GENEALOGIE VAN DER KLEI


     
I. Johannes Pieters, bij huwelijk afkomstig van Wijns, overleden voor 20-05-1784, trouwt Wijns 02-06-1737 Geiske Everts, bij huwelijk afkomstig van Oudkerk, overleden na 26-03-1780 en voor 20-05-1784

Trouwregister Hervormde gemeente Oenkerk-Giekerk-Wijns DTB nr. 712, 1660 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 2 juni 1737, Wijns
Man:      Johannes Pieters, Wijns
Vrouw:   Geiske Everts, Oudkerk

Quotisatie 1749 - Het Bildt, fol. 43
Johannes Pytters, Het Bildt
Plaats: Vrouwenparochie
Omschrijving: boer; gemeen beslag
Gezin volw: 2 en kind: 2 ; Aanslag: 35-19-0
Verhoging:   -  ; Vermogen: -

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje Johannes, geboren onder Wijns 1738 en gedoopt op belijdenis Vrouwenparochie 11-05-1794, overleden Vrouwenparochie 12-12-1817, trouwt Vrouwenparochie 08-01-1764 Ork Hessels Dijkstra, geboren ca. 1735, bij huwelijk afkomstig van Sint Annaparochie, overleden Vrouwenparochie 09-01-1820, zoon van Hessel Orks en Grytje Pyters
  b. Beitske Johannes, bij ondertrouw afkomstig van Stiens, geboren ca. 1742 en gedoopt op belijdenis Marrum 19-05-1775, ondertrouwt Marrum en Westernijkerk 17-04-1767 en trouwt Ferwerd Wijbren Pijtters, bij ondertrouw afkomstig van Westernijkerk
  c. Dieuke Johannes ook genaamd Dieuke Johannes Roorda en Dieuke Johannes Woudman, geboren ca. 1745 en gedoopt op belijdenis Marrum 19-05- 1775, overleden Ferwerderadeel 04-01-1820 als Dieuke Johannes Roorda, trouwt Taeke Alberts Roorda, geboren te St. Annaparochie ca. 1745, overleden Ferwerderadeel 17-11-1825, zoon van Albert Fokkes en Agnieta
  d. Evert, geboren 12-03-1749 en gedoopt op belijdenis Marrum 20-05-1784   volgt II
  e. Eelkje Johannes, geboren Janum 1755 in Janum en gedoopt op belijdenis Hallum 09-03-1794, trouwt Hallum 18-10-1778 Albert Rochus Bokma, gedoopt Hallum 31-03-1754, zoon van Rogchus Alberts en Tryntje Wybes
     
II. Evert Johannes ook genaamd Evert Johannes van der Sloot, geboren Wartena 12-03-1749 en gedoopt op belijdenis Marrum 20-05-1784, overleden Het Bildt (mairie Vrouwenparochie) 12-06-1814, trouwt (1) Marrum 02-04-1775 Grijttje Gaeaeles, bij huwelijk afkomstig van Marrum, trouwt (2) Marrum 14-01-1787 Dieuwke Cornelis Kooistra, geboren Vrouwenparochie 03-09-1758 en gedoopt aldaar 01-10-1758, dochter van Cornelis Gerrijts en Antje Kooistra

Trouwregister Hervormde gemeente Marrum Westernijkerk, 1775 - DTB nr:     240, 1726 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 2 april 1775, Marrum
Man:          Eevert Johannes, Hallum
Vrouw:       Gryttje Gaeles, Marrum

Trouwregister Hervormde gemeente Marrum Westernijkerk, 1787 - DTB nr:     240, 1726 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 14 januari 1787, Marrum
Man:          Evert Johannes, Marrum
Vrouw:       Dieuwke Corneelis, Marrum

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Johannes, geboren aan de zeedijk onder Marrum 16-08-1775 en gedoopt Marrum 24-09-1775   volgt III
  b. IJnske, geboren 03-05-1778 en gedoopt aldaar 24-05-1778
  c. Geiske Everts ook genaamd Geiske Everts van Sloten, Geeske Everts van der Kley of van der Klei), geboren Marrum 09-03-1780 en gedoopt aldaar 26-03-1780, trouwt Het Bildt (mairie St. Annaparochie) 26-12-1812 Willem Hayes Fellinga ook genaamd Vellinga, oud 47 jaar, geboren Lippenhuizen, overleden Het Bildt 10-11-1826, zoon van Haye Willems en Aukjen Brugts
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  d. Antje Everts ook genaamd Antje Everts van Sloten en Antje Everts van Slooten, geboren aan de Nieuwe Biltdijk onder Vrouwenparochieop 24-09-1788 en gedoopt Vrouwenparochie 26-10-1788, overleden Het Bildt 08-03-1822, trouwt Het Bildt 12-07-1820 Jan Ypes Viersen, geboren Rinsumageest 23-05-1779, overleden Het Bildt 21-06-1826, zoon van Ype Jans Viersen en Sybrigje Harings
  e. Kornelis Everts, geboren aan de Nieuwe Biltdijk onder Vrouwenparochieop 24-08-1790 en gedoopt Vrouwenparochie 26-09-1790
  f. Pijtje Everts, geboren aan de Nieuwe Biltdijk onder Vrouwenparochieop 24-03-1793 en gedoopt Vrouwenparochie 05-05-1793
     
III. Johannes Everts van der Klei, geboren aan de zeedijk onder Marrum 16-08-1775 en gedoopt Marrum 24-09-1775, trouwt (1) Vrouwenparochie 31-05-1807 Pietje Syberens, trouwt (2) Het Bildt 11-01-1819 Agnietje Fokkes de Vries, oud 40 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, dochter van Fokke Alberts de Vries en Houkje Jacobs

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie 1725-1810 - Inventarisnr.: 128
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 31 mei 1807 in Vrouwenparochie
Man          : Johannes Ewerts afkomstig van Vrouwenparochie
Vrouw       : Pietje Siebrens afkomstig van St. Annaparochie
Opmerking  : met attestatie van St. Annaparochie

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Janke Johannes van der Klei, oud 25 jaar, geboren Sint Annaparochie ca. 1811, overleden Het Bildt 28-01-1887, weduwe, trouwt Het Bildt 12-05-1836 Tjeerd Alberts Pot, oud 30 jaar, geboren Vrouwenparochie, zoon van Albert Tjeerds Pot en Trijntje Johannes Kuiper
  b. Ynske Johannes van der Klei, oud 25 jaar, geboren Sint Annaparochie 12-07-1812, overleden Het Bildt 28-06-1884, weduwe, trouwt Het Bildt 26-04-1838 Willem Alberts Keizer, oud 33 jaar, geboren Vrouwenparochie, zoon van Albert Willems Keizer en Grietje Tjeerds
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  c. Houkje van der Klei, geboren Vrouwenparochie 17-01-1820, overleden Het Bildt 02-01-1908, weduwe, trouwt Het Bildt 18-05-1848 Pieter Nammens Stuivinga, oud 31 jaar, geboren Leeuwarden, zoon van Hiebel Willems Stuivinga en Antje Pieters
  d. Antje Johannes van der Klei, geboren Finkum 26-12-1822, overleden Het Bildt 27-07-1867, gehuwd, trouwt Het Bildt 13-05-1847 Anne Hendriks van der Wal, oud 29 jaar, geboren Vrouwenparochie, zoon van Hendrik Jacobs van der Wal en Jetske Symens Buisman
     

contact

naar boven

disclaimer