bildt 27-07-1828 Lijsbert Minnes Wassenaar, geboren 21-11-1795 en gedoopt Sint Jacobiparochie 06-12-1795, overleden Het Bildt 10-04-1878, dochter van Minne Teunis en Maartje Jacobs

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Albert Cornelis Grond, geboren Het Bildt 15-11-1818, overleden aldaar 11-12-1818
  b. Neeltje Cornelis Grond, geboren Het Bildt 15-11-1818, overleden aldaar 05-05-1832
  c. Eelkje Cornelis Grond, geboren Het Bildt 17-11-1822, overleden aldaar 10-07-1829
  d. Marten Cornelis Grond, geboren Het Bildt 14-12-1825, overleden aldaar 24-01-1826
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  e. Antje Cornelis Grond, geboren Sint Annaparochie 03-03-1829, trouwt Het Bildt 05-04-1855 Foppe Heeres de Vries, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1821, zoon van Heere Pieters de Vries en Trijntje Foppes
  f. Doutje Cornelis Grond, geboren Sint Annaparochie 11-08-1830, overleden aldaar 12-08-1830
  g. Marten Cornelis Grond, geboren Sint Annaparochie 31-10-1831   volgt IV.E
  h. Doutje Cornelis Grond, geboren Sint Annaparochie 01-11-1833, overleden na 1881, trouwt Het Bildt 08-07-1858 Hein Bosje, geboren Sint Jacobiparochie 22-04-1834, overleden Het Bildt 04-02-1882, gehuwd, zoon van Dirk Hotzes Bosje en Tjitske Heins Hogerhuis
  i. Neeltje Cornelis Grond, geboren Sint Annaparochie 25-10-1835, overleden aldaar 10-11-1835
  j. Neeltje Cornelis Grond, geboren Sint Annaparochie 19-03-1837, overleden Barradeel 11-12-1918, trouwt Het Bildt 16-12-1858 Dirk Vis, geboren Sint Jacobiparochie 16-08-1836, overleden Barradeel 01-11-1901, zoon van Romke Sipkes Vis en Baukje Alberts Kroes
  k. Minne Cornelis Grond, geboren Sint Annaparochie 25-01-1840   volgt IV.F
     
III.C

 

Foppe Martens Grond, geboren 19-11-1802 en gedoopt Sint Annaparochie 19-12-1802, overleden Het Bildt 23-02-1847, trouwt (1) Het Bildt 09-06-1822 Heiltje Jans Dijkstra, geboren 16-03-1802 en gedoopt Sint Annaparochie 04-04-1802, overleden 14-10-1838, dochter van Jan Pieters Dijkstra en Susanna Jacobs, trouwt (2) Het Bildt 29-08-1839 Maartje Gerbens Wassenaar, geboren Berlikum 01-08-1809 en gedoopt aldaar 03-09-1809, overleden Het Bildt 20-01-1877, dochter van Gerben Minnes Wassenaar en Aaltje Willems

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Jan Foppes Grond, geboren Sint Annaparochie 16-04-1824   volgt IV.G
  b. Neeltje Foppes Grond, geboren Sint Annaparochie 09-10-1826, overleden Het Bildt 11-06-1923,  trouwt Het Bildt 16-06-1859 Pieter Dijkstra, geboren Sint Jacobiparochie 05-12-1835, overleden Het Bildt 13-05-1923, zoon van Sierd Symens Dijkstra en Sytske Teunis de Vries
  c. Marten Foppes Grond, geboren Sint Annaparochie 03-03-1829, overleden aldaar 24-05-1829
  d. Marten Foppes Grond, geboren Sint Annaparochie 20-06-1830   volgt IV.H
  e. Fedde Foppes Grond, geboren Sint Annaparochie 05-04-1833   volgt IV.I
  f. Susanna Foppes Grond, geboren Sint Annaparochie 17-01-1836, overleden Het Bildt 01-04-1899, trouwt Het Bildt 06-05-1869 Jouke Andringa, geboren Sint Annaparochie 27-10-1831, overleden Het Bildt 04-02-1882, zoon van Pieter Ydes Andringa en Hiltje Joukes Schat
  g. Heile Foppes Grond, geboren Sint Annaparochie 14-10-1838, overleden aldaar 08-02-1840
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  h. Gerben Foppes Grond, geboren Sint Annaparochie 07-09-1839
  i. Cornelis Foppes Grond, geboren Sint Annaparochie 07-10-1842   volgt IV.J
  j. Sytske Foppes Grond, geboren Sint Annaparochie 28-02-1845, overleden Het Bildt 16-05-1932, trouwt Het Bildt 10-04-1873 Harmen Tanja, geboren Sint Annaparochie 11-04-1831, overleden Het Bildt 17-10- 1908, zoon van Pier Harmens Tanja en Wytske Meinderts Walburg
     
IV.A Marten Feddes Grond, geboren Sint Annaparochie 03-10-1816, overleden Het Bildt 08-03-1895, trouwt Het Bildt 16-04-1840 Lijsbeth Martens Oostringa, geboren Sint Annaparochie 12-10-1811 en gedoopt aldaar 10-11-1811, overleden Het Bildt 24-03-1877, dochter van Marten Johannes Oostringa en Froukje Aukes Bakker
     
IV.B Berend Feddes Grond, geboren Vrouwenparochie 01-09-1820, overleden Het Bildt 31-03-1902, trouwt Het Bildt 11-04-1844 Lijsbert Sybes de Jong, geboren Sint Annaparochie 09-12-1814, overleden Het Bildt 03-04-1899, dochter van Sybe Jurjens de Jong en Doetje Pieters Hoekstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Grietje Berends Grond, geboren Sint Annaparochie 24-11-1844, overleden Het Bildt 31-03-1875, trouwt Het Bildt 19-11-1868 Jelle Jans Stapert, geboren Vrouwenparochie 14-08-1842, overleden Het Bildt 19-02-1875, zoon van Jan Sybes Stapert en Antje Sybrens Wagenaar
  b. Doetje Berends Grond, geboren Vrouwenparochie 27-11-1847, overleden Het Bildt 18-12-1922, gehuwd, trouwt Het Bildt 06-05-1875 Pieter Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 08-03-1851, overleden Het Bildt 14-10-1929, zoon van Dirk Pieters Kuiken en Lijsbert Jelles Atema
  c. Marten Berends Grond, geboren Vrouwenparochie 06-12-1849   volgt V.A
  d. Sybe Berends Grond, geboren Vrouwenparochie 07-11-1852   volgt V.B
  e. Fedde Berends Grond, geboren Vrouwenparochie 13-05-1855, overleden Het Bildt 14-07-1876
   - levenloos kind (zoon), geboren Vrouwenparochie 03-06-1858
     
IV.C Cornelis Feddes Grond, geboren Vrouwenparochie 25-11-1822, overleden Het Bildt 17-10-1879, gehuwd, trouwt Het Bildt 08-05-1845 Grietje Martinus van der Meulen, geboren Marrum 30-03-1819, dochter van Martinus Engberts van der Meulen en Gooykje Jans de Boer

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Fedde Cornelis Grond, geboren Vrouwenparochie 18-11-1846   volgt V.C
  b. Gooikje Cornelis Grond, geboren Vrouwenparochie 26-01-1850, trouwt Het Bildt 09-05-1872 AEde Postma, geboren Marrum 20-09-1843, zoon van Rinze Aedes Postma en Fintje Pieters Landman
  c. Enne Cornelis Grond, geboren Vrouwenparochie 22-06-1856
     
IV.D Enne Feddes Grond, geboren Vrouwenparochie 03-03-1825, overleden Het Bildt 04-07-1902, trouwt (1) Het Bildt 11-05-1848 Aagtsje Piers Prins, geboren Vrouwenparochie 09-08-1819, overleden Het Bildt 25-11-1854, dochter van Pier Pieters Prins en Saakje Pieters Rijpstra, trouwt (2) Het Bildt  23-08-1855 Liskje Idses Monsma, geboren Vrouwenparochie 08-12-1827, overleden Het Bildt 25-02-1890, dochter van Ids Symens Monsma en Ytje Andries Oosterling

kinderen uit 2e huwelijk:
 

  a.Aagtje Grond, geboren Vrouwenparochie 12-02-1857, overleden Het Bildt 02-02-1940, weduwe, trouwt Leeuwarderadeel 24-07-1880 Johannes Dijkstra, geboren Vrouwenparochie 06-02-1857, zoon van Hoite Dijkstra en Antje van der Meulen
  b. Ytje Grond, geboren Vrouwenparochie 12-03-1858, trouwt Het Bildt 17-06-1880 Hendrik Vinstra, geboren Hallum 12-10-1857, zoon van Rentje Hendriks Vinstra en Aukje Sjoerds van Loon
  c.Ids Grond, geboren Vrouwenparochie 17-03-1859   volgt V.D
  d. Fedde Grond, geboren Vrouwenparochie 24-08-1860   volgt V.E
  e. Symen Grond, geboren Vrouwenparochie 03-11-1861   volgt V.F
  f. Marten Grond, geboren Vrouwenparochie 28-09-1863   volgt V.G
  g. Grietje Grond, geboren Vrouwenparochie 01-05-1865, overleden aldaar 25-07-1865
  h. Hessel Grond, geboren Vrouwenparochie 24-11-1866, overleden aldaar 09-02-1892
  i. Berend Grond, geboren Vrouwenparochie 24-04-1868
     
IV.E Marten Cornelis Grond, geboren Het Bildt 31-10-1831, overleden Barradeel 29-11-1918, weduwnaar, trouwt Het Bildt 16-01-1862 Aafje de Groot, geboren Sint Jacobiparochie 28-08-1834, dochter van Piebe Pieters de Groot en Rinsje Gerrits Wassenaar

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a.Rinsje Grond, geboren Minnertsga 18-03-1862, overleden Het Bildt 03-10-1902, gehuwd, trouwt Het Bildt 21-05-1885 Dirk Bosje, geboren Sint Jacobiparochie 01-02-1863, zoon van Hendrik Bosje en Trijntje Beimers
  b. Cornelis Grond, geboren Barradeel 26-04-1863, overleden Het Bildt 25-03-1866
  c. Cornelis Grond, geboren Het Bildt 27-10-1866, overleden Barradeel 02-02-1878
  d. Lijsbeth Grond, geboren Barradeel 07-06-1870, trouwt Barradeel 20-05-1893 Jan de Boer
     
IV.F Minne Cornelis Grond, geboren Sint Annaparochie 25-01-1840, overleden Het Bildt 15-04-1898, weduwnaar, trouwt Het Bildt 15-04-1880 Antje de Vries, geboren Minnertsga 13-08-1838, dochter van Ale Alberts de Vries en Romkje Sybrens Baggelaar

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a.Cornelis Grond, geboren Sint Jacobiparochie 03-11-1880   volgt V.H
     
IV.G Jan Foppes Grond, geboren Sint Annaparochie 16-04-1824, overleden Het Bildt 30-12-1877, trouwt Het Bildt 05-05-1864 Neeltje van der Ploeg, geboren Sint Annaparochie 24-04-1835, overleden Het Bildt 16-03-1909, dochter van Sape Alberts van der Ploeg en Jiskje Hendriks Krottje

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a.Jiskje Grond, geboren Sint Annaparochie 04-07-1865, trouwt Het Bildt 11-05-1893 Gerben Smits, geboren Sint Annaparochie ca. 1864, zoon van Jietze Smits en Tjitske Kuiken
     
IV.H Marten Foppes Grond, geboren Sint Annaparochie 20 augustus 1830,  overleden Het Bildt 01-07-1868, trouwt Het Bildt 06-10-1864 Luurtske Hager, geboren Sint Annaparochie 02-04-1837, overleden Het Bildt 01-05-1874, dochter van Jacob Haukes Hager en Antje Luitzens de Kuur

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a.Heiltje Grond, geboren Het Bildt 10-01-1865
     
IV.I Fedde Foppes Grond, geboren Sint Annaparochie 5 april 1833, overleden Het Bildt 28-01-1902, trouwt Het Bildt 15-07-1860 Hendrikje Bosje, geboren Sint Annaparochie 12-06-1834, overleden Het Bildt 17-06-1917, dochter van Gerrit Gerrits Bosje en Trijntje Dirks Bloemhof

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a.Foppe Grond, geboren Sint Annaparochie 04-01-1861
  b. Gerrit Grond, geboren Sint Annaparochie 16-04-1863   volgt V.I
  c. Trijntje Grond, geboren Sint Annaparochie 09-08-1864
  d. Heiltje Grond, geboren Sint Annaparochie 23-05-1869, overleden Leeuwarden 14-06-1930
  e. Cornelis Grond, geboren Sint Annaparochie 06-09-1873   volgt V.J 
     
IV.J Cornelis Foppes Grond, geboren Sint Annaparochie 07-10-1842, overleden aldaar 02-08-1907, weduwnaar, trouwt Het Bildt 18-05-1876 Akke Stroosma, geboren Sint Annaparochie 17-02-1851, dochter van Pieter Johannes Stroosma en Dirkje Jans Wiersma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a.Foppe Grond, geboren Sint Annaparochie 06-05-1877   volgt V.K
  b. Dirkje Grond, geboren Sint Annaparochie 03-11-1878
  c. Pieter Grond, geboren Sint Annaparochie 16-07-1880
  d. Jan Grond, geboren Sint Annaparochie 05-11-1882
  e. Maartje Grond, geboren Sint Annaparochie 02-05-1885, overleden aldaar 16-05-1886
  g. Maartje Grond, geboren Sint Annaparochie 03-06-1888, overleden aldaar 08-08-1905
  h. Lieuwe Grond, geboren Sint Annaparochie 13-11-1890
     
V.A Marten Berends Grond, geboren Vrouwenparochie 06-12-1849, overleden Het Bildt 16-03-1930, trouwt (legitimatie van een kind) Het Bildt 07-11-1872 Akke Schat, geboren Sint Jacobiparochie 28-10-1852, overleden 19-12-1935, dochter van Douwe Reinders Schat en Jannigje Klazes de Groot

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a.Berend Schat, geboren Sint Jacobiparochie 07-08-1872, overleden aldaar 21-09-1872
  b. Douwe Grond, geboren Sint Jacobiparochie 07-08-1872   volgt VI.A
  c. Jannigje Grond, geboren Sint Jacobiparochie 22-06-1879, trouwt Het Bildt 07-05-1903 Berend van der Zee, geboren Sint Jacobiparochie 25-01-1876, zoon van Tjalling van der Zee en Baukje Lautenbach
  d. Lijsbert Grond, geboren Sint Jacobiparochie 07-02-1883, trouwt Het Bildt 16-05-1907 Gerrit Wybenga, geboren Sint Jacobiparochie 27-12-1882, zoon van Wybe Wybenga en Grietje van Dijk
     
V.B Sybe Berends Grond, geboren Vrouwenparochie 07-11-1852, overleden Het Bildt 13-11-1887, trouwt Het Bildt 18-05-1876 Uilkje Gerrits Kuik, geboren Vrouwenparochie 08-11-1850, overleden Het Bildt 30-10-1922, dochter van Gerrit Dirks Kuik en Jantje Willems de Jong

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a.Fedde Grond, geboren Vrouwenparochie 31-01-1878   volgt VI.B
  b. Gerrit Grond, geboren Vrouwenparochie 07-06-1879   volgt VI.C
  c. Lijsbert Grond, geboren Vrouwenparochie 25-03-1881, overleden Het Bildt 12-05-1926, trouwt Het Bildt 14-05-1908 Tjerk Bosje, geboren Sint Annaparochie 29-11-1880, overleden Het Bildt 19-02-1964, zoon van Jan Eelkes Bosje en Baukje Kuiken
  d. Jantje Grond, geboren Vrouwenparochie 29-04-1883, overleden aldaar 06-10-1883
  e. Jantje Grond, geboren Vrouwenparochie 11-12-1884, overleden 11-12-1973, trouwt Het Bildt Het Bildt 07-02-1907 Douwe Andringa, geboren Sint Annaparochie 25-12-1881, overleden 27-01-1973, zoon van Jetse Andringa en Lijsbert Bonnema
     
V.C Fedde Cornelis Grond, geboren Vrouwenparochie 18-11-1846, overleden Het Bildt 26-02-1882, trouwt Het Bildt 15-05-1873 Klaasje Dokter, geboren Vrouwenparochie 11-12-1847, overleden Het Bildt 26-02-1886, dochter van Gerben Heerts Dokter en Klaasje Abes van der Vlag
     
V.D Ids Grond, geboren Vrouwenparochie 17-03-1859, overleden Het Bildt 04-12-1939, trouwt Het Bildt 18-05-1882 Menke Hornstra, geboren Hallum 14-10-1863, overleden Het Bildt 20-05-1928, dochter van Auke Klazes Hornstra en Emkje Willems Wagenaar

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a.Emkje Grond, geboren Vrouwenparochie 06-10-1883, overleden Het Bildt 24-08-1914, gehuwd, trouwt Ferwerderadeel 26-05-1906 Hette Veenstra, oud 23 jaar, arbeider, geboren Hallum, zoon van Bokke Sjoerds Veenstra en Trijntje Klazes Dijkstra
  b.Enne Grond, geboren Vrouwenparochie 23-09-1884, overleden Het Bildt 23-04-1896
  c.Liskje Grond, geboren Vrouwenparochie 25-05-1888, trouwt Leeuwarden 08-05-1918 Cornelis van der Veer
  d.Auke Grond, geboren Vrouwenparochie 05-12-1892   volgt VI.D
  eAagtje Grond, geboren Hallum 31-10-1899, overleden Het Bildt 18-03-1917
     
V.E Fedde Grond, geboren Vrouwenparochie 24-08-1860, overleden Het Bildt 23-01-1931, trouwt Het Bildt 20-05-1886 Sytske Dijkstra, geboren Stiens 01-02-1865, overleden Het Bildt 22-12-1939, dochter van Hoite Johannes Dijkstra en Antje Ages van der Meulen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a.Enne Grond, geboren Vrouwenparochie 19-05-1889, trouwt Het Bildt 09-04-1914 Saeske Tjepkema, geboren Vrouwenparochie 13-06-1891, dochter van Johannes Tjepkema en Hendrikje Zwalua
     
V.F Symen Grond, geboren Vrouwenparochie 03-11-1861, trouwt Het Bildt 13-11-1884 Trijntje Lolkema, geboren Berlikum 25-03-1862, dochter van Tjipke Lolkes Lolkema en Wintje Gerbens Heslinga

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a.Wintje Grond, geboren Het Bildt 03-11-1885
     
V.G Marten Grond, geboren Vrouwenparochie 28-09-1863, overleden 30-10-1934, trouwt Het Bildt 05-03-1903 Antje Vlas, geboren Hallum 08-08-1869, overleden 23-08-1931, dochter van Symen Joukes Vlas en Dieuwke Gerrits Braak

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a.
Enne Grond, geboren Oudebildtzijl 25-04-1907   volgt VI.E
     
V.H Cornelis Grond, geboren Sint Jacobiparochie 03-11-1880, trouwt Het Bildt 26-12-1901 Afke Dijkstra, geboren Wier 05-08-1882, dochter van Sikke Dijkstra en Lijsbert Plat
     
V.I Gerrit Grond, geboren Sint Annaparochie 16-04-1863, overleden Het Bildt 13-04-1932, trouwt Het Bildt 02-06-1898 Luurtske Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 13-03-1852, overleden Het Bildt 26-02-1928, dochter van Harmen Jans Dijkstra en Grietje Johannes Zuidema
     
V.J Cornelis Grond, geboren Sint Annaparochie 06-09-1873, trouwt Het Bildt 16-03-1911 Dirkje Bilstra, geboren Sint Annaparochie 06-10-1879, dochter van Rinze Bilstra en Willemtje Krap
     
V.K Foppe Grond, geboren Sint Annaparochie 6 mei 1877, trouwt Het Bildt 27-10-1898 Hendrikje Marra, geboren Firdgum 28-09-1879, dochter van Wytse Marra en Aafke Dijkstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a.Akke Grond, geboren Het Bildt 11-03-1899
  b.Wijtse Grond, geboren Het Bildt 07-07-1901
     
VI.A Douwe Grond, geboren Sint Jacobiparochie 07-08-1872, overleden aldaar 21-10-1941, trouwt Het Bildt 03-08-1905 Antje Buwalda, geboren Arum 22-01-1874, dochter van Ane Buwalda en Trijntje Boersma
     
VI.B Fedde Grond, geboren Vrouwenparochie 31-01-1878, overleden Leeuwarden 10-09-1952, trouwt Het Bildt 24-05-1906 Wytske de Vries, geboren Stiens 28-05-1881, overleden Sint Annaparochie 13-08-1948, dochter van Bouwen de Vries en Geertje Jans Bijlsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a.Geertje Grond, geboren Sint Annaparochie 11-11-1908, overleden aldaar 01-01-1909
  b.Geertje Grond, geboren Sint Annaparochie 29-11-1909, overleden 03-03-1970
  c.Sybe Grond, geboren Sint Annaparochie 10-05-1911, overleden Noordoostpolder 27-04-1985, trouwt Het Bildt 03-11-1932 Tjitske de Vries, geboren Ferwerd 09-12-1912, overleden Noordoostpolder 11-02-2002, dochter van Johannes de Vries en Jetske Kamminga
     
VI.C Gerrit Grond, geboren Vrouwenparochie 07-06-1879, trouwt Het Bildt 18-05-1905 Antje Boersma, geboren Finkum 10-11- 1884, dochter van Tiede Boersma en Pietje Worps Westerhuis
     
VI.DAuke Grond, geboren Vrouwenparochie 05-12-1892, overleden 16-10-1970 en begraven Vrouwenparochie, trouwt Het Bildt 20-05-1920 Hendrikje Bergsma, geboren Vrouwenparochie 21-09-1893, dochter van Gerrit Bergsma en Willemtje Loonstra
     
VI.EEnne Grond, geboren Oudebildtzijl 25-04-1907, overleden Pretoria (Zuid Afrika) 05-06-1992, trouwt Avereest 16-08-1934 Grietje Veldman,  geboren Avereest 21-05-1896, overleden Pretoria (Zuid Afrika) 16-10-1988

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a.Marten Grond, geboren Leeuwarden op 23-08-1935
  b.Gerrit Grond,  geboren Oude Bildtzijl 09-11-1936
     
Bronnen:
- m.b.t. V.G en VI.E : mededeling van dhr. Marten Grond
- Tresoar

contact

naar boven

disclaimer