DISCLAIMER


 


   
  Hoewel GenWar 2002 ernaar streeft om correcte en actuele informatie te verstrekken, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt ontvangen of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Ik wijs er nadrukkelijk op dat sommige gegevens voor 1800 berusten op aannames en niet altijd bewezen konden worden.

Daarom kunnen aan de informatie uit deze website geen rechten worden ontleend en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade als gevolgen van onjuiste en/of gedateerde informatie, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

Bepaalde links in deze site leiden naar andere sites op servers van derden waarover GenWar 2002 geen controle heeft. GenWar 2002 waarborgt niet de juistheid en accuraatheid van de informatie vervat in gelinkte sites. Noch impliceert dit goedkeuring of betrokkenheid, hetzij direct of indirect, van GenWar 2002 met betrekking tot de inhoud van deze sites, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.
 


GenWar2002