GENEALOGIE FOLKERT GERBENS


     
I. Folkert Gerbens, smid, bij huwelijk afkomstig van Vrouwenparochie, trouwt Vrouwenparochie 22-05-1746 Ymkie Reynders, bij huwelijk afkomstig van Vrouwenparochie

Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie, 1746 - DTB nr:    128, 1725 - 1810
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 22 mei 1746, Vrouwenparochie
Man:             Folkert Gerbens, Vrouwenparochie
Vrouw:          Ymkie Reynders, Vrouwenparochie

Quotisatiekohieren 1749 - Bron: Het Bildt, fol. 49
Folkert Gerbens, Het Bildt  
Plaats: Vrouwenparochie   /   Omschrijving: smid
Gezin volw: 3 en kind: 1    /   Aanslag: 16-13-0
Verhoging: ---                 /   Vermogen: ---

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gerben, gedoopt Vrouwenparochie 27-11-1746   volgt II
  b. Trijntje, gedoopt Vrouwenparochie 27-09-1750
  c. Reinner, gedoopt Vrouwenparochie 08-04-1753, jong overleden
  d. Reiner, gedoopt Vrouwenparochie 12-01-1755
  e. Lysbet, gedoopt Vrouwenparochie 18-09-1757
     
II. Gerben Folkerts, gedoopt Vrouwenparochie 27-11-1746, trouwt Vrouwenparochie 06-10-1776 Hiltje Jurjens, bij huwelijk afkomstig van Vrouwenparochie

Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie, 1776 - DTB nr:    128, 1725 - 1810
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 6 oktober 1776, Vrouwenparochie
Man:             Gerben Folkerts, Vrouwenparochie
Vrouw:          Hiltje Jurjens, Vrouwenparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ymkje Gerbens, geboren Vrouwenparochie 18-04-1778 en gedoopt aldaar 14-06-1778, overleden Het Bildt 24-03-1818, trouwt Sint Annaparochie 07-07-1799 Hendrik Joris Boetzer, geboren 10-10-1772 en gedoopt Sint Annaparochie 03-11-1772, overleden Het Bildt 20-06-1823, zoon van Joris Jans en Neeltje Douwes
     

contact

naar boven

disclaimer