GENEALOGIE WARRINGA - Leeuwarden

 

 


     
I. Philip Jacobs, bij huwelijk afkomstig van Warga, aanname dat Philip Jacobs en Johan Filip dezelfde zijn, trouwt Warga 25-04-1762 Elberigh Jans, bij huwelijk afkomstig van Warga, geboren ca. 1736, overleden Idaarderadeel 14-08-1823, weduwe

Trouwregister Hervormde gemeente Warga Wartena Warstiens, 1762 - DTB nr:     432, 1715 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 25 april 1762, Warga
Man:         Johan Filip, Warga
Vrouw:      Elbrig Jans, Warga

kinderen uit dit huwelijk gedoopt:
 

  a. Geertje, gedoopt RK Warga 21-11-1763
  b. Tiedje, gedoopt RK Warga 23-01-1765
  c. Jacob, gedoopt NH Warga 19-10-1766
  d. Jacob, geboren Warga 17-09-1767 en gedoopt NH Warga 1769
  e. Liesbeth, gedoopt RK Warga 06-09-1768
  f. Jan, geboren Warga 08-03-1769 en gedoopt NH aldaar 1769   volgt II.A
  g. Pieter, geboren Warga 24-12-1771 en gedoopt NH aldaar 1771
  h. Liesbeth, gedoopt RK Warga 14-09-1773
  i. Trientje, gedoopt RK Warga 04-03-1775   volgt II.B
  j. Tjetske, geboren Warga 13-02-1777 en gedoopt NH aldaar 16-02-1777, overleden Idaarderadeel 22-01-1855 als Tjitske Philippus Smits, ongehuwd
  k. Jacob, geboren Warga 13-02-1777 en gedoopt NH aldaar 16-02-1777   volgt II.C
  l. Antje Philippus, geboren 29-05-1779 en gedoopt NH Warga 30-05-1779, trouwt Idaarderadeel 01-06-1811 Thoon Jans ook genaamd Anthoon Jans Bergsma, geboren ca. 1784, zoon van Jan Anthony en Swaantje Joostes
     
II.A Jan Philippus Smits, geboren Warga 08-03-1769 en gedoopt NH aldaar 1769, overleden Leeuwarderadeel 18-02-1855, trouwt RK Wijtgaard 21-05-1797 Stijntje Johannes Kramer, geboren ca. 1772, overleden Idaarderadeel 08-12-1844

Trouwregister Rooms-katholieke parochie Wijtgaard, 1797 - DTB nr:     485, 1744 - 1811
Vermelding:  Bevestiging huwelijk van 21 mei 1797, Wijtgaard
Man:           Jan Philips, Goutum
Vrouw:        Stientje Johannes, Goutum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Elbrig Jans Smits, gedoopt RK Wijtgaard 22-07-1799, overleden Leeuwarderadeel 26-09-1879, weduwe, trouwt Idaarderadeel 38-04-1836 Fedderik Louws Fransen, geboren Wirdum ca. 1802, zoon van Louw Fransen en Antje Sjoukes Wels
  b. Liesbeth Jans Smits aias Elisabeth Smit, geboren Warga ca. 1804, overleden Leeuwarderadeel 20-02-1894, trouwt Leeuwarderadeel 19-11-1834 Broer Taekes Rooda, geboren Wytgaard 01-05-1812, overleden Leeuwarderadeel 31-03-1863, zoon van Taeke Doekes Rooda en Beitske Broers de Boer
  c. Lipkjen Jans Smids, geboren Warga 06-03-1815
     
II.B Trientje Philips, gedoopt RK Warga 04-03-1775

Idaarderadeel, doopjaar 1775 - Warga, Doop R.K. par. 1696-1811 - DTB: 435
Dopeling: Trientje
Gedoopt op 4 maart 1775 in Warga
Dochter van Philip Jacobs en Elberigh Jans
Doopgetuige: Wilmken Hendriks

kind uit onbekende relatie:
 

  a. Pieter Philips, gedoopt RK Warga 21-07-1798   volgt III
     
II.C Jacob Philippus Smits, geboren Warga 13-02-1777 en gedoopt NH aldaar 16-02-1777, overleden Leeuwarden 09-04-1842, ondertrouw Leeuwarden 06-06-1801 en trouwt NH 21-06-1801 G(e)ertje Lieuwes, bij huwelijk afkomstig van Leeuwarden, overleden Leeuwarden 08-03-1857

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1801 - DTB nr:     1002, 1798 - 1809
Vermelding:     Ondertrouw van 6 juni 1801
Man:              Jacob Philips Smit (?), Leeuwarden
Vrouw:           Geertje Lieuwes, Leeuwarden

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1801 - DTB nr:     1002, 1798 - 1809
Vermelding:     Bevestiging huwelijk van 21 juni 1801
Man:              Jacob Philips, Leeuwarden
Vrouw:           Geertje Lieuwes, Leeuwarden
NB:                gehuwd in de GalileeŽr kerk

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Philippus, geboren 12-08-1803 en gedoopt NH Leeuwarden 24-08-1803,
  b. Elbrig Smits, geboren 03-03-1806 en gedoopt NH Leeuwarden 19-03-1806, overleden Ezinge 17-07-1859, trouwt Leeuwarden 19-08-1827 Eelke Eelkes Homan, geboren Oostrum 09-08-1800,
  c. Hylkje, geboren 05-07-1808 en gedoopt NH Leeuwarden 17-07-1808
  d. Elisabeth, geboren 19-08-1810 en gedoopt NH Leeuwarden 29-08-1810, overleden als Elisabeth Jacobs Leeuwarden 28-01-1813
  e. Philippus Smits, geboren Leeuwarden 20-08-1814, overleden als Philippus Jacobs Smidts Leeuwarden 04-10-1816
  f. Lieuwe Smits, geboren Leeuwarden 20-08-1814
  g. Philippus Smits, geboren Leeuwarden 26-04-1817
  h. Jeltje Smits, geboren Leeuwarden 03-12-1820, overleden aldaar 29-07-1901, weduwe
     
III. Pieter Philips Warringa, gedoopt RK Warga 21-07-1798, overleden Leeuwarden 08-03-1861, trouwt Leeuwarden 04-09-1825 Hinke Sybrandy Wolf, geboren Leeuwarden 24-01-1807, overleden Veenhuizen 21-06-1846, dochter van Sibrandus Wolf en Hyke Ubbers Overings

Idaarderadeel, doopjaar 1798 Warga, Doop R.K. par. 1696-1811 - DTB: 435
Dopeling: Piter
Gedoopt op 21 juli 1798 in Warga
Kind van niet genoemde vader en Trientje Philips
Doopgetuige: Elbrig Philips

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ulbe Warringa, geboren Leeuwarden 04-05-1826   volgt IV.A
  b. Johannes Warringa, geboren Leeuwarden 20-07-1828, overleden Leeuwarden 31-08-1831
  c. Hieke  Warringa, geboren Veenhuizen 26-04-1832, overleden Leeuwarden 12-11-1909, trouwt Leeuwarden 14-08-1859 Gerben Topma, geboren ca. 1824, overleden Leeuwarden 24-10-1892, zoon van Gerrit Gerbens Topma en Grietje Klazes
  d. Johannes Warringa, geboren Veenhuizen 17-04-1835   volgt IV.B
  e. Christinus Warringa, geboren Veenhuizen 03-06-1837, overleden aldaar 08-07-1837
  f. Trijntje Warringa, geboren Veenhuizen 24-06-1838, overleden Leeuwarden 29-10-1849
  g. Wietske Warringa, geboren Veenhuizen 05-07-1841, overleden aldaar 05-02-1843
  h. Jeltje Warringa geboren Leeuwarden 21-02-1846, overleden Veenhuizen 21-06-1846
     
IV.A Ulbe Warringa, dagloner, stukadoor, geboren Leeuwarden 04-05-1826, overleden Nijmegen 05-12-1917, trouwt [wetteging 1 kind] Nijmegen 17-07-1856 Carolina van Baardewijk, geboren Nijmegen 16-02-1819, overleden aldaar 29-12-1914, dochter van Jacobus van Baardewijk en Maria Dup

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gerardus Johannes Warringa, geboren Nijmegen ca. 1856, overleden Nijmegen 28-06-1859
  b. Hubertina Warringa, geboren Nijmegen 07-10-1857, overleden Rosmalen 24-07-1892
  c. Johanna Warringa, geboren Nijmegen 22-10-1859, trouwt Nijmegen 09-03-1883 Johannes Wilhelmus Fakkert, borstelmaker, politieagent, geboren Staphorst 10-11-1861, zoon van Jan Willem Fakkert en Hermina Bixerman
  d. Gerrit Jan Warringa (doopnamen Gerardus Joannes), geboren Nijmegen 21-09-1861   volgt V.A
  e. Louisa Hillegonda Warringa, geboren Nijmegen 21-10-1863. overleden aldaar 13-04-1919, trouwt [wetteging 1 kind] Nijmegen 16-12-1897 Hendrikus Johannes Theunissen, stoker, geboren Nijmegen 02-04-1870, zoon van Gerardus Johannes Theunissen en Johanna Everdina Detmers
  f. Carolina Warringa, geboren Nijmegen 13-09-1865, overleden aldaar 03-08-1866
  g. Jacobus Philippus Warringa, geboren Nijmegen 22-05-1867   volgt V.B
  h. Petrus Philippus Warringa, geboren Nijmegen 03-01-1869, overleden aldaar 07-08-1780
  i. Maria Warringa, geboren Nijmegen, geboren Nijmegen 21-12-1780, trouwt [wetteging 1 kind] Nijmegen 27-04-1899 Wilhelm Mijling, letterzetter, geboren Ubbergen 08-06-1874, zoon van Gerrit Mijling en Cornelia Meijer
     
IV.B Johannes Warringa, geboren Veenhuizen 17-04-1835, overleden Leeuwarden 02-06-1914, trouwt Leeuwarden 13-10-1880 Catharina van Kuik, geboren Leeuwarden 08-03-1849, overleden aldaar 07-07-1935, dochter van Jan van Kuik en Maaike Christoffel Beuker

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pieter Philippus Warringa, geboren Leeuwarden 20-06-1881, overleden aldaar 20-03-1903
  b. Jan Warringa, geboren Leeuwarden 21-04-1884
  c. Johannes Warringa, geboren Leeuwarden 15-11-1886, overleden aldaar 10-09-1901
  d. Wilhelmina Warringa, geboren Leeuwarden 19-02-1891, overleden aldaar 28-02-1960, trouwt Leeuwarden 24-11-1915 Johannes Verbruggen, geboren Leeuwarden 14-11-1891, overleden aldaar 29-08-1963, zoon van Nicolaas Verbruggen en Martje Willemina Zwier
     
V.A Gerrit Jan Warringa (doopnamen Gerardus Joannes), timmerman, geboren Nijmegen 21-09-1861, overleden Amsterdam 23-12-1943, trouwt (1) Nijmegen 22-11-1883 Johanna Polman, geboren Elst 16-06-1858, dochter van Gradus Polman en Maria Sijbilla Rensen, trouwt (2) Nijmegen 25-09-1923 Theodora Riga, weduwe van Jan Zeventer, geboren 15-11-1871. dochter van Lubbertus Riga en Johanna Alders

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ulbe Warringa, letterzetter, geboren Nijmegen 12-08-1884, overleden aldaar 20-04-1957, trouwt Nijmegen 16-05-1907 Catharina Selten, geboren Mill en St Hubert 25-01-1880, overleden Nijmegen 27-08-1954, dochter van Cornelis Selten en Petronella Nelissen
  b. Jacobus Philippus Warringa, timmerman, geboren Nijmegen 17-05-1887, overleden Nijmegen 26-03-1962, trouwt (1) Nijmegen 03-06-1909 Maria Josephina van Elck, geboren Beesd 12-03-1994, overleden Nijmegen 08-04-1953, dochter van Theodorus van Elck en Megchelina van der Pijl, trouwt (2) Nijmegen 16-09-1955 Henrica van Heesch, weduwe van Johannes Phillipus Albertus Phoelich, geboren Eindhoven 31-07-1895, overleden Nijmegen 20-08-1983, dochter van Joannes van Heesch en Catharina Maria Sneijers
  c. Johanna Maria Warringa, geboren Nijmegen 03-04-1890, trouwt (1) Venlo 07-08-1911 Peter Willem Holthuijsen, geboren Venlo 23-03-1888, overleden Amsterdam 14-03-1956, zoon van Hendrik Hubert Holthuijsen en Petronella Antonia Jacobs, trouwt (2) Amsterdam 18-08-1964 Jacobus Johannes Bonfrer, overleden Amsterdam
  d. Johannes Wilhelmus Warringa, letterzetter, geboren Nijmegen 03-04-1890, trouwt Nijmegen 11-11-1915 Petronella van de Rest, geboren Gennep 20-08-1886, dochter van Johannes van de Rest en Anronetta Rutten
  e. Carel Aloijsius Alexander Warringa, rijtuigmaker, geboren Nijmegen 06-07-1892, trouwt Nijmegen 14-05-1915 Petronella Johanna van Haren, geboren Nijmegen 06-11-1894, dochter van Lambertus van Haren en Wilhelmina Alijda Boschman
  f. Carolina Maria Sijbilla Warringa, geboren Nijmegen 20-03-1894, trouwt Nijmegen 08-05-1913 - scheidngsakte Arnhem 23-01-1914 Maximiliaan Becker, loopknecht, geboren Athem 06-04-1894, zoon van Wilhelmus Jacobus Johannes Becker en Willemina Hendrina Diesveld
  g. Cornelis Petrus Johannes Warringa, letterzetter, geboren Nijmegen 25-09-1897, trouwt Nijmegen 11-09-1919 Anna Gertruida Bexkens, geboren Oploo ca. 1897, dochter van Hendrikus Bexkens en Christina Agten 
     
V.B Jacobus Philippus Warringa, geboren Nijmegen 22-05-1867, trouwt Amersfoort 03-04-1895 Pieternella Wolf, geboren 's Gravenhage ca. 1874, overleden Nijmegen 23-02-1932, dochter van Hermanus Jacobus Wolf en Antonetta Luisa Viejou

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Johannes Gerardus Warringa, geboren 's Hertogenbosch, trouwt Maastricht 10-08-1922 Maria Gerardina Waltera Langermans, geboren 's Hertogenbosch, dochter van Gabriel Langermans en Maria Hubertina van Hoof
     

GenWar2002

    

disclaimer