GENEALOGIE WARRINGA


 


Voor voorgeslacht Dirk Minze zie genealogie Minze Bartles
     
I.

 

Dirk Minzes Warringa ook genaamd Waringa, oliemolenaarsknecht, bij huwelijk afkomstig van Oldeboorn, geboren ca. 1775, overleden Dantumadeel 02-10-1849, gehuwd, zoon van Minze Bartles en Sjoukjen Dirks Waringa, trouwt Oldeboorn 11-05-1800 Ytie Jentjes Vennema, bij huwelijk afkomstig van Oldeboorn

Trouwregister Hervormde gemeente Oldeboorn-Nes, 1800 - DTB nr:    730, 1661 - 1810
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 11 mei 1800, Oldeboorn
Man:             Dirk Minzes, Oldeboorn
Vrouw:          IJttje Jentjes, Oldeboorn

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Mense, geboren Leeuwarden 17-08-1801 en gedoopt aldaar 02-09-1801   volgt II.A
  b. Sjuwke, geboren ca. 1804   volgt II.B
  c. Jentie, geboren Leeuwarden 24-08-1806 en gedoopt aldaar 24-09-1806
  d. Sjoukje Dirks Warringa, geboren Leeuwarden 02-05-1813, overleden Westdongeradeel 06-12-1860. trouwt Dantumadeel 19-05-1839 Symon Meinderts Minnema, oud 25 jaar, geboren Sijbrandahuis, zoon van Meindert Jinnes Minnema en Klaaske Symens Talsma
     
II.A

 

Mense Dirks Warringa ook genaamd Waringa, oliemolenaarsknecht, geboren Leeuwarden 17-08-1801 en gedoopt aldaar 02-09-1801, overleden Dantumadeel 19-11-1830, trouwt Leeuwarden 18-11-1827 Martje Johannes Vellinga, geboren ca. 1803, overleden Dokkum 09-12-1835

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Dirk Minses Warringa, geboren Sijbrandahuis 16-01-1829   volgt III.A
  b. Tietje Warenga, geboren Dantumadeel 27-10-1830   volgt III.B
     
II.B

 

Sjuwke Durks Warringa, geboren ca. 1804, overleden Leeuwarden 22-11-1859, trouwt (1) Leeuwarden 18-05-1836 - echtscheiding Leeuwarden 17-11-1838 Joost Hendrik Tulp, geboren ca. 1790, overleden Leeuwarden 08-01-1854, trouwt (2) Leeuwarden 05-11-1854 Minne Minnes

kinderen uit onbekende relatie:
 

  a. Jilles Warringa, geboren Leeuwarden 08-01-1847, overleden aldaar 22-02-1847
     
III.A Dirk Menses Warringa, geboren Sijbrandahuis 16-01-1829, overleden Dantumadeel 05-08-1901, trouwt (1) Dantumadeel 05-05-1853 Aaltje Jans Dijkstra, geboren Rinsumageest 10-12-1826, overleden Dantumadeel 18-07-1865, dochter van Jan Ruurds Dijkstra en Aukje Gaeles van der Wal, trouwt (2) Dantumadeel 03-01-1867 Sjoukje Klases Vellinga, geboren Akkerwoude 08-11-1830, overleden Dantumadeel 26-12-1870, dochter van Klaas Tammes Vellinga en Akke Alles de Jager

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Ytje Dirks Warringa, geboren Dantumadeel 23-06-1854, overleden aldaar 29-06-1854
  b. Minze Dirks Warringa, geboren Dantumadeel 05-02-1857, overleden aldaar 18-10-1857
  c. Ytje Dirks Warringa, geboren Dantumadeel 30-08-1858, overleden aldaar 11-08-1861
  d. Ytje Dirks Warringa, geboren Dantumadeel 21-03-1862, trouwt Oostdongeradeel 11-05-1888 Sjoek Jelles Nutma, geboren Oostdongeradeel 15-07-1862, zoon van Jelle Sjoeks Nutma en Trijntje Theunis Rensma 
  e. Aukje Dirks Warringa, geboren Rinsumageest 28-09-1864, overleden Leeuwarden 29-10-1941, weduwe, trouwt Dantumadeel 19-05-1888 Marten Jans Rijpstra, geboren Morra 24-05-1864, overleden Jelsum 24-12-1927, zoon van Jan Pieters Rijpstra en Sibbeltje Eelkes Talsma
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  f. Minze Dirks Warringa, geboren Dantumadeel 12-11-1869, overleden aldaar 30-11-1869
     
III.B Tietje Warringa, geboren Dantumadeel 27-10-1830, overleden Leeuwarden 17-02-1864, ongehuwd

kinderen uit onbekende relatie:
 

   - levenloos kind (zoon), Leeuwarden 11-02-1864
     

GenWar2002

    

disclaimer