GENEALOGIE TUINSTRA


Voor voorgeslacht I.A Oege Tjerks Tuinstra en I.B Jouke Tjerks Tuinstra zie: genealogie Oege Tjerks
     
I.A Oege Tjerks Tuinstra, gedoopt Idaard 10-1763, overleden Idaarderadeel 30-08-1827, zoon van Tjerk Oeges en Trijntje Reins, trouwt Idaard 25-11-1787 Aukjen Jacobs, gedoopt op belijdenis Idaard 23-05-1805,bij huwelijk afkomstig van Idaard

Trouwregister Hervormde gemeente Idaard AEgum Friens, 1787
DTB nr:     428, 1659 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 25 november 1787
Man:          Oege Tjerks, Idaard
Vrouw:       Aukjen Jakobs, Idaard

Familienamen 1811 - Mairie Roordahuizum, fol. 6
Tuinstra, Oege Tjerks, Idaard
k. Tjerk 22, in dienst, Trijntje 19, Roordahuizum, Jakob 16, Grouw, Gertje 11, Hijlkje 7

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tjerk Oeges Tuinstra, geboren Warga 29-10-1789 en gedoopt aldaar 29-11-1789   volgt II.A
  b. Trijntje Oeges Tuinstra, geboren Roordahuizum 27-06-1792 en gedoopt aldaar 15-07-1792, trouwt Idaarderadeel (mairie Roordahuizum) 20-05-1815 Johannes Jans Elsinga, oud 23 jaar, geboren Bozum, zoon van Jan Sikkes en Tietje Lucas
  c. Jacob Oeges Tuinstra, geboren Idaard 29-12-1794 en gedoopt aldaar 18-01-1795   volgt II.B
  d. Geertje Oeges Tuinstra, geboren Idaard 04-02-1799 en gedoopt aldaar 24-02-1799, trouwt Leeuwarderadeel 02-11-1831 Symen Ydes Oevering, oud 25 jaar, geboren Wirdum, zoon van Yde Johannes Oevering en Janke Luitzens
  e, Hijlkje Oeges Tuinstra, geboren Idaard 10-07-1803 en gedoopt aldaar 24-07-1803, trouwt Idaarderadeel 26-05-1831 Kornelis Wietzes Dijkstra, oud 24 jaar, geboren Roordahuizum, zoon van Wietze Klazes Dijkstra en Luitje Kornelis
     
I.B Jouke Tjerks Tuinstra, geboren 28-12-1776 en gedoopt Idaard 01-01-1777, overleden Idaarderadeel 09-03-1858, weduwnaar, zoon van Tjerk Oeges en Trijntje Reins, trouwt Idaard 16-05-1802 Bokje Johannes Hazenhoek, gedoopt op belijdenis Idaard 23-05-1805, bij juwelijk afkomstig van Idaard

Trouwregister Hervormde gemeente Idaard AEgum Friens, 1802 - DTB nr:     428, 1659 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 16 mei 1802, Idaard
Man:          Jouke Tjerks, Idaard
Vrouw:       Bokje Johannes, Idaard

Familienamen 1811 - Mairie Roordahuizum, fol. 14
Tuinstra, Jouke Tjerks, Idaard
k. Klaaske 8, Trijntje 6, Johanneske 2, Tjerkje 1

kinderen uit dit huwelijk:  
 
  a. Klaaske Joukes Tuinstra, geboren Idaard 25-02-1803 en gedoopt aldaar 27-03-1803, trouwt Idaarderadeel 02-11-1826 Jan Harmens de Boer, oud 28 jaar, geboren Benedenknijpe, zoon van Harmen Durks de Boer en Akke Ymes
  b. Trijntje Joukes Tuinstra, geboren Idaard 12-08-1805 en gedoopt aldaar 18-08-1805, overleden Idaarderadeel 09-02-1875,
gehuwd, trouwt Idaarderadeel 07-05-1839 Ysk Douwes Zuiderhof, oud 26 jaar, geboren Grouw, zoon van Douwe Alberts Zuiderhof en Hiltje Yskes Driever
  c. Johanna Joukes Tuinstra, geboren Idaard 31-12-1808 en gedoopt aldaar 15-01-1809, overleden Idaarderadeel 29-12- 1871, weduwe, trouwt Idaarderadeel 20-05-1835 Lammert Geerts Oosterling, oud 23 jaar, geboren Ezinge, zoon van Geert Gerrits Oosterling en Jacobje Tjeerds van der Veen
  d. Tjerkje Joukes Tuinstra, geboren Idaard 10-02-1810 en gedoopt aldaar 04-03-1810, trouwt Idaarderadeel 11-05-1844 Sjoerd Tietes Roorda, oud 23 jaar, geboren Wartena, zoon van Tiete Sjoerds Roorda en Antje Klazes Krootsma
  e. Geertje Joukes Tuinstra, geboren Idaard 15-08-1812
  f. Tjerk Joukes Tuinstra, geboren Idaard 29-05-1815   volgt II.C
  g. Jeltje Joukes Tuinstra, geboren Idaarderadeel 05-11-1817, overleden aldaar 28-07-1843
     
II.A

 

Tjerk Oeges Tuinstra, geboren Warga 29-10-1789 en gedoopt aldaar 29-11-1789, overleden Idaarderadeel 20-12-1860, weduwnaar, trouwt Harmke Sybes Visser, geboren ca. 1788, overleden  Idaarderadeel 23-02-1860, oud 72 jaar, weduwe

Friezen in het leger van Napoleon Bonaparte - (data J.A. Paasman):
Tuinstra, Tjerk Oeges, boerenarbeider, geboren Warga 29-10-1789, wonende Idaard;
loteling lichting 1809 mairie Roordahuizum lot nr. 14; 17e Equipage de la flotille;
bij aanneming familienaam 22 jaar in dienst; waarschijnlijk niet teruggekeerd
Bronnen: Tresoar Raf Roordahuizum fol. 6; geen huwelijks- en overlijdensakte aangetroffen

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Oege Tuinstra, geboren Rauwerd 15-11-1816   volgt III.A
  b. Beerent Tuinstra, geboren Wartena 11-02-1818   volgt III.B
  c. Jouke Tuinstra, geboren Wartena 22-02-1820   volgt III.C
  d. Aukjen Tuinstra, geboren Idaarderadeel 05-07-1823, overleden aldaar 18-05-1824
     
II.B

 

Jacob Oeges Tuinstra, geboren Idaard 29-12-1794 en gedoopt aldaar 18-01-1795, overleden Leeuwarderadeel 10-01-1865, weduwnaar, trouwt Idaarderadeel (mairie Roordahuizum) 16-12-1815 Hyke Ydes Oevering, oud 22 jaar, geboren Wirdum 30-10-1793, overleden Leeuwarderadeel 11-02-1844, dochter van Yde Johannes Oevering en Janke Luitsens

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Janke Tuinstra, geboren Leeuwarderadeel 06-04-1816, overleden aldaar 29-03-1817
  a. Yde Tuinstra, geboren Leeuwarderadeel 07-03-1817, overleden aldaar 26-03-1817
  b. Janke Tuinstra, geboren Leeuwarderadeel 28-02-1822, overleden Leeuwarden 20-07-1880, trouwt Leeuwarden 30-09-1849 Jan Weber, geboren Leeuwarden 28-05-1818, overleden aldaar 10-09-1881, zoon van Antoon Engel Weber en Foekje Aukes Durks
  c. Yde Tuinstra, geboren Leeuwarderadeel 09-05-1827, overleden 30-08-1827
  d. Yde Tuinstra, geboren Leeuwarderadeel 31-01-1829, overleden aldaar 13-08-1829
  e. Aukje Tuinstra, geboren Wirdum 30-01-1831, trouwt Leeuwarderadeel 23-10-1858 Cornelis Wybes Kamstra, oud 29 jaar, geboren Veenwouden, zoon van Wybe Jacobs Kamstra en Aaltje Alberts Lindeboom
     
II.C
 
Tjerk Joukes Tuinstra, geboren Idaard 29-05-1815, trouwt Idaarderadeel 25-10-1856 Sieuwke Sieberens van der Schaaf,  geboren Roordahuizum ca. 1834, dochter van Sieberen Reinders van der Schaaf en Antje Tiedes Bakker

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Antje Tuinstra, geboren Idaard 18-01-1858, trouwt Idaarderadeel 21-04-1877 Hendrik Hoites Nijdam, oud 24 jaar, geboren  Grouw, zoon van Hoite Hendriks Nijdam en Jitske Tjittes Peenstra
  b. Jouke Tuinstra, geboren Idaard 15-01-1859   volgt III.D
   - levenloos kind (zoon); Idaard 03-11-1860
  c. Bokje Tuinstra, geboren Idaard 15-01-1862, trouwt Idaarderadeel 11-05-1895 Hotze Hiemstra, oud 37 jaar, geboren Idaard, zoon van Marten Everts Hiemstra en Ettje Hotzes Meintema
  d. Sybren Tuinstra, geboren Idaard 14-07-1863   volgt III.E
  e. Trijntje Tuinstra, geboren Idaard 01-01-1866, overleden aldaar 17-08-1869
  f. Reinder Tuinstra, geboren Idaard 18-08-1868   volgt III.F
  g. Geert Tuinstra, geboren Idaard 10-01-1874   volgt III.G
     
III.A Oege Tuinstra, geboren Rauwerd 15-11-1816, overleden Idaarderadeel 18-04-1865, gehuwd, trouwt (1) Idaarderadeel 11-11-1857 Gertje Hendriks van der Velde, oud 36 jaar, geboren Warga, overleden Idaarderadeel 06-01-1862, dochter van Hendrik Jacobs van der Velde en Antje Tjeerds Andringa, trouwt (2) Idaarderadeel 18-02-1863 Wietske Hendriks van der Velde, oud 37 jaar, geboren Warga, overleden Idaarderadeel 13-02-1900, dochter van Hendrik Jacobs van der Velde en Antje Tjeerds Andringa

kinderen uit 1e huwelijk:  
 

  a. Tjerk Tuinstra, geboren Idaarderadeel 02-02-1859, overleden aldaar 05-03-1931, ongehuwd
 
kinderen uit 2e huwelijk:  
 
  b. Antje Tuinstra, geboren Idaarderadeel 11-10-1863
  c. Harmke Tuinstra, geboren Idaarderadeel 07-01-1865, overleden Rauwerderhem 30-09-1922, ongehuwd
     
III.B Beerent Tuinstra, geboren Wartena 11-02-1818, overleden Idaarderadeel 03-12-1903, trouwt Wonseradeel 06-04-1850 Tjitske Sybes Heinsma, geboren Schraard 29-09-1823, overleden Idaarderadeel 30-11-1908, dochter van Siebe Pieters Heinsma en Antje Tjallings Reitsma

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Tjerk Berends Tuinstra, geboren Bolsward 08-07-1850   volgt IV.A
  b. Antje Tuinstra, geboren Bolsward 30-03-1852, overleden aldaar 09-12-1852
  c. Sybe Tuinstra, geboren Bolsward 28-11-1853, overleden Idaarderadeel 12-06-1903
  d. Jouke Berends Tuinstra, geboren Hichtum 06-03-1856   volgt IV.B
  e. Oege Tuinstra, geboren Warga 24-05-1858, overleden aldaar 26-09-1858
  f. Antje Tuinstra, geboren Warga 21-10-1859, trouwt Idaarderadeel 19-09-1885 Jan van de Burg, oud 25 jaar, geboren  Kortehemmen, zoon van Jan Sakes van de Burg en Sietske Jans de Vries
  g. Oege Tuinstra, geboren Warga 16-10-1862   volgt IV.C
  h. Tjalling Tuinstra, geboren Warga 31-03-1865   volgt IV.D
     
III.C Jouke Tuinstra, geboren Wartena 22-02-1820, trouwt Leeuwarderadeel 15-05-1844 Hiltje Wierds Postma, oud 25 jaar, geboren Garijp, dochter van Wierd Wierds Postma en Aaltje Teyes Tol

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Harmke Tuinstra, geboren Wartena 19-11-1847, overleden Huizum 17-01-1921, trouwt Idaarderadeel 06-05-1868 Sjoerd Gerrits Feenstra, geboren Wartena 24-10-1837, overleden Warga 19-08-1915, zoon van Gerrit Ottes Feenstra en Antje Regnerus Seinstra
  b. Wierd Tuinstra, geboren Wartena 21-06-1850   volgt IV.E
  c. Aaltje Tuinstra, geboren Idaarderadeel 19-10-1853
  d. Ale Tuinstra, geboren Wirdum 09-05-1857   volgt IV.F
  e. Tjerkje Tuinstra, geboren Wartena 07-09-1860, trouwt Idaarderadeel 17-05-1884 Klaas Jans Sjoukema, oud 28 jaar, geboren Hindeloopen, dochter van Jan Klazes Sjoukema en Hinke Ruurds van den Berg
     
III.D Jouke Tuinstra, geboren Idaard 15-01-1859, overleden 30-12-1942 en begraven te Idaard, trouwt Idaarderadeel 15-10-1898 Aaltje Bosch, geboren Leeuwarden 05-05-1872, overleden 31-01-1963 en begraven te Idaard, dochter van Gerrit Bosch en Aaltje Gerrits Ley

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Tjerk Tuinstra, geboren Idaard 15-08-1899
     
III.E Sybren Tuinstra, geboren Idaard 14-07-1863, trouwt Idaarderadeel 08-05-1890 Aaltje Rauwerda, geboren Roordahuizum 12-07-1864, dochter van Jan Annes Rauwerda en Pietje Tjerks Bottinga
     
III.F Reinder Tuinstra, geboren Idaard 18-08-1868, overleden Finkum 10-05-1914, trouwt Leeuwarderadeel 09-05-1903 Rinske Brouwers, geboren Stiens 15-05-1879, overleden Hallum 17-04-1950, dochter van Symen Jacobs Brouwers en Henderica Sytzes Kuipers
     
III.G Geert Tuinstra, geboren Idaard 10-01-1874, overleden 12-05-1955 en begraven te Idaard, trouwt Idaarderadeel 01-02-1896 Trijntje Hoekema, geboren Roordahuizum 05-12-1875, overleden 25-07-1969 en begraven te Idaard, zoon van Catharinus Paulus Hoekema en Houkje Andles Valkema

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Tjerk Tuinstra, geboren Leeuwarden 26-07-1896   volgt IV.G
  b. Catharinus Tuinstra, geboren Leeuwarden 14-11-1898
     
IV.A Tjerk Berends Tuinstra, geboren Bolsward 08-07-1850, overleden Dronrijp 23-03-1939, trouwt Idaarderadee 13-05-1875 Sjoerdtje Gerrits Bloemsma, geboren Warga 03-06-1851, overleden Grouw 23-08-1935, dochter van Gerrit Jans Bloemsma en Geertje Sjoerds Algera

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Tjitske Tuinstra, geboren Warga 19-04-1877, overleden aldaar 28-02-1881
  b. Gerrit Tuinstra, geboren Warga 26-09-1880   volgt V.A
  c. Berend Tuinstra, geboren 06-03-1883
  d. Geert Tuinstra, geboren Warga 24-09-1885, overleden aldaar 08-01-1889
  e. Tjitske Tuinstra, geboren Warga 25-06-1888, trouwt Idaarderadeel 23-12-1915 Dirk Engelmoer, oud 27 jaar, geboren Munnekeburen, zoon van Kornelis Engelmoer en Jantje de Ruiter
  f. Geertje Tuinstra, geboren 14-04-1891, trouwt Idaarderadeel 01-11-1919 Hendrik Engelmoer, oud 40 jaar, geboren Munnekeburen, zoon van Kornelis Engelmoer en Jantje de Ruiter
     
IV.B Jouke Berends Tuinstra, geboren Hichtum 06-03-1856, trouwt Idaarderadeel 13-05-1882 Maaike Harmens Kooistra, geboren Warga 26-01-1860, dochter van Harmen Jans Kooistra en Reintje Jans Wagenaar

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Reintje Tuinstra, geboren Warga 04-02-1883, trouwt Tietjerksteradeel 23-05-1903 Pieter Heinzes Annema, oud 25 jaar, geboren Bergum, zoon van Heinze Pieters Annema en Hetje Sybrens Jongsma
  b. Berend Tuinstra, geboren Warga 04-02-1883   volgt V.B
  c. Harmen Tuinstra, geboren Warga 25-04-1885   volgt V.C
  d. Tjitske Tuinstra, geboren Warga 21-11-1886, trouwt Idaarderadeel 18-05-1912 Arjen Weima, oud 27 jaar, geboren Warga, zoon van Gerben Weima en Geeltje Steegstra
  e. Antje Tuinstra, geboren Warga 24-06-1889, overleden aldaar 14-07-1890
  f. Jan Tuinstra, geboren Warga 24-06-1889, overleden aldaar 16-07-1890
  g. Jan Tuinstra, geboren Warga 15-09-1891   volgt V.D
  h. Antje Tuinstra, geboren Warga 18 juni 1896, trouwt Idaarderadeel 19-05-1917 Bauke Hallema, oud 24 jaar, geboren  Roordahuizum, zoon van Pieter Hallema en Trijntje Durkstra
     
IV.C Oege Tuinstra, geboren Warga 16-10-1862, overleden 14-03-1945 en begraven te Akkrum, trouwt Utingeradeel 15-05-1890 Jantje Rimmerts van der Kooi, geboren Akkrum 10-01-1869, overleden 19-10-1936 en begraven te Akkrum, dochter van Rimmert Jilles van der Kooi en Pietje Freerks Waringa

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Rimmert Tuinstra, geboren Akkrum 31-08-1890   volgt V.E
  b. Barend Tuinstra, geboren Akkrum 15-11-1892   volgt V.F
  c. Jilles Tuinstra, geboren Utingeradeel 24-12-1901, overleden aldaar 27-12-1901
     
IV.D Tjalling Tuinstra, geboren Warga 31-03-1865, trouwt Achtkarspelen 19-05-1892 Jeltje van Dijk, geboren Rinsumageest 06-03-1867, dochter van Bokke Jacobs van Dijk en Akke Jans Boonstra

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Akke Tuinstra, geboren Achtkarspelen 02-03-1893, trouwt Oostdongeradeel 22-05-1915 Sjolle Wieringa, geboren Oostdongeradeel 26-10-1891, zoon van van Renze Wieringa en Neeltje Bosgraaf
  b. Tjitske Tuinstra, geboren Buitenpost 05-05-1894, trouwt Tietjerksteradeel 02-05-1918 Pieter Johannes Postuma, oud 23 jaar, geboren Grouw, zoon van Else Postuma en Tietje Boonstra
  c. Antje Tuinstra, geboren Lutjepost 11-05-1896, overleden 10-10-1963 en begraven te Kollum, trouwt Hylke Loonstra, geboren Engwierum 04-06-1895, overleden 09-03-1972 en begraven te Kollum, zoon van Frans Loonstra en Froukje Hoekstra
  d. Beitske Tuinstra, geboren Achtkarspelen 03-09-1897
  e. Elske Tuinstra, geboren Achtkarspelen 27-09-1900
     
IV.E Wierd Tuinstra, geboren Wartena 21-06-1850, trouwt Idaarderadeel 22-05-1878 Romkje Minnes Schaap, oud 25 jaar, geboren Roordahuizum, dochter van Minne Hoites Schaap en Anke Wopkes de Boer
     
IV.F Ale Tuinstra, geboren Wirdum 09-05-1857, trouwt Idaarderadeel 22-05-1879 Hinke Sjoerds Tilma, oud 24 jaar, geboren Huizum, dochter van Sjoerd Sybrens Tilma en Jitske Jacobs van der Wey
     
IV.G Tjerk Tuinstra, geboren Leeuwarden 26-07-1896, trouwt Utingeradeel 21-07-1920 Antje Baltjes, oud 21 jaar, geboren Barneveld, zoon van Ate Baltjes en Roelfje Woudsma
     
V.A Gerrit Tuinstra, geboren Warga 26-09-1880, trouwt (1) Menaldumadeel 18-05-1905 - Huwelijk ontbonden bij vonnis van arrondissementsrechtbank Leeuwarden d.d. 26-05-1921 Pietje Breuker, oud 20 jaar, geboren Schingen, dochter van Hillebrand Breuker en Tietje Vollema, trouwt (2) Menaldumadeel 04-05-1922 - Huwelijk ontbonden bij vonnis van         arrondissementsrechtbank Leeuwarden d.d. 16-01-1930 Trijntje de Boer, oud 40 jaar, geboren Dronrijp. docjter van Dirk de Boer en Sytske Ferwerda
     
V.B Berend Tuinstra, geboren Warga 04-02-1883, overleden 27-05-1963 en begraven te Warga, trouwt Idaarderadeel 05-06-1909 Wietske Veenstra, geboren Drachten 16-09-1871, overleden 05-09-1959 en begraven te Warga, dochter van Jan Eerdes Veenstra en Tjitske Schuurmans
     
V.C Harmen Tuinstra, geboren Warga 25-04-1885, overleden 19-10-1980 en begraven te Garijp, trouwt Idaarderadeel 19-05-1917 Antje Hartz, geboren Wartena 27-08-1887, overleden Warga 06-09-1971 en begraven te Garijp , dochter van Lodewijk Simons Hartz en Leentje Kijlstra

kinderen uit dit huwelijk:  
 

  a. Jouke Tuinstra, geboren ca. 1918, overleden Dronrijp 01-10-1879, trouwt 01-08-1942 Jitske v.d. Heide
  b. Lena (Leentje) Tuinstra, overleden Leeuwarden 09-07-1983, trouwt 01-04-1942 Bauke G. Weistra
     
V.D Jan Tuinstra, geboren Warga 15-09-1891, trouwt Idaarderadeel 13-05-1920 Fokje Jonker, oud 18 jaar, geboren Wartena, dochter van Cornelis Sieds Jonker en Dieuwke Jans Kooi
     
V.E Rimmert Tuinstra, geboren Akkrum 31-08-1890, trouwt Utingeradeel 20-05-1920 Sjoukje Boek, oud 23 jaar, geboren Nijeberkoop, dochter van Barteld Jacobs Boek en Lutske de Jong
     
V.F Barend Tuinstra, geboren Akkrum 15-11-1892, overleden Leeuwarden 13-01-1978, trouwt Utingeradeel 23-10-1913 Teuntje Veninga, geboren Leeuwarden 03-04-1893, overleden Leeuwarden 26-01-1980, dochter van Tjeerd Johannes Veninga en Janke van der Weide
     

contact

naar boven

disclaimer