GENEALOGIE TIJS JANS


     
I. Tijs Jans, leertouwer, leertouwersknegt, ratelaar, bij huwelijk afkomstig van Franeker, trouwt Franeker 13-12-1736 Berendje Tjeerds, bij huwelijk  afkomstig van Franeker

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Franeker 1732-1772 - Inventarisnr.: DTB 263
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 13 december 1736
Man          : Tys Jans afkomstig van Franeker
Vrouw       : Berintje Tjeerds afkomstig van Franeker
Opmerking  : leertouwer

Quotisatiekohieren 1749 - Franeker, fol. 27
Thijs Jans, Franeker
Wijk:  Tweede Oost          /   Omschrijving:  leertouwersknegt en rattelaar, suinigh
Gezin volw:  2 en kind: 4   /   Aanslag:  11-13-0
Verhoging: --                  /   Vermogen: --

kinderen uit dit huwelijk: TIJS JANS en BERENDJE TJEERDS
 

  a. Janke, gedoopt  Franeker 10-10-1737, overleden voor 04-1744
  b. Tjettje alias Tjeertje Thijssens, gedoopt Franeker 16-11-1738, overleden voor 05-1792, trouwt Franeker 26-05-1760 Broer Sjoerds, smid, bij 1e huwelijk afkomstig van Franeker, overleden Hijum ca. 1800
  c. Gepke, gedoopt Franeker 01-03-1740
  d. Mayke, gedoopt Franeker 28-01-1742
  e. Janke, gedoopt  Franeker 08-04-1744
  f. Tjeerd, gedoopt  Franeker 23-02-1747
     

contact

naar boven

disclaimer