GENEALOGIE POST


     
I. Bote Hendriks, bij huwelijk afkomstig van Sint Annaparochie, overleden Reitsum 1780, trouwt Stiens 05-07-1767 Janke Tijssens, bij huwelijk afkomstig van Stiens

Trouwregister Hervormde gemeente Stiens, 1767- DTB nr:     477, 1619 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 5 juli 1767, Stiens
Man:         Bote Hendriks, Sint Annaparochie
Vrouw:      Janke Tijssens, Stiens

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hendrik, gedoopt Hijum 21-05-1769, jong overleden
  b. Hendrik, gedoopt Hijum 20-10-1771   volgt II.A
  c. Rixtie, geboren Reitsum 10-01-1774 en gedoopt aldaar 29-04-1774
  d. Tijs, geboren Reitsum 29-04-1777 en gedoopt aldaar 08-06-1777
  e. Bote, geboren Reitsum 17-12-1780 en gedoopt aldaar 17-12-1780   volgt II.B
     
II.A Hendrik Botes Post, bij huwelijk afkomstig van Vrouwenparochie, gedoopt Hijum 20-10-1771, overleden Het Bildt 22-09-1827, gehuwd, trouwt (1) Sint Annaparochie 16-03-1800 Feikje Andries, bij huwelijk afkomstig van Sint Annaparochie, geboren 02-01-1779 en gedoopt Sint Annaparochie 10-01-1779, overleden Het Bildt 22-06-1818, dochter van Andries Aukes en Antje Claases, trouwt (2) Het Bildt 24-09-1820 Grietje Hendriks Meyer, geboren Stiens 1786, dochter van Rixtje Beens

Trouwregister Hervormde gemeente Sint Annaparochie, 1800 - DTB nr:    120, 1600 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 16 maart 1800, Sint Annaparochie
Man:             Hindrik Botes, Vrouwenparochie
Vrouw:          Feikje Andries, Sint Annaparochie
NB:               Met attestatie van Vrouwenparochie

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Bote, geboren 11-05-1801 en gedoopt Sint Annaparochie 31-08-1801   volgt III.A
  b. Antje Hendriks Post, geboren Sint Annaparochie ca. 1804, trouwt Het Bildt 15-03-1829 Dirk Sybes Koopsma, geboren Marssum ca 1796, zoon van Sybe Dirks Koopsma en Tjitske Hendriks
  c. Andries, geboren Vrouwenparochie ca. 1807   volgt III.B
  d. Thijs, geboren Oudebildzijl ca. 1809   volgt III.C
  e. Janke Hendriks Post, geboren mairie Vrouwenparochie 20-11-1813 overleden aldaar 12-04-1814
  f. Jan Hendriks Post, geboren mairie Vrouwenparochie 05-01-1816, overleden Het Bildt 03-10-1819
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  g. Janke Hendriks Post, geboren Het Bildt 18-06-1821, overleden aldaar 22-09-1821
  h. Jan Hendriks Post, geboren Vrouwenparochie 25-05-1824   volgt III.D
     
II.B Bote Botes Post ook genaamd Postma, geboren Reitsum 17-12-1780 en gedoopt aldaar 17-12-1780, overleden Het Bildt 09-04-1856, weduwnaar, trouwt Sint Annaparochie 11-12-1803 Froukje Klazes Smits

Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie, 1803 - DTB nr:     120, 1600 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 11 december 1803, St. Annaparochie
Man:          Bote Botes Postma, St. Annaparochie
Vrouw:       Frouwkje Klaases, St. Annaparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaas, geboren 20-10-1805 en gedoopt Sint Annaparochie 10-11-1805   volgt III.E
     
III.A Bote Hendriks Post, geboren 11-05-1801 en gedoopt Sint Annaparochie 31-08-1801, overleden Het Bildt 01-02-1843, gehuwd, trouwt Het Bildt 17-12-1829 Rinske Johannes Visser, geboren Wierum 1805, dochter van Wytske Aukes Visser

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a.. Wytske Botes Post, geboren Sint Annaparochie 11-05-1829, trouwt Het Bildt 17-05-1849 Reinder Dirks de Jong, oud 27 jaar, geboren Sint Annaparochie, zoon van Dirk Reinders de Jong en Jeltje Andries de Boer
  b. Hendrik Botes Post, geboren Sint Annaparochie 02-10-1830   volgt IV.A
  c. Jan Botes Post, geboren Minnertsga 20-10-1832   volgt IV.B
  d. Auke Botes Post, geboren Wier 20-07-1834   volgt IV.C
  e. Feike Botes Post, geboren Sint Annaparochie 05-03-1837, overleden Sint Annaparochie 25-09-1838
  f. Feike Botes Post, geboren Sint Annaparochie 26-06-1840   volgt IV.D
  g. Pieter Botes Post, geboren Sint Annaparochie 31-08-1842, overleden aldaar 27-09-1842
     
III.B Andries Hendriks Post, geboren Vrouwenparochie ca. 1807, overleden Het Bildt 01-08-1843, trouwt Het Bildt 05-04-1832 Dirkje Dirks Kuik, geboren Vrouwenparochie ca. 1794, overleden Het Bildt 31-05-1856, dochter van Dirk Dirks Kuik en Gepkje Dirks Dijkstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gerbrigje Andrie Post, geboren Het Bildt 06-12-1832, overleden 23-10-1834
     
III.C Thijs Hendriks Post, geboren Oudebildzijl ca. 1809, overleden Het Bildt 31-12-1860, trouwt Baarderadeel 14-04-1832 Jeltje Jacobs Tuinenga, geboren Oosterwierum 19-02-1814, overleden Het Bildt 15-03-1874, dochter van Jacob Klazes Tuininga en Maryke Ynses Vlietstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hendrik Thijsses Post, geboren Deinum 06-07-1832   volgt IV.E
  b. Jacob Thijsses Post, geboren Deinum 27-04-1834   volgt IV.F
  c. Feike Thijsses Post, geboren Het Bildt 08-01-1836, overleden aldaar 24-01-1836
  d. Feike Thijsses Post, geboren Sint Annaparochie 29-06-1837   volgt IV.G
  e. Aaltje Thijsses Post, geboren Sint Annaparochie 18-08-1839, overleden Het Bildt 23-09-1878, gehuwd, trouwt Het Bildt 21-10-1869 Pieter Hemrika, geboren Stiens, zoon van Sytze Pieters Hemrika en Aafke Lubberts Dijkstra
  f. Andries Thijsses Post, geboren Sint Annaparochie 26-01-1842   volgt IV.H
  g. Ynze Thijsses Post, geboren Vrouwenparochie 10-10-1843   volgt IV.I
  h. Marijke Thijsses Post, geboren Het Bildt 09-08-1846    volgt IV.J
  i. Antje Thijsses Post, geboren Vrouwenparochie 03-07-1849, overleden Het Bildt 16-12-1884, gehuwd, trouwt Het Bildt 25-05-1876 Pieter Nauta, geboren Sint Jacobiparochie, zoon van Johannes Pieters Nauta en Meintje Jans Wijngaarden
  j. Jelle Thijsses Post, geboren Het Bildt 02-05-1851   volgt IV.K
  k. Trijntje Thijsses Post, geboren Het Bildt 08-02-1854, overleden aldaar 23-10-1856
     
III.D Jan Hendriks Post, geboren Vrouwenparochie 25-05-1824, trouwt Het Bildt 06-05-1852 Geertje Johannes van Keimpema, oud 24 jaar, geboren Vrouwenparochie, docher van Johannes Harmens van Keimpema en Aaltje Tjerks Bijlsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a.. Hendrik Jans Post, geboren Sint Annaparochie 28-12-1852, overleden Het Bildt 19-01-1940, ongehuwd
  b. Johannes Jans Post, geboren Sint Annaparochie 06-03-1854, , overleden Het Bildt 12-07-1923, ongehuwd
  c. Keimpe Jans Post, geboren Sint Annaparochie 07-05-1855   volgt IV.L
  d. Grietje Jans Post, geboren Sint Annaparochie 05-09-1856, overleden aldaar 18-08-1857
  e. Gerrit Jans Post, geboren Sint Annaparochie 14-09-1857, overleden aldaar 20-06-1859
  f. Grietje Jans Post, geboren Sint Annaparochie 02-12-1858
  g. Tjerk Jans Post, geboren Sint Annaparochie 09-12-1860   volgt IV.M
  h. Douwe Jans Post, geboren Sint Annaparochie 04-07-1862   volgt IV.N
  i. Age Jans Post, geboren Sint Annaparochie 01-06-1864, overleden aldaar 05-08-1864
   - levenloos kind (dochter); 01-06-1864
  j. Age Jans Post, geboren Sint Annaparochie 26-09-1865   volgt IV.O
  k. Aaltje Jans Post, geboren Sint Annaparochie 12-10-1868, overleden aldaar 19-12-1868
  l. Jan Jans Post, geboren Sint Annaparochie 12-10-1868, overleden aldaar 29-01-1911, ongehuwd
     
III.E Klaas Botes Post, geboren Vrouwenparochie 20-10-1805 en gedoopt Sint Annaparochie 10-11-1805 , trouwt Het Bildt 19-05-1836 Hendrikje Sikkes Hempenius, oud 19 jaar, geboren Engelum, dochter van Sikke Jacobs Hempenius en Antje Dirks Estra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Froukje Post, geboren Vrouwenparochie 08-03-1837, trouwt Het Bildt 04-06-1857 Lolle Rondaan, oud 21 jaar, geboren Vrouwenparochie, zoon van Gooitzen Lolles Rondaan en Hiltje Thomas State
  b. Sikke Post, geboren Vrouwenparochie 30-10-1840   volgt IV.P
     
IV.A Hendrik Botes Post, geboren Sint Annaparochie 02-10-1830, trouwt Het Bildt 13-04-1854 Antje Arjens Dijkstra, geboren Vrouwenparochie 23-07-1829, dochter van Arjen Rienks Dijkstra en Aaltje Jacobs Penninga

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Arjen Post, geboren Sint Annaparochie 01-09-1855   volgt V.A
  b. Renske Post, geboren Het Bildt 10-10-1857, overleden aldaar 06-11-1858
  c. Bote Post, geboren Het Bildt 12-09-1860
  d. Rinze Post, geboren Het Bildt 18-07-1864
  e. Rienk Post, geboren Het Bildt 12-11-1866
  f. Pieter Post, geboren Het Bildt 22-10-1868
     
IV.B Jan Botes Post, geboren Minnertsga 20-10-1832, vertrokken naar USA-UNIDENTIFIED REGION 22-03-1889, trouwt Het Bildt 10-05-1855 Lijsbert Arjens Dreyer, oud 24 jaar, geboren Blija 15-07-1831, vertrokken naar USA-UNIDENTIFIED REGION 22-03-1889, dochter van Arjen Fopkes Dreyer en Jitske Pieters van der Ark

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Renske Post, geboren Sint Annaparochie 22-09-1855, trouwt Het Bildt 10-05-1877 Sape van Buren, oud 23 jaar, geboren te Beetgum,zoon van Andries Sytzes van Buren en Leentje Sapes van der Woude
  b. Arjen Post, geboren Sint Annaparochie 05-11-1856   volgt V.B
  c. Jitske Post, geboren Sint Annaparochie 01-02-1858, trouwt Het Bildt 06-05-1880 Klaas van Schepen, oud 26 jaar, geboren Sint Annaparochie, zoob van Christiaan Feikes van Schepen en Trijntje Klazes Bil
  d. Wytske Post, geboren Vrouwenparochie 17-02-1860, trouwt Het Bildt 08-05-1884 Dirk Monsma, oud 20 jaar, geboren te Sint  Jacobiparochie, zoon van Dirk Monsma en Klaasje Kuiken
  e. Bote Post, geboren Sint Annaparochie 27-12-1862   volgt V.C
  f. Fopke Post, geboren Sint Annaparochie 12-02-1864, overleden aldaar 06-06-1864
  g. Aukje Post, geboren Sint Annaparochie 12-02-1864, overleden aldaar 10-06-1864
  h. Fopke Post, geboren Sint Annaparochie   volgt V.D
  i. Auke Post, geboren Sint Annaparochie 22-08-1867   volgt V.E
  j. Pietje Post, geboren Sint Annaparochie 19-07-1869, overleden aldaar 14-08-1871
  k. Pietje Post, geboren Sint Annaparochie 21-11-1871, vertrokken naar USA-UNIDENTIFIED REGION 22-03-1889
  l. Gerlof Post, geboren Sint Annaparochie 13-12-1873, overleden aldaar 25-07-1874
     
IV.C Auke Botes Post, geboren Wier 20-07-1834, vertrokken naar USA 11-11-1880, trouwt (1) Het Bildt 09-05-1861 Grietje Jans Kuiken, oud 23 jaar, geboren Sint Annaparochie, dochter van Jan Jans Kuiken en Trijntje Jans Boersma, trouwt (2) Het Bildt 19-06-1879 Trijntje Nammens Ferwerda, geboren Beetgum 09-04-1833, vertrokken naar USA 11-11-1880, dochter van Nammen Gerbens Ferwerda en Tietje Klazes Hellema

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Jan Post, geboren Sint Annaparochie 10-09-1863
  b. Rinske Post, geboren Het Bildt 04-05-1865, vertrokken naar USA 11-11-1880
  c. Bote Post, geboren Het Bildt 26-03-1870, vertrokken naar USA 11-11-1880
  d. Trijntje Post, geboren Het Bildt 20-03-1873, vertrokken naar USA 11-11-1880
  e. Jacob Post, geboren Het Bildt 06-02-1875, overleden aldaar 18-03-1877
  f. Wytske Post, geboren Het Bildt 10-10-1876, vertrokken naar USA 11-11-1880
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  g. Hendrik Post, geboren Het Bildt 24-09-1879, overleden Het Bildt 01-01-1880
     
IV.D Feike Botes Post, geboren Sint Annaparochie 26-06-1840, trouwt (1) Het Bildt 14-05-1863 Janke Zwart, geboren Sint Annaparochie 12-11-1841, overleden Het Bildt 09-08-1871, dochter van Jan Pieters Zwart en Grietje Feyes Zwart, trouwt (2)  Het Bildt 12-12-1872 Lipkje Gelder, geboren Vrouwenparochie 17-04-1837, dochter van Beert Gerrits Gelder en Lijsbert Alberts Pot

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Bote Feikes Post, geboren Sint Jacobiparochie 22-12-1863   volgt V.F
  b. Grietje Post, geboren Het Bildt 14-06-1865
  c. Jan Post, geboren Het Bildt 06-03-1870, overleden aldaar 20-03-1870
  d. Jan Post, geboren Het Bildt 08-05-1871
     
IV.E Hendrik Thijsses Post, geboren Deinum 06-07-1832, trouwt Ferwerderadeel 16-05-1857 Antje Jans Kramer, oud 28 jaar, geboren Marrum, dochter van Jan Luutzes Kramer en Tettje Jans Cuperus
     
IV.F Jacob Post, geboren Deinum 27-04-1834, overleden Het Bildt 20-01-1904, gehuwd, trouwt Het Bildt 18-10-1860 Klaaske de Jong, geboren Engelum 17-07-1835, dochter van Klaas Yebs de Jong en Klaaske Johannes de Vries 

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Thijs Post, geboren Vrouwenparochie 01-08-1861   volgt V.G
  b. Klaaske Post, geboren Het Bild 29-08-1863
  c. Jeltje Post, geboren Het Bildt 27-11-1864 overleden aldaar 14-02-1866
  d. Jeltje Post, geboren Het Bildt 20-05-1866, overleden Menaldumadeel 28-04-1930, weduwe, trouwt Menaldumadeel 30-08-1894 Jan van der Ley, geboren Menaldumadeel 04-02-1857, zoon van Thijs Jans van der Ley en Evertje Jacobs Ruiter
  e. Klaas Post, geboren Sint Annaparochie 16-05-1868   volgt V.H
  f. Feike Post, geboren Het Bildt 07-04-1870, overleden aldaar 29-08-1871
  g. Sytze Post, geboren Het Bildt 27-04-1871, overleden aldaar 06-02-1882
  h. Antje Post, geboren Sint Annaparochie 11-07-1872, trouwt Het Bildt 23-05-1895 Theunis Herrema, oud 23 jaar, geboren Berlikum, zoon van Hendrik Jans Herrema en Dirkje Engberts Roorda
  i. Aaltje Post, geboren Sint Annaparochie 14-08-1874, trouwt Het Bildt 19-05-1898 Klaas Krol, oud 23 jaar, geboren Vrouwenparochie, zoon van Jogchum Krol en Engeltje Koehoorn
  j. Feike Post, geboren Sint Annaparochie 14-07-1876   volgt V.I
  k. Johannes Post, geboren Sint Annaparochie 21-02-1878   volgt V.J
     
IV.G Feike Post, geboren Sint Annaparochie 29-06-1837, trouwt Het Bildt 14-05-1863 Trijntje de Jong, geboren Berlikum, dochter van Jan Ales de Jong en Hendrikje Klazes de Groot

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Thijs Post, geboren Het Bildt 23-04-1864
     
IV.H Andries Post, geboren Sint Annaparochie 26-01-1842, overleden Het Bildt 02-11-1907, gehuwd, trouwt Het Bildt 06-05-1869 Leentje Andriessen, geboren Sint Annaparochie, dochter van Doeke Andries Andriessen en Tietje Sipkes Dijkstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Thijs Post, geboren Het Bildt 16-04-1870
  b. Doeke Post, geboren Het Bildt 29-10-1871
     
IV.I Ynze Post, geboren Vrouwenparochie 10-10-1843, trouwt Het Bildt 09-05-1867 Dieuwke Boomsma, Dronrijp, dochter van Sjoerd Franzes Boomsna en Grietje Wybes de Jong
     
IV.J Marijke Thijsses Post, geboren Het Bildt 09-08-1846, trouwt Leeuwarden 08-07-1876 Folkert Meyer

kind uit onbekende relatie:
 

  a. Trijntje Post, geboren Het Bildt 27-07-1872 [Aangiftegegeven door Gerrit Wielinga]
     
IV.K Jelle Thijsses Post, geboren Het Bildt 02-05-1851, trouwt Barradeel 14-10-1876 Reintje Heeringa
     
IV.L Keimpe Jans Post, geboren Sint Annaparochie 07-05-1855, trouwt Het Bildt 26-04-1883 Sybrigje Dirks Kroes, oud 23 jaar, geboren Vrouwenparochie, dochter van Dirk Kroes en Antje de Jong
     
IV.M Tjerk Jans Post, geboren Sint Annaparochie 09-12-1860, trouwt Het Bildt 15-01-1885 Klaaske Jacobs Post, oud 21 jaar, geboren Sint Annaparochie, dochter van Jacob Post en Klaaske de Jong
     
IV.N Douwe Jans Post, geboren Sint Annaparochie 04-07-1862, trouwt Het Bildt 10-05-1888 Lutske Piers Fokkens, oud 21 jaar, geboren Wijns, dochter van Teetske Liepkens Fokkens
     
IV.O Age Jans Post, geboren Sint Annaparochie 26-09-1865, trouwt Het Bildt 26-04-1888 Neeltje Arjens Kuiken, oud 20 jaar, geboren te Sint Annaparochie, dochter van Arjen Kuiken en Klaaske Stroosma
     
IV.P Sikke Post, geboren Vrouwenparochie 30-10-1840, trouwt (1) Ferwerderadeel 14-05-1864 Trijntje Baukes Dijkstra, oud 25 jaar, geboren Hallum, dochter van Bauke Hendriks Dijkstra en Tietje Lammerts Stremmelaar, trouwt (2) Het Bildt 06-05-1875 Ybeltje Andringa, oud 34 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, dochter van Hessel Klazes Andringa en Neeltje Baukes Dijkstra
     
V.A Arjen Hendriks Post, geboren Sint Annaparochie 01-09-1855, vertrokken naar USA 09-11-1881, trouwt Het Bildt 22-05-1879 Maartje Tjerks Post, oud 25 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, vertrokken naar USA 09-11-1881, dochter van Tjerk Annes Post en Geertje Sierks Broersma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Geertje Post, geboren 04-03-1880, vertrokken naar USA-UNIDENTIFIED REGION 09-11-1881
     
V.B Arjen Post, geboren Sint Annaparochie 05-11-1856, trouwt Het Bildt 07-04-1881 Jantje Hoekstra, oud 22 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, dochter van Jan Hoekstra en Ynske Buwalda
     
V.C Bote Post, geboren Sint Annaparochie 27-12-1862, vertrokken naar USA-UNIDENTIFIED REGION 31-03-1890, trouwt Het Bildt 29-04-1886 Maaike Monsma, geboren Sint Jacobiparochie 16-02-1861, vertrokken naar USA-UNIDENTIFIED REGION 31-03-1890, dochter van Symen Monsma en Antje Hoekstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje Post, geboren Sint Annaparochie 07-10-1886, vertrokken naar USA-UNIDENTIFIED REGION 31-03-1890
     
V.D Fopke Post, geboren Sint Annaparochie Sint Annaparochie 04-05-1865, vertrokken naar USA-UNIDENTIFIED REGION 22-03-1889, trouwt Het Bildt 01-09-1887 Jitske Swart, oud 21 jaar, geboren Vrouwenparochie, dochter van Lammert Swart en Feikje Lep
     
V.E Auke Post, geboren Sint Annaparochie 22-08-1867, vertrokken naar USA-UNIDENTIFIED REGION 22-03-1889, trouwt Het Bildt 28-02-1889 Antje Postma, oud 19 jaar, geboren Sint Annaparochie, dochter van Harmen Postma en Geertje Noordbeek
     
V.F Bote Feikes Post, geboren Sint Jacobiparochie 22-12-1863, vertrokken naar USA 01-07-1889, trouwt Het Bildt 28-04-1887 Feikje de Jong, oud 23 jaar, geboren Stiens, vertrokken naar USA 01-07-1889, dochter van Reinder Dirks de Jong en Wytske Botes Post
     
V.G Thijs Post, geboren Vrouwenparochie 01-08-1861, trouwt Het Bildt 13-11-1884 Jeltje Teitsma, oud 25 jaar, geboren Blija, dochter van Tjisse Pieters Teitsma en Rigtje Bartels Jongsma
     
V.H Klaas Jacobus Post, geboren Sint Annaparochie 16-05-1868 vertrokken naar: Wisconsin (USA) 27-04-1914, trouwt Het Bildt 26-05-1892 Antje Cornelis de Vries, geboren Sint Jacobiparochie 19-03-871 vertrokken naar: Wisconsin (USA) 27-04-1914, dochter van Cornelis de Vries en Grietje Vellinga

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Cornelis Post, geboren 22-11-1891[erkend bij huwelijk ouders d.d. 26-05-1892], vertrokken naar: Wisconsin (USA) 27-04-1914
  b. Klaaske Post, geboren 21-05-1893
  c. Grietje Post, geboren 19-04-1895, vertrokken naar: Wisconsin (USA) 27-04-1914
  d. Jacoba Post, geboren15-11-1896, vertrokken naar: Wisconsin (USA) 27-04-1914
  e. Jacob Post, geboren 17-03-1899, vertrokken naar: Wisconsin (USA) 27-04-1914
  f. Gerrit Post, geboren 31-01-1901, overleden aldaar 03-02-1901
  g. Gerrit Post, geboren 11-09-1902, vertrokken naar: Wisconsin (USA) 27-04-1914
  h. Jeltje Post, geboren 28-11-1904, vertrokken naar: Wisconsin (USA) 27-04-1914
  i. Antje Post, geboren 25-05-1908, vertrokken naar: Wisconsin (USA) 27-04-1914
  j. Dieuwkje Post, geboren 23-09-1909, vertrokken naar: Wisconsin (USA) 27-04-1914
  k. Thijs Post, geboren 20-04-1911, vertrokken naar: Wisconsin (USA) 27-04-1914
     
V.I Feike Post, geboren Sint Annaparochie 14-07-1876, trouwt Het Bildt 03-10-1901 Dirkje Kramer, oud 24 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, dochter van Keimpe Kramer en Maartje Stienstra
     
V.J Johannes Post, geboren Sint Annaparochie 21-02-1878, trouwt Het Bildt 08-05-1902 Wijke Koopal, oud 20 jaar, geboren Beetgum, dochter van Marten Koopal en Baukje Dijkstra
     

contact

naar boven

disclaimer