GENEALOGIE DIJKSTRA


     
I. Harm Jans ook vermeld als Harmen Jans Oostvries trouwt Elske Jans

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan, geboren Sint Jacobiparochie 30-04-1789 en gedoopt aldaar 31-05-1789   volgt II
  b. Maartje Harmens Dijkstra, geboren Sint Jacobiparochie 16-10-1797 en gedoopt aldaar 10-12-1797, trouwt Het Bildt  11-04-1819 Jacob Oepkes Bonnema, geboren 23-09-1791 en gedoopt Sint Jacobiparochie 16-10-1791, overleden Het Bildt 13-03-1848, zoon van Oepke Klazen Bonnema en Dieuwke Douwes
     
II. Jan Harmens Dijkstra ook vermeld als Dikstra, geboren Sint Jacobiparochie 30-04-1789 en gedoopt aldaar 31-05-1789, trouwt (1) Sint Annaparochie 11-11-1810 Hindrikje Sjardes, geboren 12-03-1789 en gedoopt Sint Annaparochie 05-04-1789, overleden Sint Annaparochie 02-12-1815, dochter van Sjarde Jelles en Sjouwkje Simons, trouwt (2) Het Bildt 12-07-1818 Lijsbert Sierks de Vries, geboren Sint Annaparochie ca. 1794/1795, dochter van Sierk Pieters de Vries en Maaike Sipkes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie 1600-1811 - Inventarisnr.: 120
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 11 november 1810 in St. Annaparochie
Man          : Jan Harmens afkomstig van St. Jacobiparochie
Vrouw       : Hindrikje Sjardes afkomstig van St. Jacobiparochie

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Sjuwke, geboren 24-04-1811 en gedoopt Sint Annaparochie 19-05-1811
  b. Sjuwke Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 30-07-1814, overleden Het Bildt 25-12-1889, trouwt Het Bildt 20-09-1838 Gerrit Pieters Groen, oud 25 jaar, geboren Vrouwenparochie, zoon van Pieter Gerrits Groen en Antje Siedzes Hogerhuis, trouwt (2) Het Bildt 19-02-1863 Sitse Smidt, oud 46 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, zoon van Pieter Pieters Smidt en Klasje IJsbrands
  c. Harmen Dikstra ook vermeld als Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 09-10-1815, overleden aldaar 18-03-1816
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  d. Harmen Jans Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 07-02-1819   volgt III.A
  e. Sierk Jans Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 17-01-1822, overleden aldaar 22-11-1826
  f. Elske Jans Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 17-11-1825, overleden aldaar 10-09-1872, gehuwd, trouwt Het Bildt 20-06-1850 Jan Aukes Dijkstra, geboren Vrouwenparochie ca. 1826/1827, zoon van Auke Jans Dijkstra en Aaltje Hendriks Palstring
  g. Sierk Jans Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 16-08-1828, overleden aldaar 25-05-1834
  h. Maaike Jans Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 13-03-1832, overleden aldaar 14-07-1832
  i. Maaike Jans Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 16-02-1834, overleden aldaar 13-05-1842
  j. Sierk Jans Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 13-09-1838   volgt III.B
     
III.A Harmen Jans Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 07-02-1819, trouwt Het Bildt 19-03-1840 Maaike Tjallings van der Ploeg, geboren Sint Annaparochie 25-10-1820, overleden Het Bildt 03-05-1845, dochter van Tjalling Foppes van der Ploeg en Antje Jacobs Koelmans, trouwt (2) Het Bildt 15-05-1851 Grietje Johannes Zuidema, geboren Stiens 20-01-1817, dochter van Johannes Meinderts Zuidema en Lutske Sytzes

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Antje Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 23-11-1838 als Antje van der Ploeg en erkend bij het huwelijk 19-03-1840
  b. Lijsbert Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 24-06-1841, overleden Het Bildt 17-04-1860
  c. Tjalling Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 20-05-1844   volgt IV.A
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  d. Luurtske Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 13-03-1852, trouwt (1) Het Bildt 30-03-1871 Pieter Visser, geboren Sint Annaparochie ca. 1844/1845, zoon van Jan Pieters Visser en Trijntje Hotzes Scheltema, trouwt (2) Het Bildt 02-06-1898 Gerrit Grond, geboren Sint Annaparochie ca. 1862/1863, zoon van Fedde Grond en Hendrikje Bosje
  e. Jan Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 03-09-1854   volgt IV.B
  f. Johannes Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 29-09-1856, overleden aldaar 24-10-1856
     
III.B Sierk Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 13-09-1838, trouwt Het Bildt 06-10-1859 Eke Kamstra, geboren Sint Annaparochie 03-06-1838, overleden Het Bildt 17-11-1910, weduwe, dochter van Arjen Jacobs Kamstra en Neeltje Jans Kroodsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Arjen Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 09-12-1859   volgt IV.C
  b. Lijsbert Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 15-07-1862, trouwt Het Bildt 08-04-1886 Sjoerd van der Ploeg, geboren Sint Jacobiparochie 09-07-1864, zoon van Wymer van der Ploeg en Japke Bakker
  c. Neeltje Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 24-06-1864
  d. Jan Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 10-01-1867   volgt IV.D
  e. Harmen Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 04-12-1868   volgt IV.E
  f. Sytske Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 15-04-1872
  g. Johannes Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 20-05-1874
  h. Sytske Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 20-05-1874
     
IV.A Tjalling Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 20-05-1844, overleden Leeuwarden 02-03-1927, trouwt Het Bildt 22-08-1878 Doutje van der Zee, geboren Sint Annaparochie 20-09-1849, overleden Het Bildt 13-05-1882, dochter van Dirk Ates van der Zee en Hendrikje Philippus Post

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hendrikje Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 08-02-1877 en erkend bij huwelijk ouders d.d. 22-08-1878, overleden Sint Annaparochie 29-12-1878
  b. Hendrik Dijkstra, werkman, geboren Sint Annaparochie 06-12-1879, overleden Sint Jacobiparochie 13-04-1913
  c. Dirk Dijkstra, geboren Leeuwarden 12-01-1881   volgt V.A
     
IV.B Jan Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 03-09-1854, trouwt Het Bildt 22-07-1875 Jeltje de Jong, geboren Deinum 24-07-1848, dochter van Klaas Yeps de Jong en Klaaske Johannes de Vries

kinderen uit dit huwelijk
 

  a. Grietje Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 25-01-1876, overleden aldaar 06-05-1876
  b. Grietje Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 20-02-1877, trouwt (1) Het Bildt 29-12-1898 Thijs de Groot, weduwnaar van Aaltje Winselaar, werkman, geboren Sint Annaparochie 21-09-1828, overlede Sint Jacobiparochie 27-08-1905, zoon van Jan Tijsses de Groot en Hendrikje Pieters Veldman, trouwt (2) Het Bildt 07-11-1907 Jan Wiersma, geboren Hallum 26-02-1873, zoon van Sije Pieters Wiersma en Geertje Pieters Miedema
  c. Klaas Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 03-01-1880   volgt V.B
  d. Klaasje Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 03-03-1884, trouwt Het Bildt 07-05-1903 Pieter de Jong, geboren Vrouwenparochie 09-08-1882, zoon van Folkert de Jong en Maaike Keizer
     
IV.C Arjen Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 09-12-1859, trouwt (1) Het Bildt 15-05-1884 Eeke Ottema, geboren Sint Annaparochie 06-10-1858, overleden Het Bildt 29-10-1887, dochter van Hendrik Ottema en Sybrigje Scheltema, trouwt (2) Het Bildt 29-11-1888 Jisseltje Stolte, geboren Sint Annaparochie 14-02-1867, dochter van Filip Stolte en Sytske Lep

kinderen uit 1e huwelijk
 

  a. Sierk Dijkstra, geboren Het Bildt 15-03-1885, overleden aldaar 26-06-1886
  b. Hendrik Dijkstra, geboren Het Bildt 15-05-1886, overleden aldaar 19-06-1886
  c. Sierk Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 04-10-1887   volgt V.C
 
kinderen uit 2e huwelijk
 
  d. Sytske Dijkstra, geboren Het Bildt 06-12-1889, overleden aldaar 24-10-1890
  e. Filip Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 06-10-1891   volgt V.D
  f. Sytske Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 09-04-1895, trouwt Het Bildt 07-08-1919 Beert Vlietstra, oud 27 jaar, geboren Sint Annaparochie 22-07-1892 als Beert Kuiken en erkend bij huwelijk ouders d.d. 13-05-1897, zoon van Geert Vlietstra en Antje Kuiken
  g. Eelke Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 26-08-1898, overleden Tilburg 27-10-1918
  h. Sjoerd Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 17-06-1902   volgt V.E
     
IV.D Jan Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 10-01-1867, overleden Tzumarrum 19-12-1937, trouwt Het Bildt 03-05-1894 Tietje Beimers, geboren Sint Annaparochie 20-10-1868, overleden Tzumarrum 28-06-1953, dochter van Gerrit Beimers en Tettje Elzinga

kinderen uit dit huwelijk
 

  a. Gerrit Dijkstra, geboren Het Bildt 28-08-1895
  b. Sierk Dijkstra, geboren Het Bildt 19-08-1896
   - levenloos kind (dochter); Het Bildt 31-10-1897
  c. Folkert Dijkstra, geboren Het Bildt 06-10-1898
  d. Arjen Dijkstra, geboren Het Bildt 14-11-1899
  e. Tettje Dijkstra, geboren Het Bildt 08-01-1902
   - levenloos kind; Het Bildt 26-09-1911
     
IV.E Harmen Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 04-12-1868, overleden Het Bildt 11-07-1906, trouwt Het Bildt 02-03-1893 Gerritje Marra, geboren Tzum 11-08-1874, overleden 27-03-1950 en begraven te Sint Jacobiparochie, dochter van Wytze Romkes Marra en Aafke Hendriks Dijkstra

kinderen uit dit huwelijk
 

  a. Sierk Dijkstra, geboren Het Bildt 22-06-1893
  b. Aafke Dijkstra, geboren Het Bildt 20-08-1895
  c. Eeke Dijkstra, geboren Het Bildt 12-08-1896
   - levenloos kind (dochter); Het Bildt 31 oktober 1897
  d. Martentje Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 14-09-1898, trouwt Het Bildt 15-05-1919 Jan Ney, geboren Sint Jacobiparochie 18-09-1896, zoon van Hendrik Ney en Jannigje Cuperus
  e. Wytze Dijkstra, geboren Het Bildt 22-03-1900, overleden aldaar 13-08-1900
  f. Wytze Dijkstra, geboren Het Bildt 17-07-1901
  g. Arjen Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 27-10-1904, trouwt Menaldumadeel 26-05-1932 Klaaske Kikstra, geboren Beetgum 10-04-1905, dochter van Jacob Kikstra en Baukje Algra
     
V.A Dirk Dijkstra, geboren Leeuwarden 12-01-1881, trouwt Het Bildt 12-05-1904 Tjetje Ronda, geboren Sint Jacobiparochie 25-03-1881, dochter van Frans Ronda en Trijntje Prosje
     
V.B Klaas Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 03-01-1880, overleden Leeuwarden 03-11-1926, trouwt Het Bildt 14-05-1903 Leentje Braaksma, geboren Vrouwenparochie 18-06-1881, dochter van Paulus Braaksma en Sieuwke van Buren
     
V.C Sierk Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 04-10-1887, trouwt Het Bildt 27-06-1912 Baukje Boterhoek, geboren Sint Annaparochie 21-07-1887, dochter van Sipke Boterhoek en Anna Halma
     
V.D Filip Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 06-10-1891, trouwt Het Bildt 20-05-1920 Jannigje Faber, geboren Sint Annaparochie 28-10-1895, dochter van Hendrik Faber en Minkje Bosje
     
V.E Sjoerd Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 17-06-1902, trouwt Leeuwarden 25-08-1926 Willemke van der Wit, geboren Sint Annaparochie 27-12-1901, dochter van Roel van der Wit en Dirkje Bilstra
     
V.F Arjen Dijkstra, geboren Sint Annaparochie 27-10-1904, trouwt Menaldumadeel 26-05-1932 Klaaske Kikstra, geboren Beetgum 10-04-1905, dochter van Jacob Kikstra en Baukje Algra
     

contact

naar boven

disclaimer