GENEALOGIE FEYKE DIRKS


     
I. Feyke Dirks, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie, trouwt Sint Jacobiparochie 24-09-1713 Claasje Roelofs, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie

Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie, 1713 - DTB nr:    123, 1650 - 1772
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 24 september 1713, St. Jacobiparochie
Man:             Feyke Dirks, St. Jacobiparochie
Vrouw:          Claasje Roelofs, St. Jacobiparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje Feikes, bij huwelijk afkomstig van Sint Jacobiparochie, trouwt Minnertsga 23-01-1735 Jelle Gerrits Orsma, bijzitter van Barradeel, kerkvoogd Minnertsga, gedoopt Minnertsga 29-10-1713, zoon van Gerrit Gerbens en Eelkje Jelles
     

contact

naar boven

disclaimer