GENEALOGIE FIJLSTRA - FIELSTRA

     
I. Jelle Wytses, bij huwelijk afkomstig van Sint Annaparochie, trouwt Sint Annaparochie 19-07-1685 Armtie Lenarts Vroegrijp, afkomstig van Sint Jacobiparochie en bij huwelijk wonend te Sint Annaparochie, dochter van Lenert Cornelis Vroegrijp en NN

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie 1650-1772 - Inventarisnr.: 123
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 19 juli 1685 in St. Jacobiparochie
Man          : Jelle Wytsis afkomstig van St. Annaparochie
Vrouw       : Armtie Lenarts Vroegrijp afkomstig van St. Jacobiparochie
Opmerking  : zij is nu te St. Annaparochie woonachtig

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Lenardt, gedoopt  Sint Annaparochie 03-10-1686   volgt II
     
II. Lenardt Jelles, gedoopt  Sint Annaparochie 03-10-1686, trouwt (1) Sint Annaparochie 27-02-1707 Antje Ofkes, bij huwelijk afkomstig van Sint Annaparochie, trouwt (2) Sint Annaparochie 17-11-1720 Aukjen Hendriks, overleden voor 1729, trouwt (3) Sint Annaparochie 18-09-1729 Trijntje Jans

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie 1600-1811 - Inventarisnr.: 120
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 27 februari 1707 in St. Annaparochie
Man          : Lenard Jelles afkomstig van St. Annaparochie
Vrouw       : Antje Ofkes afkomstig van St. Annaparochie

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie 1600-1811 - Inventarisnr.: 120
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 17 november 1720 in St. Annaparochie
Man          : Leendert Jellis afkomstig van St. Annaparochie
Vrouw       : Aukje Hendriks afkomstig van St. Annaparochie

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie 1600-1811 - Inventarisnr.: 120
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 18 september 1729 in St. Annaparochie
Man          : Leendert Jellis afkomstig van St. Annaparochie
Vrouw       : Trijntie Jans afkomstig van St. Annaparochie

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Gepkje Leenderts, gedoopt Sint Annaparochie 04-04-1709, trouwt Sint Annaparochie 24-09-1730 Johannes Jans ook vermeld als Johannes Jans Gront, bij huwelijk afkomstig van Vrouwenparochie
 
kinderen uit 3e huwelijk:
 
  b Jan, gedoopt Sint Annaparochie 06-03-1735   volgt III
     
III. Jan Lenards ook vermeld als Jan Lenards Phylis of Jan Leenderts Fylis, gedoopt Sint Annaparochie 06-03-1735, trouwt Sint Jacobiparochie 25-03-1759 Klaaske Bouwes, bij huwelijk afkomstig van Wier

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie 1650-1772 - Inventarisnr.: 123
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 25 maart 1759 in St. Jacobiparochie
Man          : Jan Lenards afkomstig van St. Jacobiparochie
Vrouw       : Klaaske Bouwes afkomstig van Wier

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Lenard, gedoopt Sint Jacobiparochie 02-08-1761, overleden voor 10-1762
  b. Lenard, gedoopt Sint Jacobiparochie 10-10-1762   volgt IV.A
  c. Bouwe, gedoopt Sint Jacobiparochie 04-12-1763   volgt IV.B
  d. Jelle, gedoopt Sint Jacobiparochie 11-08-1765   volgt IV.C
  e. Andrijs, geboren 13-08-1767 en gedoopt Sint Jacobiparochie 20-09-1767, overleden voor 08-1772
  f. Trijntje, gedoopt Sint Jacobiparochie 14-01-1770, overleden voor 04-1771
  g. Trijntje Jans Fijlstra, geboren 19-04-1771 en gedoopt Sint Jacobiparochie 28-04-1771, trouwt trouwt Laas Pieters, trouwt Sneek 14-02-1817 Hette Eeuwes Nauta
  h. Andrijs, geboren 01-08-1772 en gedoopt Sint Jacobiparochie 13-09-1772
  i. Eeke, geboren 24-05-1776 en gedoopt Sint Jacobiparochie 16-06-1776,
  j. Andrijs, geboren 23-12-1777 en gedoopt Sint Jacobiparochie 18-01-1778
     
IV.A Leendert (Lenard) Jans Fijlstra (Vijlstra) ook vermeld als Leendert Jans Tylstra, gedoopt Sint Jacobiparochie 10-10-1762, overleden Het Bildt 11-05-1827, trouwt 1991 Lijsbeth Leenderts Faber, overleden Het Bildt 19 juli 1837, 72 jaar, Weduwe

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie 1600-1811 - Inventarisnr.: 120
Vermelding : Attestatie afgegeven op 12 mei 1791 in St. Annaparochie
Man          : Leendert Jans Vijlstra afkomstig van St. Jacobiparochie
Vrouw       : Lysbet Leenderts afkomstig van St. Annaparochie
Opmerking  : met attestatie naar St. Jacobiparochie

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaaske (Klaasje) Leenderts Fijlstra, geboren 11-03-1792 en gedoopt Sint Jacobiparochie 01-04-1792, overleden Het Bildt 30-08-1829, gehuwd, trouwt Jan Jetzes Wijngaarden
  b. Janke, geboren 21-04-1805 en gedoopt Sint Jacobiparochie 16-02-1794
  c. Jan, geboren 09-02-1799 en gedoopt Sint Jacobiparochie 10-03-1799
  d. Jantje Leenderts Fijlstra, geboren Sint Jacobiparochie 21-06-1802 en gedoopt aldaar 11-07-1802, trouwt Het Bildt 04-05-1828 Job Gerbens Wassenaar, oud 31 jaar, geboren te Sint Jacobiparochie, zoon van Gerben Jobs Wassenaar en Maartje Martens Kramer
  e. Klaas, geboren Sint Jacobiparochie 21-04-1805 en gedoopt aldaar 05-05-1805   volgt V.A
     
IV.B Bouwe Jans, gedoopt Sint Jacobiparochie 04-12-1763, trouwt Trijntje Jetzes
 
  a. Eeke Bouwes Fijlstra ook vermeld als Tylstra, geboren ca. 1790, overleden Het Bildt 28-02-1827, trouwt Harmen Jurjens de Jong, geboren 16-05-1787 en gedoopt Sint Jacobiparochie 17-06-1787, overleden Het Bildt 25-03-1827, dochter van Jurjen Harmens en Baukjen Jelles
  b. Aafje, geboren 11-07-1794 en gedoopt Sint Jacobiparochie 03-08-1794, overleden voor 11-1795
  c. Klaas, geboren 11-07-1794 en gedoopt Sint Jacobiparochie 03-08-1794
  d. Aafje Bouwes Fijlstra, geboren Sint Jacobiparochie 13-11-1795 en gedoopt aldaar 13-12-1795, overleden Het Bildt 18-11-1831, gehuwd, trouwt Het Bildt 12-05-1822 Tymen Martens Bakker, oud 26 jaar, geboren Oudebildtzijl, zoon van Marten Jacobs Bakker en Antje Jacobs
  e. Klaaske Bouwes Fijlstra, geboren Sint Jacobiparochie 13-03-1798 en gedoopt aldaar 22-04-1798, overleden Franeker 06-10-1870, trouwt Het Bildt 06-05-1821 Kornelis Klasen Prosje, oud 24 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, zoon van Klaas Pieters en Renske Cornelis
     
IV.C Jelle Jans Fielstra ook vermeld als Gerrit Jans Fielstra, dagloner, gedoopt Sint Jacobiparochie 11-08-1765, overleden Pieterburen 03-11-1814, trouwt ca. 1795 Sjouwke Jans ook vermeld als Sjoukje Willems, geboren Sint Annaparochie 24-07-1772 en gedoopt aldaar 02-08-1772, overleden Westernieland 11-11-1832, dochter van Jan Willems en Aagje Lieuwes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan, geboren Sint Jacobiparochie 06-09-1795 en gedoopt aldaar 04-10-1795   volgt V.B
  b. Aafje Gerrits Fielstra, geboren Kloosterburen 01-10-1797, trouwt [wetteging 1 kind] Eenrum 09-04-1821 Kornelis Geerts van der Ploeg, boerenknecht, geboren Grijpskerk 12-10-1800, zoon van Geert Kornelis en Geertje Thomas
  c. Klaaske, geboren Kloosterburen ca. 1797   volgt V.C
  d. Janna Gerrits Fielstra, geboren Westernieland 08-11-1801, overleden aldaar 27-09-1823, trouwt Eenrum 29-05-1823 Luitje Jakobs Borgman, boerenknecht, geboren Eenrum 02-03-1798 en gedoopt aldaar 01-04-1798, zoon van Jakob Popkes Borgman en Anje Jans  
  e. Willem, geboren Westernieland 08-1803   volgt V.D
  f. Geertje Gerrits Fielstra, geboren Westernieland 10-1805, trouwt Eenrum 20-12-1825 Luitje Jakobs Borgman, weduwnaar van Janna Gerrits Fielstra, daglooner, geboren Eenrum 02-03-1798 en gedoopt aldaar 01-04-1798, zoon van Jakob Popkes Borgman en Anje Jans  
  g. Eelke, geboren Westernieland 1809   volgt V.E
  h. Trijntje Gerrits Fielstra, geboren Tinallinge ca. 1811, overleden Westernieland 03-09-1861, trouwt Eenrum 06-07-1838 Harm Jans Bulthuis, weduwnaar van Grietje Jans Bakker, dagloner, geboren Westernieland ca. 1796, zoon van Jan Abels Bulthuis  en Ettje Harms Homan
  i. Pieterke Gerrits Fielstra, geboren Westernieland 28-06-1813, overleden Eenrum 22-03-1908, trouwt Eenrum 05-06-1838 Harm Hindriks Stuit, dagloner, boerenknecht, geboren Kloosterburen 22-08-1810 en gedoopt aldaar 09-09-1810, zoon van Hindrik Klasens Stuit en Neeltje Harms Bolheem
     
V.A Klaas Leenderts Fijlstra, geboren Sint Jacobiparochie 21-04-1805 en gedoopt aldaar 05-05-1805, overleden Het Bildt 19-08-1849, gehuwd, trouwt Het Bildt 07-10-1830 Aukje Gerrits Krottje, geboren Sint Jacobiparochie 1805, dochter van Gerrit Reins Krottje en Sjoerdtje Aukes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaas Fijlstra, geboren Het Bildt 12-11-1830, overleden aldaar 14-10-1832
  b. Klaas Fijlstra, geboren Sint Jacobiparochie 09-11-1832   volgt VI.A
  c. Gerrit Fijlstra, geboren Sint Jacobiparochie 08-11-1834   volgt VI.B
  d. Leendert Fijlstra, geboren Het Bildt  12-07-1836,  overleden aldaar 27-07-1852
  e. Sjoerdtje Fijlstra, geboren Het Bildt 16-10-1839, overleden aldaar 04-05-1843
  f. Lijsbert Fijlstra, geboren Het Bildt 07-04-1841, overleden aldaar 18-10-1841
  g. Rein Fijlstra, geboren Het Bildt 20-01-1843, overleden aldaar 18-10-1844
  h. Sjoerdtje Fijlstra, geboren Sint Jacobiparochie 29-09-1845, trouwt Het Bildt 09-05-1872 Auke de Jong, oud 24 jaar, geboren Beetgum, zoon van Tjeerd Sipkes de Jong en Janke Alles Walburg
     
V.B Jan Jelles Fielstra, dagloner, geboren Sint Jacobiparochie 06-09-1795 en gedoopt aldaar 04-10-1795, overleden Westernieland 11-05-1833, trouwt Kloosterburen 10-03-1829 Grietje Geerts van der Ploeg, geboren Grijpskerk 09-01-1805, dochter van Geert Cornelis van der Ploeg en Geertje Tomas Kraai

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Geertje Fielstra, geboren Kloosterburen ca. 1829, trouwt Kloosterburen 30-07-1851 Albert Luurts van Dijk, boerenknecht, geboren Ulrum ca. 1823, zoon van Luurt Jacobs van Dijk en Martje Geerts
     
V.C Klaaske Gerrits Fielstra, dagloonersche, geboren Kloosterburen ca, 1797, overleden Den Andel 08-01-1839

kinderen uit onbekende relatie:
 

  a. Trijntje Cornelis, geboren Den Andel 29-10-1821, trouwt Baflo 22-03-1845 Pieter Alberts Harsema, boerenknecht, geboren Rasquert 10-11-1815, zoon van Albert Jans Harsema en Trijntje Egberts Aakster 
  b. Janna Fielstra, geboren Den Andel 23-08-1824, trouwt Winsum 17-05-1850 Geert Frederiks Fasten, geboren Winsum 03-10-1817, zoon van Frederik Fasten en Knelske Wolters Blouw
  c. Jochum Cornelis Tuinman Fielstra, geboren Den Andel 18-12-1827   volgt VI.C
     
V.D Willem Gerrits Fielstra, geboren Westernieland 08-1803, trouwt Eenrum 04-02-1850 Geertje Cornelis de Vries, geboren Kloosterburen ca. 1800, dochter van Cornelis Geerts en Trijtje Geerts
     
V.E Eelke Gerrits Fielstra, boerenknecht, dagloner, geboren Westernieland 1809, overleden Pieterburen 22-08-1858, trouwt Eenrum 12-11-1836 Korneliske Jakobs Top, geboren Leens 1816, dochter van Jakob Rijpkes Top en Klaaske Hendriks Zijkman

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaaske Fielstra, geboren Pieterburen ca. 1839, trouwt (1) Baflo 18-06-1859 Freerk Meertens Dijksterhuis, weduwnaar van Jantje Everts Venhuizen, dagloner, geboren Baflo 04-04-1827, zoon van Meerten Hendriks Dijksterhuis and Pieterke Jans Mus, trouwt (2) Eenrum 18-06-1870 Kornelis Boekema, geboren Pieterburen, zoon van Jan Sibrands Boekema and Trientje Jakobs Sikkema
  b. Gerrit Eelkes Fielstra, geboren Pieterburen 1841, overleden aldaar 24-12-1846
  c. Jakob Eelkes Fielstra, geboren Pieterburen 1843, overleden aldaar 26-11-1846
  d. Jan Eelkes Fielstra, geboren Pieterburen 1846, overleden aldaar 19-12-1846
     
VI.A Klaas Fijlstra, geboren Sint Jacobiparochie 09-11-1832, trouwt (1) Het Bildt 05-05-1859 Grietje Koning, geboren Sint Annaparochie 30-04-1831, dochter van Pieter Pieters Koning en Froukje Jans Kuiken, trouwt (2) Het Bildt 15-09-1870 Sybrigje Stapert, geboren Sint Jacobiparochie 09-10-1830, dochter van Jelle Sybes Stapert en Hendrikje Jacobs Mellema

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Klaasje Fijlstra, geboren Het Bildt 23-03-1865, overleden aldaar 07-05-1865
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
   - levenloos kind (dochter); Het Bildt 06-11-1871
  b. Aukje Fijlstra, geboren Het Bildt 29-12-1872
  c. Klaas Fijlstra, geboren Het Bildt 02-09-1874
  d. Gerrit Fijlstra, geboren Het Bildt 27-02-1877
     
VI.B Gerrit Fijlstra, oud 26 jaar, geboren Sint Jacobiparochie 08-11-1834, overleden Het Bildt 10-07-1868, trouwt Het Bildt 09-05-1861 Ympkje Veenstra, oud 30 jaar, geboren te Sint Jacobiparochie, dochter van Sikke Wyberens Veenstra en Baukje Jacobs Hager

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Aukje Fijlstra, geboren Het Bildt 27-04-1862
  b. Klaas Fijlstra, geboren Het Bildt 10-03-1866
  c. Bauke Fijlstra, geboren Het Bildt 11-06-1867
     
VI.C Jochum Cornelis Tuinman Fielstra, geboren Den Andel 18-12-1827, trouwt Winsum 22-05-1861 Geertje Blaauw, geboren Baflo 18-08-1837, dochter van Jan Jans Blaauw en Geeske Hendriks Harsema
     

contact

naar boven

disclaimer